Table of Contents Table of Contents
Next Page  22 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 22 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

22

המפתחות

462 :

ולסיום, פרויקט שובה לב

כתוצאה מאיחודם

1862

, הוקם בשנת

Alsergrund

הרובע התשיעי,

של שבעה פרוורים. ברובע התרכזו מבני ציבור, פקולטות של

חיו

1938

אוניברסיטת וינה, משרדי ממשלה ובנייני מגורים. עד

ברובע זה יהודים רבים. כאן החל הרצל את הקריירה שלו, וכאן

עמד ביתו של פרויד שהיום הוא מוזאון. הרובע הפך למקום מגורים

פופולרי לצעירים רבים, ובשיטוט בסוף שבוע ברחוב רואים זוגות עם

ילדים, משפחות עם כלבים, ובתי קפה מלאים. ברובע זה נמצא גם

בית הקברות היהודי העתיק ביותר בעיר, הזוכה עתה לשיפוץ.

הוקמה ביזמה פרטית קבוצה של תושבי השכונה -

2004

באביב

, שמטרה לאתר פרטים על "השכנים הנעלמים".

Servitengasse

1938

אחוז מתושבי השכונה שנעלמו בן לילה.

55

אותם שכנים נעלמים היו

הפרויקט בוחן מי היו האנשים האלה: איפה הם עבדו? האם יש להם

ילדים? האם ברחו מהטרור הנאצי או נרצחו במחנות הריכוז? האם

יש ניצולים או צאצאים שלהם? מטרת הפרויקט היא להנציח את

האנשים האלה.

תוצאות המחקר מוצגות לציבור ובפרסום מדעי. הסיפורים

האישיים המוצגים מבוססים על קבצים ומסמכים, ראיונות,

תמונות ומכתבים מניצולים או צאצאיהם משלימים את המקורות

התיעודיים.

הם אזרחים המתגוררים ברובע

Servitengasse

1938

אנשי קבוצת

התשיעי, אנשים ממקצועות שונים, וחלקם כבר עבדו על פרויקטים

דומים.

לאחר שעמדנו מול האנדרטה עם השמות, כשלכל אחד צמוד

מפתח, עברנו לאחד הבתים, שם על אבן נגף היה שמו של אדולף

בלוך. ביררתי בדפי עד ביד ושם, ומצאתי שלאדולף בלוך לא נותר

איש שיעיד עליו, והתיעוד נלקח מספר הזיכרון של טרזין. לזכרו אני

,1933

אדולף בלוך נולד בווינה באוקטובר

מצרפת את הפרטים עליו:

. הוא נשלח לטרזין

26

מספר

GRUENENTORGASSE

וגר ברחוב

.

, הילד בן התשע לא שרד

13.8.1942

בתאריך

35

בשילוח

Thanks and appreciation for the great

help toVienna Tourist Board

ג'וליוס סובוטקה, אוה יארוש, אנה פלדמן, מרגרט היימלר, ריכרד בלום, ריינהולד ליברמן - אלה רק שישה משמות

"השכנים הנעלמים".