Table of Contents Table of Contents
Next Page  16 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 16 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

16

לזכר

יהדות

וינה

תמירה צדקיהו חסון

כתבה:

ד"ר שלמה צדקיהו

צילומים:

יותר משאני כואבת את מראה הפסל של

היהודי הכורע על ארבע ומשפשף במברשת

את המדרכה, אני זועקת בלבי למראה

התמונות בעיתונים מאותה התקופה.

ראו את האנשים המשועשעים והדשנים,

את האם שאוחזת בידי ילדיה, את הילדים

שנעצרו בדרכם לרכוב בפארק על אופניים -

על פני כולם סקרנות מחויכת. האנטישמיות

כאן לא הייתה רק שנאה, אלא רצון להשפיל

ואף לשעשע את ההמונים.

הי, זה השכן שלי, הי, זו

איש לא קרא:

חברתי מהאוניברסיטה, זה הרופא של

ילדיי. איש לא מחה כשראה את שכניו

מושפלים.

פסל של יהודי, גוהר על ארבע ומשפשף את

המדרכה במברשת. יהודי מזוקן, אין לטעות

בכיכר אלברטינה

1988-

בו. הפסל הוצב ב

המרכזית, כחלק ממונומנט נגד הפשיזם,

שיצר הפסל האוסטרי אלפרד הרדליצקה.

"הפשיזם

הפילוסוף ז'אן-פול סארטר אמר:

אינו מוגדר במספר קרבנותיו, אלא בדרך

שבה הוא הורג אותם".

האדם המשפשף את המדרכה

נראה יהודי מבוגר, דמות

סטראוטיפית ומעוררת חמלה.

המציאות היא שבתמונות רואים

נשים וגברים צעירים שדמותם

אינה שונה ממראה הסובבים

אותם.