Table of Contents Table of Contents
Next Page  18 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 18 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

18

הוכרז הסיפוח (אנשלוס) של אוסטריה

1938

במרס

13-

ב

לגרמניה הנאצית. שנים רבות טענו האוסטרים שאף הם היו

קרבנות לכיבוש, אלא שאלפי האנשים שיצאו בהתלהבות לרחובות,

הצדיעו במועל יד והשליכו על הפיהרר זרי פרחים, דיברו בעד עצמם.

מיד עם הסיפוח החלו גלי אנטישמיות בהיקף נרחב. היהודים גורשו

ממקומות עבודתם בכל שטחי החיים: כלכלה, תרבות, רפואה וחברה,

167,249

ומיד החל שוד דירותיהם ורכושם. באותה תקופה חיו בווינה

מיהרו לעזוב, והנותרים ברובם נשלחו להשמדה.

100,000-

יהודים, כ

גזרות וינה וסיפור בית הכנסת השרוף

היהודים הגיעו לווינה כבר בתקופה הרומית. העדות הכתובה

,904

הראשונה על אוכלוסייה יהודית בעיר היא תעודה משנת

יש כבר עדויות

12-

המעניקה ליהודים זכויות מסחר. מהמאה ה

נוספות. ידוע על יהודים שהיו אנשי חצר ושימשו כ"יוצקי מטבעות"

וכאנשי כספים. חיי היהודים נעו בין גירושים לקבלת כתבי זכויות.

, ולאורך מאות בשנים, סבלה יהדות וינה מרדיפות

14-

החל מהמאה ה

קשות, מעלילות דם ומפוגרומים. "תחום המושב" הפך למקום ישיבה

חובה, ובצאתם ממנו אולצו לחבוש "כובע יהודי" במטרה לשימם

פרצה שרפה שכילתה את הרובע היהודי, ויחד

1406

ללעג. בנובמבר

עם השרפה הגיעו הפורעים.

פורסם הסיפור המופלא על ידי העיתונאי מנחם מיכלסון.

1997

בשנת

ניתנה

1420-

במשך שנים דרשה הכנסייה לגרש את היהודים, ואכן ב

פקודת הגירוש. בתחילה גורשו היהודים העניים. הם הושמו על

רפסודות בנהר הדנובה ושולחו למותם (חלק הצליחו להגיע להונגריה).

בעיר נשארו עתה היהודים העשירים, אך גם מצבם לא שפר. בעיר

פשטה השמועה שיהודים חיללו את לחם הקודש. על האירוע הנורא

שקרה אחר כך כתב ר' אהרון הלוי בן יהודה את "הגזרה הווינאית",

ומשם אנחנו למדים על השתלשלות הטרגדיה:

השלטונות אסרו את עשירי הקהילה, את הרב ואת שני בניו, ועינו

אותם למוות. יהודי אחד שלא עמד בזוועה גילה שכספו מוחבא

1

בחביות היין שבמרתף ביתו, ואכן בחיפוש התגלה האוצר. או אז

הגיעו שליחי הקיסר למסקנה שכל היהודים מחביאים את הכסף

במרתפים. הם פשטו על בתי היהודים, זרעו הרס לשווא, והחלו לענות

את עשירי העיר החבושים בבית הכלא. אחד המעונים שלא יכול היה

לעמוד בייסורים, נתן למענים "עצה": הוא הבטיח שהיהודים יגלו

הכול, אם ייקחו את ילדיהם ויעבירום בכוח על דתם. ואכן, נראה

3

. שרידי בית הכנסת "אור זרוע" שהתגלו במקרה. בתמונה

1-2

הבימה. בית

2

חלק מהרחוב שהוביל לבית הכנסת, ובתמונה

1

הכנסת הועלה באש על ידי הרב לאחר ההתאבדות ההמונית

.1420

בחג סוכות בשנת

. תמונה מהתערוכה בבית הכנסת: יהודים מקבלים "כתב

3

זכויות" מהשליט.

. מצבות בבית הקברות העתיק ביותר בווינה, שהוקם

4

מצבות. עם עליית הנאצים זרעו

900-

והיו בו כ

16-

במאה ה

האנטישמים הרס במקום. כמה מצבות הוטמנו על ידי קבוצה

קטנהשל יהודים וינאיםשהיו נחושים להציל אתמורשתםמידי

הנאצים. לאחרונה עובר בית הקברות שיפוץ ושימור.

בעמוד הבא)

1

(ראו גם תמונה מספר