Table of Contents Table of Contents
Next Page  27 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 27 / 114 Previous Page
Page Background

27

|

טבע הדברים

2

3

5

נדמה כאילו יש במוסטנג יותר מנזרים מבתים. התושבים מקפידים למשוח את קירותיהם

.1

בצבעים בוהקים שאותם הם מייצרים מאבנים צבעוניות שחוקות.

) על דרך המסחר העתיקה שמקשרת בין נפאל לטיבט.

gumpa

מקדש צבעוני (

.2

הרועה, שכל רכושה מסתכם בפרה אחת, מכניסה עם ערב את רכושה היקר הביתה.

.3

״הגניזה״. הספרים העתיקים כרוכים ברצועות עור ומסתירים את "המנעול" לארון הקודש.

.4

כשהסרתי את המנעולים מעל הדלתות הכבדות התגלו בפנינו פסלי בודהה עתיקים.

.5

הרגשתי כמו אינדיאנה ג׳ונס שמגלה את לוחות הברית.