Table of Contents Table of Contents
Next Page  74 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 74 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

74

רחל אדם

כתבה:

ביטל בג"ץ החלטה של המועצה

2008

בשנת

הארצית לתכנון ובנייה לאשר בנייה של

יחידות דיור על מצפה נפתוח, הגבעה

2,000-

כ

התוחמת את עמק הארזים בקצהו המזרחי,

בכניסה הראשית לירושלים, מאחרוני שטחי

הטבע הנותרים בעיר. ששת העותרים בעתירה

שהתקבלה על ידי בג"ץ היו שכנים בשכונת רמות

שבירושלים: חמישה היו הומו ספיאנס, ואילו

, הצבי

Gazella gazella gazella

השישי היה ה-

הארץ ישראלי, חיית הבר האייקונית של ישראל.

העתירה הייתה חלק ממאבק עיקש שמנהלים

הארגון "רמות למען הסביבה" ותושבים בשכונת

רמות, להגן על מצפה נפתוח משורה ארוכה של

תכניות פיתוח שמקדמת הממשלה. מצפה נפתוח

הוא אתר בעל ערך אקולוגי גבוה ביותר, המקיים

מגוון ביולוגי עשיר הכולל מאות מיני חי וצומח. רוב

המינים מוגנים על פי חוק כערכי טבע מוגנים או

כחיות בר מוגנות, כולל עדר הצבאים הגדול בהרי

ירושלים, הגיבורים של "עתירת הצבי". מצפה

נפתוח גובל בשכונת רמות מדרום-מערב, והוא

משמש אתר טבע לתושבי השכונה הנוהגים לטייל

בו וליהנות מהעושר הטבעי של המקום, כמפלט

מהסביבה העירונית הסואנת הזוחלת לכיוונו

ומאיימת לבלוע אותו. מצפה נפתוח וסביבתו

משמשים גם מפלט האחרון בירושלים עבור

הצבאים: חשיבותו כמקום חיות לחיות בר עולה

ככל שפיתוח השטחים הפתוחים מסביב מתקדם,

והם הופכים לכבישים, פסי רכבת, גדרות הפרדה,

ובכלל מאבדים את כסות הצמחייה שלהם תמורת

כיסוי של בטון. ביצוע תכנית הבנייה במצפה

נפתוח וההשפעה המצטברת של תכניות פיתוח

אחרות באזור, יחמירו את מצב אוכלוסיית הצבאים

וידחפו אותם עוד צעד לקראת הכחדה.

מצפה נפתוח

על הכוונת