Table of Contents Table of Contents
Next Page  25 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 25 / 114 Previous Page
Page Background

25

|

טבע הדברים

עד לא מזמן, אם היו מספרים לי על מוסטנג הייתי מיד חושב על סוסים ומכוניות, אך כשהתחלנו לקרוא

של המאה

90-

על נפאל התברר שיש שם ממלכה אמתית, עם מלך ומלכה, ממלכה שהייתה עד שנות ה

הקודמת סגורה ומסוגרת לתיירים ואפילו לנפאלים. מיד צלצלו אצלנו הפעמונים, אך מכיוון שהאוכלוסייה

שם היא טיבטית ואנחנו מתכננים להגיע לטיבט, חשבנו לשים בינתיים את מוסטנג בהקפאה (הדימוי

מוחשי מאוד מכיוון שזו ארץ קרה מאוד). כשהיינו בסין ניסינו להוציא אישור להגיע לטיבט, וגילינו

שאנחנו נתקלים בחומה הסינית בפעם השנייה, אלא שהפעם היא בלתי עבירה. טיבט היא נושא רגיש

ביותר אצל הסינים, בעיקר עקב שאיפות העצמאות של הטיבטים וחוסר רצונם של הסינים לחשוף את

הדיכוי השיטתי שלהם. מאחר שבנינו את כל מסלול הטיול שלנו על אתרים בדרך לטיבט, נאלצנו להיכנע

לכוחות הרשע של הדיקטטורה האימפריאליסטית ולשנות כיוון. הטיסה מצ׳נגדו שבדרום סין לקטמנדו

נחתה למרבה האירוניה בלהאסה, בירת טיבט, שכיום מאכלסת יותר סינים מטיבטים. בטרמינל, בין

הטיסות, הייתה עלינו שמירה כבדה, לוודא שלא נברח. ככל שלמדנו יותר את הנושא, התברר לנו

שמוסטנג כיום שומרת על תרבות טיבטית עתיקה הרבה יותר מאשר טיבט עצמה. שם, במסגרת הדיכוי

של המאה הקודמת אלפי מנזרים ונרצחו כמיליון טיבטים.

50-

השיטתי של הדתות, נהרסו בשנות ה

- כמה בקתות בוץ, מקדש עתיק וקבוצה של

Ghami

הכפר

כפרים וקצת יותר

15

נזירים מתבודדים. בכל "הממלכה" יש

תושבים, אבל יש עיר בירה עם ארמון ומלך.

10,000-

מ