Table of Contents Table of Contents
Next Page  23 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 23 / 114 Previous Page
Page Background

לגעת בהודו

2016

טיולי קיץ

כולל טרק קצר על רכס

ההימלאיה, שיעורי יוגה

ומגוון פעילויות

בהדרכת רוני גורופי

מנאלי

לדאק

קשמיר

אמריצר

דרמסלה

2016

ביולי

23-3

2016

באוגוסט

27-7

בהדרכת דורון בן חיים

טיול ג'יפים

בהימלאיה ההודית

2016

ביולי

28-13 ,

יום

16

ימים של חוויית

21

חיים על גג העולם

מסע נשים חווייתי

לצפון הודו

www.lagaatbehodu.co.il

|

info@lagaatbehodu.co.il

| 04-6898088

1

כניסה חדשה לפסטיבל מכביש

דרך נוה אילן - שימו לב לשילוט

ש"ח

180

למנויי טבע הדברים במחיר מיוחד של

ש"ח לתקליטור).

50

(במקום

והתקליטורים בדרך אליכם

09-9567776-

התקשרו עכשיו ל

menuim@tevahadvarim.co.il

-

או במייל

הילדים צופים בטלוויזיה?

עשו להם בית ספר

פרקים שמלמדים את הילדים

12 –

כוכב החיות

(ואתכם) את הכל על בעלי החיים; איך הם

מתקשרים ביניהם, למה הזכרים מתהדרים

והנקבות מצטנעות (כמו אצלינו, בני האדם...). על

חברות, יריבות, אימהות; על החושים, על צבעים –

ובכלל על כל מה ששאלתם – ולא ידעתם לשאול.