Table of Contents Table of Contents
Next Page  15 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 114 Previous Page
Page Background

15

|

טבעהדברים

צפרים מכל

180 –

בפעם השלישית בישראל

העולם הגיעו לארץ כדי להתחרות ביניהם

על תואר הצפרים הטובים בעולם - אלופי

של החברה להגנת הטבע

2016

הנדידה לשנת

וארגון הצפרות הגדול בעולם, בירדלייף.

שעות ניסו הצפרים לזהות ולתעד

24

במשך

כמה שיותר מינים של ציפורים בתוך שטח

נתון, באילת, בערבה ובנגב. כל ההכנסות

דולר, יוקדשו

65,000-

מהתחרות – למעלה מ

למאבק בציד ציפורים ביוון ובישראל, בייחוד

של התור המצוי והשליו הנודד, המותרים לציד

בארץ. הקבוצה הישראלית שזכתה בתחרות

מינים, ולאחר

169

היא הדוכיפת, עם זיהוי של

מכן השחפיות ממעגן מיכאל, עם זיהוי של

. הקבוצה הבין-לאומית שזכתה בתחרות

164

היא הקבוצה הפינית, שזכתה בשנה שעברה

מינים, ולאחר

174

במקום השני, עם זיהוי של

מינים.

171

מכן ההולנדים עם זיהוי של

את התחרות מארגן מרכז הצפרות של

החברה להגנת הטבע, יחד עם בירדלייף, זו

השנה השלישית. השנה התחרות התקיימה

41

בשיתוף עם משרד התיירות, והשתתפו בה

14-

מחו"ל, מ

16

מהארץ ועוד

25 -

קבוצות

מדינות שונות, כשבכל קבוצה בין שלושה עד

חמישה צפרים.

מנכ"לית ארגון בירדלייף, פטרישיה זוריטה,

הגיעה לישראל במיוחד לתחרות, כאורחת של

החברה להגנת הטבע. זוריטה הסתובבה בין

הקבוצות השונות והשתתפה באירוע הסיום

ובטקס הענקת הפרסים לזוכים.

תחרות הצפרות הבין-לאומית:

באמצעות סימון מקבצים של פרחי אירוס

הגולן והסדרת מסלול הליכה בטוח אליהם.

המיזם מכוון לחינוך לשמירת הטבע, וייקחו בו

חלק כלל חיילי צה"ל המשרתים ברמת הגולן.

המיזם: הצבי ישראל.

.100

שם היחידה: בסיס אימונים שטח

המיזם נועד לשקם ולטפח ערכי טבע

ומורשת בשטחי האש של היחידה, ולקיים

פעילות חינוכית ופיזית שמטרתה לאושש

את אוכלוסיית הצבי הארץ ישראלי על ידי

אימוצו בשטחי הבסיס, כערך טבע שיש להגן

עליו. במסגרת המיזם תונגש ותוסדר הגעת

מטיילים בסופי שבוע, שבהם הכניסה לשטח

מותרת, אל בית הכנסת הקדום במרות.

המיזם: בנשמ"ה - בט"ר ניצנים

שומרים על הסביבה.

שם היחידה: בט"ר ניצנים.

מטרת המיזם היא לשמור על בתי הגידול

הייחודיים של החולות הנודדים באזור

ניצנים, באמצעות תחזוקה שוטפת של

שטחי האש של היחידה, וחינוך המפקדים

וטירוני המערך למודעות לנושאי שמירת

טבע והגנה על בית הגידול.

חיילים מנקים ומכשירים מסלול הליכה חדש

בחרמון

צילומים: דב גרינבלט

למעלה: צפרים בפעולה בתחרות אלופי הנדידה

.2016

למטה: מנכ"לית ארגון בירדלייף, פטרישיה זוריטה.

צילומים: דב גרינבלט