Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 114 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 114 Previous Page
Page Background

טבע הדברים

|

10

חדשות רשות העתיקות

תגלית ארכאולוגית חשובה למרגלות הכרמל: מרכז

עולמי לייצור זכוכית, הקדום ביותר שהתגלה בארץ

בחפירה של רשות העתיקות, שבוצעה במסגרת פרויקט הקמת מסילת העמק על ידי חברת נתיבי ישראל,

נחשפו כבשני הזכוכית העתיקים בארץ, שתוצרתם שווקה לכל רחבי האימפריה הרומית. הכבשנים יועתקו

מאתרם ויוצגו לציבור בבית חינוך כרמל זבולון שבתחום המועצה האזורית זבולון.

תגלית ארכאולוגית עולמית נחשפה

בחפירה של רשות העתיקות במסגרת פרויקט

הקמת רכבת העמק של חברת נתיבי ישראל.

במהלך חפירה שנערכה באתר העבודות של

פרויקט הקמת המסילה, בין צומת העמקים

וצומת יגור, נתגלו שרידי הכבשנים הקדומים

בארץ, שייצרו זכוכית גולמית בכמויות

שנה

1,600-

מסחריות. כבשנים אלה, בני כ

לערך (משלהי התקופה הרומית), מעידים על

כך שארץ ישראל הייתה אחד ממרכזי ייצור

הזכוכית החשובים ביותר של העולם העתיק.

לדברי יעל גורין-רוזן, ראש מדור זכוכית

ברשות העתיקות, מדובר בתגלית חשובה

מאוד לתולדותתעשייתהזכוכית בארץ ישראל

ובעולם כולו. העדויות ההיסטוריות מהתקופה

הרומית מספרות שאזור עמק עכו היה ידוע

בחול המשובח שנמצא בו, שהתאים מאוד

לייצור זכוכית. בדיקות כימיות שנעשו לכלי

זכוכית מתקופה זו, שנתגלו עד כה באתרים

באירופה ובספינות טרופות באגן הים התיכון,

העידו על כך שמקור הזכוכית באזורנו. כעת,

לראשונה, נמצאו הכבשנים שבהם יוצר חומר

הגלם שממנו הופקו כלים אלו.

חפירת הכבשנים עוררה בשבועות האחרונים

התרגשות רבה בקרב חוקרי זכוכית בכל

העולם, אשרהגיעו במיוחדלארץכדי להתרשם

מהתגלית. לדברי פרופ' איאן פריסטון

מיוניברסיטי קולג' שבלונדון, המתמחה בזיהוי

המרכיבים הכימיים של הזכוכית, זו תגלית

מרעישה שיש לה משמעות רבה להבנה של

כל מערכות הסחר הבין-לאומי בזכוכית בעת

העתיקה. זו עדות לכך שארץ ישראל היוותה

מרכז ייצור בקנה מידה עולמי, ומכאן נפוצה

לכל רחבי הים התיכון ואירופה.

האתר בעל החשיבות העולמית התגלה במקרה

בקיץ האחרון בתוואי רכבת העמק החדשה,

על ידי מפקח רשות העתיקות הארכאולוג

עבד אל-סלאם סעיד. במהלך עבודות תשתית

להקמת המסילה בקו שמחיפה מזרחה, ראה

לפתע בחתך גושי זכוכית, רצפה ושכבת

אפר. הוא עצר את העבודה במקום, והחל

בחפירה ארכאולוגית, שתוצאותיה החשובות

1

2

3

4

הכבשנים שנחשפו ממש ליד פסי הרכבת.

.1

צילום: אסף פרץ, באדיבות רשות העתיקות

עבד אל-סלאם סעיד, מנהל החפירה, בוחן

.2

את אחד מגושי הזכוכית שנמצאו בשטח. צילום:

שמואל מגל, באדיבות רשות העתיקות

ניקוי גוש זכוכית שהשתמר בכבשן. צילום: אסף

.3

פרץ, באדיבות רשות העתיקות

שברים מגושי הזכוכית הגולמית כפי שנמצאו

.4

באתר. צילום: אסף פרץ, באדיבות רשות העתיקות

גוש זכוכית שנמצא בכבשן (צילום סטודיו).

.5

צילום: שמואל מגל, באדיבות רשות העתיקות

חוקרים מחו"ל הגיעו להתרשם מהתגלית.

.6

בתמונה: פרופ' איאן פריסטון מיוניברסיטי קולג'

שבלונדון. צילום: שמואל מגל, באדיבות רשות

העתיקות