Table of Contents Table of Contents
Next Page  112 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 112 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

112

התוכלו לזהות את המקום?

ובאיזו שנה בערך צולמה התמונה?

ספרים מתנת הוצאת אריאל

בין הפותרים נכונה יוגרלו

את תשובותיכם שלחו ל"טבע הדברים", "התוכלו לזהות"

gitit@tevahadvarim.co.il ה

רצליה ב' או במייל:

302 .

ת.ד

זוכה: ירדנה קבל

30-

מחנה הכשרה שנות ה

רחוב שאר יישוב חדרה

פוטופיניש

ככה זה כשמקומות

הישיבה לא מסומנים...

צילם: דניאל קנר

|

מדור זה מוקדש לחובבי הצילום שבינינו, שמרגישים שתפסו את הרגע בתמונה. אתם מוזמנים לשלוח

ואולי התמונה שלכם תהיה זו

gitit@tevahadvarim.co.il

צילומים למדור פוטופיניש בדואר או במייל:

שתופיע בגליון הבא...