ילדי טבע הדברים - גיליון 322 - פברואר 2022

סודות העצים מקור החיים של העולם שפת הצמחים אבל היא מקשיבה לדבורים מותק הפיל משתף פעולה והם לא מפחידים נור רוצה להיות פיית הצמחים דנה לא שומעת חי-דשות ספארי הכרישים כבר כאן ש"ח 38.60 באילת | ש"ח 44 מחיר החוברת מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה זכרו 2022 פברואר | 322 גיליון

ילדי טבע הדברים | 2 פלא, ִ ה לכם חוֹדש נ ֶ הי ִ ושי אוּדי וואו כּמה קר, וכמה גשוּם... כּמה כּיף לנוּ שאנחנוּ יכוֹלים להגיע בּערב הבּיתה, להיכּנס פנימה, להדליק את המזגן, קרוֹא ספר טוֹב, אוֹ ִ תיישב ל ִ לבּוֹש בּגדים חמים וּלה ִ ל ויזיה. ִ ראוֹת סרט בּטלו ִ ל ה, ֶ יתי את כּל הדברים הכיפיים האל ִ י שעשׂ ֵ פנ ִ את ל ֹ בּכל ז י ֵ פנ ִ ת שלי. רגע ל ִ סחרי שליד הבּי ִ קפצתי למרכּז המ בחנתי בּאיש זקן, ִ קנוֹת חלב ה ִ י ל ֵ כנסתי לחנות כּד ִ שנ דרכה סמוּך לקיר החנוּת, כּשעל בּרכּיו חתוּל, ִ יוֹשב על המ ת, כּי בּסמוּך ִ הוּא חסר בּי ֶ יהם רוֹעדים מקוֹר. הבנתי שׁ ֵ וּשנ אליו הייתה עגלת סוּפּר שעליה כּל רכוּשוֹ, וגם היה בּרוּר ה. ֶ דרכה בּקוֹר שכּז ִ שאיש לֹא ישב סתם על המ "סליחה", שאלתי אוֹתוֹ, ״אפשר להזמין אוֹתך לארוּחת ת?" ִ ערב, ואוּלי להציע לך לבלוֹת את לילה אצלי בּבי ה בּעייתית, בּעיקר ֶ הי ִ התשוּבה שלוֹ ת ֶ אם כי ידעתי שׁ מח ְ שׂ ִ החתוּל שעל בּרכּיו לֹא י ֶ הייתי בּטוּח שׁ ֶ שוּם שׁ ִ מ הוּא לֹא מכּיר. ֶ ת שיש בּוֹ שני כּלבים שׁ ִ להיכּנס לבּי סתכּל עליו ועל החתוּל, הבין ִ האיש שראה שאני מ ם החתוּל, והוּא גם הרגיש מאוֹד ִ ה יש בּעיה ע ֶ רא ִ שכּנ יתוֹ. ֵ יענוּת להזמנה של איש זר לבוֹא ללוּן בּב ֵ לֹא נוֹח לה "לֹא, תוֹדה" הוּא ענה, ״החתוּל שלי לֹא אוֹהב לישוֹן הוּא לֹא מכּיר״. ֶ בּמקוֹמוֹת שׁ ה?" שאלתי ֶ ואז עלה בּראשי רעיוֹן אחר – "אתה רוֹא ם אתה ִ גרש החניה חוֹנה המכוֹנית שלי, א ִ אוֹתוֹ, ״בּמ דמי ולחמם קצת ִ ה ניתן להשכּיב את המושב הק ֶ רוֹצ ה ֶ את המכוֹנית, ואז תוּכל לישוֹן בּתוֹכה. הרעיוֹן הז יניו הרבּה יוֹתר. ֵ מצא חן בּע "ואתה לֹא חוֹשש שאני אגנוֹב לך את המכוֹנית בּלילה? י אתה לֹא מכּיר אוֹתי" – הוּא אמר. "לֹא, אני סוֹמך ֵ הר תנענוּ אוֹתה, ִ כנס למכוֹנית, ה ִ עליך" עניתי לוֹ. הוּא נ מצא לֹא רחוֹק, ִ היא התחממה הלכתי לביתי שנ ֶ ועד שׁ הכנתי לעצמי ֶ י שמיכות, ואת הכּריך שׁ ֵ והבאתי לוֹ שת ויזיה. ִ תכּוונתי לשבת מוּל הטלו ִ ה ֶ כּשׁ כּיבּיתי את המנוֹע, בּירכתי את האיש בּ"לילה טוֹב", והלכתי הבּיתה. למוחרת בּבוֹקר ניגשתי את הרכב. הרכב, שערב קוֹדם לכן היה מלוּכלך בּמעט בּוֹץ, עמד כּמוּבן בּמקוֹמוֹ, אבל דמי היוּ ִ הוּא היה נקי וּמבריק כּמוֹ חדש. על המוֹשב הק ה היה פּתק קטן ֶ י השמיכוֹת מקוּפּלוֹת, ועל ההג ֵ שת ועליו היה כּתוּב – "תוֹדה לך בּשמי וּבשם החתוּל". רגשתי טוֹב. ממש טוֹב. ִ בּאוֹתוֹ היוֹם ה dualdflipflop צילום:

תוכן העניינים אייר: ינון קמר אודי רן עורך ראשי: פרופ' משה אגמי, ייעוץ אקדמי: ד"ר רחלי עינב, ד"ר רמי קליין, פרופ' נחום מגד, פרופ' אבישי שמידע, נדב לוי עדי לפיד עיצוב ועריכה גרפית: רונית רהב, אלה עומר עריכה לשונית: קלאודיו סמבל, שיר רן, מאיירים: מירב שדה-לביא הניקה רן יועצת חינוך: רונה רן מנהלת מח' מינויים: שפירא הרצות ולוחות: רבגון דפוס וכריכייה: בן-נון עיטוף ודיוור ישיר: בר הפצה: טבע הדברים - הוצאה לאור: החברה לחקר האדם והסובב בע"מ 1 שלוחה 09-9567776 טלפון: 09-9567737 פקס: 16:00-8:00 , א-ה ימים: 4610301 ' הרצליהב 302 ת"דכתובתלמכתבים: menuim@tevahadvarim.co.il אי-מייל: www.tevahadvarim.co.il אתר אינטרנט: אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום) ללא אישור המערכת. כל הזכויות שמורות © 2022 פברואר | 322 גליון שבט - אדר תשפ״ב תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד עץ הסקויה בשער: עינב ברזניצילם: להרשמה לקבלת מנוי שנתי מחלקת שירות לקוחות 1 שלוחה 09-9567776 טלפון 16:00-8:00 ,' ימים א'-ה ש"ח 34 מחיר מנוי חודשי: ש"ח 380 מנוי שנתי: מנוי דיגיטלי חודשי ש"ח 25 כולל סרטי וידאו: 44 שפת הפרחיםנוּר רוצה להיות פיית הצמחים - החלק השני של המבחן הרביעי ינב ֵ ד"ר רחלי עכּתבה: כשחזרו נרגשות ממבחן הפרחים, אמרה נור ללוטם: "שמעת מה שהפרפר אמר?" לוטם חייכה, "את מתקרבת להיות פיה, את מתחילה להבין את שפת הפרחים. אבל כדי להבין אותה צריך לדעת להסתכל ולהקשיב. השפה של הפרחים מורכבת משלושה כללים: צורה, צבע וריח. 32 חי-דשות הספארי שגית הורוביץ כתבה: אם הפּיל לֹא יכול להגיע לרנטגן, הרנטגן יגיע אליו. מותק, , והוא הזכר המבוגר 62 הפיל האסיאתי שחי בספארי, כבר בן ביותר שחי היום בכל גני החיות בעולם. הדובות זכו במתקן העשרה, וקיפוד שנלכד במלכודת דבק ניצל. 38 דנה מקשיבה לדבורים אודי רן וליאורה גיל-פלגיכתבו: דנה נולדה חירשת, אבל זה לא מפריע לה להקשיב לדבורים, ולא רק, אלא שהיא עשתה עבודת מחקר שלימדה אותה שגם חוקרי הדבורים לפעמים טועים. 14 סודות העצים עינב ברזניכתב וצילם: העצים עושים עבודה מופלאה בשמירה על האוויר שבאטמוספרה; הם קולטים פחמן ופולטים חמצן, הם משמשים בית לחיות רבות בעולם, ובלעדיהם הטמפרטורות שעל פני כדור הארץ היו כבר מזמן כאלה שלא היו מאפשרות לחיות כאן. וטרינר טבע המילים פוסטר 24 26 27 31 50 54 אימוץ פסק זמן קומיקס מה עוד? הכרישים כבר כאן עינב ברזניכתב וצילם: מרבית בני האדם מפחדים מכרישים. הפחד נולד בעיקר בגלל סרטי האימה שבהם הכרישים בולעים אנשים ואפילו סירות. הפחד הזה כל כך טבוע בנו, שאפילו שאני יודע שהכרישים לא כרישים. 30 כאלה, חששתי קצת לפני שנכנסתי למים עם 4

ילדי טבע הדברים | 4 מרבּית בּנֵי האדם מפחדים מִכּרישים. הפּחד נוֹלד בּעיקר בּגלל סִרטֵי האֵימה שבּהם הכּרישים בּוֹלעים אנשים ואפילוּ סירוֹת. הפּחד הזֶה כּל כּך טבוּע בּנו, שאפילו שאנחנוּ יוֹדעים שבּכל העוֹלם נֶהרגים מִכּרישים בּין שלוֹשה לחמישה בּנֵי אדם בּשנה, שזֶה פּחוֹת מִמה שנֶהרגים מִנפילה מִמטוֹס בּאמצע הדרך... ִֵּאבל אני מוּכרח לספר לכם על החוויה שעברתי לִפנֵי חוֹדש... כתב וצילם: עינב ברזני

5 | ילדי טבע הדברים קראת הסתיו מגיעים ִ אנחנוּ יוֹדעים כּבר כּמה שנים של י ֵ שנ ִ לחוֹף הים שליד תחנוֹת הכּוֹח בחדרה כּרישים מ ם ִ יכת המי ֵ בר ִ מינים: עפרוּרי וסנפירתן, שבּאים ל ירוּר של התחנה – ֵ י הק ֵ מתקנ ִ פלטים מ ִ החמים שנ מגיעים להקות של זוויג יחיד זכרים סנפירתנים, קרוֹב. ִ ראוֹת אוֹתם מ ִ נקבות עפרוריות. רציתי ל את סיפּוּרים הם ֹ קצת חששתי בּהתחלה, כּי בּכל ז כנס ִ אומנם רק סיפּוּרים, אבל בּן אדם נוֹרמלי לֹא נ את הפּעם ֹ חוֹת בּין עשׂרוֹת כּרישים, בּמיוּחד כּשז ְ שׂ ִ ל ם כּרישים. ִ חוֹת ע ְ שׂ ִ אשוֹנה שלו ל ִ הר אז עבדתי בּזהירוּת. בּהתחלה – הטסתי רחפן מעל תי אוֹתם. בּתוֹך כּמה דקות ְ ם הצלוּלים, וחיפּשׂ ִ המי 30- סתכּלתי בּמסך של הרחפן, וראיתי כ ִ צאתי. ה ִ מ כּרישים, ושממש מעל הכּרישים חוֹתרים להם כּמה תרגשים ִ הם בכלל מ ֶ ראה לי שׁ ִ ה בקיאקים, ולֹא נ ֶ חבר הם כּל כּך קרוֹבים לכרישים. צילמתי בּמשך ֶ העוּבדה שׁ ֵ מ כנע אוֹתי לעבוֹר לשלב הבא. ִ השקט שׁ ֶ כּרבע שעה, עד שׁ ה (הסירה של המצילים שעל חוֹף הים) ֶ לקחתי חסק בעת אוֹלגה, ממש קרוֹב ִ כנסתי לים, בּחוֹף של ג ִ ונ לתחנת הכּוֹח של חדרה. הים היה שקט לגמרי, ראוֹת את קרקעית הים גם ִ ם היוּ צלוּלים, וניתן ל ִ המי ה ֶ מני חתרוּ החבר ִ בּמקוֹמוֹת העמוּקים יוֹתר. לֹא רחוֹק מ על הקיאקים, והשקט היה מוּפלא. ישראל תחנת הכוח בחדרה הים-התיכון

ילדי טבע הדברים | 6 ם מצלמה ִ ם, וצללתי ע ִ בּשלב מסוּים קפצתי למי חוּ שלוֹשה כּרישים בּאוֹרך ָ מני שׂ ִ תת-ימית. לֹא רחוֹק מ תרגשתי, ִ שבּין מטר לשני מטרים. בּהתחלה קצת ה ה לֹא יוֹדעים ֶ את חשבתי שאוּלי הכּרישים האל ֹ כּי בּכל ז י אדם, ושאנחנוּ בּעצם לֹא ֵ שכּרישים לֹא תוֹקפים בּנ טעימים להם. סתוֹבבים סביבי – בּלי ִ בּתוֹך כּמה רגעים ראיתי שמ המין עפרוּרי, והם ֵ תייחס אליי, עשרוֹת כּרישים מ ִ לה לֹא היוּ קטנים; אוֹרכו של כּל אחד מהם היה בּין שניים שלוֹשה מטרים... ִ ל ידם ִ י כּמה דקוֹת של שחייה לצ ֵ חוּ בּשקט, ואחר ָ הם שׂ חשבתי לעצמי שבּמקוֹם להפחיד – הם העניקוּ לי תחוּשה של שקט. ם פּגשתי את חוֹקרת הכּרישים עדי ִ המי ֵ כּשיצאתי מ י סחוּס ֵ בּרש, ושׂוֹחחתי איתה על כּרישים ובטאים (דג ראל וּבים התיכוֹן. ְ שׂ ִ שטוחים, כּמוֹ הטריגונים) בּי כּשסיפּרתי לה שצללתי ליד הכּרישים, היא סיפּרה לי ה. ֶ קצת על הכּרישים האל שנה 20 י ֵ פנ ִ "דייגים מספּרים", היא אמרה, "שבּערך ל מיוּחד לאזוֹר ִ ראל וּב ְ שׂ ִ י י ֵ החלוּ הכּרישים להגיע לחוֹפ תחנוֹת הכּוֹח. בּאוֹתוֹ זמן לֹא הייתה אכיפה שנוֹעדה גיעוּ לתחנוֹת ִ הם ה ֶ י דיג, וּכשׁ ֵ פּנ ִ להגן על הכּרישים מ הכּוֹח היוּ דגים אוֹתם. ה היה מוּזר מאוֹד שמגיעים לחוֹפים שלנוּ כּרישים ֶ ז ראל הם ְ שׂ ִ עפרוריים, ועוד יוֹתר מיוּחד הוּא שרק כּאן בּי ית ֵ רא ִ ם הרדוּדים - תוֹפעה שלֹא נ ִ מגיעים לאזוֹר המי בּמקוֹם אחר בּעוֹלם. חוּץ ִ מצאים מ ִ י הסחוּס, שאצלם הזימים נ ֵ שפּחת דג ִ מ תחלקת לשני סוּגים; חצי מהם כּרישים, וחצי ִ לגוּף, מ ין ֵ ה שא ֶ י סחוּס (כּאל ֵ מהם בטאים. הבטאים הם דג בּגוּפם עצמוֹת אלא סחוסים, ולכן הם גמישים), מצאים בּתחתית ִ והם שטוחים. הזימים אצל הבטאים נ מצאים בּצד הגוּף. ִ הגוּף, ואילו אצל הכּרישים הם נ מצבם של הכּרישים בּים התיכוֹן וּבעוֹלם כּוּלוֹ רע מיני ִ משיכה עדי. "בּכל העוֹלם, שליש מ ִ מאוֹד" ה מצאים בּסכּנת הכחדה. ִ הכּרישים והבטאים נ הים התיכוֹן קטן, וחיים סביבוֹ יוֹתר ֶ זאת כיוון שׁ הם עוֹסקים בּדיג – ֵ י אדם שרבּים מ ֵ מיליוֹן בּנ 150- מ י אדם יחסית לגוֹדל הים, ֵ וזה מספר גדול מאוד של בּנ ין שיתוּף פּעוּלה ֵ מאשר בּכל העוֹלם. וּמאחר שא בּחינת החוּקים והמחקר בּמדינוֹת השוֹנוֹת, ִ מ ם רוֹצים (ולֹא בּכל ִ שמוֹר על הכּרישים, גם א ִ ה ל ֶ קשׁ המדינוֹת רוֹצים). מחקר ושיתוּף ידע לֹא קיים כּלל זרחוֹ". ִ בּדרוֹם הים התיכוֹן וּמ

7 | ילדי טבע הדברים

ילדי טבע הדברים | 8 ְְראל ׂ ִּרק בּיִש שאלתי את עדי כּמה שאלוֹת, כּמוֹ למשל מדוּע הם מיוּחד זוֹ ִ בּאים לאזוֹרים שליד ליד תחנוֹת הכּוֹח, וּב של חדרה. "הם בּאים לתחנוֹת", ענתה לי עדי, "כיוון ם שליד התחנוֹת, שמקררים את הטורבינות ִ שהמי ם שם גבוֹה ִ המייצרוֹת את החשמל, חמימים. חום המי י הים. הכּרישים מגיעים ֵ מ ִ בכשמונה מעלוֹת צלזיוס מ בּסתיו, ועוֹזבים בּאביב. עדיין לֹא יוֹדעים מה הם י התחנה הרדוּדים. ֵ הם בּמ ֶ אוֹכלים בּחוֹרף כּשׁ ישנם מקוֹמוֹת בּעוֹלם שכּרישים מבלים בּהם תקוּפה, בּשפכי נחלים לים, בּאזוֹרי רבייה שלהם, אבל לֹא למשך חצי שנה. דבר מפתיע נוֹסף הוּא, שלֹא מוכרת תקבּצוּת כּרישים ליד תחנוֹת כּוֹח ִ את של ה ֹ תוֹפעה כּז ראל". ְ שׂ ִ בּמקוֹמוֹת אחרים בּעוֹלם אלא רק בּי ראל כּל הכּרישים והבטאים מוּגנים. בּמקוֹמוֹת ְ שׂ ִ רק בּי אחרים בּעוֹלם רק מינים בּסכּנה מוּגנים על פּי חוֹק. מצאים בּתנוּעה מתמדת. בּיוֹם הם יוֹרדים ִ הכּרישים נ קרוֹב לקרקע, וּבלילה הם עוֹלים מעלה. ּּּמתי בּאוּ הכּרישים לעוֹלם? י הדינוזאורים, וחוֹקרים ֵ פנ ִ הכּרישים היוּ פּה הרבּה ל מיליוֹן שנה. 400 י ֵ פנ ִ ל ִ רידים וּמאוּבּנים שלהם מ ְ מצאוּ שׂ הכּרישים בּאים לעוֹלם בּשלוֹש דרכים: רוֹב הכּרישים והבטאים משריצים דגיגים חיים, כּלוֹמר הבּיצים גדלוֹת ם חיים. ִ בּתוֹך הבּטן, ומהן הם בּוֹקעים ואז יוֹצאים למי האימהוֹת מטילוֹת בּיצים, כּמוֹ למשל ֵ חלק קטן מ לדן החי בּים תיכוֹן אוֹ זנבתן נמרי בּים סוּף, וחלק ִ ג מהצאצאים גדלים בּבטן בּתוֹך שליה, כּמוֹ אצל ה אצל ֶ ידה מלאה. כּכה ז ֵ היונקים, ואז הם נוֹלדים בּל י תחנוֹת ֵ ה שמגיעים לחוֹפ ֶ הסנפירתן והעפרוּרי, אל ה גם אצל הפטישנים. ֶ הכּוֹח. כּך ז י כּמה שנים של מחקר הבינה עדי שלחדרה ֵ אחר הן כּבר ֶ מגיעוֹת כּרישות עפרוריות בּדרך כּלל כּשׁ יריוֹן. (לפי עדי אין קשר בין המגיעות לחדרה ֵ בּה להריונן, הקשר היחיד הוא שכרישה בוגרת רוב

9 | ילדי טבע הדברים מחבטן הספירים כריש עפרורי Bernard Dupont צילום:

ילדי טבע הדברים | 10 זימים עיניים פה סנפיר חזה גוף סנפיר גב זנב

11 | ילדי טבע הדברים סרטון לצפייה: כרישים מרחפן הזמן בהריון, לכן אחוז גבוה מהן בהריון בהגעתן לכאן חודשים. 24 משך ִ יריוֹן של עפרוּרית נ ֵ ובכלל...) הה ראוֹת ִ צליחוּ ל ִ הן לֹא יוֹלדוֹת כּאן. מעט מאוֹד פּעמים ה לידוֹת אוֹ השרצות של כּרישים, כּי כּמוֹ אצל בּעלי חיים ה ללב ים. ֶ רא ִ תרחקוֹת מאיוּמים, כּנ ִ אחרים, האימהוֹת מ הנקבוֹת של הכּריש העפרוּרי והסנפירתן יוֹלדוֹת שניים יריוֹן הארוֹך, ֵ י הה ֵ ולדות, בּממוּצע שמוֹנה. אחר 13 עד ם לֹא ֵ י ועצמאיים; הא ֵ הכרישונים יוֹצאים מפוּתחים לגמר י בּיניים", ֵ מטפּלת בּהם בּכלל. רוֹב הכּרישים הם "טורפ אש מארג המזוֹן. ֹ מצאים בּר ִ י-על הנ ֵ כּלוֹמר לֹא טורפ סרטנים, רכיכות ודגים קטנים. בּחדרה, ִ הם ניזוֹנים מ למשל, הם לֹא אוֹכלים צבי ים בּוֹגרים אוֹ טריגונים. י-על, בּעיקר עמלצים ֵ מיני הכּרישים הם טורפ ִ מעט מ כּל ִ (הכּריש הלבן), וכמה מינים פּחוֹת מוכרים, וּמ רה מינים. ָ הכּרישים הם פּחוֹת מעשׂ חוֹת ללֹא הפסקה ְ שׂ ִ מיני הכּרישים צריכים ל ִ חלק מ ה זימים כּמוֹ שיש לדגים. ֶ ין להם מכס ֵ נשוֹם. א ִ י ל ֵ כּד אבל הכּרישים השוֹחים על קרקעית הים, כּמוֹ גם היוֹת בּתנוּעה. יש להם חוֹר ִ ינם חייבים ל ֵ הבטאים, א ם ִ וורוּר (זים נוֹסף) שבּאמצעוּתוֹ הם מכניסים מי ִ א הזימים. אצל כּרישים עפרוריים ֵ וּמוֹציאים אוֹתם מ תנוון, אוּלי ִ וסנפירתנים השוֹחים מהר, הזים הנוֹסף ה ה ההידרודינמי שלהם המאפשר ֶ בנ ִ ה פּוֹגע בּמ ֶ כּיוון שז להם לנוּע בּמהירוּת.

ילדי טבע הדברים | 12

13 | ילדי טבע הדברים סרטון לצפייה: שנורקלינג עם כרישים ּלמה צדים כּרישים? מכּוֹר ִ י ל ֵ בּעוֹלם צדים כּרישים כּמוֹ דגים אחרים כּד תפּתחוֹת הם ִ י דגים כּמזוֹן. בּמדינוֹת מ ֵ אוֹתם בּשוּק זרח אסיה, כּמוֹ בּסין למשל, ִ מקוֹר מזוֹן חשוּב. בּמ אוֹכלים מרק העשׂוּי סנפירי כּרישים כּחלק מארוּחה כּל האוֹקיינוֹסים. ִ מסורתית. את הסנפּירים מייבאים מ ה מין של כּריש שייך הסנפּיר, ועל כּן ֶ יז ֵ קשה לזהוֹת לא יש בּעיה של אכיפה כּי לֹא כּל הכּרישים מוּגנים. סיפּוּר ה אכזרי בּיוֹתר. הדייגים ֶ מרקי הסנפּירים הוּא מעשׂ דגים את הכּרישים, חוֹתכים את סנפיריהם וזוֹרקים ם, ִ את הכּרישים החיים ללֹא הסנפּירים כּגוּשי אבן למי חוֹת, והדם שלהם מוֹשך כּרישים ְ שׂ ִ ואז הם לֹא יכוֹלים ל ודגים טוֹרפים אחרים שפּשוּט אוֹכלים אוֹתם חיים. ר כּריש הוּא זוֹל והסנפּירים ָ הדייגים נוֹהגים כּך, כּי בּשׂ ר הזוֹל כּבד ותוֹפס הרבּה מקוֹם ָ יקרים מאוֹד. הבּשׂ סנפּירים). ִ בּסירה (בּיחס ל שתמש בּשוּמן שלהם ִ י לה ֵ ה כּד ֶ בּנוֹסף, דיג כּרישים נעשׂ רה, בּעוֹר, בּשיניים אוֹ שהם משמשים לנוֹי ֵ כּשמן בּע י האדם, כּרישים בּוֹגרים ֵ בנ ִ י משוֹר למשל). פּרט ל ֵ (כּרישׁ י כּרישים אוֹ טוֹרפים אחרים, ונדיר ֵ לֹא ייטרפו על יד אכלוּ אוֹתם כּבוֹגרים. חוֹקרים מעריכים שבּכל שנה ֹ שי מיליוֹן כּרישים (בּערך 100- י אדם כ ֵ י בּנ ֵ ניצוֹדים על יד שלוֹשה כּרישים בּשנייה). ְְראל ׂ ִּ החוֹק בּיִש 2005 ִמִשנת אוֹסר לצוּד. ּ ינב ברזני: צלם, כּתב, טייל, ֵ ע ה ֶ מהנדס אווירונאוטיקה וחלל, מרצ על סיפּוּרי מסע סביב העולם, א קיימוּת, ֵ ה חוגי ילדים בּנוֹשׂ ֶ ומנח תוֹפעוֹת טבע, בּעלי חיים בּשבע היבּשוֹת ושמירה על כּדוּר הארץ.

עינב ברזניכתב וצילם: סודות העצים ת - ֹ כר ִ בעים שנ ִ "עץ בּן שׁ ה ֶ בנ ִ לֹא יוּכל לבוֹא בּמקוֹמוֹ שוּם מ ין תמוּרה לעץ עתיק. ֵ מוֹעיל חדש. א ין שוּם ֵ ה עוֹקר שורשי אדם. א ֶ המשמיד עץ כּז בּניין אוֹ חשמל חשוּב יוֹתר מעץ. איקליפטוס עבוֹת, קמה ישנה, חוֹרש אלוֹנים - הם שורשי האדם. בּניין תוּכל ִ שׁ ין תמוּרה". את הדברים הללוּ אמר ֵ להקים כּאן אוֹ שם, וּלעץ בּן מאה א .1962 ד בּן גוּריוֹן בּשנת ִ ראל - דו ְ שׂ ִ אשוֹן של מדינת י ִ אש הממשלה הר ֹ ר י כּדוּר הארץ? ֵ מדוּע עצים הם מכוֹנוֹת קסם החיוּניוֹת לחיים על פּנ כבוֹדם וּמדוּע דווקא בּט"ו בּשבט? ִ וּמדוּע נחוֹג חג בּמיוּחד ל יער הענקים בשמורה הלאומית ״סקויה קינגס״ ילדי טבע הדברים | 14

הטמעה (פוטוסינתזה) היא התהליך שבּוֹ מיוצר ויר ִ האו ֵ המזוֹן בּעצים. בּתהליך ההטמעה קוֹלט העץ מ פּחמן דו-חמצני, מייצר בּעזרת אוֹר השמש סוּכּר, ויר חמצן החיוּני לקיוּם החיים בּכדוּר הארץ. ִ וּפוֹלט לאו ם נקבּץ כמה מדענים מוֹבילים בּעוֹלם וניתן להם ִ א ימה - להמציא מכוֹנה שתפיק חמצן מאוֹר השמש, ִ משׂ ויר את הפּחמן הדו-חמצני וּתייצר ִ האו ֵ וּבוֹ בּזמן תעלים מ הם יצליחוּ? אני בּספק רב, אבל ֶ סוּכּר - אתם חוֹשבים שׁ ה כּי כּבר קיימת מכוֹנת ֶ יתנוּ נגל ֵ ם נצא לגינה הסמוּכה לב ִ א קראת עץ. ִ קסם שכּזוֹ - היא נ למה בּט"ו בּחוֹדש שבט? אש השנה לאילנוֹת" של ֹ ין את "ר ֵ התאריך ט"ו בּשבט מצי ראל סביב חג הסוּכּוֹת, ְ שׂ ִ העצים בּפּרדסים וּבמטעים. בּארץ י י - מתחילה עוֹנת הגשמים. עד אמצע ֵ שר ִ שנחוֹג בּאמצע ת חוֹדש שבט ירדוּ כּבר רוֹב הגשמים, לכן כבר בּתקוּפת ה משמש לחקלאים בסיס לחישוּב ֶ קבּע כּי תאריך ז ִ התנ"ך נ דרש החקלאי להפריש ִ ה גם היה הזמן שבּוֹ נ ֶ היבוּל השנתי. ז זקקים. ִ העצים, לעניים ונ ֵ ירית מיבוּל הפּירוֹת שקיבּל מ ִ עשׂ סתדרוּת ִ , החליטוּ בּה 1908 בּתחילת המאה הקוֹדמת, בּשנת ראל להוֹסיף פּן ְ שׂ ִ המוֹרים והגננות בּאמצעות קרן קיימת לי נוֹסף לט"ו בּשבט, וּלהכריז עליו כּחג נטיעת עצים. בתחילת שמירת הטבע. עבוּרנוּ ִ היוֹת חג ל ִ הפך החג ל 21־ המאה ה הדרת לוֹמר תוֹדה לעצים הנדיבים על השפע ֶ זדמנוּת נ ִ זוֹ ה הם מעניקים לנוּ. ֶ שׁ אנרגיית אור השמש פחמן דו חמצני מים חמצן מינרלים (פוטוסינתזה) תהליך ההטמעה כּוֹרתים את הענף שעליו אנחנוּ יוֹשבים נוּ, וּבעצם לצערוֹ של העוֹלם כּוּלוֹ, בּמקוֹם לשמור על ֵ לצער ים תפקיד כּל כּך חשוּב בּשמירה על ִ ה שעוֹשׂ ֶ העצים – אל י האדם גוֹרמים ֵ הזיהוּמים שאנחנוּ בּנ ֵ האטמוספרה שלנוּ מ י האדם כּוֹרתים עצים בּלי "לעשׂוֹת חשבּוֹן". ֵ לה, בּנ בּיערוֹת הגשם, כּמוֹ למשל בּאמזוֹנס שבּאמריקה הדרוֹמית, יש מערכת אקלימית סגוּרה, כּלוֹמר – היער דוֹאג לעצמוֹ י החיים שחיים בּוֹ. ֵ לצל, לחוּת, גשמים, וכמוּבן לבעל היוּ בּיער הגשם פּחוֹת לחוּת ִ כּכל שכּוֹרתים יוֹתר יערוֹת, י גבּר, יוֹתר עצים ימוּתוּ, וככל שיוֹתר ִ היוֹבש י ֶ וּפחוֹת גשם. כּשׁ גבּר, וּבסוֹפוֹ של דבר היערוֹת יהפכוּ ִ עצים ימוּתוּ – היוֹבש י הם קוֹלטים. ֶ מה שׁ ִ פלטוּ יוֹתר פּחמן מ ִ היוֹת דלילים וי ִ ל יערוֹת הגשם חשוּבים בּיוֹתר למאבק של העוֹלם בּמשבּר האקלים, כּי הם סוֹפגים לתוֹכם את פּליטוֹת גזי החממה Freepix צילום: גלוקוז (סוכר) 15 | ילדי טבע הדברים

י האדם ֵ (הפּחמן, החנקן, והגזים המזהמים האחרים) שבּנ כּל הסוּגים. ִ ייה וּכלי הרכב מ ִ פעלי התעשׂ ִ מייצרים בּאמצעוּת מ י כּמה חודשים ֵ פנ ִ הייתה ל ֶ אומנם בוועידת האקלים שׁ י ֵ י רעיוֹנוֹת והחליטוּ כּל מינ ֵ בגלזגו שבסקוטלנד העלוּ כּל מינ כּול על ההחלטוֹת ועל ִ שפּיע יוֹתר מ ִ ה ֶ החלטוֹת, אבל מי שׁ יוֹת הכּבדוֹת ִ ם בּכלל יקיימוּ אוֹתן, הן התעשׂ ִ השאלה א י המכוֹניוֹת ֵ פעל ִ י ענק, יצרני פּלסטיק, יצרני נפט, מ ֵ פעל ִ (מ וכו') בּכל המדינוֹת. כּל התחשיבים שעשׂוּ בוועידת האקלים, כּאשר תכננוּ שעד מדינוֹת העוֹלם יעצרוּ את פּליטוֹת הפּחמן 2050 שנת ִ ל הן לֹא ממש יעצרוּ ֶ והגזים המזהמים לאטמוספרה, הראו שׁ הפּליטוֹת שאנחנוּ פּוֹלטים ֶ ה אוֹמר שׁ ֶ את הפּליטוֹת (ז היערוֹת בּכלל והאצוֹת שבּים – ֶ לאטמוספרה שווֹת לאלוּ שׁ מחייה בּכדוּר ִ מצאים הריכּוּזים הגבוֹהים ביוֹתר של הצ ִ שם נ ויר), אבל מנהיגי המדינות האלה לקחוּ ִ האו ֵ הארץ - קוֹלטים מ הם ויעשׂוּ את עבוֹדתם ֶ בּחשבּוֹן שיערוֹת הגשם יישארו כּמוֹ שׁ ם המדינוֹת שבשטחן ִ ויר לחמצן. אז א ִ בּהפיכת הפּחמן שבּאו פגוֹע ִ מצאים יערוֹת הגשם, והיערוֹת בּכלל, ימשיכוּ ל ִ נ ין סיכּוּי שׁיצליחוּ לעמוד בּיעד. ֵ בּיערוֹת, א כרתוּ בּיערוֹת האמזוֹנס עצים ִ בּשנה האחרוֹנה נ ראל. ְ שׂ ִ טחה של כּל מדינת י ִ בּשטח הקרוֹב לשׁ פליטת גזי-חממה יערות הגשם באמזונס catazul צילום: Dallas Krentzel צילום: ילדי טבע הדברים | 16

שריפה ביער Pixelman צילום: Ria Sopala צילום: Pete Smith צילום: 17 | ילדי טבע הדברים

Quapan illegal צילום: יער גשם שנכרת באינדונזיה madras91 צילום: ילדי טבע הדברים | 18 גלאזגו, סקוטלנד 2021 ועידת האקלים

י כּדוּר הארץ ֵ מחייה שעל פּנ ִ בּמצב הקיים כּיוֹם, הצ הגזים המזהמים ֵ מצליחה להפוֹך לחמצן שני שלישים מ ויר. התפקיד של מדינוֹת העוֹלם להוֹריד ִ המצויים באו גרוֹם לאטמוספרה להישאר כּמוֹ ִ י ל ֵ הפּליטוֹת, כּד ֵ שליש מ ם אנחנוּ רוֹצים לנקוֹת את ִ היא, וּלהוֹריד יוֹתר פּליטוֹת א ֶ שׁ הגזים המזהמים. כּל נזק שאנחנוּ גוֹרמים ֵ האטמוספרה מ תחממוּת הגלוֹבּלית ִ ליערוֹת הגשם מוֹביל להאצה בּה ראל, כּי באטמוספרה ְ שׂ ִ ינוּ, בּי ֵ ה גם משפּיע על ֶ (העולמית). ז פלט בּאמזוֹנס בּברזיל, מגיע ִ ין גבוּלוֹת. הפּחמן שנ ֵ א י קיצוֹן אקלימיים בּעוֹלם כּוּלוֹ. ֵ ירוּע ֵ ראל, וּמאיץ א ְ שׂ ִ לי ה כּבר ֶ ואני מניח שאתם רוֹאים חדשוֹת, ורואים מה קוֹר ויר הקיצוֹניים. ִ ג האו ֶ י מז ֵ ירוּע ֵ בּחינת א ִ עכשיו בּכדוּר הארץ מ ין אדם יוֹשב על ענף של עץ גבוֹה, ֵ לעיתים אני מדמי י ֵ פנ ִ מחזיק מסוֹר וּמנסר את הענף שעליו הוּא יוֹשב. ל ים לנסר הענף קוֹרס, והאדם נוֹפל איתוֹ מטה ֵ שהוא מסי תרסק על הארץ. הבּיטוּי "כּרת את הענף שעליו הוּא ִ וּמ ה שיכשיל ֶ ה מעשׂ ֶ תייחס לאדם הפּוֹגע בּעצמוֹ, עוֹשׂ ִ יוֹשב" מ תבּוֹננוּת על המערכת האקולוגית של כּדוּר הארץ, ִ אוֹתוֹ. בּה י האדם חלק ממנה, אנחנוּ בּהחלט כּוֹרתים את ֵ שאנחנוּ בּנ הענף שעליו אנחנוּ יוֹשבים. מחקרים מראים כּי בּחיים המוֹדרניים שלנוּ, כּל אדם אחראי לזיהוּם אוויר רב, עקב צריכת מזוֹן והלבּשה, שימוּש בּמכוֹנית, שימוּש בּמטוֹסים, וייצוּר כּמוּיוֹת גדוֹלוֹת של זבל. כדי לקזז ויר שאנחנוּ יוֹצרים בּאוֹפן ישיר ִ את זיהוּם האו (נוֹשמים, נוֹסעים בּמכוֹנית) אוֹ בּאוֹפן עקיף שתמשים במוּצרים שבּייצוּר שלהם פּלטוּ ִ (מ שתמשים ִ ויר, טסים בּמטוֹסים, מ ִ גזים רעילים לאו יתנוּ לנטוע ִ ינוּ, על כּל אחד מא ֵ בּחשמל) בּמהלך חי עצים. 200- כ בולי עץ לאחר כריתה madras91 צילום: 19 | ילדי טבע הדברים שדות אורז במקום יער הגשם

סקויה ענקית, צולם בפארק ״יוסמיטי״ הסוֹד של הגדוֹלים בּעוֹלם הפּארק הלאוּמי סקויה שבּארצות הברית הוּא בּיתם של י סקויה ענקיים. השיאן של העצים הגדוֹלים בּעוֹלם ֵ עצ הוּא העץ סקויה ענקית, המכונה גנרל שרמן, שנחשב לעץ הגדוֹל בּיוֹתר בּעוֹלם. הוּא גדל בּיער המכונה "יער הענקים" ה חיים ֶ בּמדינת קליפורניה שבּארצות הברית. בּיער הז רת העצים הגדוֹלים בּיוֹתר בּעוֹלם. ֶ תוֹך עשׂ ִ חמישה מ מטרים, 34- מטרים, היקפו בּבסיס כ 84 גובהו של העץ מעל טונות. 5,600- שקלוֹ כ ִ מטרים, ומ 11 הקוֹטר שלוֹ מעל י הסקויה הענקית ֵ שנה. עצ 2,200- מעריכים כּי העץ בּן כ מטרים, והם נחשבים לגדוֹלים 95- גדלים עד לגוֹבה של כ י סקויה גבוֹהים יוֹתר (אמרנוּ קוֹדם ֵ בּעוֹלם, אך ישנם עצ שעץ הסקויה גנרל שרמן הוּא הגדוֹל בּיוֹתר, כּי כּשאוֹמרים בּחינת הגוֹבה). ִ כּל הבּחינוֹת, לֹא רק מ ִ תכּוונים מ ִ גדוֹל מ קראים סקויה נאה והם גדלים ִ העצים הגבוֹהים בּעוֹלם נ יא גוֹבה של ִ קרא היפריון מחזיק בּשׂ ִ בּאוֹתוֹ אזוֹר. עץ שנ קוֹמוֹת). 45 מטר (כגובהו של בּניין בּן 115- כ אש שבט הצ'ירוקי ֹ מקוֹר שמם של העצים הוּא בּשמוֹ של ר י המקוֹם, האינדיאנים, מכנים את ֵ האינדיאני (סקויה). יליד קראים רדווד ִ העצים ואוונה, וּבארצוֹת הבּרית הם נ בעוֹ החוּם-אדמדם ִ (רד - אדום, ווד - עץ). מקוֹר השם בּצ של הגזע הגדוֹל. אז מה סודם של העצים הגבוֹהים בּעוֹלם? הם לֹא רק צמוֹח ִ מעמיקים את השוֹרשים בּאדמה, הם מסוּגלים ל ויר. באזוֹר שבּוֹ ִ האו ֵ לגוֹבה, כּי הם מקבּלים נוֹזלים היישר מ הם צוֹמחים יש הרבה ערפל ולחוּת, כּך העץ לֹא מבזבּז ן השוֹרשים מעלה עד לצמרת. ִ אנרגיה בּדחיפת הנוֹזלים מ מדענים אוֹמרים שגם לעצים הגבוֹהים בּעוֹלם יש מגבּלת קרא גם כּוֹח הכּבידה) של כּדוּר ִ גוֹבה. כּוֹח המשיכה (שנ 115- יהם. הם מעריכים כּי בּגוֹבה של כ ֵ הארץ משפּיע גם על מטרים העץ יפנה את האנרגיה לרוֹחב הענפים ולֹא לגוֹבה. מטרים, בּעוֹד 115 כּיוון ששיאן הגוֹבה היפריון כּבר מעל 42 ם החוֹקרים צודקים. כּיוֹם יש כּבר ִ כּמה שנים נדע א מטרים. 110- י סקויה נאה, שצמרתם גבוֹהה מ ֵ עצ ילדי טבע הדברים | 20

גזע עץ הסקויה הפארק הלאומי - ״סקויה״ בארה״ב Tunnel Log צילום: 21 | ילדי טבע הדברים

PX צילום: בּן כּמה אתה? תבּוֹננים בּחתך של הגזע בּעצים רבים ִ כּשמ תעוֹררים ִ השנה וּמ ֵ (של אלוּ השרויים בּתרדמת חלק מ בּעוֹנת הצמיחה), ניתן להבחין בּטבּעוֹת שבּהן אזוֹר בּהיר זעי העצים יוֹצרים טבּעוֹת צמיחה לרוֹחב הגזע, ִ ה. ג ֶ ואזוֹר כּה וּבכל שנת צמיחה מוֹפיע אזוֹר בּהיר בּראשית עוֹנת הצמיחה ה בּסיוּם העוֹנה. כּך מספּר הטבּעוֹת שבּחתך הגזע ֶ ואזוֹר כּה הטבּעוֹת שבּחתך הגזע ֶ מעיד על גילוֹ של העץ בּשנים. כּיוון שׁ ינן בּאוֹתוֹ עוֹבי, הגזע מהווה מעין מפּה היסטוֹרית ֵ של העץ א י הגדילה של העץ בּכל שנה. טבּעת עבה ֵ המעידה על תנא שקעים רבים, וטבּעת ִ מרמזת על שנה טוֹבה שבּה ירדוּ מ ם. ִ דקה מעידה על מחסוֹר בּמי טבעות צמיחה לרוחב הגזע ץע עזג לש ךתח ילדי טבע הדברים | 22

ברשת גדלים בּקוֹר וּבאקלים יבש. ִ י אוֹרן המ ֵ עצ הצמיחה שלהם איטית ויציבה, מה שמאפשר להם להגיע זרח קליפורניה, ִ י שנים. בּהרים שבּמ ֵ לגיל מוּפלג של אלפ מבוּגר בּעוֹלם, ִ מצא העץ שנחשב ל ִ בּיער הלאוּמי איניו, נ קרא על שמוֹ של האדם המבוּגר בּיוֹתר על פּי התנ"ך ִ שנ ). מדענים מעריכים כּי 969 (מתוּשלח, שחי עד גיל שנים! שלב ההנבּטה של העץ מתוּארך 4,854 העץ בּן לפנה"ס, סמוּך מאוֹד לשנה שבּה נוֹלד 2832 שנת ִ ל מתוּשלח על פי הכרונולוגיה (לוּח הזמנים) המקראית. ף לציבּוּר מחשש ֹ ינוֹ נחשׂ ֵ המיקוּם המדוּיק של העץ א פגעוּ בּעץ העתיק בּעוֹלם. ִ שי עצים ושיאנים: ספּוֹג בּשנה ִ - עץ אחד מסוּגל ל מעלים רעלים קילוגרם 80 " בלוֹע ִ קילוגרם אבק, ואף "ל 20 תרחיף של מתכוֹת רעילות כּמוֹ כּספּית, עוֹפרת אוֹ ליתיום. 100 - עץ גדוֹל אחד עשׂוּי לטהר מטהר ומצנן ויר מזוֹהם, וּלייצר ִ אלף מטרים מעוקבים של או 100 חמצן המספּיק לארבּעה אנשים. בּמהלך קילוגרם 1,000 קלוֹט ִ שנים, עץ יחיד עשׂוּי ל יע להוֹרדת ֵ פּחמן דו-חמצני. העץ אף מסי ץ. ִ כּארבּע מעלוֹת צלזיוס בּסביבתוֹ בּקי - שוֹרשים של עצים בּוֹגרים מייצב ומבודד עוֹזרים בּאוֹפן משמעוּתי כּגוֹרם המפחית תזוזת קרקע בּזמן רעידוֹת אדמה. אפילוּ עץ אחד ת משמש כּקיר מבוֹדד, והוּא בּוֹלם ִ בּסמוּך לבי הסביבה. ֵ רעשים מ ם פּשוּט ִ - מחקרים מראים כּי א חבקו עצים בּעד לחלוֹן, יכוֹלת הריכּוּז ִ תבּוֹנן בּעצים, אפילוּ מ ִ נ ינה טוֹבה יוֹתר. ֵ זכּה לשׁ ִ שתפּר, ואף נ ִ שלנוּ ת אז בּוֹאוּ ננצל את החג לחבּק עץ אוֹ שניים, יהם. ֵ שמוֹר על ִ תבּוֹנן בּהם, ואוּלי אף נשכיל ל ִ לה Mark Collins צילום: ינב ברזני: צלם, כּתב, טייל, מהנדס אווירונאוטיקה ֵ ע ה ֶ ה על סיפּוּרי מסע סביב העולם, ומנח ֶ וחלל, מרצ א קיימוּת, תוֹפעוֹת טבע, בּעלי ֵ חוגי ילדים בּנוֹשׂ חיים בּשבע היבּשוֹת ושמירה על כּדוּר הארץ. 23 | ילדי טבע הדברים

שלוֹם ד"ר אפי, יאבוֹן של זאב. בּרגע שאני ֵ ם ת ִ יש לי כּלב לֹא גדוֹל, אבל ע ממלא את הצלחת שלוֹ בּאוֹכל, הוּא מחסל אוֹתוֹ בּתוֹך המהירוּת ֵ נשוֹם מ ִ תקשה ל ִ הוּא עדיין מ ֶ שניוֹת, ואז - כּשׁ - הוּא רץ וּמחפּשׂ עוֹד אוכל. אנחנוּ לֹא יכוֹלים לאכוֹל, ם אני ִ סביב לשוּלחן כּאילו הוא מוּרעב. וא ִ כּי הוּא רץ מ שתוֹלל, מגרד את הדלת, צוֹעק ִ סוֹגר אוֹתוֹ בּחדר - הוּא מ תוֹ החוצה הוּא לֹא מפסיק ִ וּמיילל. גם כּשאני יוֹצא א ם חס וחלילה ִ לחפּשׂ אוֹכל - בּפחים, חוֹפר בּאדמה, וא ראה לוֹ ִ ם כּריך אוֹ משהוּ שנ ִ הוּ ע ֶ אנחנוּ עוֹברים ליד מישׁ משוֹך אוֹתי אחריו. ִ כּמוֹ אוכל - הוּא לֹא מפסיק ל הוּא קטן, הוּא ֶ וכן, הוּא שמן כּמוֹ חזיר, עד שאפילוּ שׁ תוֹ? יש זריקוֹת או כּדוּרים ִ ים א ִ ראה כּמוֹ כּדוּר. מה עוֹשׂ ִ נ יאבוֹן? ֵ שמדכאים ת עומר חגי, אשקלון שלוֹם אפי, י חיים קטנים - בּמיוּחד על ֵ הכּלב שלי מטוֹרף על בּעל גוּרים של חתוּלים. בּכל פּעם שאחת החתוּלוֹת בּשכוּנה ממליטה הוּא פּשוּט גוֹנב לה את הגוּרים, ובהרבּה מקרים תעקש, ִ ה. אבל הוּא מ ֶ הוּא חוֹטף מהן מכּוֹת רצח בּגלל ז החתוּלה משאירה אוֹתם ֶ הוּא מצליח, בּמיוּחד כּשׁ ֶ וּכשׁ לרגע ללֹא השגחה - הוּא מביא אוֹתם לפּינה שלוֹ, אש. והם, הקטנים, ֹ כּף רגל ועד ר ִ שוֹכב, ומלקק אוֹתם מ תבּלבּלים וּמנסים לינוק - אבל הוּא בּכלל זכר. תוֹפעה ִ מ את נוֹרמלית? אוּלי אפשר לטפּל בּוֹ בּהוֹרמוֹנים? ֹ כּז פלג בכרך, נס ציונה היי עומר, ה לעתים ששוּם דבר ֶ דמ ִ יש אכן כּלבים מאוֹד גרגרנים, שנ כּבר לֹא ישבּיע אוֹתם. הכּלב שלך מחוּסן וּמטוּפּל נגד תוֹלעים, וכדאי ֶ אנא ודא שׁ דרשים. ִ בדוֹק אצל וטרינר שהוא קיבל את כּל הטיפּוּלים הנ ִ ל ישנן מחלוֹת הורמונליות מסוימות שגוֹרמוֹת גם לעוֹדף הוּא בּריא ניתן לתת לוֹ תוֹספוֹת מזוֹן ֶ יאבוֹן. בּהנחה שׁ ֵ ת י ֵ ינן משמינוֹת, כּגון ירקוֹת. כּלבים הם בּעצם אוֹכל ֵ שא כּול ולֹא טוֹרפים מוּבהקים כּמוֹ חתוּלים, וניתן לספּק את לפּל ירוֹק, מלפפוֹן, גזר, תפּוּח - דברים ִ גרגרנותו גם בּפ הוּא מקבּל הוּא ֶ המזוֹן שׁ ֶ ינם משמינים. יש לוודא שׁ ֵ שא הוּא זקוּק לוֹ. ֶ יכוּתי וּמכיל את כּל מה שׁ ֵ מאוּזן וא ילדי טבע הדברים | 24 סיפורים וטרינריים סיפורים וטרינר י שאלות לד"ר אפי וגשל www. vet4pet .org. i l איירה: מירב שדה-לביא

שלוֹם ד״ר וגשל, ד, וּכמוֹ שכּוּלם יוֹדעים האיבר הכי ִ יש לי כּלב צי ד הוּא האף. הכּלב שלי לֹא ִ מפוּתח אצל כּלבי צי ה ֶ בים בּשד ָ מפסיק לרחרח כּל דבר. הוּא רץ בּין העשׂ ם חרק אחר על ִ ת שלי, וּבכל פּעם חוֹזר ע ִ שליד הבּי השיחים. בּתקוּפה ֵ ה נוֹשרים מ ֶ רא ִ ה שכּנ ֶ גבו, כּאל ה גילה כּוורת של דבורי בּר - ֶ רא ִ האחרוֹנה הוּא כּנ יח, כּי הוּא ִ כּלוֹמר חלת דבש שתלויה על עץ אוֹ שׂ ין לנוּ כוורות ֵ ם דבש על כּל הפּרצוּף (וא ִ חזר הבּיתה ע אש, ֹ הוּא גם חטף עקיצוֹת בּר ֶ ראה לי שׁ ִ בּסביבה). נ גיע הבּיתה כּשדבוֹרים עפות ִ ה - הוּא ה ֶ ז ִ ויוֹתר מ תקוֹף אוֹתוֹ. אז ִ אש וּכאילוּ מנסוֹת ל ֹ לוֹ מעל הר השאלה שלי - כּלבים רגישים לעקיצוֹת של אש לתוֹך קן ֹ ם הוּא מכניס את הר ִ דבוֹרים? א דבוֹרים - הן יכוֹלוֹת להרוֹג אוֹתוֹ? דניאל קדוש, ירושלים היי פלג, שתעשע וּמוֹצא לוֹ גוּרים חמוּדים וּקטנים ִ הכּלב מ גרם ִ שתוֹבב, אבל הבּעיה היא שנ ִ י להמשיך וּלה ֵ כד פּה צער בּעלי חיים לגוּרים האוּמללים ולאימהות מנוּ. ִ ה מ ֶ מנוֹע את ז ִ שלהם, ואני ממליץ לך ל פצוע אותו, ִ נשוֹך ול ִ רוֹט ול ְ שׂ ִ ם הכּוֹעסת עלולה ל ֵ הא קבוֹת ִ וחבל. הרבּה פּעמים תהיה נטישת גוּר בּע ברח, הכּלב לאחר זמן ינטוש ִ ם ת ֵ ה. הא ֶ ה כּז ֶ מעשׂ את הגוּר כּי יימאס לוֹ, והגוּר ימוּת בּייסוּרים. אנא רה על ֵ היא גם עב ֶ הימנעי מעידוּד פּעילוּת כּזאת, שׁ חוֹק צער בּעלי חיים. היי דניאל, י ֵ יעקץ על יד ֵ ה אכן ממש ממש מסוּכּן. הכּלב יכול לה ֶ ז ספּר רב של דבוֹרים וּלפתח תגוּבה אלרגית לעקיצוֹת, ִ מ ואפילוּ להגיע למצב מסכּן חיים. עד הוּא נעקץ הוּא כּבר יכוֹל ֶ הוּא יבין שׁ ֶ שׁ יעקץ עשרוֹת פּעמים. אנא הימנעי ֵ לה קרים ִ לשחרר אוֹתוֹ בּשדוֹת, יש המוֹן מ ִ מ של הכּשה של נחשי צפע. כּלבים סקרנים ניגשים לנחש, ואז לרוֹב מוכשים. 25 | ילדי טבע הדברים

י מקוֹרם של כּל מילה וכל שם. ֵ ד"ר מוֹטי רוֹזן הוּא בּלשן. בּלשן הוּא אדם שבּוֹלש אחר י מקורם של שמוֹת וניבים. מוֹטי יציג בפנינו שמוֹת מן הטבע, ֵ בּין השאר בּוֹלש מוֹטי אחר שמעים מוּזרים, ויספּר את הסיפּוּר שמאחוֹרי השמוֹת והניבים. ִ ה שנ ֶ בּמיוּחד כּאל ה ָ יב ֹ ֵ שהמילה וגלגוליה שמוֹע ִ דהמתי ל ִ י כּמה שבוּעוֹת נסעתי בּאוֹטוֹבּוּס ונ ֵ פנ ִ ל שפּט ִ י נערים שראוּ בּאוֹטוֹבּוּס את המ ֵ יחה בּין שנ ִ שׂ ה ָּ ב ְ י ַ י ש ֵ פּנ ִ י שיבה תקוּם". אחד הנערים קרא "מ ֵ פּנ ִ "מ ה ֶ ה מציינת בּערבית טבעת; ז ָּ ב ְ י ַ תקוּם". המילה ש יעדר ניקוּד. ֵ ברית שלנוּ בּגלל ה ִ ה בּע ֶ מה שקוֹר קרוֹא: ִ תנוֹסס בּאוֹטוֹבּוּס היה צריך ל ִ ה ֶ שפּט שׁ ִ בּמ קוּם". ָ ה תּ ָ יב ֹ ֵ י ש ֵ פּנ ִ "מ אשוֹנית היא מצב של ִ ה היא מילה שמשמעותה הר ָ יב ֹ ֵ ש זדקנוּת. על כּך מעידים כּמה ִ ה ֵ לוֹבן שיער לרוֹב, כּתוֹצאה מ י כ, כּ"ט); ֵ של ִ ה" (מ ָ יב ֹ ֵ ים ש ִ נ ֵ ק ְ ר ז ַ ד ֲ ה ַ קרא, כּמוֹ "ו ִ פּסוּקים בּמ ה נוֹצר ֶ בע ימים. ועל פּי ז ֹ ה" הוּא אפוֹא זקן ש ָ יב ֹ ֵ "איש ש י ֵ נ ְ פּ ִ הציווי המקראי בּהלכוֹת דרך ארץ כּלפּי זקנים: "מ קרא י"ט, ל"ב). אף על פי ִ ן" (וי ֵ ק ָ י ז ֵ נ ְ פּ ָ תּ ְ ר ַ ד ָ ה ְ קוּם ו ָ ה תּ ָ יב ֹ ֵ ש קוּם" מוֹפיע בּמקוֹמוֹת ציבּוּריים, ָ ה תּ ָ יב ֹ ֵ י ש ֵ פּנ ִ הציווי "מ ֶ שׁ י הנוֹער ֵ כּמוֹ למשל בּאוֹטוֹבּוּסים ציבּוּריים, מוּדעות בּנ תקלים בּתוֹפעה ִ לכּיבּוּד הזקנים קלוּשה בּיוֹתר; לֹא אחת נ מכוֹערת של בּני נוֹער יוֹשבים בּאוֹטוֹבּוּס וּמעמידים פּנים ינם רוֹאים אדם זקן שעוֹמד לידם בּעת הנסיעה. ֵ כּאילוּ א ה", ָ יב ֹ ֵ ים לש ִ ע ְ ב ִ ן ש ֶ בּמסכת אבוֹת ה, כּ"א נאמר: "בּ ה. ָ יב ֹ ֵ תקוּפת ש ִ כנס ל ִ בעים, נ ִ כּלוֹמר מלאו לוֹ שׁ ה קרוֹבה משמעוּתית ופונטית למילה ָ יב ֹ ֵ המילה ש ב - זקן, בּא בּימים. ָ ס תחלפת ִ ב וּמ ָ יבה קרוֹבה קוֹלית ל-ס של ס ֹ ֵ של ש ֹ ה-ש ה; ֹ ; תפיסה/תפיש ֹ עימה בּמילים לֹא מעטוֹת: תפס/תפש י כּ"ג, ב), ֵ של ִ כין (מ ֹ רטוט; סכּין/ש ֹ ִ רטוּט/ש ִ רטט; ס ִ סרטט/ש היוֹם כּוֹתבים סכּין (ב-ס). ֶ אף שׁ ה: ָ יב ֹ ֵ קשרוּ למילה ש ִ ניבים שוֹנים נ קנתו. ִ ציער אוֹתוֹ מאוֹד בּתקוּפת זה - ָ אוֹל ְ גוֹן ש ָ י ְ תוֹ בּ ָ יב ֹ ֵ יד ש ִ הוֹר תוֹ - דאג לכל מחסוֹרוֹ בּעת זקנתו. ָ יב ֹ ֵ ת ש ֶ ל א ֵ כּ ְ ל ִ כּ ה אוֹ מסבל. ָ נ ְ ק ִ ה לבן מז ֹ ערו נעש ֹ ה בּוֹ - ש ָ ק ְ ר ָ ה ז ָ יב ֹ ֵ ש ה מופלגת. ָ נ ְ ק ִ ה טוֹבה - ז ָ יב ֹ ֵ ש ילדי טבע הדברים | 26 מקורם של ביטויים מאת: ד"ר מוטי רוזן

זכרו! מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה נמר Archmustafa צילום:

כלב מגזע קינג צ'ארלס Picsby Fran צילום:

זכרו! מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=