Table of Contents Table of Contents
Next Page  14 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 14 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

14

דב גרינבלט - דובר החברה להגנת הטבע

|

חדשות החברה להגנת הטבע

נבחרו שמונה היחידות החדשות בצה"ל שיקדמו

2016

פרויקטים סביבתיים בשנת

זאת במסגרת מיזם "צבא הגנה לטבע - מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם", של הצבא והחברה

להגנת הטבע, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובמימונה של קרן הדוכיפת מבית החברה להגנת הטבע.

מטרת המיזם היא להוביל מפקדים וחיילים לאחריות ומעורבות פעילה לשמירה על ערכי הטבע, הנוף

, עם שמונה יחידות נבחרות, המשיך בשנת

2014

והמורשת, שבמרחב הפעילות שלהם. הוא החל בשנת

עם שמונה יחידות נוספות, והשנה כאמור נוספות שמונה יחידות חדשות, כלומר כעבור שלוש שנים

2015

יחידות.

24

בלבד מונה המיזם

"המיזם מהווה שותפות ערכית של צה"ל

והחברה להגנת הטבע, בשותפות עם רשות

הטבע והגנים, תוך ערבות הדדית לחיזוק

הקשר שבין האדם לארצו ולתבנית נוף

מולדתו, המובילה מפקדים וחיילים לאחריות

ומעורבות פעילה לשמירה על ערכי הטבע,

הנוף והמורשת שבסביבתם", מסבירים

בחברה להגנת הטבע וברשות הטבע והגנים.

יהיו פרוסים

2020

"אנחנו מקווים כי עד שנת

פרויקטים סביבתיים

40-

ברחבי הארץ כ

בהובלת צה"ל ומפקדיו, במטרה לשפר

ולקיים מציאות סביבתית טובה יותר".

שמונת הפרויקטים שנבחרו

הם:

2016

לשנת

. שם היחידה -

35

המיזם - שמירת טבע

בא"ח צנחנים, מחנה איתן. מטרת המיזם היא

שמירה על ערכי טבע המצויים בשטח האששל

היחידה, ובאמצעותם חיזוק המודעות לשמירת

הטבע בשטח האש בכלל. הפעילות תאפשר

התאוששות מהירה של צמחיית התבלין

שנפגעה, ושיקום של אוכלוסיות הצבאים

והדרבנים במרחב. נוסף לכך ישומר במרחב

אתר ארכאולוגי, כך שבעתיד יוכל קהל שוחרי

ידיעת הארץ להיכנס למקום. המיזם נועד לחנך

למודעות לשמירת הטבע בבסיס ובשטח האש

הסמוך, ולעודד את החיילים ואת המפקדים

לנקוט פעולה בכל הקשור ליזמות סביבתית.

המיזם: מים ושמים.

שם היחידה: זירת ים סוף.

מטרת המיזם היא לעודד את יחידות חיל

הים בגזרה הימית של ים סוף לממש את

אחריותן לשמירה על ערכי הטבע בסביבתן -

מעל ומתחת למים - ולחנך חיילים ומפקדים

למודעות סביבתית לערכי טבע בגזרתם

ולאיומים עליהם. נקיטת יזמה על ידי מפקדי

היחידות למיתון ההשפעות הסביבתיות

השליליות של פעילות חיל הים במפרץ חיפה

ובחופו תסייע לשיפור מצב הסביבה הימית

ועולם החי שלה.

המיזם: פותחים חלון לנחל שניר.

שם היחידה: מטא"מ בית הלל.

מטרת המיזם היא להסדיר את הגדה

המערבית של נחל שניר, הנושקת לבסיס

מטא"מ בית הלל, ולחנך את חיילי הבסיס

למעורבות תוך יצירת תחושת אחריות

לסביבה בקרבם. חיילי היחידה ומפקדיה

יעסקו במהלך השנה בפעילות שוטפת

לסילוק מפגעים אקולוגיים בתפר שבין הנחל

לבין גדר המחנה, ויסייעו בכך לשיקומה

המהיר של הצמחייה הטבעית בגדת הנחל.

המיזם: ילת"מ למען הים.

שם היחידה: ילת"מ.

מטרת המיזם היא לבצע פעילות ייעודית

לשמירה על הסביבה הימית של הים התיכון

באזור הפעילות של היחידה, לחנך לחיזוק

תחושת המחויבות של חיילי היחידה

ומפקדיה לשמירה על ערכי טבע מוגנים,

ולבצע פעילות תשתיתית לשמירה על

אוכלוסיות בעלי חיים הנמצאים בסכנה

בתווך הימי והתת-ימי.

המיזם: שומריםעלהעופותהדורסים.

שם היחידה: נחשונים.

מטרת המיזם היא להגדיל את מספר אתרי

הקינון של עופות דורסים במרחב היחידה,

לחנך את חיילי היחידה ומפקדיה למודעות

לשמירת הטבע, ולעשותם לשגרירים לנושא

זה. הפעילות החינוכית של המיזם תשמש

מנוף וכוח מניע לכלל הפעילויות הפיזיות

שיבוצעו במסגרת המיזם.

המיזם: מצילים את אירוס הגולן.

שם היחידה: עוצבת הבשן.

מטרת המיזם היא להפוך את מרחב בריכת

האירוסים ונחל זוויתן לאתר פעיל ולשמורת

טבע נגישה למבקרים בסופי השבוע, זאת