Table of Contents Table of Contents
Next Page  94 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 94 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

94

כתב וצילם: איציק מרום

כתבה מצולמת /

בקעת

גינוסר

לעתים רחוקות נשמע צמד המילים בקעת

גינוסר, ואז הוא נשכח עד הפעם הרחוקה

הבאה. לא מזמן שמעתי שוב את שם האזור,

והפעם החלטתי שהגיעה העת לצאת ולתור

את הבקעה וסביבתה. עניין של פחות משעה

וחצי נסיעה מהמרכז, ובכל זאת עברו שנים

עד שנפלה ההחלטה. ארזתי אוטו ומשפחה,

הקלדתי את שם הקיבוץ, גינוסר, ויצאנו לדרך.

מבחינתי, כדי להרגיש את הטיול ולהיכנס

לאווירה של חבל הארץ שנבחר, חשוב לבלות

בו לפחות לילה אחד, משום שאז זוכים

להכיר את הצבעים והצלילים, כמו גם את

הטמפרטורות לאורך יממה שלמה, ובבוקר

להתעורר כתושב המקום, אמנם ארעי,

למטעמים שמציע האזור.

1

מזח המתכת ממשיך את הטיילת, ובקצהו נמצא שלווה מיוחדת.

.1-2

בתי קיבוץ גינוסר במבט מהכנרת.

.3