Table of Contents Table of Contents
Next Page  2 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

2

מדורים

6

.......................................................................................

טבע בשטח

9

...................................................................

פינת אימוץ בעלי חיים

10

.................................................................

חדשות רשות העתיקות

14

.............................

חדשות החברה להגנת הטבע - מדור חדש!

62

................................................................

יורם ירון

|

טבע דו - גלגלי

68

.........................................

ד"רמיכלסמוני - בלנק

|

חלוםאמריקאי

102

........................................................

ד"ר מוטי רוזן

|

טבע המילים

103

........................................................

ד"ראביארבל

|

טבעהספרים

104

............................................................................

פעילויות החודש

106

.........................................................................

זיו מנור

|

שיחות יין

110

...........................

ד"ר רחלי עינב

|

יש מה לאכול בארץ הזאת

112

..........................................................

פוטופיניש וחידת החודש

247

גליון מספר

| 2016

מאי

תוכן העניינים

לזכר יהדות וינה

16

צילם: ד"ר שלמה צדקיהו

|

כתבה: תמירה צדקיהו

יותר משאני כואבת את מראה הפסל של היהודי הכורע על ארבע

ומשפשף במברשת את המדרכה, אני זועקת בלבי למראה התמונות

בעיתונים מאותה התקופה – אנשים משועשעים עומדים וצופים בעונג

כיצד משפילים את שכניהם וחבריהם עד לא מזמן.

נפאל - מוסטנג

24

כתב וצילם: איתן בינו

עד לא מזמן, כשהיו אומרים מוסטנג הייתי מיד חושב על סוסים

ומכוניות. אך כשהתחלנו לקרוא על נפאל התברר שיש ממלכה כזאת,

של המאה הקודמת

90-

עם מלך ומלכה, ממלכה שהייתה עד שנות ה

סגורה ומסוגרת בפני תיירים ואפילו נפאלים.

טרק ששת הפאסים ממערב לפסגת האוורסט

36

כתב: עופר בן צבי צילמה: לימור קברה

טרק האוורסט מפגיש את המטיילים עם ארבע פסגות המתנשאות

מ' מעל פני הים, בהן כמובן פסגת הר האוורסט,

8,000-

לגובה רב מ

מ'. טרק "שלושת הפסים" (מעברי הרים) נמתח בגבהים

8,848

שגובהה

מ'.

5,500-5,300

של

סיפורי אישים בתולדות קובה

48

כתב וצילם: ד"ר מוטי רוזן

בראשית דרכה הוכרזה בקובה דמוקרטיה, אך בטיסטה שלט ביד רמה

ודיכא את הכוחות הסוציאליסטיים במדינה, בתמיכתה של ארצות

הבריחו המורדים את בטיסטה, ופידל קסטרו עלה

1959

הברית. בשנת

לשלטון.

מצפה נפתוח על הכוונת

74

כתבה: רחל אדם

ביטל בג"ץ החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה

2008

בשנת

יחידות דיור על מצפה נפתוח, שמצפון

2,000-

לאשר בנייה של כ

לכניסה הראשית לירושלים, מאחרוני שטחי הטבע הנותרים בעיר.

המדינה עקפה את בג"ץ ושינתה את תכנית שימושי הקרקע. שמורת

הצבאים שוב בסכנה.

התחנה ההיסטורית של רכבת העמק בצמח

84

כתב וצילם: זיו אופיר

הרכבתהחיג'אזית נהגתה על ידי טורקיםמוסלמים, נסללה בעזרת גרמנים

נוצרים, והיוותה מנוף להתיישבות יהודים - תחת שלטונם של האנגלים.

ק"מ) כונה לימים "רכבת העמק".

87(

קטע מסילת הברזל בין חיפה לצמח

בקעת גינוסר

94

כתב וצילם: איציק מרום

לעתים רחוקות נשמע צמד המילים בקעת גינוסר, ואז הוא נשכח עד

הפעם הרחוקה הבאה. לא מזמן שמעתי שוב את שם האזור, והפעם

החלטתי שהגיעה העת לצאת ולתור את הבקעה וסביבתה.

בשער: זוג צבאים במצפה נפתוח

צילום: אלכס גייפמן

84

24

36

48

74

16

94