ילדי טבע הדברים - גיליון 324 - אפריל 2022

ש"ח 38.60 באילת | ש"ח 44 מחיר החוברת מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה זכרו בידוד חי-דשות ספארי הדביבון הרחצן נור - פיית הצמחים לא רק מקורונה נפרדים מהפיל מותק הלך לאיבוד המבחן האחרון הרקע למלחמה למה רוסיה פלשה לאוקראינה? 2022 אפריל | 324 גיליון

שלכם אוּדי ילדי טבע הדברים | 2 לחמה בּאוּקראינה, אחת מן ִ י חוֹדש התחילה מ ֵ פנ ִ ל לחמת העוֹלם השנייה. היוּ כּבר ִ לחמוֹת הקשוֹת מאז מ ִ המ הן ֵ את, ואחת מ ֹ לחמה הז ִ המ ֵ לחמוֹת קשוֹת מ ִ בּעוֹלם מ לחמה שממש ִ אפילוּ הייתה בּגבוּל הצפוֹני שלנוּ – המ הרסה את סוּריה, אבל מאחר שסוּריה היא מדינת אוֹיב תנהלה בּתוֹך העם הסוּרי עצמוֹ ִ לחמה ה ִ המ ֶ לנוּ, וּמאחר שׁ ה. ֶ הי ִ ראוֹת מה י ִ הצד ל ֵ – עמדנוּ מ לחמה בּאוּקראינה היא אחרת, כּי אוּקראינה היא ִ המ ירוֹפּה. ֵ היוֹת חלק מא ִ מדינה שרק רוֹצה לחיוֹת בּשלוֹם ול ה לֹא מוֹצא חן ֶ יא רוּסיה, פּשוּט החליט שז ִ אבל פוטין, נשׂ ם אחד הצבאוֹת הגדוֹלים בּיוֹתר בּעוֹלם ִ יניו, וּפלש ע ֵ בּע לאוּקראינה, בכּוונה להחריב אוֹתה ואז להפוך אוֹתה הייתה. ֶ תוֹך חלוֹם על בּרית המוֹעצוֹת שׁ ִ לחלק מרוּסיה, מ לחם על חייו. ִ ה להכניע עם שנ ֶ אך כידוע, קשׁ היא אימא של נוֹעם ודניאל, אוֹמרת: למה ֶ שיר - שׁ לחמוֹת? ִ קרוֹא על מ ִ שמוֹע אוֹ ל ִ ילדים צעירים צריכים ל ם ִ אבל כּשרוֹאים את הילדים האוקראינים שבּוֹרחים ע ראל ְ שׂ ִ יהם, וחלקם אפילוּ מגיעים לי ֵ בּת ִ האימהוֹת שלהם מ ראל, צריכים ְ שׂ ִ – אני חוֹשב שגם אתם, הילדים שחיים בּי ה. ֶ ה בּעוֹלם, ושיש דברים כּאל ֶ לדעת מה קוֹר אז אם אתם מתקשים להבין את הכתבה - בקשו מאימא קראוּ איתכם את הכּתבה, עברו יחד על ִ אוֹ אבּא שי המפות, ושאלוּ שאלוֹת על מה שלֹא תבינוּ, ואוּלי אפילו קראוּ את הכּתבה כּמה פּעמים, כּי לדעתי היא ִ כדאי שת מאוֹד חשוּבה לכוּלנוּ.

תוכן העניינים אייר: ינון קמר אודי רן עורך ראשי: פרופ' משה אגמי, ייעוץ אקדמי: ד"ר רחלי עינב, ד"ר רמי קליין, פרופ' נחום מגד, פרופ' אבישי שמידע, נדב לוי עדי לפיד עיצוב ועריכה גרפית: רונית רהב, אלה עומר עריכה לשונית: קלאודיו סמבל, שיר רן, מאיירים: מירב שדה-לביא הניקה רן יועצת חינוך: רונה רן מנהלת מח' מינויים: שפירא הרצות ולוחות: רבגון דפוס וכריכייה: בן-נון עיטוף ודיוור ישיר: בר הפצה: טבע הדברים - הוצאה לאור: החברה לחקר האדם והסובב בע"מ 1 שלוחה 09-9567776 טלפון: 09-9567737 פקס: 16:00-8:00 , א-ה ימים: 4610301 ' הרצליהב 302 ת"דכתובתלמכתבים: menuim@tevahadvarim.co.il אי-מייל: www.tevahadvarim.co.il אתר אינטרנט: אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום) ללא אישור המערכת. כל הזכויות שמורות © 2022 אפריל | 324 גליון אדר ב׳ - ניסן תשפ״ב תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד דוב קוטב בשער: עינב ברזני :צילם להרשמה לקבלת מנוי שנתי מחלקת שירות לקוחות 1 שלוחה 09-9567776 טלפון 16:00-8:00 ,' ימים א'-ה ש"ח 34 מחיר מנוי חודשי: ש"ח 380 מנוי שנתי: מנוי דיגיטלי חודשי ש"ח 25 כולל סרטי וידאו: 44 נור - פיית הצמחים ד"ר רחלי עינבכתבה וצילמה: נור מסיימת את מבחני הקבלה שלה לקבלת התואר "פיית צמחים". לאחר שהיא למדה על כל חלקי הצמחים, היא הגיעה לזרעים ולנבטים, והפעם – היא מקבלת את התואר. 32 חי-דשות הספארי הורוביץ שגיתכתבה: המטפלים בספארי נפרדו בכאב מהפיל מותק, קופי קולובוס חדשים הצטרפו לקבוצה, הווטרינר של הספארי יצא לבקר במקלט לדובים באזרבייג'ן, וצבי יבשה ממושדרים שוחררו לטבע. 38 הדביבון הרחצן נגן ברק, צילם: רן אודיכתב: קוני הוא דביבון שעד אתמול חי עם אימא שלו ביער שנמצא ממש קרוב לעיר. בגיל ארבעה חודשים הוא החליט שמותר לו להתרחק מהמאורה, אולם בתוך דקות אחדות הוא איבד את הדרך חזרה הביתה. 14 בידוד לא רק מקורונה עינב ברזניכתב וצילם: המטפלים בספארי נפרדו בכאב מהפיל מותק, קופי קולובוס חדשים הצטרפו לקבוצה, הווטרינר של הספארי יצא לבקר במקלט לדובים באזרבייג'ן, וצבי יבשה ממושדרים שוחררו לטבע. וטרינר טבע המילים פוסטר 24 26 27 31 50 54 אימוץ פסק זמן קומיקס מה עוד? למה רוסיה פלשה לאוקראינה? אודי רןכתב: פוטין, נשיא רוסיה, החליט לתקוף את אוקראינה, ונראה שהוא האדם היחיד בעולם שמאמין בצדקתו. על פוטין, על רוסיה והקשר שלה לאוקראינה, על ברית המועצות ונאט"ו, ועל הסיבות לפלישה - תקראו בכתבה. 4

ילדי טבע הדברים | 4 למה רוסיה פלשה ?לאוקראינה זה נורא, כשבן אדם אחד, שהוא שליט יחיד של אחת המעצמות הגדולות בעולם, מחליט יום אחד להתחיל במלחמה עם מדינה שכנה, מדינה שבעבר הייתה בת ברית שלו, ובלי הרבה מחשבה פשוט מפציץ בתים וריכוזים של אזרחים, כשהוא יודע שבתוכם חיים ילדים, נשים וגברים. כתב: אודי רן

אוקראינה 5 | ילדי טבע הדברים מהי מעצמה? מעצמה היא מדינה גדולה וחזקה, שיש לה עוצמוֹת כּלכּליוֹת וצבאיוֹת, ויש לה השפּעה על העוֹלם. המעצמוֹת היוֹם הן: ארצוֹת הבּרית, רוּסיה, אנגליה, צרפת, גרמניה, וּבתקוּפה האחרוֹנה הפכה גם סין ספּר התוֹשבים שלה, הכּלכּלה ִ גלל גוֹדלה, מ ִ למעצמה. בּ היוֹת ִ החזקה שלה והצבא הגדוֹל שלה - סין בּדרכּה ל אפילוּ מעצמת-על. קראוּ ִ י מעצמוֹת שנ ֵ שנה היוּ בּעוֹלם שת 30 י ֵ פנ ִ עד ל ה שיש להן את העוצמה הגדולה ֶ מעצמוֹת-על – כּאל בּיוֹתר – ארצוֹת הבּרית וּברית המוֹעצוֹת. לאחר תפּרקה נוֹתרה רק ארצוֹת הבּרית ִ בּרית המוֹעצוֹת ה ֶ שׁ כּמעצמת-על. יא רוּסיה - ולדימיר פוטין - ִ בּשנים האחרוֹנוֹת נשׂ ה להחזיר את רוּסיה לעמדה של מעצמת-על. ֶ רוֹצ פלוֹש ִ למה פוטין החליט בּכלל ל לאוּקראינה? פתיעה אף אחד, בּוודאי לֹא את ִ את לֹא ה ֹ לחמה הז ִ המ הרוּסים והאוקראינים, כּי בּין אוּקראינה ורוּסיה, אף יהן היוּ בּעבר חברות בּברית המוֹעצוֹת – ֵ שת ֶ על פי שׁ הרוּסים נוֹלדוּ בּאוּקראינה וּלהפך, ֵ ואף שחלק גדוֹל מ כסוּך. ִ שנה המדינות בּס 100- ה יוֹתר מ ֶ ז שתלט ִ לאוֹרך ההיסטוֹריה כולה רצתה רוּסיה לה על אוּקראינה ולהפוך אוֹתה לחלק ממנה. Freepik :צילום דגל רוּסיה דגל אוקראינה

ברית המועצות רוסיה קזחסטן קירגיסטן טג'יקסיטן אוזבקיסטן טורקמניסטן ארמניה אזרבייג'ן גאורגיה בלארוס אסטוניה ליטא לטביה מולדובה אוקראינה ילדי טבע הדברים | 6 מה הייתה בּרית המוֹעצוֹת? שנה היה קיים איחוּד שכּלל את המדינוֹת 30 י ֵ פנ ִ עד ל ה הצמוּדוֹת להן - בּסך הכּוֹל ֶ השכנוֹת של רוּסיה, ואל היה בּהנהגת רוּסיה, קראוּ ֶ ה, שׁ ֶ מדינוֹת. לאיחוּד הז 15 התוֹשבים בּמרבּית המדינוֹת ֶ בּרית המוֹעצוֹת. אלא שׁ היוּ חברות בּברית המוֹעצוֹת לֹא בּאמת אהבוּ את ֶ שׁ 30 י בּדיוּק ֵ פנ ִ – ל 1991 ם רוּסיה, וּבסוף שנת ִ הקשר ע המדינוֹת ֵ תפּרקה בּרית המוֹעצוֹת, וכל אחת מ ִ שנה, ה היוֹת מדינה עצמאית. ִ היוּ חברות בּברית הפכה ל ֶ שׁ גם אוּקראינה, שפּרט לרוּסיה הייתה הגדולה בּמדינוֹת בּרית המוֹעצוֹת – פּרשה והפכה למדינה עצמאית, בּרית המוֹעצוֹת הלכוּ ִ וּכמוֹ שמרבּית המדינוֹת שפּרשוּ מ הן המדינוֹת שבּמערב ֶ מדינוֹת המערב – שׁ ִ תקרבוּ ל ִ וה ירוֹפּה, ארצוֹת הבּרית, קנדה, אוֹסטרליה ניו-זילנד ֵ א ראל – כּך גם אוּקראינה. ְ שׂ ִ וי

מוסקבה -עיר הבירה של רוסיה קייב - עיר הבירה של אוקראינה Eliane Meyer :צילום 7 | ילדי טבע הדברים העיר לביב שבאוקראינה Waldemar Jan :צילום Freepik :צילום

ארצות הברית רוסיה מיליון קמ"ר (קילומטרים רבועים) - 17 שטחה יותר גדולה מישראל, אבל חיים בה רק 773 פי מיליון תושבים. 146 כעשרה מיליון קמ"ר מיליון 330 שחיים בה תושבים. קנדה שטחה כמעט עשרה מיליון קמ"ר אבל 38 חיים בה רק מיליון תושבים. שטחה של אירופה הוא כעשרה מיליון קמ"ר וחיים בה מיליון תושבים. 750 כאירופה מיליון קמ"ר 9.6 מיליארד 1.4 עם תושבים. סין ישראל כזאת קטנה, וחיים מיליון 10 בה כמעט תושבים. לוגו ברית נאט״ו ילדי טבע הדברים | 8 תפּרקה, ִ בּמהלך השנים, מאז שבּרית המוֹעצוֹת ה ירוֹפּה, ֵ זרח א ִ החלוּ מדינוֹת שקוֹדם נחשבוּ מדינוֹת מ תחבּר ִ ברית המוֹעצוֹת - לה ִ היוּ קרוֹבוֹת ל ֶ כּלוֹמר - שׁ לעוֹלם המערבי, כּי הן אהבוּ את התחוּשה של החוֹפש, יהן. אזרחי המדינות ֵ של מיליוני תיירים שבּאים אל ירוֹפּה וּלארצוֹת הבּרית, ֵ הללו אהבוּ לצאת כּתיירים לא וכך גם מדינוֹת כּמוֹ פּוֹלין, גרמניה המזרחית, רוֹמניה צטרפוּ ִ פתחוּ לתרבּוּת המערבית, ה ִ וצ'כוסלובקיה נ תרחק. ִ ברית נאט"ו, והקשר שלהן עם רוּסיה הלך וה ִ ל וּמהי בּכלל בּרית נאט"ו? לחמת העוֹלם ִ י מ ֵ שנה, ארבּע שנים אחר 73 י ֵ פנ ִ ל ירוֹפּה ֵ מדינוֹת - מדינוֹת צפוֹן א 12 תאחדוּ ִ השנייה, ה קראת ִ וצפוֹן אמריקה, וחתמוּ על בּרית הגנה צבאית שנ בּרית נאט"ו. פּירוּש ראשי התיבות נאט"ו הוּא – מצאוֹת ִ רגוּן האמנה הצפוֹן אטלנטית (מדינוֹת שנ ִ א י ֵ מצפון לאוֹקיינוֹס האטלנטי). הבּרית נוֹצרה כּד לחמת עוֹלם. ִ יכּנס שוּב למ ִ העוֹלם לֹא י ֶ להבטיח שׁ המדינוֹת ֵ הבּרית קבעה שמי שתוֹקף את אחת מ שוּם שיש ִ החברות בּה – כּאילוּ תקף את כּוּלן, מ יהן בּרית של הגנה הדדית. ֵ בּינ ה לכם מוּשג על גדלים ֶ הי ִ י שי ֵ וּכד ידע ֵ י קצת מ ֵ הר – ועוֹצמוֹת בּחינת השטח, היא המדינה הגדולה בּיוֹתר ִ רוּסיה, מ מיליוֹן קמ"ר (קילוֹמטרים רבוּעים) 17 בּעוֹלם; שטחה 146 ראל, אבל חיים בּה רק ְ שׂ ִ גדולה יותר מי 773 – פּי מיליוֹן תוֹשבים.

מתחם ״הייטק״ בסין 9 | ילדי טבע הדברים שטחה של ארצוֹת ִ שטחה של רוּסיה כּמעט כּפוּל מ מיליוֹן 330 רה מיליוֹן קמ"ר), שחיים בּה ָ הבּרית (כּעשׂ רה מיליוֹן קמ"ר ָ קנדה ששטחה כּמעט עשׂ ִ תוֹשבים, אוֹ מ שטחה של ִ מיליוֹן תוֹשבים, אוֹ מ 38 אבל חיים בּה רק רה מיליוֹן קמ"ר וחיים בּה ָ ירוֹפּה – שגם הוּא כּעשׂ ֵ א י אדם. ֵ מיליוֹן בּנ 750- כ טחה ִ י שסין קטנה בּשׁ ֵ ם כּבר מדבּרים על גדלים, הר ִ וא טחה לשטחן של ִ בּהרבּה מרוּסיה – והיא דוֹמה בּשׁ ירוֹפּה – אבל חיים ֵ ארצוֹת הבּרית, של קנדה, ושל א י אדם מאשר בּרוּסיה, וּבעצם ֵ רה יוֹתר בּנ ָ בּה פּי עשׂ היא המעצמה הכּלכּלית הגדולה בּיוֹתר בּעוֹלם היוֹם. ה בּית החרוֹשת של העוֹלם ֶ היא למעשׂ ֶ שוּם שׁ ִ זאת מ ה אתם ֶ שמייצר כּל דבר, בּמחירים הזוֹלים בּיוֹתר. את ז בּוודאי כּבר יוֹדעים, כּי אימא אוֹ אבּא שלכם מזמינים סין שעוֹלים שקלים ִ י דברים מ ֵ בּאינטרנט כּל מינ אחדים, כּי בּסין הכּוֹל כּל כּך זוֹל. Richard Szwejkowski :צילום אזור תעשייה ברוסיה Artem Svetlov :צילום

ולדימיר פוטין נשיא רוסיה טנק רוסי בשטח מדינת אוקראינה חיילים אוקראינים מגנים על אוקראינה ילדי טבע הדברים | 10 את, מתבססת בּעיקר על ֹ הכּלכּלה של רוּסיה, לעוּמת ז משאבי טבע חשוּבים, כּמוֹ נפט, גז וּמתכוֹת, שאוֹתם היוֹת ִ ה בּלבד אי אפשר ל ֶ ז ִ היא מוֹכרת לעוֹלם. אבל מ בּחינה כּלכּלית היא היוֹם ִ מעצמה, כּך שבּעצם מ ה כּל כּך ֶ בּחשיבוּתה בּעוֹלם. למה ז 11- המעצמה ה בּרית המוֹעצוֹת, ִ משמעוּתי? כּי בּעבר היא הייתה חלק מ שאז היא נחשבה למעצמה השנייה בּגוֹדלה בּעוֹלם, שנה סין עדיין לֹא הייתה מה 30 י ֵ פנ ִ בּמיוּחד כּשל היא היוֹם. ֶ שׁ היוֹת שליט של מעצמה חזקה, ִ ה לחזוֹר ל ֶ פוטין רוֹצ י להפוך את רוּסיה שוּב למעצמה ֵ והוּא חוֹשב שכּד היוּ ֶ גדולה וחזקה הוּא חייב לצרף אליו את המדינוֹת שׁ ם הן לֹא ִ בּעבר בּנוֹת הבּרית שלוֹ. אבל מה לעשׂוֹת א החיים בּמערב טוֹבים יוֹתר? ֶ רוֹצוֹת, כּי הן למדוּ שׁ לחמת עוֹלם שלישית ִ הוּא מוּכן להתחיל מ ֶ הבּעיה היא שׁ ה. ֶ בּעבוּר ז היוֹת מדינה מערבית לכל דבר, ִ הפכה ל ֶ אוּקראינה, שׁ היוֹת חברה בּברית נאט"ו, ִ היא רוֹצה ל ֶ החליטה שׁ ם הוּא יחליט בּעתיד ִ שוּם שאז, א ִ ה, מ ֶ ופוטין לֹא מרוּצ ם כּל מדינוֹת ִ תמוֹדד ע ִ צטרך לה ִ תקוֹף אוֹתה, הוּא י ִ ל לחמת עוֹלם... ִ ירוּשוֹ של דבר – מ ֵ בּרית נאט"ו, וּפ תקבּל כּחברה בּברית נאט"ו, ִ י שאוּקראינה ת ֵ פנ ִ לכן, ל פלוֹש אליה וּלהכריח אוֹתה להסכּים ִ החליט פוטין ל הצבא שלה הרבּה ֶ צטרף לברית. הוּא ידע שׁ ִ שלֹא לה הצבא של רוּסיה, והוּא חשב שאוּקראינה ֵ יוֹתר קטן מ

הפגנה נגד המלחמה 11 | ילדי טבע הדברים פלוֹש אליה. ִ הוּא י ֶ תיכנע בּתוֹך זמן קצר לאחר שׁ י ֵ צטרך ממש להילחם בּה, כּי יחס ִ הוּא חשב שלֹא י מיליוֹן 40 הכּוֹחוֹת שבּין אוּקראינה לרוּסיה הם מיליוֹן (בּרוּסיה), 146 תוֹשבים (בּאוּקראינה) מוּל ה גם גוֹדל הצבא. ֶ וּבהתאם לז אשה של אוּקראינה עוֹמד היוֹם ֹ אבל הוּא טעה, כּי בּר ה ֶ קר ִ מנהיג צעיר וחזק ששמו ולדימיר זלנסקי (שבּמ הוּא גם יהוּדי), והעם האוקראיני מוּכן להילחם בּכל היוֹת חלק מרוּסיה. וכידוּע ִ לבד שלֹא לחזוֹר ל ִ כּוֹחוֹ – וּב צבא פּוֹלש, ִ – עם שנלחם על חייו לוֹחם טוֹב יוֹתר מ הפּלישה לֹא ֶ ה מבין שׁ ֶ רא ִ הצבא הפּוֹלש כּנ ֶ בּמיוּחד כּשׁ בּאמת נחוּצה לרוּסיה אלא היא רק שיגעוֹן של איש את ֹ לחמה הז ִ ה בּמ ֶ אחד – ששמוֹ פוטין – וּמה שקוֹר אוּלי לֹא היה צפוּי ואפילוּ מפתיע. וולודימיר זלנסקי נשיא אוקראינה Oti_foti :צילום manhhai :צילום Freepik :צילום

ילדי טבע הדברים | 12 לחם ִ י המדינה שלוֹ, נ ֵ לחם על חי ִ הצבא האוקראיני שנ הצבא הרוּסי, שעל אף הכּמוּיוֹת ֵ פּי כּמה טוֹב יוֹתר מ הגדוֹלוֹת של הנשק, הטנקים, המטוֹסים, הטילים ה של האוקראינים – הצבא ֶ והחיילים, פּי כּמה מאל גבּוֹר על הצבא האוקראיני, ִ הרוסי לֹא ממש מצליח ל והרוּסים מאבּדים שם הרבּה יוֹתר חיילים, טנקים וּמטוֹסים מאשר האוקראינים. אלא שגם אוּקראינה י חיילים ואזרחים ֵ משלמת מחיר כּבד מאוֹד - אלפ הרסוֹת, וּשלוֹשה מיליוני אזרחים, ֶ הרגים, ערים נ ֶ נ שרוּבּם נשים וילדים, הפכו לפליטים. מלטוּ מאוּקראינה, בּעוֹד ִ יהם ונ ֵ הם עזבוּ את בּת שארוּ להילחם. ִ הגברים נ הוּא יוֹדע שמצבוֹ לֹא טוֹב, לֹא מוּכן ֶ אבל פוטין, אף שׁ הצבא שלוֹ, כּי ֵ י צבא קטן בּהרבּה מ ֵ היוֹת מוּבס על יד ִ ל יניו ֵ עבורו זוֹ כּבר שאלה של כּבוֹד, והכּבוֹד חשוּב בּע י חיילים ֵ י חיילים רוּסים, ואלפ ֵ יהם של אלפ ֵ יוֹתר מחי הרגים בּהפצצוֹת של טילים, ֶ ואזרחים אוקראינים שנ מטוֹסים וטנקים. ירוֹפּה, ארצוֹת הבּרית וכל ֵ אז למה הצבאוֹת של א תערבים ומחסלים את הלחימה ִ העוֹלם המערבי לֹא מ הם יוֹדעים שלפוטין יש ֶ יתכן שמפני שׁ ִ בּמהירוּת? י פּצצוֹת גרעיניוֹת (פּצצוֹת אטוֹם) שכּל אחת מהן יכוֹלה להשמיד עיר שלמה - והן יכוֹלוֹת להשמיד חלקים Freepik :צילום Freepik :צילום

פליטים אוקראינים 13 | ילדי טבע הדברים העוֹלם. הם גם יוֹדעים שפוטין משוּגע מספּיק ֵ גדוֹלים מ הצבא האוקראיני ֶ שתמש בּהן, והם ממתינים שׁ ִ י לה ֵ כּד ינתיים מסייעים לוֹ בּציוּד ובתחמוֹשת, ֵ ינצח בּעצמוֹ, וּב וּמקבּלים בּאהבה את הפליטים האוקראינים שבּוֹרחים למדינוֹת השכנוֹת, וּבעיקר מטילים על רוּסיה סנקציוֹת גבּלוֹת) כּלכּליוֹת שמשתקוֹת את הכּלכּלה הרוּסית, ִ (מ שתקם. ִ היא ת ֶ י שׁ ֵ פנ ִ גרמוּ לכך שייקח זמן רב ל ִ וי ויחים, יש רק מפסידים, ִ ין מרו ֵ לחמוֹת א ִ הצרה היא שבּמ והמפסידים הם האנשים הפּשוּטים שאיבּדוּ את הבּתים שפּחוֹת שלהם, ובהם הרבּה מאוֹד ִ שלהם ואת המ ילדים. וּמה שאנחנוּ יכוֹלים לעשׂוֹת בּינתיים זה לנהוג כּמוֹ כּל הארצוֹת בּעוֹלם המערבי – בּמיוּחד השכנוֹת של אוּקראינה שנוֹהגוֹת בּצוּרה מעוֹררת הערכה רבה שפּחוֹת שבּרחוּ ִ קלוֹט כּמה שיוֹתר פּליטים (מ ִ - ול לחמה) אוקראינים שיגיעוּ לארץ, לסייע לפליטים ִ המ ֵ מ מצאים בּגבוּלוֹת בּמזוֹן וּברפוּאה, וּמאוּחר יוֹתר – ִ שנ לעזוֹר להם לשקם את החיים שם. Freepik :צילום

עינב ברזני כתב וצילם: כּשמִסתיֵים החוֹרף וּמגיע האביב, אני חושב על השלג הרב שירד בּארץ על הר החרמון ואפילוּ בּירוּשליִם. חשבתם פּעם מדוּע יוֹרד שלג דווקא בּחוֹרף? וּמה ההבדל בּין שלג, בּרד וגשם היוֹרדים כּמִשקעים מֵהעננים? מדוּע יש עננים אפוֹרים ויש כּאלֶה שנִראים לבנים? כּיצד אנחנוּ בּנֵי האדם מִתמוֹדדים עִם הקוֹר, וכֵיצד בּעלי החיים עוֹשִׂים זֹאת? ה ֶ ה על סיפּוּרי מסע סביב העולם, ומנח ֶ ינב ברזני: צלם, כּתב, טייל, מהנדס אווירונאוטיקה וחלל, מרצ ֵ ע א קיימוּת, תוֹפעוֹת טבע, בּעלי חיים בּשבע היבּשוֹת ושמירה על כּדוּר הארץ. ֵ חוגי ילדים בּנוֹשׂ בּידוּד לא רק מקורונה Kevin Gill :צילום ילדי טבע הדברים | 14

ם הם חוֹמר הכרחי לקיוּמן של כּל צוּרוֹת החיים על ִ המי י כּדור הארץ. אנחנוּ, וּבעלי החיים האחרים והצמחים ֵ פּנ ם, ִ ים. קיוּמם של המי ֵ תקי ִ י לה ֵ ם כּד ִ שסביבנו, חייבים מי י ֵ אגב, הוּא גם אחד הסימנים שעל פּיהם מניחים חוֹקר ם מכסים ִ יתכנוּ חיים. מי ִ ה אוֹ אחר י ֶ ם בּכוֹכב כּז ִ החלל א שני ִ שטח הפּנים של כּדור הארץ (יוֹתר מ ִ אחוּז מ 70- כ קרא הכּוֹכב הכּחוֹל. ִ שטחוֹ), לכן כּדור הארץ נ ִ שליש מ ם בּמצבם המוּצק, הנוֹזלי והגז ִ תייחסים אל המי ִ ם מ ִ א י כּדור ֵ ם על פּנ ִ כּחוֹמר אחד, אפשר לוֹמר כּי כּמות המי מצאים ִ ם נ ִ שתנה כּלל. המי ִ ינה מ ֵ שארת קבוּעה וא ִ הארץ נ בּגוּפנוּ, בּגוּפם של בּעלי חיים, עצים וּצמחים, וכמוּבן גם ויר, כּמי ִ הרים, בּלחוּת שבּאו ֶ בּקרחוֹנים שעל פּסגוֹת ה תהוֹם תחת האדמה, בּאגמים, בּנחלים, בּנהרוֹת, בּימים ם בּמצב נוֹזלי מתאדים (גם ִ וּבאוֹקיינוֹסים. כּאשר מי הימים והאוֹקיינוֹסים המלוּחים), הם הוֹפכים לגז, עוֹלים ֵ מ רדפת לענן ִ למעלה, מתעבים והוֹפכים לעננים (מילה נ היא עב). בּתנאים מתאימים, העננים ממטירים גשם אוֹ שקעים אחרים (שלג אוֹ בּרד). רוֹב הממטרים יוֹרדים ִ מ דווקא לאוֹקיינוֹסים, חלקם לנחלים, ומשם הם זוֹרמים הוּ תהליך מחזוֹרי. ֶ לאגמים אוֹ לים. ז מיִם מיִם שתמש בּממוּצע ִ ראל, כּל אחד מאיתנו מ ְ שׂ ִ אוֹמרים כּי בּי ם. כּשאני שוֹאל ִ ה הרבּה מי ֶ ם בּיוֹם! ז ִ ליטר מי 100- ב שתמשים בּכל יוֹם? הם ִ ם אתם מ ִ ילדים: בּכמה ליטר מי לרוֹב עוֹנים שניים-שלושה ליטרים, כּי הם שוֹכחים ם ִ שתמשים בּהם הם לֹא רק המי ִ ם שאנחנוּ מ ִ המי ֶ שׁ ם לֹא רק ִ שתמשים בּמי ִ שאנחנוּ שוֹתים. אבל אנחנוּ מ שתייה, אלא גם בּמכוֹנת הכּביסה, בּאמבּטיה, להשקיית ִ ל חצוּח שיניים, בּהדחת האסלה, ִ רחיצת ידיים, לצ ִ הגינה, ל שמרת ִ ם בּעוֹלם נ ִ בּכיוֹר, בּמדיח הכּלים. אומנם כּמות המי ם השוֹנים ורק ִ קבוּעה, אך קיימת תנוּעה בּין מאגרי המי י אנחנוּ ֵ ם ניתן לשימוּש יוֹמיוֹמי. הר ִ זערי של המי ִ שיעור מ מצאים בּקרחוֹנים, ִ ם אשר נ ִ לֹא יכוֹלים לעשׂוֹת שימוּש בּמי ראל, למשל, קיים ְ שׂ ִ בּימים, בּאוֹקיינוֹסים, בּמי התהוֹם. בּי ה ֶ שתייה. מחסוֹר כּז ִ ם שפירים (נקיים) ל ִ מחסוֹר של מי קיים בּמקוֹמוֹת נוֹספים בּעוֹלם, והסיבּה למחסוֹר קשוּרה י האדם, וגם ֵ י בּנ ֵ ם על יד ִ בּאוֹפן ישיר לעלייה בּצריכת המי י אקלים למשל. ֵ שינוּי ִ ם, כּתוֹצאה מ ִ בּשינוּיים בּמיקוּם המי Benjamin White :צילום Volitare88 :צילום 15 | ילדי טבע הדברים

מתקן התפלת מים כּמוּת ִ ם מ ִ ראל, צוֹרכים יוֹתר מי ְ שׂ ִ כּיוון שאנחנוּ, בּמדינת י ם שלנוּ, אנחנוּ ִ מי הגשמים הניתנים לשימוּש בּמאגרי המי ם ִ שתמשים בּיוֹתר מי ִ בּמאזן שלילי – כּלוֹמר אנחנוּ מ ראל קיימים ְ שׂ ִ בעיים. על כּן, בּי ִ מקוֹרוֹת ט ִ מה שיש לנוּ מ ִ מ פעלים להתפּלת מי ים (תפל – פּירוּשוֹ חסר ִ חמישה מ שקעים המומסים ִ המ ֵ ם מ ִ טעם). התפּלה היא הפרדת מי ם ִ הוּ פּתרוֹן למחסוֹר בּמי שתייה: להפיק מי ֶ בּהם. ז ם הגדוֹל בּיוֹתר - מי ים. ִ מאגר המי ִ שתייה מ ִ יכוּתיים ל ֵ א ם אתם צוֹרכים בּממוּצע בּיוֹם, ִ בדוֹק כּמה מי ִ רצוּ ל ִ ם ת ִ א ם. ִ תאגיד המי ִ ם שקיבּלוּ מ ִ ההוֹרים את חשבּוֹן המי ֵ בקשו מ שפּחה שלכם ִ ם צרכה המ ִ דקו כּמה מ"ק (מטר מעוּקב) מי ִ בּ 1000 ם הם ִ בּחוֹדש אוֹ חודשיים (כּל מטר מעוּקב של מי שפּחה ִ ם), חלקוּ את כּמוּת הליטרים שצרכה המ ִ ליטר מי ם צרך ִ מספּר הימים, ותקבּלוּ כּמה מי ִ ת וּב ִ בּמספּר בּני הבּי שפּחה בּממוּצע ליוֹם. ִ בּני המ ִ כּל אחד מ חוֹרף וגשם מטפטף על העוֹרף תחלפוֹת עוֹנוֹת השנה בכל (בּערך) ארבּעה ִ מדוּע מ ראל קר יוֹתר בּחוֹרף מאשר בּשאר ְ שׂ ִ חודשים? וּמדוּע בּי העוֹנוֹת, ויוֹרדים גשמים, ואפילוּ שלג? התשוּבה לשאלוֹת ה קשוּרה לסיבוּב כּדוּר הארץ סביב השמש. הכּדוּר ֶ האל שלנוּ משלים הקפה סביב השמש בכל שנה. בּמהלכה תחלף ִ ראל ארבּע עוֹנוֹת. לאחרוֹנה ה ְ שׂ ִ תחלפוֹת אצלנוּ בּי ִ מ החלה ֶ בחוֹדש דצמבּר, בּעוֹנת האביב שׁ 21- החל ב ֶ החוֹרף שׁ בחוֹדש מרס. ילדים (ואוּלי גם מבוּגרים) חוֹשבים 21- ב הסיבּה שקר יוֹתר בּחוֹרף נעוצה בּמסלוּל האליפּטי (לֹא ֶ שׁ השמש ֶ ממש מעגלי) של כּדוּר הארץ סביב השמש, כּיוון שׁ המסלוּל. אומנם ֵ כּדוּר הארץ בּחלק מ ִ רחוֹקה יוֹתר מ ה כּמעט מעגלי, וההבדל ֶ המסלוּל אליפּטי, אך הוּא למעשׂ מה נוֹבע ִ ם כּן, מ ִ ן המרחק משפּיע מעט מאוֹד. א ִ הנוֹבע מ ה ֶ ינוֹ נע בּציר ניצב למישוֹר המלק ֵ ההבדל? כּדוּר הארץ א ה את ֶ ן השמש וחוֹצ ִ ה הוּא מישוֹר היוֹצא מ ֶ (מישוֹר המלק וית הטיה של ִ כּדוּר הארץ בּמרכּז קו המשווה), אלא בּזו ה. ֶ מישוֹר ז ִ מעלוֹת מ 23.5 וית ִ הזו ֵ י הטמפּרטוּרה וגם עוֹנוֹת השנה, נוֹבעים מ ֵ שינוּי שבה השמש מחממת את כּדוּר הארץ בּמהלך סיבּוּבוֹ סביב י השמש ֵ ץ השמש גבוֹהה מעל האוֹפק, וכך קרנ ִ השמש. בּקי מחממוֹת בּיעילות את הקרקע. בּחוֹרף השמש נמוּכה יוֹתר בדצמבּר, נחשב 21 . ממוּצע קר יוֹתר ִ ולכן היוֹם קצר יוֹתר וּב מצאת ִ ראל נ ְ שׂ ִ ליוֹם הקצר בּשנה בּחצי הכּדוּר הצפוֹני (י 31 ראל נמצא בּקו רוֹחב ְ שׂ ִ בּחצי הכּדוּר הצפוֹני. מרכּז י מעלוֹת צפוֹן). בעם האפוֹר ִ עננים אפוֹרים רוֹמזים על בּוֹא הגשם בּחוֹרף. צ נוֹבע מנפחם הגדוֹל ומצפיפותם הרבּה. בּענני גשם אפוֹרים י ֵ ם צפוּפים) שחוֹסם את קרנ ִ יש הרבּה יוֹתר חוֹמר (אדי מי יניים שלנוּ. כּכל ֵ השמש, העוֹברוֹת דרך הענן וּמגיעוֹת לע ה ֶ רא ִ תקשה לחדוֹר דרך הענן, אנוּ נ ִ האוֹר נחסם בּדרך וּמ ֶ שׁ ה יוֹתר. ֶ ה כּה ֶ ירא ֵ פּחות אוֹר והענן י של המדינה העֵיניים ראל הוּא הר החרמון. הוּא משוּתף ְ שׂ ִ ההר הגבוֹה בּי י המדינוֹת הגובלות לנוּ בּצפוֹן, לבנוֹן וסוּריה. ֵ שת ִ גם ל 2,236 י הים הוּא ֵ ראל מעל גוֹבה פּנ ְ שׂ ִ גוֹבה פּסגת ההר בּי מצאת בּשטח ִ מטר, והפּסגה הגבוֹהה בּיוֹתר של ההר נ מטר. אז מדוּע יוֹרד שלג בּחרמוֹן, 2,814 סוּריה, וגובהה י החוֹף? הסיבּה ֵ ם, אך לֹא בּאזוֹר ִ וּלעיתים בּירוּשלי ילדי טבע הדברים | 16

לם ֹ עו ּ ה ב ֹ אל - ההר הגבו ּ נפ ּ האוורסט ב ת כדור הארץ על צידו. בשל הזוית, נטיי בקיץ השמש גבוהה מעל האופק ירח שמש כדור הארץ Simon Deutsch :צילום Freepik :צילום חורף בחצי הכדור הצפוני קיץ בחצי הכדור הדרומי קיץ בחצי הכדור הצפוני שמש חורף בחצי הכדור הדרומי השמש בניצב השמש בניצב ה גבוֹה יוֹתר, ֶ בעיקרה נעוצה בּהפרש הגבהים. כּכל שנעל ה קר יוֹתר), ולכן אם תטפּסו ֶ הי ִ הטמפּרטוּרה תרד (י ה לכם קר יוֹתר. כּמה משפּיעה ֶ הי ִ על הר, כּכל שתעלוּ י ה ֶ מטר שנעל 150 העלייה בּגוֹבה על הטמפּרטוּרה? על כּל בּגוֹבה, הטמפּרטוּרה תרד בּמעלה אחת. כּלוֹמר, הפרש י הים בּתל אביב, ֵ הטמפּרטוּרה בּין פּסגת החרמון לגוֹבה פּנ מעלוֹת. (כּי גוֹבה החרמון הוּא 15 למשל, הוּא כּמעט מטר). בּאוֹתוֹ אוֹפן, הגוֹבה ישפּיע 150 פּעם 15 ירוּב ֵ בּק הם בּגוֹבה ֶ ם הבּירה, שׁ ִ י ירוּשלי ֵ על הטמפּרטוּרה בּהר תפּתח שלג ִ י שי ֵ י הים. כּד ֵ מטר מעל פּנ 650- ממוּצע של כ היוֹת טמפּרטוּרת ִ בּענן, הטמפּרטוּרה שסביבוֹ צריכה ל קיפּאוֹן אוֹ נמוּכה ממנה (אפס מעלות ומטה). בּעננים ם בּמהלך נפילתם מטה ִ תפּתחוּ פּתיתי שלג, אך א ִ גבוֹהים י מטרים ִ הטמפּרטוּרה תעלה מעל האפס, נקבּל על הקרקע מ ה ֶ הי ִ י הקרקע ת ֵ ם הטמפּרטוּרה שעל פּנ ִ (טיפּוֹת גשם), וא תחת לטמפּרטוּרת הקיפּאוֹן (אפס מעלוֹת), פּתיתי השלג ִ מ י הקרקע. ֵ ייערמו על פּנ הידעתם? הטמפּרטוּרה על פסגתו של ההר הגבוֹה בּעוֹלם (הר ינה ֵ יצי א ֵ מטר), גם בּיוֹם ק 8,848 אוורסט בּנפּאל, גובהו מעלוֹת! (זוֹ הטמפּרטוּרה הגבוֹהה בּיוֹתר 19 מינוּס ִ עוֹלה מ סגת ההר). ִ שנמדדה בּפ 17 | ילדי טבע הדברים

י קרח לבנים ֵ רד - פתית ּ ב י קרח לבנים ֵ רד - פתית ּ ב LoraPalner :צילום פּתית שלג וכדוּרי בּרד תעוֹררתי וראיתי כּי ִ בּאחד הבּקרים בּחוֹרף האחרוֹן ה י קרח לבנים - זהוּ בּרד. אך ֵ דשאה מלאה בּפתית ִ המ ם כּך, כּיצד ִ הטמפּרטוּרה בּחוּץ הייתה שבע מעלוֹת. א הייתה בּטמפּרטוּרה גבוֹהה ֶ ירד בּרד על הקרקע שׁ ם קפוּאה ִ טמפּרטוּרת הקיפּאוֹן? הבּרד מתחיל כּטיפּת מי ִ מ ה של הבּרד, הרוּח מעיפה ֶ קר ִ פעמים כּפתית שלג. בּמ ִ ל צבוֹר טיפּוֹת הקוֹפאוֹת ִ אוֹתוֹ גבוֹה יוֹתר, והוּא ממשיך ל הוּא ֶ סביבוֹ, וכך צוֹבר שכבוֹת קרח וּמגדיל את נפחו. כּשׁ י הרוּח, הוּא נוֹפל ֵ תרוֹמם על יד ִ י לה ֵ כּד ִ דיי מ ִ כּבר גדוֹל מ ויר בּדרך למטה כּמעט לֹא מאט ִ ם האו ִ לאדמה. החיכּוּך ע את הבּרד, ועל כּן הוּא מגיע קפוּא אל הקרקע, אפילוּ י הקרקע היא מעל האפס. ֵ הטמפּרטוּרה על פּנ ֶ שׁ פּתיתי השלג עשׂוּיים גבישי קרח קטנים הנוֹצרים בּעננים. שישה קודקודים ִ גבישי הקרח צוּרה מיוּחדת הבּנוּיה מ ִ ל וסימטריה סיבובית. הדוּגמאוֹת הנפוֹצוֹת הן בּצורת משוּשה, צורה נפוֹצה בּטבע (גם בּכוורת דבוֹרים למשל). תגבּשוּת ִ תגבּשים סביב גרעין ה ִ ם קוֹפאים וּמ ִ י המי ֵ אד ויר, עשן ואפילוּ ִ י זיהוּם או ֵ קטן, כּמוֹ גרגיר אבק, חלקיק ), בּעלת H2O( ם ִ חיידקים. בּשל צורתה של מולקולת המי ימן), ֵ שלוֹשה קודקודים (אטוֹם חמצן אחד ושני אטוֹמי מ ספּר ִ מ ִ וּבשל הקשרים בּין המוֹלקוּלוֹת, כּל גביש המוּרכּב מ ם שוֹמר על צוּרת ששת הקודקודים. ִ עצוּם של מוֹלקוּלוֹת מי צוּרת גבישי השלג תלוּיה בּגוֹבה, בּטמפּרטוּרה, בּכמוּת ם וּבמקוֹם היווצרוּתם באטמוספרה. ִ המי הידעתם? לפי ספר השיאים של גינס, פּתית השלג הגדוֹל בּיוֹתר סנטימטר, וגם עוביו היה כּמה 38- היה בּאוֹרך של כ י חיילים במונטנה ֵ צפה על יד ִ סנטימטרים. הוּא נ .1887 שבארצוֹת הבּרית בּזמן סוּפת שלגים בשנת ילדי טבע הדברים | 18

פתית שלג בצילום תקריב פתיתי שלג Daniel Amie Ell snow2 :צילום Laura Kuhn :צילום 19 | ילדי טבע הדברים

דוב קוטב אישה בשלג Daniel Veazey :צילום אֵיך המעיל? מחמם? ינם מקוֹר אנרגיה, והם לֹא מייצרים ֵ מיכת פּוּך, א ְ מעיל, אוֹ שׂ ה מאוֹד ֶ חום. הרבּה פּעמים אנחנוּ אוֹמרים "המעיל הז מחמם", כּיוון אנחנו מרגישים חם ונעים בּתוֹך המעיל אוֹ ה מבוֹדדים, ֶ תחת השמיכה. אך מעיל ושמיכה הם למעשׂ המעיל אוֹ ֶ הגוּף שלנוּ מפיץ. כּכל שׁ ֶ והם שוֹמרים על החום שׁ שמרוּ טוֹב יוֹתר על ִ היוּ מבודדים טוֹבים יוֹתר, כּך י ִ השמיכה י שמרוּ על ִ י הכּיוונים, הם י ֵ שנ ִ חום גוּפנוּ. מבוֹדדים פּוֹעלים ל שמרוּ על ִ תקרר כּאשר קר בּחוּץ, וגם י ִ ארוּחה חמה שלֹא ת שלגוֹן שלֹא יימס בּיוֹם שמש חם. כּל מוֹכר שלגונים בּחוֹף ץ יוֹדע כּי קלקר הוּא חוֹמר מבוֹדד טוֹב. ִ הים בּקי כבה ִ שפּחת היונקים למשל יש שׁ ִ למ של שוּמן. שוּמן הוּא חוֹמר מבוֹדד טוֹב, וכך יוֹנקים שוֹמרים על חום גוּפם. מעל השוּמן יש ליוֹנקים כבת הפּרווה קצרה ורכּה, ִ פּרווה. שׁ י קוֹר. ֵ פּנ ִ והיא מיוֹעדת לבוֹדד את גוּפם מ ם הציפּורים? לציפּורים יש נוֹצוֹת ִ וּמה ע פּלוּמה. אלוּ נוֹצוֹת רכּות ואווריריוּת, ללֹא המבוֹדדים ֵ ה קשיח. נוֹצוֹת הפּלוּמה הן מ ֶ בנ ִ מ שתמשים ִ י האדם מ ֵ המעוּלים בּיוֹתר, לכן גם אנחנוּ בּנ ה. ֶ נוֹצוֹת כּאל ִ ינה ובשמיכות מ ֵ י שׁ ֵ ק ַ בּמעילים, בשׂ השיטה של דוֹב הקוֹטב הטוֹרף היבּשתי הגדוֹל, החי בּחלקוֹ הצפוֹני של כּדוּר ערוֹת פרוותו של דוֹב הקוֹטב ְ הארץ, הוּא דוֹב הקוֹטב. שׂ ויר. זוֹ ִ ערה עשׂוּי להיכּנס או ַ הן חלוּלוֹת. כּלוֹמר, לתוֹך כּל שׂ פלאה לבידוּד בּקוֹר השוֹרר צפוֹנית לחוּג הארקטי, ִ שיטה נ י האדם, ֵ כּיוון שאוויר הוּא מבוֹדד מצוּין. גם אנחנוּ, בּנ ם ִ יתכם כּוֹס ע ֵ ויר כּמבוֹדד. חפּשׂוּ בּב ִ ים שימוּש בּאו ִ עוֹשׂ ילדי טבע הדברים | 20

קרחונים צפים על פני המים Freepik :צילום לוטרה Teemu Lehtinen :צילום ה עשׂוּיוֹת מתכת אוֹ זכוּכית, ֶ דוֹפן כּפוּלה. כּוֹסוֹת אל שתייה חמה ִ י חוֹם (משמשוֹת ל ֵ פּנ ִ יטב מ ֵ מבוֹדדוֹת ה ינם ֵ ה). חומרי מתכת אוֹ זכוּכית א ֵ ה אוֹ ת ֶ כּמוֹ קפ מבוֹדדים טוֹבים, אך כּוֹס בּעלת דוֹפן כּפוּלה היא י ֵ המצאה הדוֹמה לשערותיו של דוֹב הקוֹטב. בּין שת פלא. ִ י מבוֹדד נ ֵ ויר, והוּא הר ִ מצא או ִ הדפנוֹת של הכּוֹס נ הידעתם? לוטרת הים נחשבת לבּעל החיים השעיר בּעוֹלם. פרוותה ויר ִ י שכבוֹת. המערכת הדו-שכבתית לוֹכדת או ֵ שת ִ מוּרכּבת מ גינה על הלוּטרה ִ ירטב, וכך מ ֵ מנוּ לה ִ בּצמוּד לעוֹר וּמוֹנעת מ מי האוֹקיינוֹס הקרים. ִ מ האנוֹמליה של המיִם תנהגוּת נפוֹצה ִ תנהגוּת חריגה בּיחס לה ִ אנוֹמליה היא ה ם מתארת תוֹפעה ִ (אוֹ נוֹרמלית). האנוֹמליה של המי ם בּמצב מוּצק גדוֹל יוֹתר ִ ם. נפח המי ִ חריגה המאפיינת מי ם מנוּגדת ִ תנהגוּת זוֹ של המי ִ מנפחם בּמצב צבירה נוֹזלי. ה תנהגוּת של רוֹב החוֹמרים המוכרים לנוּ. חוֹמרים בּדרך כּלל ִ לה ם עליית ִ תפּשטים ע ִ ם ירידת הטמפּרטוּרה, וּמ ִ מתכווצים ע תקרר צפיפותו גדלה (המרחק ִ הטמפּרטוּרה. כּלוֹמר, חוֹמר שמ בּין המוֹלקוּלוֹת המרכּיבוֹת אוֹתוֹ קטן) ולכן נפחו קטן. ם. כּאשר מקררים ִ תרחשת בּזמן קפיאת המי ִ האנוֹמליה מ מצאים בּטמפּרטוּרת החדר, הנפח שלהם קטן ִ ם שנ ִ מי ם ירידת הטמפּרטוּרה, כּמוֹ חוֹמרים אחרים בּטבע. אך ִ ע ם מגיעים לטמפּרטוּרה של כארבע מעלוֹת ִ כּאשר המי ירוּר. כּאשר ֵ ם הק ִ גדוֹל ע ִ צלזיוס, הנפח דווקא מתחיל ל ם ִ הטמפּרטוּרה מגיעה לקיפּאוֹן – אפס מעלוֹת, והמי הוֹפכים לקרח, הנפּח גדל בעשרה אחוז. הסיבּה לאנוֹמליה גדילת ִ היא החללים הרבּים שבּגבישי הקרח, הגוֹרמים ל ם בּעת קפיאתם. מסיבּה זוֹ לֹא כּדאי להקפּיא ִ נפח המי ם יהפכוּ לקרח נפחם ִ ם בּבקבּוּק זכוּכית, כּי כּאשר המי ִ מי תרחבים ִ ישבר. (ישנם חוֹמרים נוֹספים המ ִ גדל והבּקבּוּק י ִ י בּמעבר מנוזל למוּצק כּמוֹ סיליקוֹן למשל). ם קרח ִ ם ע ִ שאלתם את עצמכם פּעם בּזמן שתיית כּוֹס מי י קרח ֵ ם ולֹא שוֹקע? הר ִ הקרח צף על המי ֶ היוֹת שׁ ִ יך יכוֹל ל ֵ א ם? מדוּבּר ִ ם בּמצב מוּצק, אז מדוּע הוּא צף על המי ִ הוּא מי בּאוֹתה סיבּה; החללים הרבּים שבּגבישי הקרח גוֹרמים ם, לכן הוּא צף. גם בּטבע, ִ המי ֵ הקרח פּחות דחוּס מ ֶ לכך שׁ ינם מלוּחים, ֵ ם שא ִ מי ִ תגבּשוּ מ ִ ה ֶ י ממדים, שׁ ֵ קרחוֹנים אדיר ם מלוּחים כּבדים ִ י האוֹקיינוֹסים המלוּחים (מי ֵ צפים על מ מצא ִ הקרחוֹן נ ֵ יוֹתר, כּי יש בּהם מוּמס – מלח). חלק גדוֹל מ י ֵ מנוּ) וחלקו העליוֹן צף על פּנ ִ אחוז מ 90- ם (כ ִ תחת המי מצא ִ ה הקרחוֹן". הקרח הנ ֶ כּאן מגיע הבּיטוּי "קצ ִ ם, ומ ִ המי י האוֹקיינוֹס. בּשלב מסוּים ֵ ם מ ִ ם נמס בּמגע ע ִ מתחת המי תהפּך, ואז יצוּף ִ שקל, ואוּלי אף י ִ אבד הקרחוֹן שיווי מ ֹ י שקל בּתנוּחה חדשה. ִ בּשיווי מ 21 | ילדי טבע הדברים

- כ ּוֹ ס ד וֹ פ ן כּפ ו ּלה - 3 כית ּ זכו ִ לה מ ּ פו ּ פן כ ֹ ם דו ִ ס ע ֹ ו ּ יתכם כ ֵ ב ּ מצאת ב ִ ם נ ִ א מר ֹ חו ֹ תו ֹ ה מאו ֶ מ ֹ ח דו ּ עלת נפ ּ ס ב ֹ ו ּ כ ּ ו ׂ ש ּ מתכת, חפ ֹ או ל ּ ד של כ ּ ידו ּ לת ב ֹ ת יכו ֹ מתכת). כדי להשוו ֹ כית או ּ (זכו ם ִ מי ֹ ד או ֹ ם חמים מאו ִ מי ּ תן ב ֹ ת, מלאו או ֹ סו ֹ ו ּ הכ ֵ אחת מ ת. ֹ מה שניו ּ זהירות) כ ּ ת (ב ֹ סו ֹ כו ּ ב ּ ד. עכשיו געו ֹ קרים מאו פן ֹ ם הדו ִ ס ע ֹ ו ּ ם הכ ִ ס? הא ֹ כו ּ יד שנגעה ב ּ רגשתם ב ִ מה ה ֹ תו ֹ או ּ יע ב ּ ד משפ ּ ידו ּ ם הב ִ תר? הא ֹ ב יו ֹ דדת טו ֹ לה מבו ּ פו ּ הכ ם קרים וחמים? ִ פן על מי ֹ או - - ניסו ּי בּבידוּד 2 אים: ּ מרים הב ֹ דרשים החו ִ י נ ּ ע הניסו ּ יצו ּ לשם ב ה ֶ ה ֵ ח ז ּ עלות נפ ּ ת קרח ב ֹ יו ּ ב ּ קו 10 ן פסגור ֹ ת ניילו ֹ קיו ַׂ ש 5 ס מדידה ֹ ו ּ כ ֹ מזרק או ד ּ מגבת ב ן ֹ נייר עיתו ן "בועות" ֹ ניילו ם ּ מיניו ּ רדיד אלו מר ֹ חו ּ קית ב ַׂ ל ש ּ ת כ ֹ ת. יש לכסו ֹ קית ולסגור את השקיו ַׂ ת קרח לכל ש ֹ יו ּ ב ּ יש להכניס שתי קו מר ֹ א חו ֹ ת לל ֹ ם), ואחת השקיו ּ מיניו ּ ן ״בועות״, רדיד אלו ֹ ד, ניילו ּ ן, מגבת ב ֹ ה (עיתו ֶ נ ֹ דד שו ֹ מבו א ֹ אשר הקרח לל ּ דד. כ ֹ מר מבו ֹ א חו ֹ ן בכל עשר דקות את השקית שלל ֹ בחו ִ מלץ ל ּ דד. מו ֹ מבו ד ֹ מדו ִ קית, ול ַׂ כל ש ּ צר ב ֹ זל שנו ֹ עזרת מזרק) את הנו ּ ב ב ֹ שאו ִ ל ֹ ך (או ֹ ו ּ שפ ִ דד נמס, יש ל ֹ מר מבו ֹ חו שנתות על המזרק. ֹ ס מדידה או ֹ ו ּ עזרת כ ּ ב ב ֹ דד הטו ֹ א המבו ּ מרים הו ֹ ת. מי מבין החו ֹ י להסיק מסקנו ֵ ד ּ ת, כ ֹ צאו ֹ ב את התו ֹ כתו ִ מלץ ל ּ מו מצב ּ צליח להישמר ב ִ ם, והקרח ה ִ ה מצאתם הכי מעט מי ּ ה שעטף את השקית שב ֶ תר? (ז ֹ יו ּ ב ם, ִ ה מי ּ ה מצאתם הכי הרב ּ ה שעטף את השקית שב ֶ תר? (ז ֹ יו ּ ע ב ּ דד הגרו ֹ צק). מי המבו ּ מו צק). ּ מצב מו ּ צליח להישמר ב ִ א ה ֹ והקרח ל 1 זיהוי הכוס עם הדופן הכפולה לפי הטמפרטורה השתתפו בניסויים ובכתיבת הכתבה, ילדי החוג "לקצה העולם עם עינב ברזני" במכון אריקה לנדאו לקידום נוער למצוינות וליצירתיות בתל אביב. חג'אג' אטדגי אימרי, ביבס איתן, גורי איתן, הלוי גור, קרסו בן, אגמון גילי, בלושטיין יונתן, ברגמן אלון, בריל איתן, גולן תמר, דהן ריף, לוי תומי, לחמי תום, פרי אורי, צדיק יעל, רחמינוב אלכס, שועה ריין, אנה סהר. - יצירת פּתית שלג מִנייר - 1 את ּ לש וגזרו ּ למשו ּ לו ּ עד למיחזוור, קפ ֹ שנו A4 ן ֹ גיליו ּ קחו ת בסרטון. לאחר ֹ ראו ֹ ל לפי ההו ּ לקפ ּ תרה. המשיכו ִ הי כמה אופנים. ּ ב ּ לש חד-זווית, גזרו ּ רת משו ּ לתם צו ּ שקיב ת את הנייר, ּ זהירו ּ ב ּ תחו ִּ שלכם. פ ִ ב על דרך מ ֹ לחשו ּ נסו תית שלג עם שישה קודקודים? ּ י פ ּ לתם דמו ּ ם קיב ִ הא 2 פתיתי שלג בעלי ששה קודקודים חומרים מבודדים שונים שאיבת המים מהשקית 3 מים רותחים בכוסות, רק אחת מהן עם דופן כפולה ילדי טבע הדברים | 22

- גל י דה ללֹא מקפ ּיא - 5 אים ּ מרים הב ֹ דרשים החו ִ יא נ ּ א מקפ ֹ כדי להכין גלידה לל שה ילדים): ֹ שלו ִ מנת גלידה ל ִ יקים ל ּ (המספ ר ּ כ ּ ס סו ֹ ו ּ רבע כ דינג ּ ו ּ ס אינסטנט פ ֹ ו ּ רבע כ ס חלב ֹ ו ּ חצי כ ז) ֹ אחו 38( קה להקצפה ּ ס שמנת מתו ֹ ו ּ חצי כ ת פסגור ֹ קיו ַׂ ש 2 ש ּ תו ּ ת קרח כ ֹ סו ֹ ו ּ ש כ ֹ שלו ס מלח גס ֹ ו ּ חצי כ ה ֶ ם מכס ִ לסטיק ע ּ לי פ ּ כ ר, ּ כ ּ אים: סו ּ יטב את הרכיבים הב ֵ ב ה ּ יש לערב פן הכנת הגלידה: ֹ או ך ֹ ו ּ שפ ִ דינג, חלב, שמנת להקצפה. את התמיסה יש ל ּ ו ּ אינסטנט פ ת קרח ֹ סו ֹ ו ּ ך שלוש כ ֹ ו ּ שפ ִ יטב. יש ל ֵ ר ה ֹ סגו ִ ת פסגור ול ֹ קיו ַׂ י ש ֵ ך שת ֹ לתו ך את המלח הגס על הקרח, להכניס את ֹ ו ּ שפ ִ לסטיק, ל ּ כלי הפ ִ ס ל ּ גרו 15-10 משך ּ כסה. יש לשקשק ב ִ לי ולסגור את המ ּ ת לכ ֹ רו ּ ת הסגו ֹ השקיו ּ קפאו ִ ואף י ּ ם יתעבו ִ י הקרח יימס, מי ּ כ ּ ק תבחינו ּ זמן השקשו ּ ת. ב ֹ דקו רקם ִ ל מ ּ ת תקב ֹ קיו ַׂ ש ּ לסטיק, והגלידה שב ּ י הפ ֵ ל ּ ת של כ ֹ על הדפנו ך השקית את ֹ תו ִ פית מ ּ ת כ ּ אמצעו ּ ציא ב ֹ ם יש להו ּ סיו ּ א. ב ּ אוורירי וקפו ן ! ֹ תיאבו ּ בכלי הגשה. ִ הגלידה ל בבקבוק בלי הפקק המים הקפואים שהתרחבו יצאו מפיית הבקבוק ניסויים מדעיים - האנ וֹמל י ה של המיִם - 4 זלי, יש ֹ מצב נו ּ ם ב ִ יחס לנפחם של המי ּ צק) גדל ב ּ אים (קרח מו ּ ם הקפו ִ ם הנפח של המי ִ ן א ֹ בחו ִ י ל ֵ ד ּ כ א. ּ ק הקפו ּ ו ּ בקב ּ ב ּ ננו ֹ ו ּ תב ִ ם למקפיא. לאחר לילה שלם במקפיא, ה ִ מי ּ לסטיק מלא ב ּ ק פ ּ ו ּ קב ּ להכניס ב ם? כדי לראות שקרח מוצק פחות דחוס ממים במצב ִ נפח המי ּ י ב ּ תו עקב שינו ֹ ר ּ ם שינה את צו ִ הא נוזל, מלאו כוס מים והכניסו אליה קוביות קרח, האם הקוביות שוקעות או צפות? - קרח דב י ק - 6 ּ בו ּ מלחגס, וערב ֹ פותמלחאו ּ שלוש-ארבעכ ּ ת). עלהקרחשפכו ֹ תקטנו ֹ סלחתיכו ּ קרחגרו ֹ תקרח(או ֹ יו ּ ב ּ סעםקו ֹ ו ּ קערהכ ִ ל ּ הכניסו יהם. המלח ֵ ק אל ּ דב ִ י הקרח נ ּ כ ּ ט צמר, תבחינו ּ חו ֹ ח, או ּ טב ִ ת הקרח מטלית מ ֹ יו ּ ב ּ לקו ּ ם תצמידו ִ קערה. א ּ מעט את הקרח והמלח ב כבהדקה ִ ׁ אממיסש ּ ייתהקרח, הו ּ ב ּ סיפיםמלחלקו ֹ אשרמו ּ תצלזיוס. כ ֹ םאלמתחתלאפסמעלו ִ ןשלהמי ֹ או ּ דתהקיפ ּ רידאתנקו ֹ מו תם. ּ אמצעו ּ ב ֹ יהם ואפשר להרימו ֵ ק אל ּ דב ִ המגבת, וכך הקרח נ ֹ ט או ּ אים מחדשסביב החו ּ ם קופ ִ ן המי ּ כ ִ יית הקרח. לאחר מ ּ ב ּ על קו 4 הבקבוקים לפני ההקפאה קרח שהוא מוצק של מים, פחות צפוף מהמים, לכן הוא צף ערבוב החומרים לגלידה והכנת המקפיא אוכלים ונהנים, יצא טעיםםם ! 5 23 | ילדי טבע הדברים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=