ילדי טבע הדברים - גיליון 327 - יולי 2022

מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה זכרו 2022 יולי | 327 גיליון ש"ח 38.60 באילת | ש"ח 44 מחיר החוברת לפי הרעיונות של הטבע מי לימד אותנו לעוף? היעל, האוח והחרדון אויבות לנצח איך מסתדרים הצמחים בקיץ החם? ממציאים ביומימיקרי חי-דשות הדבורה והצרעה נור פיית הצמחים

ילדי טבע הדברים | 2 שלוֹם לכם ילדים, כּם כּבר ִ הוּ, החוֹפש הגדול מתחיל. אני מניח שרבים מ ֶ אז ז מתכננים ללכת לקייטנה, לנוֹפש, לטיוּלים – לפחות בּשלב ה עוֹלים הרבּה כּסף, ֶ הדברים האל ֶ אשוֹן, אבל מאחר שׁ ִ הר יעמוּם. ִ ייתכן שאת חלקו השני של החוֹפש תעבירוּ בּשׁ יך להפוך זמן החוֹפש ֵ הוּ. יש לי הצעה עבוּרכם א ֶ אז ז ין ומרתק. ֵ למעני י כּמה שנים, ֵ פנ ִ י טבע של ממש? עד ל ֵ היוֹת חוֹקר ִ רוֹצים ל י לחקור בּעלי חיים היוּ החוֹקרים צריכים לצאת לטבע ֵ כּד ם מצלמוֹת, וּלבלוֹת ימים ארוּכּים בּתצפּיוֹת בניסיון ִ ע ראוֹת ִ י ל ֵ תנהגוּיוֹת של בּעלי חיים, אוֹ כּד ִ לזהוֹת תכוּנוֹת וה וּלזהוֹת תוֹפעוֹת טבע חדשוֹת. סתוֹבבים ִ בּינתיים קרה דבר מעניין. בּשנים האחרוֹנוֹת מ ם ִ י אדם ע ֵ כּמעט בּכל מקוֹם בּעוֹלם חמישה מיליארדי בּנ ראה להם מעניין ִ מצלמוֹת וידיאו, והם מצלמים כּל מה שנ תאוֹם החוֹקרים, בּמקוֹם לצאת וּלחפּשׂ בּטבע ִ ה. וּפ ֶ ושוֹנ את התוֹפעוֹת המעניינוֹת שאוֹתן הם בודקים – פּשוּט א המחקר שלהם ֵ כנסים ליוטיוב, כּוֹתבים את נוֹשׂ ִ נ ם לכל ִ ם בּעלי חיים מבינים מהוּ מוות? הא ִ (למשל: הא י החיים יש מודעות עצמית, כּלוֹמר יודעים לזהוֹת ֵ בּעל צפוֹת, וּבתוֹך זמן קצר הם ִ את עצמם?) וּמתחילים ל היוּ לוֹמדים בּטבע בּמשך שנים. ֶ מה שׁ ִ לוֹמדים יוֹתר מ כּם שבוּיים בּמסכים של הטלפוֹן, ִ אני מניח שחלק גדוֹל מ ויזיה, ולֹא מצליחים להיפּרד מהם. ִ של המחשב, של הטלו א למחקר ֵ אז בּמקוֹם לצפוֹת בּשטוּיוֹת, בּחרוּ לעצמכם נוֹשׂ י טבע וּתגלוּ דברים שגם ֵ – וּבתוֹך זמן קצר תהפכוּ לחוֹקר החוֹקרים עדיין לֹא גילוֹ. סרטים שבהם ִ לחוּ לנוּ קישוריות ל ִ תבו לנוּ מה גיליתם, שׁ ִ כּ גיליתם את הדברים, וּנפרסם את תוֹצאוֹת המחקר שלכם בּ"ילדי טבע הדברים". אנחנוּ מחכּים לכם. ושיִהיֶה לכם חוֹפש מרתק. K

תוכן העניינים אייר: ינון קמר אודי רן עורך ראשי: פרופ' משה אגמי, ייעוץ אקדמי: ד"ר רחלי עינב, ד"ר רמי קליין, פרופ' נחום מגד, פרופ' אבישי שמידע, נדב לוי עדי לפיד עיצוב ועריכה גרפית: רונית רהב, אלה עומר עריכה לשונית: קלאודיו סמבל, שיר רן, מאיירים: מירב שדה-לביא הניקה רן יועצת חינוך: רונה רן מנהלת מח' מינויים: שפירא הרצות ולוחות: רבגון דפוס וכריכייה: בן-נון עיטוף ודיוור ישיר: בר הפצה: טבע הדברים - הוצאה לאור: החברה לחקר האדם והסובב בע"מ 1 שלוחה 09-9567776 טלפון: 09-9567737 פקס: 16:00-8:00 , א-ה ימים: 4610301 ' הרצליהב 302 ת"דכתובתלמכתבים: menuim@tevahadvarim.co.il אי-מייל: www.tevahadvarim.co.il אתר אינטרנט: אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום) ללא אישור המערכת. כל הזכויות שמורות © 2022 יולי | 327 גליון תמוז - אב תשפ״ב תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד עטלף :צילום Hari K Patibanda :צילם להרשמה לקבלת מנוי שנתי מחלקת שירות לקוחות 1 שלוחה 09-9567776 טלפון 16:00-8:00 ,' ימים א'-ה ש"ח 34 מחיר מנוי חודשי: ש"ח 380 מנוי שנתי: מנוי דיגיטלי חודשי ש"ח 25 כולל סרטי וידאו: 32 38 חי-דשות הספארי שגית הורוביץכתבה: יעל פצוע ברח מבית החולים ונמצא בפארק אריאל שרון, נקבת אוח עיטי החליטה לקנן בבית הקברות, מעל קברו של המטפל הראשי של בית החולים, וחרדון מצוי הגיע עם שבר בלסת. 20 פיית הצמחים רחלי עינבכתבה וצילמה: בקיץ הרבה צמחים, בעיקר הצמחים החד-שנתיים – מתייבשים; אחרים – משילים את העלים ונכנסים לתרדמה, שהיא סוג של חופשה. אבל יש סוג אחד של צמחים שחוגג גם בקיץ – צמחי המים. אויבות לנצח ליאורה גיל-פלגיכתבה: לצרעות ולדבורים היה, לפני מיליוני שנים, אב קדמון אחד, אבל מאז שנפרדו דרכיהן הן הפכו לאויבות. הדבורה פנתה לדרך הטובה, והיא מהמועילים שבעלי החיים בטבע, ואילו הצרעה הפכה לאויבת המושבעת שלה. 14 לעוף בהשראת הטבע עינב ברזני כתב: 2,000 מתברר שהחוקרים התבוננו בטבע ולמדו ממנו כבר לפני שנה ויותר. כבר סיפרנו לכם בעבר על איקרוס ובנו דדלוס, מהמיתולוגיה היוונית, שנמלטו באמצעות כנפיים מהכלא, אבל מתברר שהעולם מלא המצאות תעופה שנלקחו מהטבע. 31 50 54 אימוץ פסק זמן קומיקס מה עוד? הרעיונות של הטבע - ביומימיקרי עינב ברזני כתב: יום אחד הסתכלו כמה חוקרים על פרפר, שנקרא מורפו כחול על שום צבעו הכחול-ארגמני, ולפתע, כאשר האור כבה, הפך הפרפר לאפרפר... איך זה קרה? שאלו החוקרים את עצמם... 4 וטרינר טבע המילים פוסטר 24 26 27

עינב ברזני כתב וצילם: לעוף ּבּהשראת הטבע תב, טייל, ומהנדס ּ ינב ברזני: צלם, כ ֵ ע רי ּ ו ּ ה על סיפ ֶ אווירונאוטיקה וחלל, המרצ ה חוגי ילדים ֶ מסע סביב העולם, ומנח עלי חיים ּ ת טבע, ב ֹ פעו ֹ ת, תו ֹ א קיימו ֵׂ ש ֹ נו ּ ב ר הארץ. ּ דו ּ ת ושמירה על כ ֹ שו ּ שבע היב ּ ב Freepik :צילום ילדי טבע הדברים | 4

נִגמרוּ לכם הרעיוֹנוֹת? אל יֵיאוּש! רק צריך להִתבּוֹנן בּטבע שסביבכם. סיפּרנוּ לכם על איקרוס 317 זוֹכרים שבּחוֹברת ודדלוס מֵהמיתוֹלוֹגיה היוונית - בּן ואב שנִמלטוּ בּתעוּפה מֵהמִגדל שבּוֹ נִכלאוּ בּאי כּרתים? גם לאונרדו דה וינצ'י שֶׁהִתבּוֹנן בּטבע הוּקסם מִתעוּפה וחקר את מעוֹף הציפּורים. עד היוֹם, שנים רבּוֹת אחרֵיהם, אנחנוּ מִשתמשים בספריית הרעיוֹנוֹת של הטבע בּשימוּשים רבּים לִתחוּם התעוּפה. חיקוּי הטבע כּיוֹם הפך לענף מחקר מדעי הנִקרא ביומימיקרי. 5 | ילדי טבע הדברים

היונק המעוֹפף לֹא אחת מתוֹאר לאונרדו דה וינצ'י, ), כּגאוֹן 1519-1452( שנה 500 י ֵ פנ ִ שחי ל אוּניברסלי (בּשטחים רבּים) בּעל כּוֹח ין לגלוֹת כּי ֵ ין שני לוֹ. מעני ֵ המצאה שא גישתוֹ של דה וינצ'י למדעים הייתה בּאמצעוּת תצפּיוֹת בּטבע. הוּא ניסה יאוּר מפוֹרט ֵ י ת ֵ להבין תוֹפעוֹת על יד תבּוֹננוּת בּבעלי ִ ה ֵ שלהן, לעיתים קרוֹבוֹת מ בלם של ִ ס ִ חיים. הוּא אף היה מוּטרד מ מחוֹנוּת. הרצוֹן ִ בּעלי חיים, ועל כּן דגל בּצ י בּיטוּי בּרישוּמים רבּים ֵ שלוֹ לעוף בּא ליד גיל צעיר הוּא ִ הוֹתיר בּמחבּרוֹתיו. מ ֶ שׁ הוּקסם מרעיוֹן התעוּפה, וחקר את מעוֹף הציפּורים. בּמחבּרוֹת המוּקדמוֹת שלוֹ לאונרדו דה וינצ'י מצוֹא רישוּמים של מכוֹנוֹת תעוּפה ִ ניתן ל יהן מעוּצבוֹת על פּי כּנף העטלף, ֵ שכּנפ שהוּא היונק היחיד שיוֹדע לעוף (הוּא גם חקר דה 1505 היונק המהיר בּיוֹתר). בּשנת וינצ'י בּצוּרה שיטתית וּמפוֹרטת ציפּורים ועטלפים, ותכנן כמה עיצובים של "מטוסי ציפּוֹר". בּ"מטוֹסים" אלוּ הטייס שוֹכב וּמניע כּנפיים הקשוּרוֹת לגבוֹ, בּאמצעוּת שתמש בּידיו להנעת ִ דוושוֹת, אוֹ עוֹמד וּמ הכּנפיים. בּמטוֹסים הממוּנעים הקיימים אשוֹנה של ִ ה כּבר בּטיסה הר ֶ כּיוֹם, וּלמעשׁ האחים רייט, החליטוּ לוותר על משק הכּנפיים, ויצרוּ מבנים מחוֹמרים קלים, כּתחליף לנוֹצוֹת של בּעלי הכּנף בּטבע. מבנה הכנפיים והעצמות של העטלף Hari K Patibanda :צילום ילדי טבע הדברים | 6

צורת הסיבוב של פרי העץ מכנף נאה י של עץ מכנף נאה, הנראה ככנף צורת הפר ִאוִוירוֹדינמיקה של זרעים וירוֹדינמיקה (יכוֹלת התעוּפה) ִ מאמרים רבּים בּתחוּם האו העצים לֹא ֶ י עצים. מאחר שׁ ֵ רע ִ כתבוּ על תנוּעה של ז ִ נ מקוֹמם, התפקיד של הזרעים להקים דוֹר ִ יכוֹלים לזוּז מ מצוֹא חלקה ִ י ל ֵ בּסיס הגזע כּד ִ תרחק מ ִ חדש של עצים, לה שלהם. אחד הזרעים המרשימים שפּיתח ִ מתאימה מ סוּג אלסומיטרה ִ מנגנוֹן תעוּפה של ממש, הוּא של עץ מ מקרוקרפה, הצוֹמח בּיערוֹת הטרופיים של יבּשת אסיה. לעץ פּירוֹת כדוריים גדוֹלים (בּגוֹדל של כּדוּרגל). הפּירוֹת תלוּיים גבוֹה, וּבתוֹכם ארוזים בּצפיפוּת זרעים רבּים. סביב 13- כּל זרע צמחוּ כּנפיים ארוּכּוֹת ודקוֹת כּנייר. אורכּן כ מצא בּמרכּז וּמאחוֹריו זנב קטן לייצוּב. כּאשר ִ ס"מ, והזרע נ הפּרי וגוֹלשים למרחקים ֵ הזרעים בּשלים הם נוֹפלים מ ה הכּנף מקוּפּל כּלפּי ֶ ארוּכּים. הכּנפיים משוכות לאחוֹר, וּקצ מעלה. גלישת הזרע מזכירה תעוּפת פּרפּר. הוּא צוֹבר עילוּי בלם, צוֹלל מטה, מאיץ ושוּב מייצר עילוּי. ִ זדקר, נ ִ וגוֹבה, מ תנוּעה שכּזוֹ מכונה פוגואידה. י הטיסה הממוּנעת ֵ פנ ִ , ל 1897 ין לגלוֹת כּי כּבר בּשנת ֵ מעני אשוֹנה של האחים רייט, נחקרה תנוּעת הזרע המעוֹפף ִ הר י ֵ של אלסומיטרה מקרוקרפה. איגו אטריך, מפתח כּל ס אוֹסטרי, תכנן ִ טי דאוֹן בּלתי מאוּיש ם כּנף שצורתה ִ ע דוֹמה לזוֹ של הזרע. הדאוֹן הוּטס , אך ניסיוֹנוֹת להוֹסיף 1904 בּהצלחה בּשנת ה וגם אחרים הוּדפּסוּ ֶ כשלוּ. זרעים שכּאל ִ לוֹ מנוֹע נ ירפוּ להם מנוֹע ֵ מד, ואף צ ֵ לאחרוֹנה בּמדפּסוֹת תלת-מ כדי להטיסם. לֹא צריך להרחיק עד ליערוֹת הטרופיים ם תכוּנוֹת ִ שבּאסיה, תוּכלוּ לחפּשׂ בּעצמכם זרעים ע כנף ִ קרא מ ִ ראל. הזרעים הם של עץ הנ ְ שׂ ִ אווירודינמיות בּי ה כּכנף. מקוֹרוֹ ֶ רא ִ צוּרת הפּרי הנ ִ ה. הוּא קיבּל את שמו מ ֶ נא ראל כעץ נוֹי ְ שׂ ִ י האנדים בּדרוֹם אמריקה, והוּא יוּבא לי ֵ בּהר בעוֹ ִ (וכיוֹם נחשב למין פּוֹלש). כּאשר הפּרי הירוֹק מבשיל צ ה לחום. הוּא מנצל את תכונותיו האווירודינמיות ֶ שתנ ִ מ חרוּר כּלפּי מטה. התנוּעה הזאת ִ העץ בּתנוּעת ס ֵ ונוֹשר מ את ֵ יטה את נפילתו בּאוֹפן ניכּר, כּך הרוּח עשׂוּיה לשׂ ִ מא העץ. תוּכלוּ לנסוֹת לאתר ֵ זמן רב יותר את הפּרי הרחק מ את הפּרי בּעצמכם. זרקוּ אוֹתוֹ כּלפּי מעלה, אוֹ נסוּ להטילו חרוּר האיטית כּלפּי מטה. ִ גבוֹה, וצפוּ בּתנוּעת הס ִ מטה מ Kim Starr :צילום זרע מעופף של עץ אלסומיטרה מקרוקרפה 7 | ילדי טבע הדברים

טוס שבנוי מקונסטרוקציות אלומיניום שלד של מ עליהן מעטפת חיצונית דקה Michael Gaylard :צילום המקור של הטוקן Freepik :צילום חזק וקליל בעוֹני בּיוֹתר בּטבע הוּא המקוֹר של הטוּקן, ִ המקוֹר הצ בעוֹני וססגוֹני, ִ גוּף הציפּוֹר. הוא לֹא רק צ ִ שלעיתים הוּא ארוֹך מ ד בּיחס לחוזקוֹ. מחקרים רבּים נערכים ֹ הוּא גם קל מא בנה המקוֹר. החלק הפּנימי של מקוֹר הטוּקן ִ לאחרוֹנה על מ הוּא "קצף" נוּקשה העשׂוּי סיבים דמוּיי עוֹר תוֹף הדחוּסים בּין שכבוֹת חיצוֹניוֹת של קרטין (החלבּוֹן המרכּיב את ה מהווה השראה לעיצוּב של ֶ בנה כּז ִ הציפּוֹרניים והשיער). מ יית ִ גוּף וּכנפי מטוֹסים כּמוֹ גם רכיבים קלים לתעשׂ ה ֶ בנ ִ המ ֶ ה כּכל שׁ ֶ יוֹת אל ִ הרכב (בּתעשׂ קל בּיחס לחוזקוֹ, תיחסך אנרגיה, כּלוֹמר צריכת הדלק אוֹ החשמל י הרכב ֵ ס אוֹ כּל ִ י הטי ֵ להנעת כּל תהיה נמוכה יותר). ילדי טבע הדברים | 8

קרטון גלי Freepik :צילום תוֹדה לדבוֹרים חלוֹת דבש, פּרי יצירתן של הדבוֹרים, הן בעיים בּעלי מערך של תאים חלוּלים ִ בנים ט ִ מ בּין קירוֹת אנכיים ודקים. התאים על פּי רוֹב בנה חזק מאוֹד וקל, ִ הוּ מ ֶ בּצורת משושים. ז בּשל החללים הרבּים שבּין הקירוֹת הדקים. ה מספק חוֹמר בּעל צפיפוּת מינימלית ֶ בנה כּז ִ מ וּתכוּנוֹת גבוֹהוֹת יחסית של דחיסה וּגזירה יית התעוּפה ִ ה). תעשׂ ֶ בנ ִ (העוֹזרוֹת לחוֹזק המ נמצאת בּחיפּוּש מתמיד אחר חוֹמרים קלים וחזקים. בּשנים האחרוֹנוֹת נעשׂה שימוּש בנה הנדסי המוּרכּב ִ בּחוֹמרים מרוכבים (מ כמה חוֹמרים שוֹנים ליצירת חוֹמר טוֹב ִ מ י אדם ֵ ה יד ֶ בנה של חלת דבש מעשׂ ִ יוֹתר). מ י שכבוֹת דקוֹת העוֹטפוֹת ֵ כּולל בּדרך כלל שת מצאוֹת ִ חלת דבש מלאכוּתית. חלוֹת דבש נ שטחים ִ יית התעוּפה, כּמ ִ רחב בּתעשׂ ִ בּשימוּש נ שטוחים אוֹ מעוּקלים מעט. החוֹזק הרב שלהן 9 | ילדי טבע הדברים

מטוס הבנוי מחומרים מרוכבים בהם ליבת חלת דבש שרטוט דאון של איגו אטריך דאון של איגו אטריך fdecomite :צילום דבק חלת דבש מעטפת חיצונית מעטפת חיצונית הוּא בּעל ערך רב. חלוֹת דבש המיוצרות מאלוּמיניוּם (מתכת קלה יחסית), פיברגלס (סיבי זכוּכית) וחוֹמרים מצאוֹת בּשימוּש בּמטוֹסים ִ תקדמים אחרים, נ ִ מרוכבים מ בנים ִ מצוֹא מ ִ ורקטות מאז תחילת המאה הקודמת. ניתן ל ה גם בּחומרי אריזה כמו קרטוֹן למשל, שם נעשׂה ֶ כּאל י ספּוֹרט כּמוֹ ֵ שימוּש בּחלת דבש על בּסיס נייר, ואף בּמוּצר סקי אוֹ סנובורד. ִ גלשיים ל ִ מ מד ניתן לבחור את אוֹפן המילוּי של ֵ גם בּהדפּסוֹת תלת-מ בחר בּ"חלת דבש" וכך נחסוֹך ִ החלק המוּדפּס, ועל פּי רוֹב נ את חזק ויציב. ֹ ם ז ִ בנה קל וע ִ בּחומרי הדפּסה וּנקבּל מ ילדי טבע הדברים | 10

להב לטורבינת רוח של Whalepower חברת ֵֵּּירוּת טורבינות הרוּח ׁ ִּלִווייתן בּש ם ולטורבינות ִ ווייתן גדוֹל-סנפּיר החי בּמי ִ מה לל יהם מטרה משוּתפת: ֵ שנ ִ סתבּר של ִ רוּח? מ ם ִ בהפחתת הגרר (חיכּוּך) בּעת תנועתם. א ווייתן העצוּם (בּערך ִ ם בּל ִ נתבּוֹנן מתחת למי ה כּי הוּא מסוּגל ֶ רא ִ בּגוֹדל של אוֹטוֹבּוּס), נ ם סנפיריו ִ ם ע ִ סתחרר בּמי ִ סתוֹבב וּלה ִ לה הארוּכּים כּמוֹ רקדן בּלט. שפת ההתקפה (החלק ווייתן ִ ש"חותך" את המים) של סנפּיר הל מלאה בּליטוֹת משוּננוֹת, וּמחקרים מראים כּי הבּליטוֹת מוֹנעוֹת היווצרוּת מערבּוֹלוֹת ויוֹצרוֹת הבּליטוֹת ֵ ם חלקה סביב הסנפּיר. מ ִ זרימת מי הללוּ למדוּ מהנדסים כּיצד לייעל את התנוּעה תנגדוּת ִ של מדחפים וּכנפיים אל מוּל ה בנה הסנפּיר מצליח להוֹריד את ִ ויר. מ ִ האו ה המוֹן. ֶ אחוז, וז 32- הגרר (חיכּוּך) שסביבוֹ ב אחד הרעיוֹנוֹת השימוּשיים היה לפתח להבים משוּפּרים לטורבינות רוּח עצוּמוֹת. טוּרבּינה כּזוֹ פּוּתחה למשל בּחברת ווייל פאואר, ווייתן". בּחברה אחרת ִ שפּירוּש שמה "כּוֹח הל ה להבים חדשניים ֶ פּיתחוּ בּעזרת הידע הז לטורבינות תת-ימיות המייצרוֹת חשמל ם בּין גאוֹת לשפל. ִ תנוּעת מי ִ מ 11 | ילדי טבע הדברים

צופית בוהקת hummingbird :צילום ּאין גבוּל למעוֹף מיוֹן. אילו רעיונות ִ ין גבוּל לד ֵ עכשיו תוֹרכם, וזכרוּ שא לדעתכם מספק לנוּ הטבע לפיתוחי התעוּפה הבּאים? ה ֵ נ ִ ין. כמהנדס אווירונאוטיקה, ה ֵ תבּוֹנן וּלדמי ִ רק צריך לה ן הימים לֹא רק ִ ראה בּיוֹם מ ִ כּמה רעיוֹנוֹת שאני חוֹשב שנ ס זעירים כּמוֹ ִ בּטבע אלא גם בּתחוּם התעוּפה: כּלי טי נחוֹת ללֹא מסלוּל ִ ה המסוּגלים להמריא ול ֶ יתוּשים, כּאל ם מפרקים. לדעתי ִ טיסה, בּאמצעוּת רגליים ארוּכּוֹת ע תבּקש לנסוֹת לחקוֹת את אוֹפן המעוֹף הייחוּדי של ִ גם מ ה של הצוּפית הבּוֹהקת ֶ הפּרפּרים ואף השפיריות. גם ז אשר ניחנה בּמשק כּנפיים מהיר מאוֹד (עשׂרוֹת פּעמים תקדם כּלל, ִ בּלי לה ִ בּשנייה). היא מסוּגלת לרפרף בּכנפיה מ י ֵ ם נצליח ליצוֹר כּל ִ ולעיתים אף לעוף לאחוֹר. בּנוֹסף, א יהם ונעים בּאוֹפן שבּוֹ נעוֹת להקוֹת ֵ ס המתקשרים בּינ ִ טי הוּ שיתוּף פּעוּלה ֶ בּאנגלית, ז V ה האוֹת ֶ בנ ִ ציפּורים, בּמ מרחק. ִ חסכוֹני בּאנרגיה, ועשׂוּי לסייע בּתחוּם התעוּפה ל ילדי טבע הדברים | 12

לשפירית שני זוגות כנפיים השונים זה מזה, זהו החרק המהיר בעולם. V להקת ציפורים עפה במבנה האות minka2507 :צילום MustangJoe :צילום Robert_C :צילום 13 | ילדי טבע הדברים

ילדי טבע הדברים | 14 הרעיוֹנוֹת של הטבע עינב ברזניכתב וצילם: ביומימיקרי תב, טייל, ומהנדס ּ ינב ברזני: צלם, כ ֵ ע רי ּ ו ּ ה על סיפ ֶ אווירונאוטיקה וחלל, המרצ א ֵׂ ש ֹ נו ּ ה חוגי ילדים ב ֶ מסע סביב העולם, ומנח שבע ּ עלי חיים ב ּ ת טבע, ב ֹ פעו ֹ ת, תו ֹ קיימו ר הארץ. ּ דו ּ ת ושמירה על כ ֹ שו ּ היב בּנֵי האדם מִשתמשים בּמשאבים שמספק לנוּ הטבע, לעיתים בּצוּרה לֹא הוֹגנת כּלפּי בּעלי החיים. פּרווה היא מבוֹדד מצוּין וגם נעים, לכן בּרבוֹת השנים היא הפכה לִפריט אופנתי, כּך גם זנבוֹת שוּעלים שֶׁהפכוּ לִצעיפים, עוֹר תנין שֶׁהפך למגפיים, ונוֹצוֹת ציפּורים הממלאוֹת כּריוֹת וּשְׂמיכוֹת פּוּך. אבל אִם נִשתמש רק בּרעיוֹנוֹת של הטבע, על ידֵי הִתבּוֹננוּת בּסביבה, נִראֶה כּי האבוֹלוּציה רבּת השנים יצרה מִגוון עצוּם של פּתרוֹנוֹת הִסתגלוּת לִסביבוֹת מחיה שוֹנוֹת. ביומימיקרי (בּיוּ - חיים, מימיקרי - חיקוּי) הוּא תחוּם מדעי מרתק, המשפּיע על פּיתוּחים רבּים בּחיֵינוּ, ומבוּסס על רעיוֹנוֹת מֵהטבע ללֹא ניצוּל של בּעלי החיים עצמם.

15 | ילדי טבע הדברים מכונית חסרת צבע מורפו כּחוֹל הוּא פּרפּר החי בּיערוֹת הגשם של האמזוֹנס בּדרוֹם הוּ פּרפּר ֶ שם, בּמרכּז אמריקה וּמקסיקוֹ. ז ִ אמריקה, וגם צפוֹנה מ בעוֹני בּעל כּנפיים כּחוֹלוֹת בּוֹהקוֹת המצוי בּסכּנת הכחדה. ִ צ מטרת הצבע הבּוֹהק של הפּרפּר היא להבהיל טוֹרפים (כּמוֹ עוֹפוֹת וזוֹחלים רעבים) וּלסנוור אוֹתם. הפּרפּר יוֹצא ם ִ דוֹפן לֹא רק בּגודלוֹ (ע ת כּנפיים של עד ֹ מוֹט סנטימטרים), אלא גם 20 ן. הצבע ִ בעוֹ המוֹשך את העי ִ בּצ ה ֶ של הפּרפּר כּל כּך בּהיר שז ה כּמוֹ פילטר של פוטושופ. ֶ רא ִ נ הכּנפיים ֶ מוּזר עוֹד יוֹתר לגלוֹת, שׁ ה, אין ֶ ינן כּחולוֹת. למעשׁ ֵ של הפּרפּר א תבּוֹנן ִ ם נ ִ יתכן? א ִ להן צבע כּלל. כּיצד י תחת מיקרוֹסקוֹפּ, נראה שכּנפי פּרפּר קשים זעירים, כּמוֹ ְ קשׂ ִ מורפו כּחוֹל מוּרכּבוֹת מ בנים זעירים מיקרוסקופיים) בּצורת ִ בנים (מ ִ ננו-מ ה ֶ רא ִ ן, שנ ִ ה משקפים את האוֹר המוּחזר לעי ֶ בנים אל ִ יהלוֹם. מ ה. ֶ ה תלוּי בּנקוּדת המבּט של הצוֹפ ֶ רא ִ כּצבע כּחוֹל מבריק. הגוון הנ התוֹפעה המוֹשכת ֵ סתקרנוּ מ ִ החוֹקרים בּחברת לקסוס שבּיפּן ה י לצבוע ֵ שתמש בּטכניקה דוֹמה כּד ִ ם ניתן לה ִ ן ותהוּ הא ִ את העי את המכוֹניוֹת שלהם. התוֹצאה הסוֹפית הייתה מכוֹנית לקסוס עם את לֹא מכיל שוּם פּיגמנט ֹ ם ז ִ ה כּחוֹל, אך ע ֶ רא ִ גימוּר מהפנט שנ ספּרים מוּגבּלים, ומחירה ִ מכּרת בּמ ִ של צבע כּחוֹל. המכוֹנית כּבר נ אלף דוֹלר. 100- כ החזר האוֹר, ֵ הזוֹהר הססגוֹני של בּעלי חיים רבּים אחרים מוּשפּע מ ויוֹת שוֹנוֹת. למשל, נוֹצוֹת זנב הטווס הן חוּמוֹת, אך ִ זו ִ שתנה מ ִ וּמ י גלים ֵ ה המיקרוֹסקוֹפּי שלהן גוֹרם להן להחזיר אוֹר בּאורכ ֶ בנ ִ המ מסוּימים היוֹצרים גוון מתכתי של כּחוֹל, טוּרקיז וירוֹק. גם לנוֹצוֹת שעל צוואר היוֹנה, לנוֹצוֹת שעל גוּפוֹ של זכר הצוּפית הבּוֹהקת ינם ֵ ואפילוּ לחיפּוּשיוֹת דוּגמת הברקנית צבעים פיזיקליים שא דוהים ושוֹמרים על זוֹהר לאוֹרך שנים ארוּכּוֹת. מכונית של חברת לקסוס, חסרת צבע פרפר מורפו כחול, ללא פיגמנטי צבע

ילדי טבע הדברים | 16 ללכת על קירוֹת ה קירוֹת ֵ חיקוּי היכוֹלת המדהימה של השממית לרוּץ בּמעל תחוּם ִ זמן היה יעד של מדענים מ ִ וּלרוֹחב תקרות, כּבר מ צליחוּ חוֹקרים ליצור סרט הדבּקה ִ החוֹמרים. לאחרוֹנה ה ם כּוֹח הדבּקה ִ סינתטי, הפּוֹעל בּשיטת רגלי השממית, ע שטח ִ הדבר האמיתי. תהליך הייצוּר של מ ֵ של פּי ארבּעה מ כשלוּ בּהבנת ִ ה הוא מסוּבּך בּיוֹתר, וּבמשך שנים נ ֶ כּז קרה אוֹ ִ הת ֵ יכוֹלת ההדבּקה (וגם ניתוּק קל) של הרגליים מ שטחים ִ ה לרגלי השממית, החוֹקרים יצרוּ מ ֶ הקירוֹת. בּדוֹמ ערוֹת ְ י שׂ ֵ המכוסים בּננוּ-צינוריות פּחמן, לחיקוּי אלפ שטח הרגל של שממית. השערוֹת ִ מיקרוסקופיות על מ שטח שבּוֹ השממית ִ ם כּל מ ִ יוֹצרוֹת קשרים חלשים ע שטח, פּשוּט ִ המ ֵ תנתק" מ ִ נוֹגעת, וּמאפשרות לה "לה י הזזת כּף רגלה. ֵ על יד את המדבּקה הגמישה שפּוּתחה ניתן להדבּיק וּלהסיר שטחים ִ שטחים, כּוֹלל מ ִ גוון רחב של מ ִ שוּב ושוּב על מ הוּ תהליך פּיתוּח מוּרכּב, כּיוון ֶ חלקים כּמוֹ טפלוֹן. ז סוּג ִ בנים שבּהם משוּלבות ננו-צינוריות מ ִ דרשים מ ִ שנ ם ממדים וסידוּר ייחוּדי. ִ נכוֹן, ע כף הרגל של השממית בתקריב מיקרוסקופי מלאה בשערות דקיקות

17 | ילדי טבע הדברים

ילדי טבע הדברים | 18 היפופוטם חכם בשמש, לא שוכח קרם הגנה

19 | ילדי טבע הדברים על זֵיעה וניקיוֹן ברית בּהמוֹת) מוּפרש ִ קרא בּע ִ על עורו של ההיפּוֹפּוֹטם (שנ חוֹמר בּעל רמת חוּמציוּת גבוֹהה. בּעבר חשבוּ כּי מדוּבּר יעה של בּעל החיים, שנועדה לצנן את חום גוּפוֹ, אך ֵ בּז לאחרוֹנה זיהה צוות חוֹקרים מיפּן כּי החוֹמר המוּפרש ם, והוּא בּעצם מעין קרם הגנה לעוֹרוֹ של ִ ינוֹ על בּסיס מי ֵ א י קרינה גם זמן רב לאחר שיצא ֵ פּנ ִ ההיפּוֹפּוֹטם, המגן מ ם. לחוֹמר גם תכוּנוֹת אנטי-בקטריאליות שעוֹזרוֹת ִ המי ֵ מ ם ִ ריטוֹת לאחר קרבוֹת ע ְ להיפּוֹפּוֹטם לחטא פּצעים וּשׂ ההיפּוֹפּוֹטם ֶ תייבּשת כּשׁ ִ ם וּמ ִ יריביו. ההפרשה עמידה בּמי ם. בּנוֹסף גילוּ, כּי היא גם דוֹחה חרקים ִ המי ֵ יוֹצא מ וּמזיקים. כּעת מנסים החוֹקרים ליצור קרם הגנה אנטיי האדם. ֵ ה חרקים עבוּרנוּ בּנ ֶ בקטריאלי וגם דוֹח שמוֹר על ניקיוֹן. ִ סתבּר כּי גם צמחים מעוּניינים ל ִ מ ללוֹטוּס בּאמת יש עלים המנקים את עצמם, אוֹ ליתר צטבּרוֹת ִ ם מ ִ ם. כּאשר טיפּוֹת מי ִ דיוּק, יש לוֹ עלים דוחי מי תגלגלוֹת ִ תחבּרוֹת וּגדלוֹת, עד שמ ִ י העלים, הן מ ֵ על פּנ כלוּך ִ י האבק והל ֵ מטה ואוספות וּמנקוֹת את גרגיר סתבּר ִ ראים נקיים. מ ִ העלים, וכך עלי הלוֹטוּס תמיד נ ֵ מ ם ִ ם יעיל, ללֹא כּל ציפּוּי כּימי. א ִ ה מי ֶ כּי לעלים מנגנוֹן דוֹח ה ֶ בנ ִ המ ֶ ה שׁ ֶ בּעד למיקרוֹסקוֹפּ, נגל ִ תבּוֹנן בּעלה הלוֹטוּס מ ִ נ בנה של פּסגוֹת ועמקים. ִ ה מזכּיר מ ֶ החיצוֹני של העל י ֵ ם ליצור מגע מלא בּפנ ִ מי ִ ויר הכּלוּא בּעמקים מוֹנע מ ִ האו ם נצמדות זוֹ לזוֹ ויוֹצרוֹת כּדוּרים ִ ה, מוֹלקוּלוֹת המי ֶ העל קראת הידרוֹפוֹבּיה, ִ ם נ ִ י השטח. דחיית מי ֵ נוֹזליים על פּנ והלוֹטוּס נחשב לסופר הידרופובי. ה מעוֹרר השראה בּטכנוֹלוֹגיוֹת ֶ ם יעיל שכּז ִ ה מי ֶ דוֹח י לחוּת ֵ שטחים יבשים וּנקיים העמידים בּפנ ִ חדשוֹת. למ שקפיים, ִ יים רבּים: לצבעים, בּדים, מ ִ יש יישוּמים מעשׂ שבבים אלקטרוֹניים. ִ השקיה בּסביבה צחיחה ואפילוּ ל עלים ופרחי לוטוס שומרים על ניקיון

ילדי טבע הדברים | 20 www.festo.com :איור הרוֹבּוֹטים כּבר כּאן שתמשוֹת בּיכוֹלת תנוּעה ִ חברוֹת טכנוֹלוֹגיה רבּוֹת מ מוּרכּבת וייחודית של בּעלי חיים שוֹנים, לפיתוּח רוֹבּוֹטים גרמניה ידוּעה בּייצוּר ִ י האדם. חברת פסטו מ ֵ לשימוּש בּנ רוֹבּוֹטים הנעים כּמוֹ חיוֹת, כּגוֹן שחפים, מדוּזוֹת, פּרפּרים ואפילוּ קנגוּרוּ. לאחרוֹנה נוֹספוּ לרשימה גם שוּעל מעוֹפף תגלגל. אחד הפּיתוּחים המעניינים הוא שימוּש ִ ועכּביש מ בּתנוּעה הייחודית של חדק הפּיל כּזרוֹע אולטימטיבית מערכת ִ תפיסה והזזת עצמים כּבדים. חדק הפּיל מוּרכּב מ ִ ל זעי עצים, ִ שרירים בּלבד, והפּיל מסוּגל להזיז בּאמצעוּתוֹ ג תקלח וגם לבצע פעוּלוֹת ִ י לה ֵ ם כּד ִ שאוֹב מי ִ כּמוֹ גם ל עדינות יוֹתר כּמוֹ אחיזה בּענפים גבוֹהים וּתלישת עלים המשמשים לוֹ כּמזוֹן. רובוט שנקרא "כלב גדול" ״פסטו״ שועל מעופף של חברת ״פסטו״ רובוט חדק פיל, של חברת www.festo.com :איור

21 | ילדי טבע הדברים בּוֹלט, האדם המהיר בּעוֹלם. לפי כּעשר שנים פּותח בּמעבּדה לביוּ-רובוטיקה בּטכניוֹן רוֹבּוֹט בּעל חוּליוֹת ה כּנחש. אוֹפן תנועתו והיכוֹלת להיכּנס לחללים ֶ רא ִ הנ תרחשה רעידת ִ צרים עשׂוּיים לעזוֹר בּאזוֹרים שבּהם ה ם רוֹבּוֹט נחשי ִ אדמה וישנם ניצולים תחת ההריסוֹת. א אשוֹ, ֹ ם מצלמה בּר ִ שתחל בּין ההריסוֹת ע ִ ה יצליח לה ֶ שכּז קשוֹרת בּזמן אמת בּין המחלצים ִ הוּא יעביר תמוּנה ואף ת תפּצל, וכל חוּליה ִ ללכודים בּהריסוֹת. הרוֹבּוֹט אף עשׂוּי לה תחפּר ִ תפּתל, מסוּגל לה ִ פרד. הוּא גם מ ִ מסוּגלת לעבוֹד בּנ זחוֹל וגם לטפּס. המערכת הזאת עוֹברת ִ בּין סלעים, ל ם ִ תחוּם אחר לחלוּטין, וע ִ דרוּג בּשנים האחרוֹנוֹת ל ִ שׁ עוּר הנחש מצפּים כּי יוּכל לעזוֹר בּהסרת גידוּלים ִ ז ִ מ ה בּחדר ניתוּח. ֶ בּגוּפוֹ של חוֹל רובוט בשם "צ'יטה" בוסטון דיינמיקס היא חברה אמריקאית המפתחת קרא ִ תפּרסמה כשפּיתחה רוֹבּוֹט שנ ִ רוֹבּוֹטים. החברה ה את ֵ "כּלב גדוֹל" לצבא ארצוֹת הבּרית. הרוֹבּוֹט מסוּגל לשׂ יע לחיילים בּאזוֹרים שבּהם ֵ משאוֹת כּבדים ובכך הוא מסי שתמש ִ ינוֹ מ ֵ הוּא א ֶ ינם יכוֹלים לעבוֹר, כּיוון שׁ ֵ י רכב א ֵ כּל בּגלגלים אלא בּארבּע רגליים כּמוֹ הכּלבים. "כּלב גדוֹל" קילוגרם, ואף לטפּס בּשיפּוּע של עד 150 את ֵ מסוּגל לשׂ מעלוֹת. החברה גם פּיתחה רוֹבּוֹט המסוּגל לטפּס 35 זן עצמוֹ בּשיפּוּעים גדוֹלים ֹ שטחים אנכיים וּלא ִ על מ יאן המהירוּת הוּא רוֹבּוֹט ששמו ִ בּאמצעוּת זנב. שׂ קילומטרים לשעה 45 "צ'יטה" המסוּגל לרוּץ בּמהירוּת פרקים וּמשכּכים ִ (ללֹא גלגלים כּמוּבן), בּאמצעוּת מ ין לגלוֹת כּי "צ'יטה" רץ מהר יוֹתר מיוסיין ֵ בּרגליו. מעני

ילדי טבע הדברים | 22 לה, ּ טב חלו ֹ ב הקו ֹ ערה של דו ַׂ ל ש ּ כ דד ֹ הוא מבו ֶׁ ויר, ש ִ כנס או ִ ואליה נ ת את ֹ ם נצליח לחקו ִ פלא. א ִ נ דד ֹ מבו ּ טב כ ֹ ב הקו ֹ שערותיו של דו ה ֶ הי ִ ה י ֶ י האדם, ז ֵ נ ּ ב ּ למעילים שלנו רץ דרך. ֹ ו ּ מעיל פ ת ּ יכו ּ פן המעבר של רכ ֹ י או ּ חיקו חורים שקוטרם קטן ּ ן ב ּ גמת תמנו ּ דו ת מרתק. תמנונים ֹ היו ִ י ל ּ ו ׂ גודלם, עש ִ מ קילוגרם 100- שמשקלם גבוה מ חורים קטנים ּ ר ב ֹ גלים לעבו ּ מסו טר של ֹ קו ּ ד, ב ֹ מאו סנטימטרים אחדים. השמיים הם הגבוּל ין ֵ עכשיו תוֹרכם, וזכרוּ שא מיוֹן. אילו רעיונות ִ גבוּל לד לדעתכם מספק לנוּ הטבע ה ֵ נ ִ י דרך? ה ֵ לפיתוּחים פּוֹרצ כּמה רעיוֹנוֹת שעלוּ בּראשי:

23 | ילדי טבע הדברים י פּלסטיק ֵ טבע בּהר ִ כּך העוֹלם שלנוּ לֹא י ינם מתכלים, אוֹ ֵ חד-פּעמי, טיטולים שא אריזוֹת חטיפים וניילוֹן, וגם האוֹקיינוֹסים שלנוּ לא יתמלאו בּאיים של זבל. חיקוּי הרעיוֹנוֹת של הטבע עשׂוּי לעזוֹר לנוּ בּתחוּמים רבּים וּמגוונים. נסוּ גם אתם, אני בּטוּח שתצליחוּ ליצוֹר עוֹלם טוֹב יוֹתר. ם האופנה, ּ תחו ּ חים ב ּ יתו ּ פ י ֵ גדים מחליפ ּ ן יצירת ב ֹ גו ּ כ צבעים כגון זיקיות תמנונים. ֹ או לם ֹ לי נצליח להציל את העו ּ או י ֵ טים מפרק ֹ ו ּ ב ֹ ת רו ּ אמצעו ּ ב ק ּ ירו ּ לת פ ּ עו ּ פן פ ֹ י או ּ לסטיק. חיקו ּ פ י חיידקים, ֵ טבע על יד ּ רגני ב ֹ ן או ֹ מזו ר ֹ י לעזו ּ ו ׂ לעים עש ֹ ת ותו ֹ טריו ּ פ לסטיק. ּ ק פ ּ ירו ֵ ן לפ ֹ תרו ּ מציאת פ ּ ב ר ֹ נס ולחפו ּ ה להיכ ֶ רצ ִ ם נ ִ א אתרים ּ ת ב ּ ביעילו ּ ת ו ּ עדינו ּ ב י ּ ארכיאולוגיים למשל, חיקו י ּ ו ׂ רת חפירת קן נמלים עש ּ צו רץ דרך. ֹ ו ּ ת פ ֹ היו ִ ל

שלום לד״ר אפי, תוּכּים שלי. ַ ל ַ ע ֵ שאול אותךָ כּמה שאלות בּנוג ִ אני רוצה ל הם ָ ת ל ֵ עת מה צריך לת ַ ייל ואני לא יוד ֵ סוּג קוקט ִ הם מ ק, אגס, תפּוּז, ֵ , אפרס ַ זר, תפּוּח ֶ הם ג ָ ת ל ֵ ת ָ לאכול. ניסינוּ ל ל הם לא ממש ָ ב ֲ ענבים ועוד הרבה דברים אחרים... א זה. ָ נגעוּ בּ ף אותם לעלוֹת לי על ֵ אַל ְ פשר ל ֶ יך א ֵ שאול גם א ִ רציתי ל סים ַ יד הם מנ ַ יהם את ה ֵ בת אל ֶ אני מקר ֶ עם ש ַ יד. בּכל פּ ַ ה קרות? ִ ה ל ֶ ז ִ מ ַ פשר למנוע ֶ יך א ֵ נשוך... א ִ ל יילים שלי? ֵ יים הקוקט ַ ועוד שאלה: כּמה זמן ח יים. האם צריך ַ ינ ֵ ם פּתחוּ את הע ֵ הם כּבר גוזלים וה ָ יש ל בה? אם כּן, אז רציתי להגיד לךָ ֵ נק ַ כר ל ָ ין הז ֵ להפריד בּ ַ שקיע ַ גוזלים, הוּא מ ַ טיפּוּל בּ ַ ף בּ ֵ שתת ִ כר מ ָ גם הז ֶ ש בה... ֵ ר מן הנק ֵ אפילוּ יות ר מדיי שאלות... ֵ לא שאלתי יות ֶ ווה ש ַ מק אלה בורשטיין, הוד השרון שלום אלה, דת ֶ ציעות תערובת מיוּח ַ ד מ ַ מ ְ ח ַ חנוּיות לחיות מ פת, ֶ ירות וּפינוּקים בּאים כּתוס ֵ יילים. פּ ֵ לקוקט יילים. ֵ בחירתם של הקוקט ִ ל ינם מוּחתמים - הם לא רגילים ֵ ך א ָ יילים של ֵ הקוקט ן הם נוהגים בּתוקפנוּת ֵ י אדם, ולכ ֵ נ ְ לנוכחוּת קרובה של בּ יהם. הם גם לא ממש ֵ ב אל ֵ תקר ִ ה לה ֶ ס ַ מנ ֶ י מי ש ֵ כּלפּ הם זה את זה. אבל ָ ך, כּי יש ל ָ צריכים את החברה של זה לא אישי אז אל תיפּגעי... כר יש תפקיד ָ ז ַ כּבר הבנת, ל ֶ לים. כפי ש ָ כּל הכּבוד על הגוז בה. ֵ גוזלים ולא צריך להפריד אותו מן הנק ַ טיפּוּל בּ ַ חשוּב בּ לה, ָ תא ההט ִ צאוּ מ ֵ י ֶ גוזלים, כּש ַ היות שדווקא ל ִ יכול ל ך, ָ רגילי אותם לנוכחוּת של ַ ב. ה ֵ תקר ִ ר לה ֵ ה לך קל יות ֶ הי ִ י ַ שמיעי שריקות, ואני בּטוּח ַ יד, ה ַ הם אוכל בּ ָ גישי ל ַ ה ייך ... ַ פּנ ִ חששוּ מ ַ ם לא י ֵ ה ֶ ש חה ָ בּהצל ילדי טבע הדברים | 24 סיפורים וטרינריים שאלות לד"ר אפי וגשל www. vet4pet .org. i l איירה: מירב שדה-לביא

לד"ר וגשל אפי שלום, דת שלי בּיקשתי גוּר כּלבים. ֶ כבוד יום ההוּל ִ שמי עמית ול יך מטפּלים בּגוּר כּלבים? האם יש ֵ שאול: א ִ רציתי ל י מוּתר לי להוציא אותו ַ ת ָ מזון מיוּחד לגוּרים? מ י צריך ַ ת ָ לת מ ֶ לטיוּלים? והכי חשוּב - אימא שוא ה לתשוּבה. ֶ כּ ַ ן אותו? מח ֵ לחס נ"ב: האם אתה יכול להמליץ על גזע כּלבים ם רהיטים? ֵ לא מכרס ֶ , ש ַ רגוּע עמית יגב, מבשרת ציון שלום עמית, ן ֵ בּ ָ לא סיפּרת ֶ ל ש ָ ב ֲ קודם כּול מזל טוב, ח כּמה אתה... יתה גוּר כּלבים, צריך להכין ַ הבּ ַ גיע ַ מ ֶ כּש שלו - מקום נעים וחמים ִ לו מקום מ הוּא ֶ . אם רוצים ש ַ שבו יוּכל לישון ולנוּח ה על רהיטים כּמו ספּות וּמיטות, ֶ ל ֲ ע ַ לא י ך אותו לכך. ֵ אז זה הזמן להתחיל לחנ ך ֵ ניין הצרכים, חשוּב להתחיל לחנ ִ גם בּע עיר. גוּרים לא ממש יודעים ָ כּבר בּגיל צ ל את זה. לנקות ֵ ייבים לקבּ ַ ק, וח ֵ תאפּ ִ לה ד ֵ ניין. כּדאי ללמ ִ לק מן הע ֵ יהם זה ח ֵ אחר נים, ָ יו על עיתונים יש ָ אותו לעשׂות את צרכ יו. יש מזון מיוּחד ָ ר לנקות אחר ֵ כּי אז קל יות ר ֵ תייעצוּ עם המוֹכ ִ גדלים שונים - ה ִ לגוּרים בּ תאים. ַ ניין מזון מ ִ חנוּת בּע ַ בּ הוּא אוכל אך ורק את ֶ ד את הכּלבלב ש ֵ זה זמן טוב ללמ יוֹת מן הארוּחה שלכם, ִ ר ֵ א ְ גישוּ לו ש ַ האוכל שלו, אז אל ת ין טעם ֵ א ֶ יד שלכם. כך הוא יבין ש ַ ואל תתנו לו לאכול מן ה ל. ֵ שוּט לא יקבּ ָ ן לאוכל - כּי הוּא פּ ֵ תחנ ִ ל וּלה ֵ ת ולייל ֶ ב ֶ ש ָ ל בוּעות. ָ אשון -פרוו, בגיל שישה ש ִ ן! החיסוּן הר ֵ חובה לחס אשון, כּעבור ִ ה ר ֶ בגיל שמונה שבוּעות נותנים חיסוּן משוּש פת, וכעבור שלושה שבוּעות ֶ עם נוס ַ שלושה שבוּעות פּ ל ֵ ה כּול ֶ ה. החיסוּן המשוּש ֶ נוספים - שוּב חיסוּן משוּש בת ֶ גד כּלבל ֶ יים, חיסוּן נ ַ מע ַ בּ ַ ע ֵ פּוג ֶ ני ש ָ ל ְ פרוו, נגיף קט כת העצבּים, וחיסוּנים נוספים ֶ יים וּבמער ַ מע ַ עת בּ ַ פּוג ֶ ש כת ֶ ד וּבמער ֵ ב ָ כּ ַ תן, בּ ֶ כת הש ֶ פּוגעים בּמער ֶ גד נגיפים ש ֶ נ גד תולעים, ֶ גם טיפּוּל נ ַ ע ֵ צ ַ זדמנוּת זו נהוּג לב ִ הנשימה. בּה לב החוצה, לטיוּלים, ֶ תחילים להוציא את הכּ ַ מ ֶ רגע ש ָ וּב גד פּרעושים וקרציוֹת. בּכל ֶ כּדאי להתחיל גם טיפּוּלים נ ים לקבל את ֵ סי ֶ י ש ֵ פנ ִ ה, אסוּר להוציא את הגוּר ל ֶ קר ִ מ אשונים. ִ שלושת החיסוּנים הר לה שלך, גם אני ֵ שא ַ פת ל ֶ ה את התוס ֶ אני רוא ֶ עכשיו, כש דוֹר או ָ בּר ַ מליץ זה לא ל ַ יו אני מ ָ על ֶ זכּר בדבר: הגזע ש ִ נ ה, אלא... ֶ ל ֵ גולדן רטריבר או כּל הכּלבים המקסימים הא שׂ נואשת ֵ אגוּדות האימוּץ וּמחפּ ֵ מצא בּאַחת מ ִ נ ֶ לב ש ֶ כּ בת - ֶ חה אוה ָ שפּ ִ ית חם וּמ ַ בּ יו לכוּלם. ואתם יודעים מה, ָ מליץ על ַ אני מ ֶ זה הגזע ש הוּא אפילוּ כּבר מחוּנך וּמחוּסן. חשבוּ על זה... חה ָ בהצל 25 | ילדי טבע הדברים

זכרו! מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה זכרו! מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה

זכרו! מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה

ם ָ ב י ֶ ל ֶ כּ px Lissi61 צילום:

ל אָדוֹם ָ שׁוּע AlainAudet צילום:

בואו לאמץ אהבה ולהציל חיים זכרו! מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה www.sospets.co.il בעלי החיים לאימוץ מפורסמים באתר ובאפליקציה שלנו: - אס או אס תל אביב לחתולים בלבד - גורים ובוגרים WAZE ברמת אביב. ב- 14:00-11:00 יום שישי בין השעות - אס או אס הרצליה לכלבים ולחתולים - גורים ובוגרים WAZE בהרצליה. ב- 14:00-10:00 יום שבת בין השעות 03-7441111 03-7441010 טלפון: רמי רמי, כבן שבעה חודשים, הוא כלב מקסים שהגיע מבית. הוא מלא שמחת חיים ואהבה, מסתדר נהדר עם כלבים אחרים, וידידותי מאוד כלפי בני אדם. רמי מחונך לצרכים, רגיל לחיים בבית, הולך יפה עם רצועה ויתאים גם לבית עם ילדים קטנים. חתיך ומושלם כבר אמרנו? לאלה לאלה, כבת שנה וחצי, רועה גרמנית מעורבת, היא כלבה טובה וממושמעת מאוד, רגועה בבית ואוהבת להתלטף. היא טובה עם בני אדם וילדים, אך פחות מסתדרת וחתולים. עם כלבים לאלה נמצאה עם שבר ברגלה, החלימה בבית אומנה, וכעת היא מוכנה למצוא את ביתה שיהיה לתמיד. לא יכולים לאמץ ורוצים לעזור כמשפחת אומנה לשבוע? www.sospets.co.il/fosterfamily 03-7441010 : למידע ולהרשמה גומי גומי, כבת שלושה חודשים, נמצאה נטושה עם עוד שישה גורים. שאר האחים והאחיות אומצו, ורק גומי עדיין לא מצאה בית. היא גורה מתוקה, שמחה, חכמה, שובבה, חברותיות ואוהבת. היא תהיה בינונית-גדולה בבגרותה. גומי תשמח לקבל משפחה אוהבת שתשקיע גם בחינוך ובאילוף שלה. ניני ניני, כבת שנה, הגיעה לעמותת חיות לאחר שנמצאה S.O.S משוטטת בדרום הארץ. היא כלבה נפלאה למרות כל הקשיים שעברה, והיא תהיה כלבת משפחה מושלמת, מקסימה ועדינה. ניני חברותית ומסתדרת עם כולם – בני אדם, ילדים, כלבים וחתולים. היא הולכת יפה עם רצועה, והיא בדרך להיות מחונכת לצרכים. @sospets @sospets1 @sospetsisrael

ילדי טבע הדברים | 32 כאן קול "ילדי טבע הדברים" מהספארי, שלום רב לכולם. הנה החי-דשות שאירעו בחודש פברואר כפי שנמסרו מהספארי ברמת גן. חי-דשות כתבה: שגית הורוביץ תמונות באדיבות הספארי sagit@safari.co.il | www.safari.co.il מצפּה עוֹצרים בּפארק אריאל שרוֹן ִ בּדרך ל

33 | ילדי טבע הדברים ימי החוֹדש, בּשעוֹת ֵ כּתבתנוּ מיה צא מספּרת כּי בּאחד מ גיעוּ ִ הבּוֹקר, כּאשר המטפּלים של בּית החוֹלים לחיוֹת בּר ה י ֵ פנ ִ גיע ל ִ ה ֶ י החיים, הם גילוּ כּי יעל צעיר שׁ ֵ בדוֹק את בּעל ִ ל מצא בּחדר ִ הוּא סוֹבל משבר בּרגלוֹ לֹא נ ֶ כּחוֹדש לטיפּוּל כּשׁ שפּוּז שלוֹ. ִ הא בּירוּר מהיר העלה כּי המנעוּל של החדר היה מקוּלקל ו פתוֹח את הדלת ולצאת. ִ ה ל ֶ רא ִ צליח כּכל הנ ִ היעל ה תמקדוּ החיפּוּשים בּאזוֹר הספארי, ִ אשוֹנוֹת ה ִ בּשעוֹת הר צפה בּסמוּך לפארק ִ אך לאחר כמה שעוֹת דווח כּי היעל נ י ֵ אש תחוּם בּעל ֹ בּית החוֹלים, שכּלל את ר ִ דרוֹם. צוות מ החיים של הספארי שמוּליק ידוב ושני וטרינרים, יצא סתוֹבבוּ בּשטח וניסוּ לאתר את עקבותיו, ִ לחפּשׂוֹ.הם ה אך לֹא מצאוּ אוֹתוֹ. סתוֹבב ִ תבּרר כּי הדיווח על היעל שמ ִ כּן ה ִ רק לאחר מ מסר לרשוּיוֹת, ִ גיע זמן רב לאחר שנ ִ בּרחוֹבוֹת הסמוּכים ה אשוֹן, ִ ם אוֹר ר ִ ועקבותיו של היעל אבדוּ שוּב. בּבוֹקר, ע גיע ִ ה ֶ שוּב יצא הצוות לחפּשׂ את היעל, לאחר דיווח נוֹסף שׁ תמקדוּ בּפארק אריאל ִ בּמהלך הלילה. הפּעם החיפּוּשים ה הספארי. ֵ שרוֹן, שמרוחק כּשישה קילומטרים מ מצוֹא את היעל, אך בּשעת ִ י הצוות ל ֵ גם הפּעם לֹא עלה בּיד תקבּל דיווח נוֹסף על הימצאותו של היעל ִ ים ה ִ אחר הצוהרי בּפארק אריאל שרוֹן. הצוות יצא שוּב לאזוֹר, ומצא את היעל. הווטרינר ד"ר אלעד ירה לכיוון היעל חץ הרדמה, ית החוֹלים. ֵ הוּא רדוּם, הוּחזר היעל לב ֶ כּן, כּשׁ ִ ודקות לאחר מ מצא כּי הוּא ִ ית החוֹלים הוּא עבר בּדיקוֹת מקיפוֹת, ונ ֵ בּב שפּוּז קצרה, אך ִ תקוּפת א ִ מוּתש וּמיוּבּש. הוּא עדיין זקוּק ל הפּציעה וישוּב אל ֵ י מ ֵ וים כּי בּקרוֹב יחלים לגמר ִ אנחנוּ מקו מוֹן. ִ צפּה ר ִ מצא, מ ִ הטבע לאזוֹר שבּוֹ נ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=