ילדי טבע הדברים - גיליון 321 - ינואר 2022

ש"ח 38.60 באילת | ש"ח 44 מחיר החוברת מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה זכרו מצילים כלבי תקיפה חי-דשות ספארי היען שבלע תפוח עץ תופעות טבע החלק החם של כדור הארץ נמלי אש הפולשות הקטנות נור רוצה להיות פיית צמחים הפרחים 2022 ינואר | 321 גיליון

ילדי טבע הדברים | 2 אני לֹא חוֹשב שמאז קוּם המדינה נאלצוּ הילדים להילחם למוֹד בּבית הספר, כּמוֹ שאתם נאלצים. קצת ִ על הזכוּת ל המוֹרים, ֵ קלוֹט את החוֹמר כשמתנתקים כּל הזמן מ ִ ה ל ֶ קשׁ ם חברים, ולֹא ִ היוֹת בּקשר ע ִ ה לֹא ל ֶ אבל הרבּה יוֹתר קשׁ רק עם החברים הקרוֹבים אלא עם כּל הילדים של הכּיתה ואפילוּ של השכבה. ה, וּלנהל את כּל ֶ היוֹת בּממשלה בּזמן כּז ִ ה ל ֶ נכוֹן שקשׁ ים תמיד ממציא ִ המדינה מוּל וירוּס שמה שלֹא עוֹשׂ מנוּ פּי ִ י חכמים מ ֵ תקוֹף, אבל אנחנוּ הר ִ י ל ֵ וריאנט חדש כּד כּמה מיליוֹנים, וּבסוֹפוֹ של דבר ננצח אוֹתוֹ. אך בּינתיים, את, יקר כּמוֹ ֹ לחמה הז ִ כּל העוֹלם משלם מחיר יקר בּמ לחמוֹת העוֹלם. ִ שעלו כּל מ ה לוֹמר לכם ולהוֹרים שלכם את מה שכּוּלם ֶ אני לֹא רוֹצ ההוֹרים ֵ תחסן, כּי אני מניח שכּל אחד מ ִ אוֹמרים – לכוּ לה תלבּט מאוֹד בּשאלה מה יוֹתר מסוכן – תוֹפעוֹת ִ שלכם מ הלוואי האפשריוֹת של החיסוּן אוֹ תוֹפעוֹת הלוואי של המחלה? מה שבּרוּר הוּא שבּידיים שלכם להגן על י מקוֹמוֹת ֵ עצמכם. בּלי ספק אתם צריכים לצאת לכל מינ ם ִ ראוֹת חברים, אבל א ִ כּמוֹ הקניוֹן, חנוּיוֹת, וּבעיקר ל ה כשהמסכה יוֹשבת לכם על הפּנים בּצוּרה ֶ תעשׂוּ את ז דיי לאחרים, הסיכּוּיים שלכם ִ תקרבוּ יוֹתר מ ִ טוֹבה, ולֹא ת להידבק וּלהדבּיק קטנים יוֹתר. אני מאמין, שאף על פי שהווריאנטים השוֹנים של המחלה מבלבּלים את החיסוּנים ואת ההגנוֹת האחרוֹת בהיל ִ שלנוּ, הווריאנט האחרוֹן שמשגע את העוֹלם וה אוֹתנוּ – וּבעיקר את המנהיגים שלנוּ יוֹתר מקודמיו – הוּא הווריאנט שאוּלי יוּכל להוֹציא אוֹתנוּ מהקורונה. כּי הוּא ידבק מאוֹד, אבל הוּא גוֹרם להרבּה פּחוֹת מחלוֹת ִ אומנם מ יתנוּ בּעצם ִ ה מיליוֹנים מא ֶ היוֹת שבּרגע הז ִ קשוֹת, ויכוֹל ל אים את הווירוס בּלי להרגיש. אני חושב שכתוצאה ְ נוֹשׂ היוֹת מחוסנים ִ ה הסיכּוּי שלנוּ ל ֶ מכך, בסוֹפוֹ של הגל הז בעי גדוֹל יוֹתר. ִ בּאוֹפן ט ה ֶ הי ִ ה שקוֹבעים מה י ֶ אני לֹא רוֹפא (וכך גם רבים מאל ראלים ְ שׂ ִ הי ֵ פה) אלא רק אחד מ ֵ ניין המג ִ העתיד שלנוּ בּע ם כּוּלם מה נכוֹן יוֹתר לעשׂוֹת, וברוּר לי ִ ה לחשוֹב ע ֶ שמנס המסכה שהיא אמצעי שמוֹכיח את עצמוֹ בּאוֹפן קבוּע, ֶ שׁ וכך גם ריחוק פיזי בּמקוֹמוֹת סגוּרים. שני הדברים האלה כּם לחלוֹת. ִ יקטינוּ את הסיכּוּיים של כּל אחד מ ית הספר ללימוּדים ֵ ואני רק מאחל לכוּלכם שתחזרוּ לב רגילים כּמה שיוֹתר מהר.

תוכן העניינים אייר: ינון קמר אודי רן עורך ראשי: פרופ' משה אגמי, ייעוץ אקדמי: ד"ר רחלי עינב, ד"ר רמי קליין, פרופ' נחום מגד, פרופ' אבישי שמידע, נדב לוי עדי לפיד עיצוב ועריכה גרפית: רונית רהב, אלה עומר עריכה לשונית: קלאודיו סמבל, שיר רן, מאיירים: מירב שדה-לביא הניקה רן יועצת חינוך: רונה רן מנהלת מח' מינויים: שפירא הרצות ולוחות: רבגון דפוס וכריכייה: בן-נון עיטוף ודיוור ישיר: בר הפצה: טבע הדברים - הוצאה לאור: החברה לחקר האדם והסובב בע"מ 1 שלוחה 09-9567776 טלפון: 09-9567737 פקס: 16:00-8:00 , א-ה ימים: 4610301 ' הרצליהב 302 ת"דכתובתלמכתבים: menuim@tevahadvarim.co.il אי-מייל: www.tevahadvarim.co.il אתר אינטרנט: אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום) ללא אישור המערכת. כל הזכויות שמורות © 2022 ינואר | 321 גליון טבת - שבט תשפ״ב תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד יובל עם חברים בשער: אביעד וייצמןצילם: להרשמה לקבלת מנוי שנתי מחלקת שירות לקוחות 1 שלוחה 09-9567776 טלפון 16:00-8:00 ,' ימים א'-ה ש"ח 34 מחיר מנוי חודשי: ש"ח 380 מנוי שנתי: מנוי דיגיטלי חודשי ש"ח 25 כולל סרטי וידאו: 44 נמלי אש אודי רן כתב: שליו ודניאל ישבו על הספסל בחצר בית הספר, כשפתאום שליו זינק ממקומו כאילו מישהו דקר אותו בגבו בסיכה רותחת. דניאל התבוננה בגבו של שליו ופתאום היא ראתה נמלה כתומה קטנטנה בגודל של ראש סיכה. 32 חי-דשות הספארי שגית הורוביץ כתבה: יש ניסים! היען ניסים, שהואכל בתפוח על ידי מבקרים, כמעט נחנק, וניצל הודות לתושיית המטפלים. טופאק הקרנף סובל מדלקת כרונית בעינו. לבית החולים הגיע חורפּי, מהציפורים הקטנות השייכות למשפחת הפרושיים. 38 נוּר פיית הצמחים ינב ֵ ד"ר רחלי עכּתבה: היוֹת פיית צמחים, עמדה בפני המבחן ִ נוּר, שרצתה ל בחן הפּרחים. הפּרחים כּל כּך יפים וכל כּך שוֹנים, ִ הרביעי - מ והם החלק היפה ביותר בצמח. 14 תופעות טבע עינב ברזניכתב וצילם: תערבוּת ִ תרחשוּת בּטבע שקורית ללֹא ה ִ תוֹפעת טבע היא ה י געש, מהם ֵ תפּרצים הר ִ י האדם; הפּעם למדנוּ כּיצד מ ֵ של בּנ י אוֹר, ֵ תעבּה ענן בּשמיים, מהן קרנ ִ גייזרים רוֹתחים, כּיצד מ יך נוֹצרת קשת. ֵ וא וטרינר טבע המילים פוסטר 25 26 27 31 50 54 אימוץ פסק זמן קומיקס מה עוד? מצילים כלבי תקיפה יובל מנדלוֹביץ ריאיוֹן עִם נוֹעם רן צילמה: דניאל רן ריאייינה: יובל מקדיש את חייו לחילוּץ כּלבי תקיפה מזירות לחימה, שם במקרים רבים הכלבים הורגים זה את זה. 4

עם רן ֹ ראיינה: דניאל רן, צילמה: נו ר ּ למען חיות הב ראיון עם יובל מנדלוביץ האיש שמקדיש את חייו לחילוץ כלבי תקיפה מהעולם האכזר שבו הם חיים. אמנם כלבי תקיפה, אבל יודעים לומר תודה אביעד וייצמן :צילום ילדי טבע הדברים | 4

נים ֹ במה הם שו ּ לבי תקיפה ו ּ מהם כ לבים רגילים? ּ כ ִ מ כלבים רגילים הוּא שכּלבי ִ השוֹני בּין כּלבי תקיפה ל תקיפה גדלים תחת חינוּך והדרכה שוֹנים וקיצוֹניים ה אוֹמר? כּלב שגדל בבית ישן ֶ ת. מה ז ִ כּלבים שגדלים בּבי ִ מ חק בּצעצוּעים בּסלוֹן, יוֹצא ַ ם הילדים בּמיטה, משׂ ִ בּלילה ע שפּחה, מקבּל אהבה כּל היוֹם. לעוּמתוֹ, ִ ם המ ִ לטיוּלים ע תקוֹף, לנהוג בתוקפנות ִ כּלב תקיפה חי לבד, לוֹמד רק ל הוּא יוֹצא הוּא תוֹקף ֶ ולוֹמד רק דברים שליליים, כּך כּשׁ ה נזק לאחרים. ֶ ועוֹשׂ ציה ּ לו ֹ צאה של אבו ֹ לבי תקיפה הם תו ּ קראתי שכ ה שמגדלים ֶ מר, אל ֹ לו ּ י האדם. כ ֵ נ ּ י ב ֵ מכוונת על יד תר, ֹ רים התוקפניים יו ּ כל שגר את הגו ּ חרים ב ֹ ו ּ תם ב ֹ או רים שגם ּ ם גו ִ תם ע ֹ ים או ּ מרב ּ חים ו ּ מגדלים, מטפ בהמשך גם ּ תוקפניים, ו ּ הם היו ֶׁ מפני ש ּ בחרו ִ הם נ ך ּ תר... כ ֹ חרים את התוקפניים יו ֹ ו ּ רים שלהם ב ּ הגו ֵ מ חד. ּ מיו ּ לבים תוקפניים ב ּ צרים כ ֹ של דבר נו ֹ פו ֹ סו ּ שב נכוֹן מאוֹד. מרבּית הכּלבים זכוּ לגדוֹל בּבתים אוֹהבים וּנעימים, אך יש כּלבים שבּחינוּך מסוּים יכוֹלים לבטא את היכוֹלוֹת שלהם והם הוֹפכים לכלבי תקיפה. א חשים ֹ לבי תקיפה ל ּ ן שבזמן לחימה כ ֹ ה נכו ֶ ם ז ִ הא רם להם להפיק את ֹ צפים אדרנלין שגו ּ כאב כי הם מו לת הלוחמנית שלהם? ֹ יטב היכו ֵ מ לחימה, נכוֹן שהאדרנלין ִ כנסים ל ִ ה נ ֶ כּאשר הכּלבים האל מים לב לפצעים ָ זוֹרם בּגוּפם בּכמוּת אדירה, והם לֹא שׂ שנגרמים להם, אבל הם כּן חשים כּאב. הם כּן צוֹעקים ים להם נזק רציני ִ כשכּוֹאב להם. הם כּן צוֹעקים כשעוֹשׂ ה ֶ ה בּהרבּה מאוֹד מלחמוֹת בּין כּלבים, ולכן ז ֶ ה קוֹר ֶ מאוֹד. ז לֹא נכוֹן. לים להפסיק ֹ א יכו ֹ לבי תקיפה ל ּ ן שכ ֹ ה נכו ֶ ם ז ִ הא כרע? ּ א מו ֹ היריב שלהם ל ֶׁ את הלחימה עד ש י לנצח ֵ רוֹד וּכד ְ שׂ ִ י ל ֵ בּטבע, לֹא בּעיר ולֹא בּין האנשים, כּד לחמים מוּל היריב שלהם עד ִ י להמשיך להוֹביל הם נ ֵ וּכד ה לֹא ֶ י האדם ז ֵ הסוף. אבל אצל הכּלבים שחיים בּין בּנ ברוֹח ִ ה ל ֶ ה. הכּלב אפילוּ ינס ֶ ה את ז ֶ ה. הכּלב לֹא יעשׂ ֶ קוֹר שתתף ִ רצוּ לה ִ לעיתים קרוֹבוֹת, ויש אף כּלבים שלֹא י שאר ִ מה שנ ִ ה כּחלק מ ֶ ים את ז ִ את. הם עוֹשׂ ֹ בּלחימה הז התכוּנוֹת המוּלדוֹת ֵ בעית שלהם ומ ִ תנהגוּת הט ִ הה ֵ להם מ אביעד וייצמן :צילום נועם רן :צילום 5 | ילדי טבע הדברים

ה שלנוּ, אנחנוּ הבּעלים שלהם והם בּוֹרחים ֶ קר ִ שלהם. בּמ ה ֶ ינוּ לעזרה בּהרבּה מקרים - כּמוּבן בּעיקר אל ֵ אל מצאים בּמצב נחוּת יוֹתר בּקרב. ִ שנ לבי תקיפה? ּ על כ ּ ל לספר לנו ֹ ד אתה יכו ֹ מה עו כּלבי תקיפה זה מוּנח רחב מאוֹד. כּלבי תקיפה הם כּלבים היוֹת כּלבי תקיפה והעבירוּ אוֹתם דברים ִ שחינכוּ אוֹתם ל כלבים ִ יך לעשׂוֹת רע ל ֵ גרוּעים מאוֹד בּחיים. לימדוּ אוֹתם א י חיים אחרים. מה שאסוּר ֵ אחרים אוֹ לבני אדם וּלבעל ונגד הדרך שלנוּ. יש כּלבי תקיפה שמשרתים את הצבא, שטרה ואת כּוֹחוֹת הבּיטחוֹן, וּלעיתים גם גוֹרמים ִ את המ י ֵ ה מאוּלפים בּמכוון כּד ֶ לֹא טוֹבים. כּלבי התקיפה האל שטרה, ִ היוֹת כּאלה. כּל כּלבי התקיפה שלֹא שייכים למ ִ ל לצבא וּלרשוּיוֹת החוֹק הם לֹא כּלבי תקיפה רגילים, אלא כּלבי תקיפה אלימים וּמסוכנים לציבּוּר, ויש הבדל עצוּם י הכּלבים. ועוֹד דבר קטן, הרבּה כּלבי תקיפה ֵ י סוּג ֵ בּין שנ 210 י יש לי פּה ֵ שאני פּוֹגש בּחיי היוֹמיוֹם שלי, כּי הר אחוז כּלבי תקיפה, רוֹצים את 30 תוֹכם לפחוֹת ִ "ילדים", מ האהבה שלנוּ, ורוֹצים את החיבּוּק, והם רוֹצים מאוֹד לֹא היוֹת יוֹתר כּלבי תקיפה. הם רוֹצים את האהבה שלנוּ ִ ל היוֹת כּלבי תקיפה. ִ יוֹתר מאשר ל ? ּ עלינו ּ הם נבחו ּ תנו ֹ או ּ הם ראו ֶׁ ש ּ אז למה למשל כ ת שלהם, והם לֹא ִ מצאים בּבּי ִ כּי את זרה עבוּרם. הם נ ירגע, ואז ֵ מכּירים אוֹתך, אז הם נבחוּ עד שאמרתי להם לה י כּל ֵ ת שלהם. הר ִ מצאת בּבּי ִ ה בּסדר שאת נ ֶ הם הבינוּ שז ראוֹת ִ י ל ֵ ת שלוֹ נוֹבח ורץ לדלת כּד ִ כּלב, שכשמגיע זר לבּי ת, אז גם הם רצוּ ִ יכנס לבּי ִ ה, ואפילוּ לאיים שלֹא י ֶ מי ז לדעת מי את. ת ֹ האנשים שמנהלים את קרבו ֶׁ ן ש ֹ ה נכו ֶ ם ז ִ הא כלבי ּ מנים כ ּ א מאו ֹ ל ֶׁ לים ש ֹ לבים גדו ּ קחים כ ֹ לבים לו ּ הכ ף" לכלבי התקיפה? ֹ י אגרו ֵ ק ַׂ "ש ּ י שישמשו ֵ ד ּ תקיפה, כ בּתים. הכּלבים האלה ִ גנבים מ ִ ה הם כּלבים שנ ֶ נכוֹן, אל שפּחוֹת, ולֹא למדוּ ִ חוּנכוּ לגוּר עם ילדים בּבתים של מ קראים כּלבי פּיתיוֹן, ִ להילחם וּלהגן על עצמם. הם נ אביעד וייצמן :צילום ילדי טבע הדברים | 6

הקרב ֶ י שׁ ֵ לחימה מוּל כּלבי התקיפה כּד ִ וּמכניסים אוֹתם ל יך ֵ ראוֹת א ִ ה כּיף לאנשים שאוֹהבים ל ֶ הי ִ ה מעניין, וי ֶ הי ִ י י הגוּף, אוֹ כדי ֵ מנוּ בּממד ִ הכּלב ה"חזק" מנצח כּלב שגדוֹל מ היוֹת חזק יוֹתר. ִ יך ל ֵ ללמד את החזק א ה ֹ יפ ֵ א ֹ לבים, או ּ ת כ ֹ ה יש קרבו ֹ יפ ֵ דע א ֹ איך אתה יו לבים? ּ ת כ ֹ יש חוות ששם מנהלים קרבו 20- שנה. ב 20 י חיים ֵ אני עוסק בּהצלת כּלבים וּבעל סתוֹבב הרבּה בּמקוֹמוֹת לֹא ממש ִ ה אני מ ֶ השנים האל תעללים ִ נחמדים, בּמקוֹמוֹת שבהם אנחנוּ יוֹדעים שמ י חיים, ושם אנחנוּ מגלים את הקרבוֹת. לעיתים ֵ בּבעל שטרה, וּבמשך השנים אספתי ִ ם הצבא והמ ִ אני עוֹבד ע ה. כּפי שאחוֹתך היא ֶ ניין הז ִ ידע על כּל הע ֵ הרבּה מאוֹד מ י דברים מעניינים לצלם, ֵ ת כּל מינ ֶ צלמת, ולכן היא מחפּשׂ מיוּחד מקוֹמוֹת שקוֹרים בּהם דברים שמעניין אוֹתה ִ וּב י ֵ תעללים בּבעל ִ ה שמ ֶ לצלם, כך גם אני מחפּשׂ את כּל אל י לעזוֹר להם וּלהציל אוֹתם ֵ מיוּחד בּכלבים, כּד ִ חיים, וּב יהם. ֵ כניסוּ אוֹתם אל ִ ה ֶ החיים שׁ ֵ מ לחים ֹ הם שו ֶׁ שטרה, ש ִ ם המ ִ יך יצרת קשר ע ֵ א לבים? ּ ף את הכ ֹ ר לך לאסו ֹ טרים לעזו ֹ שו ם יש צוֹרך ִ שטרה יוֹצרת איתי קשר, וא ִ קרים המ ִ בּרוֹב המ ראל שעוסקים ְ שׂ ִ שטרת י ִ ה לגוֹרמים מסוּימים בּמ ֶ אני פּוֹנ מיוּחד השימוּש בּכלבים ִ י החיים, וּב ֵ א ההגנה על בּעל ֵ בּנוֹשׂ ללחימה, ואז הם שוֹלחים שוֹטרים שיצאוּ איתי לשטח. ראל? ְׂ ש ִ י ּ לבים ב ּ ת כ ֹ ך קרבו ֹ תר לערו ּ מו ירה פּלילית, ֵ ראל. זוֹהי עב ְ שׂ ִ אסוּר לערוֹך קרבוֹת כּלבים בּי ה שעוֹרכים קרבוֹת כּלבים ֶ וּלפי החוֹק ניתן להכניס כּאל ה לֹא טוֹב, לֹא ֶ ה מעשׂ ֶ לשלוֹש שנים בכּלא. מעבר לכך, ז ה על רוֹע. ֶ ה ולֹא נעים, שרק מרא ֶ מוּסרי, לֹא יפ יובל ונועם בסיור בחווה דניאל רן :צילום 7 | ילדי טבע הדברים

ת ֹ רכים קרבו ֹ פסת אנשים שעו ֹ שטרה תו ִ ם המ ִ א ים להם? ִׂ ש ֹ ראל – מה עו ְׂ ש ִ י ּ לבים ב ּ כ ם שוֹטרים תוֹפסים אנשים שמנהלים קרבוֹת ִ ראל, א ְ שׂ ִ בּי כּלבים הם מנסים בּכל דרך אפשרית להכניס אוֹתם י ֵ ה צריך את בּת ֶ ה לֹא תלוּי רק בּהם, כּי לז ֶ לכלא, אלא שז ראל ְ שׂ ִ השוֹפטים בּי ֵ שפּט, והבּעיה היא שחלק גדוֹל מ ִ המ פּוֹטרים אוֹתם בּעוֹנשים קלים בלבד. ת ּ י הרשו ֵ טח ִ ׁ נס לש ּ תר להיכ ּ ראל מו ְׂ ש ִ שטרת י ִ למ הן ּ ת שב ֹ לבים מחוו ּ להחרים כ ּ הפלסטינאית ו לבים? ּ ת כ ֹ תנהלים קרבו ִ מ קרים שבּהם הרשוּת הפלסטינאית משתפת פּעוּלה. ִ רק בּמ ת הפלסטינאית ּ י הרשו ֵ טח ִ ׁ נס לש ּ תר להיכ ּ ולכם מו לבים? ּ י להחרים כ ֵ ד ּ כ י הרשוּת. הרבּה פּעמים ֵ טח ִ לֹא, אסוּר לנוּ להיכּנס לשׁ הרשוּת והם מעבירים לנוּ את ֵ ם אנשים מ ִ פגשים ע ִ אנחנוּ נ ירה, אני מבקר שם כּשאני ֵ ית בּר ֵ הכּלבים, וּלעיתים, בּל תרחשים קרבוֹת. ִ שוֹמע על מקוֹמוֹת שבּהם מ קפים אתכם ֹ א תו ֹ תנגדים ול ִ א מ ֹ לבים ל ּ י הכ ֵ על ּ ם ב ִ הא י הם ֵ לבים? הר ּ ף את הכ ֹ אים לאסו ּ שעה שאתם ב ּ ב ויחים ִ ה גם מרו ֶ רא ִ סף, וכנ ּ ה כ ּ הם הרב ּ משקיעים ב סף. ּ ה כ ּ ת הרב ֹ הקרבו ֵ מ קוֹדם כּול, אנחנוּ בּאים להציל את הכּלבים, אנחנוּ לֹא ם האנשים. אנחנוּ לֹא שוֹפטים אוֹתם ולֹא ִ בּאים לריב ע ה לֹא תפקידנוּ. התפקיד שלנוּ הוּא רק ֶ תגרים בּהם, כּי ז ִ מ ה שאפילוּ ֶ י חיים. יש בּהחלט איוּמים, ויש כּאל ֵ להציל בּעל ין הוּא ֵ ין, מה שמעני ֵ ה לֹא מעני ֶ היוּ רוֹצים לירוֹת בּי, אבל ז י החיים. ֵ להציל את בּעל דניאל בזמן הראיון נועם רן :צילום ילדי טבע הדברים | 8

הם מחלימים ֶׁ י ש ֵ לבים אחר ּ ם הכ ִ ים ע ִׂ ש ֹ מה אתם עו ת שלהם? ֹ ציעו ּ הפ ֵ מ י ֵ רפּאוֹת אוֹ בּבת ִ הפּציעוֹת בּמ ֵ הכּלבים מבריאים מ ֶ לאחר שׁ החוֹלים, אוֹ אפילוּ פּה בּחווה, אנחנוּ מעבירים אוֹתם ם ִ קרא שיקוּם. כּלב שמגיע פּגוּע וּפצוּע ע ִ למהלך ארוֹך שנ תקרב ִ כּל אחד שמ ִ פּצעים בּפנים וּבכל הגוּף, שחוֹשש מ כּל דבר, אנחנוּ מלמדים אוֹתוֹ שיש גם ִ תעצבּן מ ִ אליו, וּמ י האדם ֵ צוּרת חיים אחרת. אנחנוּ מלמדים אוֹתוֹ שבּנ כּיר עד עכשיו. אנחנוּ מלמדים ִ הוא ה ֶ ה שׁ ֶ שוֹנים מאל ליטוּפים, ִ י האדם, מ ֵ ם בּנ ִ המגע ע ֵ טיוּלים, מ ִ יהנוֹת מ ֵ אוֹתו ל י אדם. ֵ שתלב בּחיים בּחברת בּנ ִ וּלה ת? ֹ ת רגילו ֹ חו ּ שפ ִ לבי תקיפה למ ּ תר להעביר כ ּ מו לים ֹ דים שליטה והם יכו ּ לבי תקיפה מאב ּ י כ ֵ הר ת מסוכנים. ֹ היו ִ ל הם עוֹברים שיקוּם ארוֹך, שבּוֹ מלמדים אוֹתם לאט לאט הם מסיימים את ֶ לאבּד את התוֹקפנוּת שלהם. בּרגע שׁ שתקם) אני משלב ִ השיקוּם (אם כי לֹא כּוּלם מצליחים לה ה כּלב הם ֶ יז ֵ י אדם שיוֹדעים א ֵ ת רגיל, אצל בּנ ִ אוֹתם בּבי תנהג איתו – בּעדינוּת, בּצוּרה שקטה, ִ יך צריך לה ֵ לקחוּ וא ה רגישים לאלימוּת ֶ וּבעיקר ללא אלימות, כּי הכּלבים האל ין כּמעט סיכוי ֵ ה, א ֶ ויר. בּמצב כּז ִ וּמרגישים אוֹתה בּאו תקיפה. ִ הם יחזרוּ ל ֶ שׁ יובל עם השוטרים בזמן איסוף כלבים מחוות קרבות בהרים שליד בנצרת הכלובים שם כלאו את הכלבים באדיבות העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים :צילום באדיבות העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים :צילום 9 | ילדי טבע הדברים

לבי תקיפה ּ ויזיה כ ִ טלו ּ אים ב ֹ רו ּ עם אנחנו ּ מדי פ ּ קפים אנשים ואפילו ֹ יהם ותו ֵ על ּ ב ִ שתחררים מ ִ שמ א מסוכן? ֹ ה ל ֶ ילדים. ז אשוֹן לציוֹן, ִ ה בּר ֶ ירוּע כּז ֵ ה מסוכן מאוֹד. היה א ֶ נכוֹן. ז ה רץ לכיוון בּית הספר, חטף ֶ י כּמה חודשים. כּלב כּז ֵ פנ ִ ל ה ֶ הידיים, ותקף אוֹתה. על דברים כּאל ֵ לאב את הילדה מ שלוֹט, כּי יש הרבּה מאוד ִ מסוּכּנים אנחנוּ לֹא יכוֹלים ל י כן בּקרבוֹת, ֵ פנ ִ היה ל ֶ ה לֹא בּהכרח כּלב שׁ ֶ כּלבים בּבּתים, וז הבּעלים שלוֹ לימד ֶ הוּא כּלב שׁ ֶ היוֹת שׁ ִ אלא בּהחלט יכוֹל ל ת. ִ י הבּי ֵ בּנ ִ הוּ מ ֶ י להגן עליו אוֹ על מישׁ ֵ תקוֹף, כּד ִ אוֹתוֹ ל יש בהחלט מצבים מסוכנים, אבל הם די נדירים. לבי תקיפה? ּ כלל לגדל כ ּ תר ב ּ מו ת ִ ין שוּם סיבּה לשוּם בּן אדם לגדל בּבי ֵ בּאוֹפן פּרטי? א ה. ֶ ם כּן הוּא עוֹבד בּז ִ כּלב תקיפה. אסוּר. אלא א מתי הקמת את החווה ולמה? פעל ִ י שנה וחצי, אבל במ ֵ פנ ִ את הקמתי ל ֹ את החווה הז שנה. 20 הוּא הצלת בּעלי חיים, אני עוֹסק כּבר ֶ חיי, שׁ חוות. 20 ה בּניתי כּבר ֶ השנים האל 20- ב יאיוֹן ראינוּ את הכּלבים. מרבּיתם ֵ כּשסיימנוּ את הר ם חתכים בּפנים, וחלקם עם חתכים ִ פּצוּעים, חלקם ע בּמקוֹמוֹת אחרים בּגוּף. חלקם נבחוּ עלינוּ, חלקם איימו אחד מכלבי התקיפה לאחר טיפול רפואי בחווה של יובל באדיבות העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים :צילום ילדי טבע הדברים | 10

את ֹ כלאה, כּי בּכל ז ִ היוּ בּמ ֶ מעט על הכּלבים האחרים שׁ ימים ספוּרים קוֹדם לכן הם היוּ עדיין בּחוות הלחימה, סביב אוֹיבים שלהם וּבכוּלם צריך ִ רגילים שכּוּלם מ תרכּכוּ, ִ יהם הם כּוּלם ה ֵ להילחם. אבל כּשיובל עבר בּינ י לוֹמר לוֹ ֵ שכּשוּ בּזנבם כּד ִ יהם לאחוֹר וכ ֵ משכוּ את אוזנ הם אוֹהבים אוֹתוֹ על ֶ הם נחמדים, טוֹבים, וּבעיקר – שׁ ֶ שׁ הוּא הוֹציא אוֹתם מחוות הקרבוֹת והביא אוֹתם ֶ ה שׁ ֶ ז י תוֹדה על כך ֵ ראים אסיר ִ ה. כּוּלם נ ֶ למקוֹם כּל כּך שקט ויפ יהם בּחזרה, חיים שבּהם לֹא צריך לחשוֹש ֵ שקיבּלוּ את חי ה מחר. ֶ הי ִ מה י כלב תקיפה חבוש מכף רגל עד ראש החווה של יובל והכלבים באדיבות העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים :צילום נועם רן :צילום 11 | ילדי טבע הדברים

דניאל, יובל ונועם בחווה י החיים האחרים שיש ֵ מזלם של הכּלבים וּבעל ינוּ אנשים מסוגו של יובל, שמקדישים את ֵ בּינ יהם להצלה והגשת עזרה למי שאנחנוּ ֵ חי קוֹראים לו – ידידוֹ הטוֹב בּיוֹתר של האדם. אודי רן :צילום נועם רן :צילום ילדי טבע הדברים | 12

"אתם לא מתכוונים להחזיר אותי לשם שוב, נכון?" אומרים תודה ליובל מוכנים להגן על הבית החדש באדיבות העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים :צילום נועם רן :צילום באדיבות העמותה למען הכלבים המס(ו)כנים :צילום אביעד וייצמן :צילום 13 | ילדי טבע הדברים

געש ארטה אלה שבאתיופיההתפרצות הר ה ע י נ ב ב ר ז נ י כ ת ב ו צ י ל ם : א ֹ טבע שקורית לל ּ ת ב ּ תרחשו ִ פעת טבע היא ה ֹ תו ינב, ֵ ג של ע ּ חו ּ מדים ב ֹ לו ּ י האדם. אנחנו ֵ נ ּ ת של ב ּ תערבו ִ ה ּ ג אנחנו ּ חו ּ ינב ברזני". ב ֵ ם ע ִ לם ע ֹ ה העו ֶ קצ ִ קרא "ל ִ שנ לים ֹ יכו ּ תם אנחנו ּ זכו ּ ת, דברים שב ּ מדים על קיימו ֹ לו ר הארץ, ּ דו ּ לל שמירה על כ ֹ ו ּ ה כ ֶ ה, וז ֶ ר הז ּ דו ּ ת על הכ ֹ חיו ִ ל ת טבע: ֹ פעו ֹ על תו ּ עם למדנו ּ לם. הפ ֹ י עו ֵ לא ִ פ ּ עלי חיים ו ּ ב יצד ּ תחים, כ ֹ י געש, מהם גייזרים רו ֵ רצים הר ּ תפ ִ יצד מ ּ כ צרת קשת. ֹ יך נו ֵ ר, וא ֹ י או ֵ שמיים, מהן קרנ ּ ה ענן ב ּ תעב ִ מ גם ּ יצענו ּ ת הטבע ב ֹ פעו ֹ ב יותר את תו ֹ י להבין טו ֵ ד ּ כ מגוון ניסויים מדעיים. ינב ברזני: צלם, כּתב, טייל, מהנדס ֵ ע ה על ֶ אווירונאוטיקה וחלל, מרצ ה ֶ סיפּוּרי מסע סביב העולם, ומנח א קיימוּת, תוֹפעוֹת ֵ חוגי ילדים בּנוֹשׂ טבע, בּעלי חיים בּשבע היבּשוֹת ושמירה על כּדוּר הארץ. } ילדי טבע הדברים | 14

קים של הטבע ּ י געש - זיקו ֵ הר כבה ִ תחת לשׁ ִ תרחש מ ִ י געש רוֹמזים למדענים מה מ ֵ הר קראת קרוּם כּדוּר הארץ. ִ החיצוֹנית של כּדוּר הארץ, שנ ה. אנחנוּ ֶ שכבוֹת בּעלות הרכּב שוֹנ ִ הכּוֹכב שלנוּ בּנוּי מ קראת קרוּם, כּי היא נחשבת ִ עוֹמדים על אחת מהן, שנ דקה מאוֹד - כּמוֹ קליפּת בּיצה - יחסית לקוטרו של אלף קילומטרים). על קרוּם כּדוּר הארץ, 13( כּדוּר הארץ מצאים ימים ואוֹקיינוֹסים, כּמוֹ גם ִ שעליו אנחנוּ עוֹמדים, נ היבשוֹת, ובוֹנים עליו בּניינים וּכבישים, אז ברור שהוּא לֹא ממש דק (רק בּאוֹפן יחסי כּאמוּר). עוֹבי קרוּם כּדוּר הארץ 60- נע בּין חמישה קילומטרים תחת האוֹקיינוֹסים, עד ל קילומטרים תחת רכסי הרים. קרוּם כּדוּר הארץ מוּרכּב שטחים ִ הם מ ֶ יקריים - שׁ ִ שעה לוּחוֹת טקטוניים ע ִ ת ִ מ עצוּמים שנעים כּל הזמן, בּקצב של עד שמוֹנה סנטימטרים מצאים היבּשוֹת והאוֹקיינוֹסים. ִ ה נ ֶ לשנה. על הלוּחוֹת האל ה, מוֹצאת ֶ ז ִ ה מ ֶ תרחקים ז ִ כּאשר הלוּחוֹת הטקטוניים מ 1,500- היא סלע מותך וחם בּטמפּרטוּרה של כ ֶ המגמה (שׁ י כּדוּר הארץ. המגמה הנוֹצרת ֵ פרוֹץ אל פּנ ִ מעלות) דרך ל בּעוֹמק כּדוּר הארץ בּתהליך התכה, מכילה בּוּעוֹת גז, י ֵ פלטת אל פּנ ִ היא נ ֶ פרוֹץ החוצה. כּשׁ ִ ת דרך ל ֶ והיא מחפּשׂ תפּרצוּת געשית. אנחנוּ קוֹראים לנוֹזל ִ השטח, נוֹצרת ה תקררת היא ִ ה מ ָ בּ ַ ה. כּאשר הל ָ בּ ַ תפּרץ החוצה ל ִ הצמיג המ צטבּרוּת סלעים ִ תפּרצוּת גוֹרמת לה ִ היוֹת סלע. הה ִ חוֹזרת ל המגבּיהים וּמעבים סוֹללה בּצוֹרת חרוּט, וכך מקבּל הר ה שלוֹ. ֶ בנ ִ הגעש את המ רצים ּ תפ ִ האמיצים והמ מצא בּאי סיציליה ִ ירוֹפּה נ ֵ הר הגעש הפּעיל הגבוֹה בּא הוּ הר הגעש אתנה. ההר פּוֹלט עשן רב ֶ השייך לאיטליה. ז ראוֹת מערים סמוּכוֹת ִ ה, אשר אוֹתה ניתן ל ָ בּ ַ וּלעיתים ל מטרים. בּחוֹרף 3,357 תנשא לגוֹבה ִ הוּ הר גבוֹה המ ֶ להר. ז פלטת ִ ה נ ָ בּ ַ ההר מכוסה שלג וּמשמש כּאתר סקי. כּאשר ל לוֹע ההר, היא פּוֹגשת את הקרקע המושלגת ויוֹצרת הדי ִ מ ירוּע ֵ ינה א ֵ תפּרצוּת של ההר אתנה א ִ פּיצוּץ, עשן וּפיח. ה המבנה הפנימי של הר הגעש צינור הזנה זרמי לבה גזים אפר געשי כיס מגמה לוע הר הגעש אפר 15 | ילדי טבע הדברים

התפרצות הר געש באיסלנד 100- ה לגוֹבה של יוֹתר מ ָ בּ ַ תפּרצה ל ִ ה 2001 נדיר. בּשנת תפּרצוּיוֹת ִ ה 16 נספרו לפחוֹת 2011 מטרים, ובשנת מרשימוֹת של ההר. סביב ההר מכתשים פעורים, שנוֹצרוּ י חוֹם אופפים את ֵ תפּרצוּיוֹת בּעשׂוֹר האחרוֹן. אד ִ ה ֵ מ פלט ִ פסגתו המושלגת, וכשעוֹמדים עליו, החום הנ ם הטמפּרטוּרה ִ תמוֹדד ע ִ האדמה מוּרגש, ואף עוֹזר לה ֵ מ הנמוּכה שעל פּסגת ההר. קבוּצת האיים הליפאריים, ִ האי סיציליה ניתן להפליג ל ֵ מ קרא וולקנו. ווּלקן היה אל הנפּחוּת והאש ִ שאחד מהם נ י הגעש בּעוֹלם. ֵ קראים הר ִ בּמיתוֹלוֹגיה היוונית, ועל שמו נ הוא בּנם של זאוס (אל השמיים – מטיל הרעם והבּרק ושליט האולימפוס) והרה – רעייתו. אי געשי מפוּרסם ראה ִ קרא סטרוֹמבּוֹלי, והוּא נ ִ נוֹסף בּאיים הליפאריים נ תגוֹררים ִ קילומטרים רבועים, וּמ 13 כּחרוּט מוּשלם. שטחו י הגעש הפּעילים בּיוֹתר ֵ הר ֵ הוּ אחד מ ֶ איש. ז 450- בּוֹ כ תפּוֹצצוּיוֹת הקטנוֹת שלוֹ. ִ בּעוֹלם, והוא מפוּרסם בּה י אבנים ֵ תפּרצוּיוֹת כּוֹללוֹת מעוֹף מרהיב של רסיס ִ הה 200-100 גבהים של ִ תעוֹפפים ל ִ ה זוֹהרים המ ָ בּ ַ י ל ֵ בר ִ ושׁ מטרים מעל המכתשים של ההר. מטרים, והוא מכונה 926 תנשא לגוֹבה ִ סטרוֹמבּוֹלי מ י ֵ פנ ִ "המגדלור של הים התיכוֹן". מעריכים כּי ההר נוֹצר ל אלף שנה, וּלפי עדוּיוֹת היסטוֹריוֹת הוּא פּעיל בּמשך 40- כ ה ֶ השנים האחרוֹנוֹת. הוּא אף נתן את שמוֹ לסוּג כּז 2,000 קראים פּעילוּת סטרומבוליאנית. ִ של פּיצוּצים קטנים, הנ ם עדיין לֹא ִ פרוֹ של ז'ול ורן "מסע לבטן האדמה" (א ִ בּס הוּא ֶ ה הזמן) מוּזכּר האי סטרוֹמבּוֹלי, כּשׁ ֶ קראתם אוֹתוֹ – ז י ֵ מעמק ִ ה בּוֹ את מקוֹם היציאה של צוות המדענים מ ֶ רוֹא י הגעש ֵ הר ֵ כנס לבטן האדמה דרך אחד מ ִ האדמה. לאחר שנ 3,000 י אגם גדוֹל, וּלאחר ֵ של איסלנד, הוּא שט על פּנ י האדמה וּמגיע אל חוֹף ימו של ֵ שטף אל פּנ ִ קילומטרים נ האי סטרוֹמבּוֹלי. למבקרים בּאי יש אפשרוּת ייחודית ם שטים ִ דקות. א 20-10 תפּרץ בכל ִ צפוֹת בּהר געש שמ ִ ל תפּרץ ִ צפוֹת בּוֹ מ ִ לעת ערב לעבר סטרוֹמבּוֹלי אפשר ל מרחק בּטוּח. האמיצים יכוֹלים לטפּס לפסגתו של ההר, ִ מ סרטון לצפיה על התפרצות הר הגעש באיסלנד ילדי טבע הדברים | 16

בועת הגייזר כחולה וענקית 450 קרוֹב. כּיצד חיים ִ תפּרצוּיוֹת מ ִ ולצפוֹת בּה בני אדם למרגלוֹתיו של הר געש פּעיל? פּשוּט צידוֹ השני של ההר. ִ מצא מ ִ כּי נתיב הלבה נ לם ֹ עו ּ ר החם ב ּ דב ִ מ ּ ב מצא בּאתיוֹפּיה. ִ מדבּר דנקיל שנחשב החם בּעוֹלם, נ מצא הר הגעש ארטה אלה, שבפסגתו מכתש ִ ה נ ֶ דבּר הז ִ בּמ אליפּטי, וּבתוֹכוֹ אגם לבה קבוּע הנחשב לאגם הלבה שנה. בּהר 115 י ֵ פנ ִ , ל 1906 הוותיק בּעוֹלם, שנוֹצר בּשנת ה אפשר לעמוֹד ממש מעל אגם הלבה, להרגיש ֶ הגעש הז תפּרצוּיוֹת בּמרכּז ִ י פּעם לצפוֹת בּה ֵ ד ִ את החום האדיר, וּמ אגם הלבה הרוֹתח. יל בּין לועות של ֵ ירוֹפּה, אפשר לטי ֵ בּאיסלנד, שבּצפוֹן א הרים ֶ תפּרץ אחד ה ִ ה 2010 י געש לצד קרח. בּשנת ֵ הר ם הקרח ִ פגש של הלבה ע ִ בּאיסלנד למשך זמן ארוֹך. המ יצר קיטוֹר וענן עשן מיתמר שכּיסה את החלק הצפוֹני סגרוּ. ִ ירוֹפּה, ובשל כּך רוֹב נמלי התעוּפה נ ֵ של יבּשת א תפּרץ בּאיסלנד הר ששמו ִ שעה חודשים החל לה ִ י כּת ֵ פנ ִ ל י רעידוֹת אדמה, ֵ תפּרץ לאחר אלפ ִ פייראדאלספייל. הוּא ה ליטרים בּשנייה, בּמשך 10,000 וּפלט לבה בּקצב של חודשים ארוּכּים. רצים ּ תפ ִ גייזרים מ תפּרץ בּמחזוֹריוֹת ִ ם חמים המ ִ ייזר הוּא מעיין מי ֵ ג ם חמים וקיטוֹר. זוֹהי ִ ויר עמוּד מי ִ ה לאו ֶ תקוּפתית, וּמעל תפּרצים). ִ י געש מ ֵ תוֹפעת טבע נדירה בּיוֹתר (גם בּיחס להר ישנם כמה תנאים להיווצרוּת גייזרים: מגמה מפנים י הקרקע, ֵ פנ ִ היוֹת קרוֹבה ל ִ כּדוּר הארץ צריכה ל ם נמוּכה (מאוֹת מטרים ִ שכבה אטימה למי ם, ִ י הקרקע) שעליה נאגר מאגר מי ֵ פנ ִ תחת ל ִ מ וכן אקלים מתאים - גשם כּל השנה (להספּקת ם סדירה למאגר) וקוֹר שיפחית את הלחץ ִ מי תפּרצוּת. המנגנוֹן הגוֹרם ִ בּאזוֹר ויקל על הה תפּרץ הוּא איזוּן שמוּפר בּין שכבת ִ ייזר לה ֵ לג ם חמים תחתוֹנה. ִ כבת מי ִ ם קרים עליוֹנה לשׁ ִ מי תמלא מי גשם. בתחתית ִ ייזר מ ֵ הבּוֹר של הג מצאת ִ כבת המגמה החמה שנ ִ הבּוֹר, הקרוֹבה לשׁ ם מתחממים, ִ תחת קרוּם כּדוּר הארץ, המי ם ִ מי ִ ם חמים פּחוֹת צפוּפים מ ִ אך כּיוון שמי כבת ִ פרוֹץ את שׁ ִ ינם מצליחים ל ֵ קרים, הם א מצאת בּחלק העליוֹן. בּשלב ִ ם הקרים שנ ִ המי הגייזר מתפרץ לגובה עשרות מטרים 17 | ילדי טבע הדברים

תאחדוֹת ועוֹלוֹת מעלה וּמנתבוֹת ִ מסוּים בּוּעוֹת רבּוֹת מ ם הקרים. לחלקיק ִ פרוֹץ דרך המי ִ ם הרוֹתחים ל ִ נתיב למי תפּוֹצצת ִ ראוֹת מעין בּוּעה כּחוּלה וענקית מ ִ שנייה ניתן ל המילה ֵ ייזר מגיע מ ֵ תפּרצת לגוֹבה עשרוֹת מטרים. השם ג ִ וּמ קראים ִ האיסלנדית גייסיר, ועל שמו של הגייזר האיסלנדי נ יטב ֵ כּל הגייזרים בּעוֹלם. רוֹב הגייזרים מתוּזמנים ה תפּרצים בּזמנים קבוּעים. אך גייסיר כּבר לֹא פּוֹעל כּמוֹ ִ וּמ גרוֹם לוֹ ִ שליכוּ לתוֹכוֹ סלעים במטרה ל ִ שעוֹן, כּי אנשים ה ייזר ֵ ם, לכן הג ִ ין מספּיק מקוֹם למי ֵ סתם, א ִ תפּרץ, הבּוֹר נ ִ לה ייזר ֵ תפּרצים בכל חמש דקות. הג ִ הרס. ישנם גייזרים המ ֶ נ מצא בילוסטון שבּארצוֹת הבּרית, והוּא ִ הגבוֹה בּעוֹלם נ מטרים. 91 תפּרץ לגוֹבה ִ קרא "ספינת הקיטוֹר" וּמ ִ נ ת ּ עננו ם, ִ גם ענן הוּא תוֹפעת טבע. ענן הוּא ריכּוּז של טיפּוֹת מי תגבּשוּ ִ ה ֶ ם שׁ ִ י מי ֵ תעבּוּת של אד ִ והוּא נוֹצר בּאמצעוּת ה י אבק אוֹ עשן ֵ הם חלקיק ֶ עבות שׁ ֹ סביב גרעיני הת וזיהוּם אוויר המפוּזרים באטמוספרה. השמש מחממת ם ִ ם (ימים ואוֹקיינוֹסים), וגוֹרמת למי ִ את מקוֹרוֹת המי תאדות ולהיווצרות לחוּת. האדים החמים מטפסים ִ לה ם המתעבים ִ עבות. המי ֹ תגבּשים סביב גרעין הת ִ מעלה, וּמ י קרח. אלוּ הם העננים. ֵ יוֹצרים טיפּוֹת קטנוֹת ואף חלקיק ר ֹ קרן או קראת קרינה אלקטרומגנטית. ִ אוֹר הוּא סוּג של אנרגיה שנ ראוֹת. קרן אוֹר נעה תמיד ִ האנרגיה הזאת מאפשרת לנוּ ל מהירוּת האוֹר. מהירוּת האוֹר בּריק (כּלוֹמר ִ בּקו ישר וּב כּל גז אוֹ חוֹמר אחר) ִ ויר אוֹ מ ִ בּחלל ריק לחלוּטין מאו היא המהירוּת הגבוֹהה בּיוֹתר האפשרית בּטבע, והיא הירח ֵ אלף קילומטרים לשנייה. כּלוֹמר, לקרן אוֹר מ 300- כ כּדוּר הארץ, לוֹקח ִ אלף קילומטרים מ 400- המרוּחק כ י אוֹר נעוֹת לאט ֵ ינוּ. קרנ ֵ ינ ֵ שנייה וחצי להגיע לע ִ פּחוֹת מ יוֹתר בּחוֹמרים צפוּפים יוֹתר (למשל קרן אוֹר נעה לאט קרני שמש מבעד לעצים ס - (ענן משקעים) ּ ו ּ ב ְ ימ ִ נ ֹ לו ּ מו ּ ענני קו Katarzyna Fiołek צילום: ילדי טבע הדברים | 18

קשת עגולה אור אדר צילום: ויר). בּמעבר בּחוֹמרים שוֹנים, ִ יוֹתר בּזכוּכית מאשר בּאו שתנה לפי חוֹק ִ וית הקרן מ ִ האוֹר עוֹבר שבירה, כּלוֹמר זו קרא חוֹק סנל (על שמוֹ של המתמטיקאי ִ פיזיקלי שנ וית שבירת ִ ה זו ֶ הי ִ ההוֹלנדי וילבורד סנל), שמגדיר מה ת קרן האוֹר לפי מקדם השבירה של החוֹמר שדרכּוֹ עוֹברת הקרן. כּכל שמהירוּת קרן האוֹר מואטת יוֹתר (חוֹמר צפוּף וית השבירה גדולה יוֹתר. ִ יוֹתר), זו י הקשת ֵ בע ִ ל צ ּ כ תוֹפעת הקשת בּענן תוֹפסת מקוֹם נכבד בּסיפּוּרי עמים ואגדוֹת, וגם בּתנ"ך, בּספר בּראשית, היא מוֹפיעה כּברית ין האדם, לאחר המבּוּל. מהי קשת בּענן? ֵ בּין אלוֹהים לב ה ענן בּסביבה? הקשת ֶ הי ִ ם חוֹבה שי ִ כּיצד היא נוֹצרת? הא שבּרוֹת וּמוּחזרוֹת ִ י שמש שנ ֵ י קרנ ֵ בּטבע נוֹצרת על יד ה, הקשת מקבּלת את צורתה של ֶ טיפּוֹת גשם. למעשׂ ִ מ י ֵ ין עננים, כּי כּד ֵ טיפּת הגשם. אנשים מקשרים בּינה לב ם, אך כּמוּבן גם ִ שתיווצר קשת צריך קרן אוֹר וטיפּוֹת מי ם של מפּלים ללֹא עננוּת אפשר ִ בּאמצעוּת רסס טיפּוֹת מי לקבּל קשת מרהיבה. בּעת שבירת קרן האוֹר הלבנה בּתוֹך קרא נפיצה, והיא ִ ם, היא עוֹברת תהליך שנ ִ טיפּוֹת המי תפּרקת לצבעים המרכּיבים אוֹתה, לכל רצף הצבעים ִ מ שבּרת ִ י הקשת. קרן האוֹר נ ֵ בע ִ שאנחנוּ נוֹהגים לכנות צ ם, היא מוּחזרת מחלקה האחוֹרי ִ היא פּוֹגעת בּטיפּת המי ֶ כּשׁ תפּלאוּ ִ הטיפּה. אוּלי ת ֵ שבּרת שוּב בּיציאה מ ִ של הטיפּה, ונ שמוֹע, אך גם אוֹר הירח מסוּגל ליצוֹר קשתוֹת, ובמפּלים ִ ל צפוֹת בּקשתוֹת הנוֹצרוֹת בּליל ירח מלא. ִ גוֹעשים אפשר ל ראוֹת רק ִ ם ניתן ל ִ טיפּוֹת המי ִ י האוֹר המוּחזרוֹת מ ֵ את קרנ השמש נמוּכה ֶ ה אל מקוֹר האוֹר. כּכל שׁ ֶ כּאשר גבנוּ מוּפנ ה גבוֹהה ֶ הי ִ יוֹתר (למשל בּזריחה אוֹ בּשקיעה) הקשת ת ה נמוּכה. ֶ הי ִ ם השמש גבוֹהה (בּצוֹהריים), הקשת ת ִ יוֹתר. א ה כּי ֶ רא ִ גוונים בּדידים, נ ִ ם נחלק את רצף הצבעים ל ִ א ה קבוּע: אדוֹם בּחלק החיצוֹני, ֶ הי ִ הסדר שלהם תמיד י אחריו כּתוֹם, צהוֹב, ירוֹק, כּחוֹל וסגוֹל בּחלק הפּנימי של הקשת. מעגל? ֹ קשת או ית בּצורת קשת? ראשית, את הצוּרה ֵ רא ִ אז מדוּע הקשת נ ם. הקשת ִ העגוּלה היא מקבּלת מצורתה של טיפּת המי ה היא ֶ י, אך למעשׂ ֵ היוֹת עגוּלה לגמר ִ הייתה אמוּרה ל ראוֹתה כּמעגל ִ תקלת" בּקרקע ואנחנוּ לֹא מסוּגלים ל ִ "נ ם נעלה מספּיק גבוֹה (בּמטוֹס אוֹ בּאמצעוּת רחפן ִ שלם. א ה נמוּכה, יש סיכּוּי שנצליח ֶ הי ִ מעל מפּלים), והשמש ת ם הגב ִ ים קשת (ע ִ ראוֹת קשת עגוּלה. כּאשר מחפּשׂ ִ ל שנית. מעל כּל ִ לשמש), כּדאי לחפּשׂ גם את הקשת המ מצאת קשת נוֹספת, גבוֹהה יוֹתר, עמוּמה יוֹתר, ִ קשת נ שנית (נוֹספת) של קרן האוֹר בּתוֹך ִ שבירה מ ִ הנוֹצרת מ שנית הוּא הפוּך ִ ם. סדר הצבעים בּקשת המ ִ טיפּוֹת המי (הסגוֹל בּחלקה החיצוֹני והאדוֹם בּחלקה הפּנימי). הידעתם? בּמערכת השמש שלנוּ נוֹצרוֹת קשתוֹת רק בּכדוּר ה כּוֹכב הלכת היחיד שבּוֹ יוֹרד גשם. ֶ י ז ֵ הארץ, כי הר 19 | ילדי טבע הדברים

1 ניסויים מדעיים ן אריקה ֹ מכו ּ " שבינב ברזני ֵ ם ע ִ לם ע ֹ ה העו ֶ קצ ִ לג " ּ י החו ֵ תבה ילד ּ כתיבת הכ ִ ב ּ ניסויים ו ּ ב ּ שתתפו ִ ה תל אביב: תמר אבידור, ליעם אדירי, שחר אדרעי, ּ ת ב ֹ ת וליצירתיו ּ ינו ּ ער למצו ֹ ם נו ּ לנדאו לקידו ארי זפט, ּ ה, שי-לי זיו, ב ֵ ר ארי ּ ן, איתמר גו ֹ ר-או ּ דניאל אינגל, אורי אליאסף, ילון אריאל, אלה ב ר. ּ הב ֹ דו ִ תם, אלישי ריגלר, אריאל שיטרית, ע ֹ עי רו ֹ רי, רו ּ גה פ ֹ ף משה, נ ּ איתמר חנני, צו הדמי ית הר געש - ֹ תו ֹ או ּ ן ועטפנו ֹ קרטו ִ ט מ ּ חרו ּ רץ יצרנו ּ תפ ִ י ליצור הר מ ֵ ד ּ כ ב ֹ צבעים צהו ּ לסטלינה ב ּ י" פ ֵ רמ ִ ם "ז ִ רה, ע ֹ פלסטלינה שחו ּ ב סיס ּ ין ב ּ בה כימית ב ּ תגו ּ י, יצרנו ּ י לבצע את הניסו ֵ ד ּ ם. כ ֹ וכתו ימית הזאת ּ בה הכ ּ מץ. התגו ֹ שתייה) לחו ִ דה ל ֹ (אבקת סו לפי מעלה, ּ רץ כ ּ תפ ִ זל מ ֹ חמן דו-חמצני), והנו ּ משחררת גז (פ ק ּ ו ּ קב ּ ב ּ כנסנו ִ ן ה ֹ קרטו ִ ט מ ּ ז החרו ּ מרכ ּ ה להר געש. ב ֶ מ ֹ דו ּ ב פרדת ִ ס נ ֹ כו ּ מץ. ב ֹ ס חו ֹ ו ּ חצי כ ּ ק שפכנו ּ ו ּ קב ּ ך הב ֹ כית, ולתו ּ זכו ם, צבע מאכל ִ ס מי ֹ ו ּ שתייה, חצי כ ִ דה ל ֹ ת סו ֹ יו ּ פ ּ י כ ֵ שת ּ בנו ּ רב ִ ע ּ ס שאבנו ֹ כו ּ צרה ב ֹ זלי. את התמיסה שנו ֹ ן נו ֹ ו ּ מעט סב ּ ם, ו ֹ תו ּ כ ז הר ּ מרכ ּ ק שב ּ ו ּ קב ּ ך הב ֹ ת לתו ּ מהירו ּ ל, והזרקנו ב ֹ למזרק גדו ם ֹ תו ּ א איחרה להגיע, זרם כ ֹ ימית ל ּ בה הכ ּ . התגו ּ הגעש שלנו חצי מטר. ּ בה של כ ֹ ת אדירה מעלה, לגו ּ מהירו ּ רץ ב ּ תפ ִ ה ג י י זר מתפרץ - ייזר" ֵ "ג ּ רצים מעלה יצרנו ּ תפ ִ ם מ ִ י לבצע הדמיה של מי ֵ ד ּ כ מעלה. ּ רצו ּ תפ ִ ם הקרים ה ִ ד לטבע המי ּ ניגו ּ ב ֹ ו ּ ק, שב ּ ו ּ בקב ּ ב ּ ספנו ֹ ם קרח, והו ִ ם קרים ע ִ מי ּ קערה מלאה ב ּ ך, הכנו ּ לשם כ ּ תאמנו ִ כית שה ּ ק זכו ּ ו ּ קב ּ אש ב ֹ מר ּ ל. הכנו ֹ חו ּ ם צבע מאכל כ ִ למי לסטיק ּ קשית פ ּ קק העברנו ּ לסטלינה, ודרך הפ ּ פ ִ קק מ ּ לו פ ק חם ּ ו ּ קב ּ ין ב ּ י, ליצור הפרש לחצים ב ּ ניסו ּ קצרה. המטרה ב ם ִ הפרש הלחצים המי ֵ צאה מ ֹ ד, וכתו ֹ ם קרים מאו ִ ד למי ֹ מאו ק. כדי ּ ו ּ קב ּ ך הב ֹ לחץ דרך הקשית לתו ּ מעלה ב ּ הקרים יעלו ם. ּ מקו ּ קו ִ תחים מ ֹ ם רו ִ מי ֹ כו ֹ לתו ּ ק שפכנו ּ ו ּ קב ּ לחמם את הב ת ּ אמצעו ּ ק ב ּ ו ּ קב ּ ם, פקקנו את הב ִ המי ֵ ק מ ּ ו ּ קב ּ את הב ּ קנו ֹ רו מעל הגיגית הקרה ֹ תו ֹ או ּ נחנו ִ ם הקשית, וה ִ לסטלינה ע ּ הפ ּ לנו ּ ת קיב ֹ ם הקרים). לאחר כמה שניו ִ מי ּ בלת ב ֹ ם הקשית טו ִ (ע ק. ּ ו ּ בקב ּ ל ב ֹ חו ּ ייזר כ ֵ ג ת ּ ין צפיפו ּ ייזר, אפשר להדגים הבדלים ב ֵ בד ג ֹ יצד עו ּ י להבין כ ֵ ד ּ כ בעי מאכל. יש ִ ם וצ ִ ת מי ּ אמצעו ּ ם חמים, ב ִ מי ּ ם קרים ו ִ של מי ם ִ ת למלא מי ֹ סו ֹ ו ּ י כ ֵ שת ּ ת. ב ֹ הו ֵ ת וז ֹ סות קטנו ֹ ו ּ ע כ ּ להכין ארב ת למלא ֹ ספו ֹ ת נו ֹ סו ֹ ו ּ י כ ֵ ב, ובשת ֹ תחים וצבע מאכל צהו ֹ רו סרטון לצפיה בניסויים מדעיים בתופעות טבע ילדי טבע הדברים | 20

2 3 ת, ֹ סו ֹ ו ּ י כ ֵ עת יש להפוך שת ּ ל. כ ֹ חו ּ ם קרים וצבע מאכל כ ִ מי תן על ֹ להניח או ּ ) ו ּ כו ּ ישפ ִ א י ֹ ן על שפתן (של ֹ ת קרטו ּ אמצעו ּ ב ס ֹ ו ּ ל וקר על כ ֹ חו ּ זל כ ֹ ם נו ִ ס ע ֹ ו ּ א: כ ּ פן הב ֹ או ּ ת ב ֹ ת האחרו ֹ סו ֹ ו ּ הכ זל ֹ ם נו ִ ס ע ֹ ו ּ ב וחם, על כ ֹ זל צהו ֹ ם נו ִ ס ע ֹ ב וחם, וכו ֹ זל צהו ֹ ם נו ִ ע אשר ּ החמים, כ ֵ תר מ ֹ פים יו ּ ם הקרים צפו ִ המי ֶׁ יוון ש ּ ל וקר. כ ֹ חו ּ כ ם החמים, ִ ך המי ֹ מצאים למעלה הם מצליחים לרדת לתו ִ הם נ אשר ּ את, כ ֹ מת ז ּ ק. לעו ֹ זל ירו ֹ צר נו ֹ זלים מתערבבים ונו ֹ הנו א ֹ ם החמים ל ִ מצאים למטה, המי ִ פים) נ ּ ם הקרים (הצפו ִ המי א מתערבבים, ולכן ֹ זלים ל ֹ כם, הנו ֹ ר לתו ֹ מצליחים לרדת ולחדו ב ֹ נה צהו ֹ בעליו ּ ל ו ֹ חו ּ זל כ ֹ ראה נו ִ נה נ ֹ ס התחתו ֹ כו ּ ב ענ ן בבקב ו ק - לסטיק ּ ק פ ּ ו ּ בקב ּ ק יש ליצור סביבה לחה ב ּ ו ּ בקב ּ כדי להכין ענן ב ה של משקה ֶ לסטיק עב ּ ק פ ּ ו ּ בקב ּ שתמש ב ִ דאי לה ּ שקוף. כ בה של סנטימטר- ֹ גו ּ ם (ב ִ יק מעט מי ֵ ק הר ּ ו ּ קב ּ לב ּ כנסנו ִ מוגז. ה י ליצור ֵ ד ּ עת כ ּ משך דקה. כ ּ ב ּ בנו ּ רב ִ קק, וע ּ את הפ ּ שניים), סגרנו ק ּ ו ּ קב ּ ך הב ֹ לתו ּ כנסנו ִ ק, ה ּ ו ּ קב ּ את הב ּ תחנו ּ עבות פ ֹ גרעין הת אשר ּ קק. כ ּ את הפ ּ ער, וסגרנו ֹ ו ּ ר ב ּ ת גפרו ּ אמצעו ּ מעט עשן ב ּ ויר ויצרנו ִ ת האו ֹ לו ּ לקו ֹ את מו ּ ק, דחסנו ּ ו ּ קב ּ חזק על הב ּ לחצנו את ּ חררנו ִ ׁ ראה שקוף), וכאשר ש ִ ק נ ּ ו ּ קב ּ ק (הב ּ ו ּ בקב ּ חום ב ויר ִ י האו ּ אים כ ֹ ת. רו ּ ו ּ תעב ִ צרה ה ֹ ויר התקרר ונו ִ הלחיצה האו ר על התהליך ֹ פך לענן. אפשר לחזו ֹ ה והו ּ תעב ִ ק מ ּ ו ּ בקב ּ ב ת). ּ ו ּ תעב ִ ר וה ּ ירו ֵ יה לק ּ ם, הרפ ּ (לחיצה לחימו סרטון לצפיה בניסוי מדעי - ערבוב נוזלים 21 | ילדי טבע הדברים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=