Table of Contents Table of Contents
 114 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
114 / 114 Previous Page
Page Background

תכנית לימודים יוקרתית ומרתקת

שלוש חטיבות לבחירה:

היסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל

אדם ועבר –

טבעה ונופיה של ארץ ישראל

אדם ונוף –

חברה, תרבות ומדינה בארץ ישראל בעת החדשה

אדם ומדינה –

אווירה סטודנטיאלית ייחודית

סיורים לימודיים בארץ ובחו"ל

ניתן לשלב קורס מורי דרך של משרד התיירות

שיתוף סטודנטים במחקרי הסגל

אפשרות להשלמת תעודת הוראה במכללות הוראה

אפשרות לתעסוקה בנופי טבע, הדרכה, נוף ומורשת

kinneret.ac.il

1800-20-90-20

תכנית ייחודית המפגישה את הלומדים

עם נופה הטבעי והאנושי של הארץ לאזוריה ותקופותיה

בלימודי ארץ ישראל

B.A.

ארץ ישראל

היום, אתמול ומחר

בואו ללמוד היום כדי להוביל מחר

למעלה

90%-

מ

השמה בתחום