Table of Contents Table of Contents
Next Page  20 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 20 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

20

שהצוררים קיבלו את העצה. השמועה הגיעה לראשי הקהילה, והם

הגיעו להחלטה לעשות את הקשה מכול - למות על קידוש השם.

, כשהתאספו היהודים בבית הכנסת, הם החליטו

1421

בחג הסוכות

איש,

70

להתאבד על קידוש השם. הרב רבי יונה הכהן שחט במו ידיו

אישה וילד, ובכוחותיו האחרונים אסף את הספסלים ושרף את בית

הכנסת כשהוא בתוכו. ההתאבדות רק הקשיחה את לב הקיסר, וכל

העשירים שהיו בבית הסוהר נלקחו לקצה העיר ושם הועלו על

200

המוקד. מאבני בית הכנסת שנשרף בנו את האוניברסיטה העתיקה.

ברבות השנים נשכח בית הכנסת ואף מקומו נשכח. חורבותיו התגלו

, בעת שנחפרו יסודות לבניית אנדרטת "הספרייה

1995-

במקרה, ב

הריקה" בכיכר יודנפלאץ - כיכר היהודים. מעל חורבות בית הכנסת

בנו מוזאון. בית הכנסת מכונה "בית הכנסת של רבי יונה הכהן", או

בשם הנוסף "אור זרוע", כינוי שקיבל לאחר שנתגלה, מתוך המחשבה

שבתקופה הנידונה כנראה פעל בעיר רבי יצחק "אור זרוע".

), שהייתה קתולית

1780 - 1717(

בתקופת הקיסרית מריה תרזה

ואנטישמית קנאית, נחקקו חוקים מגבילים. יוצאים מן הכלל היו

היהודים הספרדים, שלאחר חתימת חוזה השלום בין אוסטריה

נחשבו לנתינים טורקים, וניתן להם חופש מלא.

1711-

וטורקיה ב

לעובדה זו הייתה השלכה מעשית בעת אחת מהגזרות שהטילה

הקיסרית: היהודים פנו לסולטאן מחמוד הראשון וביקשו אזרחות

עות'מאנית. הסולטאן הציב אולטימטום, ומריה תרזה ה"כל יכולה"

מיהרה להחזיר ליהודים את זכויותיהם בטענה שנפלה אי הבנה.

- 1780(

שונה לחלוטין היה בנה יוזף השני, שבעשר שנות קיסרותו

) הביא לידי ביטוי נרחב את היותו "אבסולוט נאור". הוא העניק

1790

ליהודים באימפריה ההבסבורגית כתב זכויות, ופתח את הפתח

למפנה הדרמתי שחל במעמדם. יחד עם זאת, אין לשכוח שבעקבות

חוק הסובלנות הגיעו גם ההשכלה והשבר שחל בקהילה בעקבותיה.

מכאן ועד מלחמת העולם השנייה תפסו היהודים מקום חשוב בכלכלה,

בתרבות, בממשל ובמדע. היהודים כבשו את האוניברסיטאות, רבים

מהם כמורים, רוב רופאי וינה היו יהודים כמו גם שיעור ניכר מעורכי

הדין. בווינה פעל בית מדרש לרבנים, וכאן החל הרצל את פעילותו

הציונית. היהודים בלטו ותרמו בכל תחומי החיים, ובעקבות הפריחה

עלה גם מספרם בעיר בצורה ניכרת. עם סיפוח אוסטריה לגרמניה

החל סופה של הקהילה.

1938-

ב

יהודים. באותה השנה סבלו היהודים

183,000

בעת הסיפוח היו בווינה

החלה ההשמדה. חלק מהיהודים

1939-

גם כאן מפרעות ליל הבדולח, וב

הצליחו לברוח, אחרים נשלחו באלפיהם למחנות ריכוז ומשם להשמדה,

4,000-

נותרו בעיר כ

1945

והנותרים עברו השפלות וייסורים. בשנת

יהודים בלבד. מאז מלחמת העולם שוקמה הקהילה. היום חיים בה

יהודים, אם כי יש להניח שעוד רבים חיים בה אך אינם

15,000-

כ

קשורים לקהילה היהודית. יש בווינה מוסדות קהילה המשרתים את

יהודי כל הזרמים. רבים מבני הקהילה הם יוצאי ברית המועצות לשעבר.

1

2

. "הספרייה האנונימית" - האנדרטה שבכיכר היהודים -

2

ביזמתו של שמעון ויזנטל,

2000

יודנפלאץ, הוקמה בשנת

בעיצובה של הפסלת הבריטית רייצ'ל וייטריד. זהו מבנה בטון

שעליו נראים ספרים המונחים עם הדפים בחוץ. אי אפשר

לדעת אילו ספרים אלה - השער נעול, והידית שבורה. בבסיס

המצבה שמות המקומות שאליהם גורשו היהודים.

המפתחות.

462

. פרויקט

3

. העמודים הלבנים מנציחים את בית הכנסת טמפלגאסה

4

שברובע השני, שבו חיות כיום כמה קהילות יהודיות. בית

19-

הכנסת היה הגדול בווינה. הוא נבנה באמצע המאה ה

בתי כנסת בעיר.

80

ונשרף בליל הבדולח שבו הועלו באש