ילדי טבע הדברים - גיליון 331 - נובמבר 2022

מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה זכרו 2022 נובמבר | 331 גיליון ש"ח 38.60 באילת | ש"ח 44 מחיר החוברת טבע צעיר לא כל הנוצץ זהב על גאות ושפל לולי הפילונת האמיצה מחנה שומרי הגן בגיאורגיה הבהלה לזהב כוחו של כוח המשיכה של הירח החיפוש אחרי המים

ילדי טבע הדברים | 2 שלוֹם לכם ילדים, י שלוֹשה חודשים של הרבּה מאוֹד ויכּוּחים וּמתח, הלכנוּ ֵ אחר ראל הוחלפה. ְ שׂ ִ הממשלה בּי ֶ לבּחירוֹת, והתוֹצאה הייתה שׁ ה ֶ מחים, והחצי השני ממש לֹא. אבל ז ְ האזרחים שׂ ֵ חצי מ הרוֹב קוֹבע. בּמדינה ֶ הבּסיס של מדינה דמוקרטית – שׁ דמוקרטית יש עוֹד חוֹק אחד שאוֹמר - שגם למיעוּט, כּלוֹמר פלגוֹת אחרוֹת - יש זכוּיוֹת. ולכן גם ִ ה שבּחרוּ בּמ ֶ לכל אל תחלפת, הממשלה הנבחרת חייבת ִ הממשלה מ ֶ לאחר שׁ פלגוֹת ִ ה לֹא משנה שהמ ֶ שמוֹר על זכוּיוֹת כּל האזרחים, וז ִ ל פסידוּ בּבחירוֹת. ִ שעבורן הם הצביעוּ - ה תחלפוּ ִ את ה ֹ שנה. בּתקוּפה הז 74 המדינה שלנוּ קיימת כּבר ים, וזה אומר שגם ֵ תקי ִ משיכה לה ִ הרבּה ממשלוֹת, והמדינה ה הפּעם, כּאשר הבדלי הדעוֹת בּין הגוּשים – גוּש הימין וגוּש אל כּל כּך גדוֹלים, עדיין הדבר החשוּב בּיוֹתר הוּא ֹ מ ְ המרכּז-שׂ ראל, והממשלה ְ שׂ ִ שכּוּלם שוֹמרים על קיוּמה של מדינת י ה שלנוּ אלה ֶ קר ִ שמוֹר על החוּקה של המדינה. בּמ ִ שתקוּם ת י הכנסת את כּל ֵ י היסוֹד שעל פּיהם מחוֹקקים חבר ֵ חוּק החוּקים בּמדינה. תחלפוּת ִ ם ה ִ דבר חשוּב נוֹסף בּמדינה דמוקרטית, הוא שע י ֵ פנ ִ פעוֹל כּמוֹ ל ִ הממשלה כּל הדברים בּמדינה ממשיכים ל י הספר, אנשים ממשיכים ֵ כן - התחבּוּרה, מרכּזי הקניוֹת, בּת ללכת לעבוֹדה כּמוֹ קוֹדם, וּבעצם – אתם לֹא תרגישוּ בּהבדל. פלא. ִ ה לכם חוֹדש נ ֶ הי ִ אז – שי דמוקרטיה !

תוכן העניינים אייר: ינון קמר אודי רן עורך ראשי: פרופ' משה אגמי, ייעוץ אקדמי: ד"ר רחלי עינב, ד"ר רמי קליין, פרופ' נחום מגד, פרופ' אבישי שמידע, נדב לוי עדי לפיד עיצוב ועריכה גרפית: רונית רהב, אלה עומר עריכה לשונית: קלאודיו סמבל, שיר רן, מאיירים: מירב שדה-לביא הניקה רן יועצת חינוך: רונה רן מנהלת מח' מינויים: שפירא הרצות ולוחות: רבגון דפוס וכריכייה: בן-נון עיטוף ודיוור ישיר: בר הפצה: טבע הדברים - הוצאה לאור: החברה לחקר האדם והסובב בע"מ 1 שלוחה 09-9567776 טלפון: 09-9567737 פקס: 16:00-8:00 , א-ה ימים: 4610301 ' הרצליהב 302 ת"דכתובתלמכתבים: menuim@tevahadvarim.co.il אי-מייל: www.tevahadvarim.co.il אתר אינטרנט: אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום) ללא אישור המערכת. כל הזכויות שמורות © 2022 נובמבר | 331 גליון חשון - כסלו תשפ״ג תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד תמר שרייברבשער: בארי שרייבר :צילם להרשמה לקבלת מנוי שנתי מחלקת שירות לקוחות 1 שלוחה 09-9567776 טלפון 16:00-8:00 ,' ימים א'-ה ש"ח 34 מחיר מנוי חודשי: ש"ח 380 מנוי שנתי: ש"ח 25 מנוי דיגיטלי חודשי: מחנה שומרי הגן בגיאורגיה בארי שרייבר צילם: תמר שרייברכתבה: ירדתי מהאוטובוס, והייתי המומה. הרגשתי כאילו אני בחלום מלא חיים. כל האנשים שהיו איתי התלהבו מהמקום היפהפה. התחלנו ללכת בתוך השמורה, ובכל רגע נכנסנו עמוק יותר ויותר לעבי היער. כשהגענו למתחם התחלנו להקים את המחנה. 32 42 לולי הפילונת האמיצה (פרק א) רן אודיכתב: לולי צעדה במרץ אחרי סיבה, אימא שלה. כבר יומיים שהן צועדות עם העדר בסוואנה שבקניה, בעקבות סבתא. כבר שלושה ימים שלא שתו אפילו טיפת מים אחת, ולולי הרגישה שהיא פשוט מתה מצמא. 4 לא כל הנוצץ זהב נופר ועינב ברזני צילמו: נופר ברזני כתבה: טיילנו ביוקון שבקנדה, שם נחשפתי לסיפור "הבהלה לזהב".בשנת מצא איש אחד גוש זהב גדול בנהר. כותרות העיתונים בארצות 1896 הברית הכריזו ש"נמצא זהב בנהר היוקון". אנשים בארצות הברית, שמרביתם היו אז עניים, היו בטוחים שכל נהר היוקון נוצץ מזהב. על גאות ושפל עינב ברזניכתב: שמעתם פעם את המושג גאות ושפל? בשעות מסוימות הים מתקרב לחוף ומכסה חלקים ממנו, ובשעות אחרות פשוט מתרחק מהחוף, לפעמים לעשרות ולמאות מטרים. הגאות והשפל הם "מעשה ידיו" של הירח. 16 מקורם של ביטויים ד"ר מוטי רוזןכתב: /ים הוא היום הקדוש ביותר במסורת היהודית. המילה ִ פּוּר ִ יום כּ פּוּר נגזרה מהשורש כ-פ-ר, ולשורש זה קשר משמעותי ִ כּ ת. ֶ ר ֹ פּ ַּ יר ו-כ ִ פ ְ ה, ואפילו למילים כּ ָ ר ָּ פ ַּ ר, כ ָ פ ְ ר, כּ ֶ פ ֹ פוֹר, כּ ְ למילים: כּ בכל המילים השורש כ-פ-ר משמעו לכסות. 26 50 54 פסק זמן קומיקס מה עוד? וטרינר פוסטר אימוץ 24 27 31

ילדי טבע הדברים | 4 םלועל ביבסמ םימי 365 עם נופר ברזני מאמינים שראיתי קורונה בּשמיים? אומנם זֶה היה אחרֵי חצוֹת, אבל אני מבטיחה שלֹא חלמתי. האִםערכתםפּעםהִתערבוּתעִםחבראוֹ חברהעל כּמה שקלים? אספּר על מבוגרים שערכוּ בּעבר הִתערבוּיוֹת על מיליוני דוֹלרים, על שטוּיוֹת, רק מִשיעמוּם; על עצים המסוּגלים להחליף צבעים, על מִשפּחוֹת דובּים המחכּוֹת לִדגֵי הסלמוֹן באלסקה, וגם על פּעם אחת שבה ניסיתי להטעין את הטלפוֹן עִם האצבּע שלי. שלוֹם, למי שעדיין לֹא מכּיר - שמי נוּפר ברזני, אני מטיילת עִם הוֹריי בּין קנדה לאלסקה שבּארצוֹת הבּרית, בקרוואן, והפּעם רציתי לספר לכם אֵיך הפכתי לעשירה. נופר ועינב ברזני צילמו: נופר ברזני כתבה: לא כל הנוצץ זהב

ברוכים הבאים לדוסון סיטי מבנים המספרים את סיפור הבהלה לזהב 5 | ילדי טבע הדברים הלה לזהב ּ הב היא מחוז, או ֶ בּקנדה טיילנוּ בּיוּקוֹן, זוֹהי פּרוֹבינציה (שׁ ין מדינה בּתוֹך מדינה גדולה יוֹתר) הגוֹבלת באלסקה ֵ מע אשר שייכת לארצוֹת הבּרית. שם נחשפתי לסיפּוּר "הבּהלה מצא אדם ששמו 1896 מרץ, בּשנת ִ לזהב". אז בּקיצוּר נ י נהרוֹת, שאחד ֵ פגש של שנ ִ ג'ורג' קרמקס, זהב בּערוּץ, בּמ קרא יוּקוֹן, ליד העיר דוסון סיטי אשר בּקנדה. הוּא ִ הם נ ֵ מ מצא גוּש זהב גדוֹל, וכוֹתרוֹת העיתוֹנים בּארצוֹת הבּרית מצא זהב בּנהר היוּקוֹן". אנשים בּארצות הברית, ִ כריזוּ ש"נ ִ ה שמרביתם היוּ אז עניים, היוּ בּטוּחים שכּל נהר היוּקוֹן י להגיע למקוֹם ֵ זהב. הם מיהרוּ לארוֹז תרמיל כּד ִ נוֹצץ מ י אדם ניסוּ את ֵ אלף בּנ 100- ן לילה. כ ִ ולהפוך לעשירים בּ ה צפוֹנה. אבל המסע לֹא היה פּשוּט כּל ֶ מזלם בּמסע הז היה להם בּחיים: את בּיתם, ֶ כּך; אנשים עזבוּ את כּל מה שׁ שפּחתם. בּשל החוּקים בּקנדה הם ִ את עבוֹדתם ואת בני מ סחוֹב כּמות גדולה של מזוֹן וציוּד (בּקנדה חששוּ ִ נאלצוּ ל כריחוּ את הבּאים להביא עימם מספּיק מזוֹן ִ מרעב המוֹני, וה ה: לחלקם מתוּ הסוּסים ֶ ה היה מסע ארוֹך וקשׁ ֶ לחודשים). ז האנשים חלוּ וּמתוּ, ורוּבּם ֵ מפּוֹלוֹת שלגים, חלק מ ִ הקוֹר וּמ ֵ מ תייאשוּ בּאמצע הדרך וחזרוּ על עקבותיהם. בעיירה ִ ה גיעוּ מרבּית האנשים, ִ קראת סקאגווי, לשם ה ִ באלסקה שנ ה ֵ יהם לבחור נתיבים שוֹנים. חלקם טיפּסוּ בּמעל ֵ היה על פּעם הלוֹך וחזוֹר, כדי 50- הרים, טיפוּס של יוֹם שלם, יוֹתר מ ק"ג על הגב 20- להעביר את כּל הציוּד שלהם (הם העבירוּ כ גיעוּ סמוּך לנהר היוּקוֹן, החוֹרף הקפוּא ִ ה ֶ בּכל טיפוּס). כּשׁ גיע לאזוֹר, וכידוּע באלסקה ממש קר בּחוֹרף. הם ִ כּבר ה ה הם בּנו סירוֹת ֶ נאלצוּ לחכּוֹת כּל החוֹרף בּאוֹהלים, וּבזמן הז פשיר, ִ הנהר ה ֶ י לחצוֹת את הנהר שכּבר קפא. כּשׁ ֵ עץ כּד גיעוּ לדוסון סיטי אשר בּיוּקוֹן. ִ צליחוּ להפליג בּוֹ ה ִ ה ֶ ה שׁ ֶ אל שתוֹקקוּ להתחיל לחפּשׂ זהב בּנהר, אבל לתדהמתם ִ הם ה דיי, ולֹא נוֹתרוּ כּלל ִ גיעוּ מאוּחר מ ִ מרבּיתם גילוּ כּי הם ה קנוּ על ידי ִ חלקוֹת אדמה לחפּשׂ בּהן זהב. כּל החלקוֹת כּבר נ יהם למקוֹם וחיפּשׂוּ זהב עוֹד בּמהלך ֵ פנ ִ גיעוּ ל ִ אנשים שה תאמצוּ לחפּשׂ זהב, כּי הבינוּ שאי ִ החוֹרף. רוּבּם אפילוּ לֹא ה ה שכּן חיפּשׂוּ בּחלקוֹת של אחרים, מצאוּ מעט ֶ אפשר. אל קניית אלכּוֹהוֹל וסיגריוֹת, וּבסוֹפוֹ של ִ שתמשוּ בּוֹ ל ִ זהב, אך ה ה סיימוּ ֶ רא ִ תעשרוּ, וגם הם כּנ ִ דבר יצאוּ מוּפסדים. מעטים ה פסידוּ ִ י כּול, כּיוון שנהגוּ בּחוֹסר אחריוּת, וה ֵ יהם חסר ֵ את חי תערבוּיוֹת טיפּשיוֹת וּבהימוּרים. העשירים ִ את כּספם בּה ה כּיוון יטה האיש ֶ יז ֵ תערבוּ לדוּגמה – לא ִ והמשוּעממים ה ה ֶ אל? הזוֹכ ֹ מ ְ שׂ ִ אשו, לימין אוֹ ל ֹ יכּנס לפאבּ את ר ִ הבּא שי י דוֹלרים. ֵ המפסיד גוּש זהב שערכו היה אלפ ֵ קיבּל מ שמע מצחיק, אבל הזהב בּאוֹתה תקוּפה היה הדבר ִ ה נ ֶ ז היוּ אנשים מאוֹד ֶ שקל). כּיוון שׁ ִ ם ערך קבוּע (לפי מ ִ היחיד ע עשירים בדוסון סיטי, שהיוּ מוּכנים לשלם סכוּמים מטורפים רוֹת ְ פעמים בּיצה טרייה למשל עלתה עשׂ ִ על דברים שרצוּ, ל גיע ִ דוֹלרים, והמחיר של זוּג מגפיים מבוּקשים לכריית זהב ה דוֹלר! 1,000- ליוֹתר מ

מחפשת חלקיקי זהב, אם יש כאלה הם שוקעים בתחתית הקערה ילדי טבע הדברים | 6 מכניסים ערימת עפר מהנחל, ומשקשקים היטב במים הזורמים מצאתי זהב! , כּאשר 1903- סתיימה ב ִ הבּהלה לזהב בקלונדייק שבּיוּקוֹן ה גיעוּ ידיעוֹת על מציאת זהב בּמקוֹם אחר, בּמערב אלסקה ִ ה ם ציוּד ִ גיעוּ חברוֹת גדוֹלוֹת ע ִ כּן ה ִ שבּארצוֹת הבּרית. לאחר מ ים שם זהב בדחפורים. ִ רציני לכריית זהב, ועד היוֹם מחפּשׂ תרחש בּעיקר בּעיירוֹת סקאגווי ִ סיפּוּר הבּהלה לזהב ה שבאלסקה, ווייט הוֹרס ודוסון סיטי שבּקנדה. , פּתוּחה לציבּוּר 6 קראת חלקה ִ אחת החלקוֹת בקלונדייק, שנ מרכּז ִ ם ציוּד מתאים מ ִ הרחב לחיפּוּש זהב. לכן יצאנוּ ע רטוֹן ביוטיוב כּיצד מוֹצאים ִ המבקרים, ולמדנוּ בּאמצעוּת ס ין שאר האבנים והחוֹל. אבּא ֵ יצד מפרידים בּינוֹ לב ֵ זהב, וכ ם חברוֹת גדוֹלוֹת מוּכנוֹת להשקיע סכומי עתק, ִ שלי אמר, שא עד היוֹם, בּהפעלת דחפורים לחיפּוּש זהב, אז בּרוּר שיש כּאן זהב. העיקרוֹן לחיפּוּש ידני הוּא פּשוּט: זהב זוֹ מתכת ם מעמיסים ִ מאוֹד כּבדה, פּי שניים כּבדה מעוֹפרת, ולכן א ה כּמוֹ מחבת ֶ רא ִ , בּכלי שנ 6 ערמת עפר ואבנים מחלקה ם, כּל העפר ִ יטב וּמשקשקים את הכּלי בּמי ֵ גדוֹלה, מערבּבים ה שקע ויישאר ִ הכּלי בּזמן השקשוּק, והזהב י ֵ והאבנים יצאוּ מ נוּ, ְ קשקנוּ וחיפּשׂ ִ רבּבנוּ, שׁ ִ בּתחתית הכּלי. אז חפרנוּ, מילאנוּ, ע י פּעם ֵ ד ִ ואפילוּ מצאנוּ כּמה פּתיתים קטנים ונוֹצצים. מ י בּטוּחים ֵ צרחתי "מצאתי זהב!", אבל ההוֹרים שלי לֹא לגמר ה כּן נוֹצץ... מהר הבנתי שחיפּוּש זהב זה ֶ ה זהב, גם אם ז ֶ שז תפּסוּ לי ִ תייאשתי, אחרי שנ ִ לֹא בּשבילי. בתוֹך עשׂר דקוֹת ה י הרגליים, והידיים שלי קפאוּ בגלל מי הנהר ֵ השרירים בשת הקרים מאוֹד. בּמרכּז המבקרים של דוסון סיטי מוּנח גוּש עוֹפרת צבוּע זהב. הגוּש בּגוֹדל קרטוֹן חלב בּערך, והוּא כּבד מאוֹד. אני לֹא צלחתי להרים אוֹתוֹ. צוּין שם שזהב כּמעט צפוּף פּי שניים ִ ה מעוֹפרת, כּלוֹמר משקלו של גוּש זהב בּאוֹתוֹ נפּח כפול ממשקלו של גוּש עוֹפרת. המשקל של גוּש זהב בּגוֹדל של ק"ג, והמחיר שלו שלושה מיליוֹן דוֹלר! 43 קרטוֹן חלב הוא בּסיוּר מקבלים הסבּר על מחפשי הזהב בדוסון סיטי. המדריך ה שעל פּי הסיפּוּרים ֶ סיפּר לנוּ כּי ג'ורג' קרמקס (זוֹכרים? ז תחיל את הבּהלה לזהב), בּניגוּד לכתוּב בּספר המטיילים ִ ה ה היה בּמקוֹם הנכוֹן בזמן הנכוֹן. ֶ קר ִ שלנוּ, היה איש עצל שבּמ ה שמצאוּ את גוּש הזהב, ֶ שתוֹ הם אל ִ כלל, האחים של א ִ וּב קראוּ בּעבר אינדיאנים), ִ הם היוּ ילידים (שנ ֶ אבל כּיוון שׁ כנע אוֹתם לתת לוֹ את הזהב בטענה ששלטוֹנוֹת ִ קרמקס שׁ תנוּ להם (כּילידים) להחזיק בּזהב. כּך הוּא זכּה ִ קנדה לֹא י תרחשוּ ִ י ארצוֹת הבּרית ה ֵ בּזהב וגם בּתהילה. בּרחב ין בּסיפּוּר, אני ממליצה ֵ תעני ִ בּהלוֹת זהב. למי שמ 50- כ על הסרט "הבּהלה לזהב" של צ'ארלי צ'פלין, שבּוֹ

סיור היסטורי בדוסון סיטי, המדריך לבוש ברוח התקופה ק"ג, 43 ליטר, שוקל 2- גוש זהב, בנפח של כ מיליון ש"ח! 10- ועולה כ הבהלה לזהב... 7 | ילדי טבע הדברים ה. זה סרט מצחיק מאוֹד, ֶ ה שיצאוּ למסע הז ֶ צ'פלין לוֹעג לאל י ֵ ויש בּוֹ סצנה מפוּרסמת שבּה צ'פלין וחברוֹ, המגלמים שנ הלה לזהב, אוֹכלים מרק נעל. ֶ אנשים בּמצב כּלכּלי גרוּע בּב מוּזאוֹנים רבּים מספּרים את סיפּוּר התקוּפה של הבּהלה מצא בּעיירה אשקרופט שבּקנדה. ִ יאוֹנים נ ֵ לזהב. אחד המוּז תלבּשוּ בּאוֹתה ִ יך אנשים ה ֵ רוֹאים שם מוּצגים רבּים, למשל א סעדוֹת ִ ראוּ מרכּזיוֹת טלפוֹנים, טיפּוּל רוֹפא, מ ִ יך נ ֵ תקוּפה, א אוֹ גלידריות, קוּפסאוֹת שימוּרים, מכוֹנת כּביסה אוֹ שוֹאב קראוּ ראינוֹע, ִ י הקוֹלנוֹע האילם (שנ ֵ רט ִ אבק. מוּסבּר גם על ס תנגנה בּמקבּיל ִ כּי לֹא היה בּהם קוֹל), שבּהם המוּזיקה ה לסרט, בּאמצעוּת פּסנתר שעליו ניגנוּ בּאוּלם הקוֹלנוֹע בּזמן רשה לי לנגן בפּסנתר המקוֹרי ִ יאוֹן ה ֵ ההקרנה. המדריך בּמוּז שליווה סרטים מאוֹתה תקוּפה. ניסיתי לנגן יצירה שזכרתי שכחתי את התווים... ֹ תרגשּות ִ וב ה ֹ בּעל פּה, אבל מר בנוּ דרכים ִ היוּ גם צדדים טוֹבים לבהלת הזהב, כּי בּזכוּתה נ הבּהלה לזהב "שמה ֶ רבּוֹת בּקנדה ובאלסקה. אפשר לוֹמר שׁ על המפּה" את יוּקוֹן ואלסקה. עד היוֹם רוֹב העיירוֹת הקטנוֹת שסייעוּ למחפשי הזהב קיימוֹת, וּבכוּלן חיים עד היוֹם הצאצאים של מחפשי הזהב. פסה ּ ץ לקו ּ חו ִ מ הבּהלה לזהב על ֵ למוֹד הרבּה מ ִ הוריי אוֹמרים, שניתן ל חוּץ לקוּפסה. האנשים שלֹא חיפּשׂוּ זהב, אלא ִ חשיבה מ נתנוּ שירוּתים למחפשי הזהב (מכרוּ להם ציוּד אוֹ בּיגוּד ה ֶ סעדוֹת ופאבים), הם אל ִ לחיפּוּש זהב, אוֹ בּעלי מלוֹנוֹת, מ ה שחיפּשׂוּ ואף מצאוּ זהב. אז ֶ תעשרוּ בּאמת, ולֹא אל ִ ה ֶ שׁ אומנם אני לֹא מיליארדרית, אבל אני בּהחלט מרגישה עשירה, בּידע וחוויוֹת...

מייל, לאוקיינוס הארקטי 400 רק ילדי טבע הדברים | 8 שלל צבעים ּ עצים ב י עצמה. ֵ לעיתים הנסיעה בּדרכים הארוּכּוֹת בּקנדה מעניינת בּפנ בחוֹדש 21- אנחנוּ מטיילים כּעת בּדיוּק בּזמן של חילוּפי העוֹנוֹת. ב ה ֶ גיע הסתיו. אנחנוּ מרגישים את ז ִ ץ וה ִ ים הקי ֵ סתי ִ ספּטמבּר ה תקצרים ִ היוֹת ממש קר, והימים הוֹלכים וּמ ִ בּעיקר מפני שמתחיל ל (כּמוֹ בּארץ, בּסתיו). ויש סממן נוֹסף שניתן להבחין בּוֹ בּדרך - אלוּ קראת ִ ינינוּ, ל ֵ שתנים לנגד ע ִ בעי העצים, השיחים והעלים שמ ִ הם צ השלכת שמביא איתוֹ הסתיו. ידי ִ גוונים של אדוֹם, צהוֹב, ירוֹק, ורוֹד וגם לבן מקשטים את צ שתנים בּמהלך תקוּפה קצרה יחסית ִ הדרכים והיערוֹת. הגוונים מ

"אם עץ נופל ביער ואף אחד לא שומע..." כשההורים עושים לך קרניים בתמונה, קצת הגזימו... 9 | ילדי טבע הדברים קרא ִ - שבוּע עד שבוּעיים. צפינוּ בּהם בּמהלך נסיעה לפארק שנ טומבסטון על כּביש המוֹביל צפוֹנה מדוסון סיטי עד לאוֹקיינוֹס הארקטי (האוֹקיינוֹס הצפוֹני שחלקוֹ העליוֹן ממש קוֹפא בּחוֹרף), וגם קראת "גג העוֹלם" המוֹבילה למעבר הגבוּל ִ בּדרך גבוֹהה מאוֹד שנ י להגיע לדרך "גג העוֹלם" עלינוּ על מעבּוֹרת קטנה ֵ לאלסקה. כּד ידוֹ השני של נהר היוּקוֹן. אנשים מדוסון סיטי ִ המעבירה רכבים לצ שתמשים בּמעבּוֹרת בּאוֹפן תדיר. אך בּחוֹרף ִ ידי הנהר וּמ ִ שני צ ִ חיים מ הנהר קוֹפא, והמעבורות לֹא יכוֹלה לנוּע, אז מכוֹניוֹת נוֹסעוֹת על "גשר י החוֹרף וגם אחריו יש ֵ פנ ִ ידי העיירה. ל ִ י צ ֵ קרח" בּין שנ תקוּפה של כּחודשיים שבּה הקרח לֹא מספּיק חזק ויציב את מכוֹניוֹת, וּמעבּוֹרת לֹא יכוֹלה לנוּע בּמי הנהר ֵ י לשׂ ֵ כּד שקפאוּ. לכן זוֹהי תקוּפה שבּה אנשים צריכים להחליט ין להם אפשרוּת ֵ שארים, וא ִ ה צד של הנהר הם נ ֶ יז ֵ בּא לעבוֹר לצד השני של העיירה.

מסתובבים כמו וילונות בשמים את הזוהר הצפוני ניתן לראות רק כאשר השמים מספיק חשוכים ואינם מעוננים. מזל שאפשר להיכנס לקרוואן כשממש קר ילדי טבע הדברים | 10

האורות מרקדים בשמים השתקפות זוהר הקוטב על מי האגם הזוהר הצפוני 11 | ילדי טבע הדברים יאוֹן החלל והזוֹהר הצפוֹני, וצפינּו בסרט ֵ כנסנוּ למוּז ִ בּעיירה ווטסון לייק נ וטב. זוֹ הייתה הכנה מעוּלה לתצפּית עליו בּשמי הצפוֹן. אז ֹ והר הק ֹ על ז י רוּחוֹת סולאריות ֵ גרמת על יד ִ מהוּ בּעצם זוֹהר הקוֹטב? זוֹ תוֹפעת טבע הנ השמש. ֵ פלטים מ ִ טען חשמלי הנ ִ אוֹת חלקיקים הטעוּנים בּמ ְ - הנוֹשׂ משכים לאזוֹרי הקטבים המגנטיים, וכאשר החלקיקים ִ החלקיקים נ תפּרקים ממטענם החשמלי וּפוֹלטים ִ מגיעים וּפוֹגעים בּאטמוֹספרה הם מ הוּא בּאזוֹר הקוֹטב הצפוֹני, וגם ֶ צפוֹת בּזוֹהר הצפוֹני שׁ ִ אוֹר. כּלוֹמר, ניתן ל הוּא בּאזוֹר הקוֹטב הדרוֹמי. כּיוון שאנחנוּ בּקנדה, בּצפוֹן ֶ בּזוֹהר הדרוֹמי שׁ קרא גם אורורה בוריאליס. ִ יבּשת אמריקה, חזינוּ בּזוֹהר הצפוֹני, הנ קטבים כּל השנה, ִ ראוֹת בּאזוֹרים הקרוֹבים ל ִ את תוֹפעוֹת הזוֹהר אפשר ל ינם מעוּננים. האוֹרוֹת מוֹפיעים ֵ ים מספּיק חשוּכים וא ִ אבל רק כּאשר השמי תנוֹפפים אוֹ כּזוֹהר המרקד בּשמיים אוֹ ִ ראים כווילונות מ ִ גוון צוּרוֹת, ונ ִ בּמ השמש גדולה, ֵ פלטים מ ִ בּצורת קשת צפוֹנית. כּאשר כּמות החלקיקים הנ פלטת בּצורת אוֹר יוֹצרת צוּרוֹת מוּרכּבוֹת ואף גוונים שוֹנים ִ האנרגיה הנ ילוֹת ֵ (אנרגיה היא כּוֹח לבצע עבוֹדה בּכל צוּרה וּבכל דרך). בּאחד הל צטלם בּחשיפה ארוּכּה, ִ צלחתי אפילוּ לה ִ מוֹפע האוֹרוֹת היה מרהיב, וה י ֵ כּשבּרקע האוֹרוֹת מרקדים בּשמיים. אפילו נשארתי ערה עד אחר השיא ֶ גוון רב של צוּרוֹת, שׁ ִ חצוֹת, וצפיתי בּמ קרא ִ ה מצחיק שכּכה גם נ ֶ היה "קורונה"! כּן, ז הנגיף... כּאשר לזוֹהר הקוֹטב יש אנרגיה גבוֹהה בּמיוּחד הוּא מקבּל צוּרה של כּתר אש. הצוּרה הזאת ֹ ים, מעל הר ִ בּמרכּז השמי קרא ִ קראת מאוֹתה הסיבּה שנגיף הקורונה נ ִ נ ומה לכתר. ֹ יהם יש צּורה ד ֵ שנ ִ כי ל ּ , כך ּ

תוך כדי התקדמות במעלה הנהר משנים הדגים את צבעם לאדום ומבנה הראש שלהם נעשה מגושם יותר ילדי טבע הדברים | 12 כנסנוּ לאלסקה ויצאנוּ ממנה, ִ לאחר שלוֹש פּעמים שבּהן נ מצא בּחלקה הדרוֹמי של אלסקה, הגוֹבל ִ דרך המעבר הנ גענוּ למרכּז אלסקה, לעיר הגדולה אנקורג'. ִ ם קנדה, ה ִ ע דהד ִ מצאת בּעמק המוּקף הרים מושלגים, וּבליבּי ה ִ העיר נ מיוֹן. ִ גענוּ ממש לאלסקה", בּדיוּק כּמוֹ בּד ִ קוֹל שלחש "ה הרים המושלגים, ראינוּ איילים קוֹראים ֶ על הכּביש, לצד ה ספר ִ ראוּ כּאילוּ יצאוּ מ ִ (מוס), ואף טיילנוּ בּכמה עיירוֹת שנ קראת ִ מצאת בּדרוֹם אלסקה, נ ִ דז הנ ִ אגדוֹת. העיירה ול שווייץ של אלסקה, כּי היא מוּקפת הרים וקרחוֹנים. יצאנוּ ט ארוֹך מאוֹד, עד לקרחוֹן ענק וּמדהים היוֹרד ִ מנה לשי ִ מ אל הים. קרחוֹנים נוֹצרים בּאזוֹרים קרים שבּהם יוֹרד שלג יוון ֵ דחס בּמשך שנים, וכ ִ בּמהלך השנה. השלג נערם ונ הטמפּרטוּרה נמוּכה רוֹב השנה הוּא הוֹפך לקרח דחוּס, ֶ שׁ ה ממש בּצבע כּחוֹל. בּימים חמים הוּא נמס לאט לאט, ֶ רא ִ ונ ם. ִ י קרח ענקיים צפים על המי ֵ תפּרק וגוּשׁ ִ וּלעיתים אף מ בּמהלך השיט ראינוּ גם עיטמים על העצים, לוטרות וכלבי י סלמוֹן. ה"מדגרה" ֵ ם. בּסיוּם השיט נסענוּ למדגרת דג ִ ים בּמי יהם ֵ ה הנהרוֹת שאל ֵ מצאים בּמעל ִ היא כּינוּי לאזוֹרים הנ י להטיל ֵ י סלמוֹן דרך הנהרוֹת כּד ֵ מגיעים בּכל שנה מיליוני דג (הנקבוֹת) אוֹ להפרות (הזכרים) בּיצים, בּדיוּק בּמקוֹם שבּוֹ הבּיצה. ֵ הם עצמם בּקעוּ מ הם בּוֹקעים ֶ ין; לאחר שׁ ֵ מחזוֹר החיים שלהם מאוֹד מעני הם גדלים, ֶ הבּיצים הם חיים שנה עד שנתיים בּנהר, עד שׁ ֵ מ ואז הם עוֹברים לאוֹקיינוֹס וחיים שם כּמוֹ כּל הדגים ואז שוּב ה הנהר, נגד כּיוון ֵ ם המלוּחים ושׂוֹחים בּמעל ִ עוֹזבים את המי תרבּוֹת. בּדרך למדגרה הם חשׂוּפים ִ רוֹד וּלה ְ שׂ ִ הזרם, בּמאבק ל ם. השאלה הגדולה ִ לדייגים, לדובּים, ולזיהוּם של המי יך, ֵ בּיותר שעדיין לֹא ממש יוֹדעים לה את התשוּבה היא – א ת באלסקה! ֹ יש אריו

קרחונים צפים במים, אומנם שקופים, אך נראים ממש כחולים דוכן הפלאפל בהיינס. לא שמעו על פיתות באלסקה... קייאקים לצד הקרחון העצום קולומביה, הגולש אל מי המפרץ. 13 | ילדי טבע הדברים י האוֹקיינוס, הם ֵ הם שׂוֹחים חודשים ארוּכּים בּרחב ֶ י שׁ ֵ אחר גיעוּ, וּלטפּס בּוֹ ִ מנוּ הם ה ִ מצוֹא את שפך הנהר שמ ִ יוֹדעים ל בקעוּ ִ יכת הדגירה שם הם יטילוּ את הבּיצים, ושם י ֵ בר ִ עד ל הצאצאים שלהם. שאלה דוֹמה שוֹאלים החוֹקרים בּקשר לכל ספּר ִ הנדידוֹת של בּעלי החיים בּטבע. בּשנים האחרוֹנוֹת מ י הסלמוֹן שחוֹזרים לנהרוֹת הוֹלך וקטן, ובאלסקה הקימוּ ֵ דג יצים. למדגרה מגיעים דגים בּוֹגרים להטיל בּיצים, ֵ מדגרוֹת לב ושם לאחר בּקיעת הבּיצים מגינים על הדגים, וּמשחררים אוֹתם חזרה לנהר בּגיל שנה. למשל בּשנה שעברה שחררוּ מיליוֹן דגיגונים לנהר. 270 בּמדגרה שבּעיירה ולדז ה הנהרוֹת בּדרכּם למדגרה הם בּוֹגרים ֵ הדגים ששוֹחים בּמעל וּגדוֹלים, לכן הנהרוֹת מלאים לכל אורכּם בּדובּים, גם בּאזוֹר המדגרוֹת, ואף בּאריוֹת ים, בּנוֹסף לדייגים. היה מאוֹד צפוֹת בּדובּים המנסים לצוּד דגים לצד הדייגים, ִ ין ל ֵ מעני ה לֹא ממש מצחצחים ֶ רא ִ וּבאריוֹת הים הענקיים, שכּכל הנ יהם, וּמה אני אוֹמר לכם... ֵ שיניים, היינוּ כּל כּך קרוֹבים אל זה היה מצחין. פלאפלסקה קראת ִ ניין נ ִ עיירה קטנה נוֹספת באלסקה שבּה מצאנוּ ע היינס, שם צפינוּ בדובות גריזלי הצדות דגים וּמאכילוֹת את ניין). למרבּה ההפתעה, בּעיירה ִ הגוּרים שלהן (האבּא לֹא בּע הקטנה הזאת מצאנוּ דוּכן פלאפל. בּאמת! המוֹכרת הסבירה היא מכינה בּעצמה את כּדורי הפּלאפל, ומכניסה אוֹתם ֶ שׁ סתבּר שבאלסקה לֹא שמעוּ על פּיתוֹת, ִ לתוֹך לאפה, כּי מ וגם אין לה טחינה וגם לֹא חוּמוּס. כּשסיפּרנוּ לה שאנחנוּ תרגשה, בּמיוּחד שאמרנוּ שאצלנוּ בּכל ִ ראל, היא ממש ה ְ שׂ ִ מי ה ממש מאכל לאוּמי אצלנוּ ֶ פּינת רחוֹב מוֹכרים פלאפל, וז בּארץ. אז היא ממש רצתה לדעת מה אנחנוּ חוֹשבים על הפלאפל שלה, כּאנשים שטעמוּ לֹא מעט פּעמים פלאפל ה"בּיקוֹרת" שתגיע. ֵ י חוֹששת מ ֵ היא ד ֶ ראָה שׁ ִ טוֹב. האמת שנ מבקרת דוּכן פלאפל. לאחר שאכלנוּ בקרוואן, ִ כּכה הפכתי ל . הפלאפל 10 תוֹך ִ מ 9.5 החלטנוּ לתת למנה היה ֶ ה"ציוּן" שׁ היה בּאמת טעים, אפילוּ שחסרוּ לנוּ טחינה אוֹ חוּמוּס וגם יתית. ִ פּיתה אמ

אייל קורא (מוס) הגדול במשפחת האיילים, ק"ג 550 - שוקל כ ילדי טבע הדברים | 14 לאחר חוֹדש שלם באלסקה, יצאנוּ חזרה דרוֹמה דרך קנדה, הכי ֶ ה אחד המקוֹמוֹת שׁ ֶ לכיווּן מעיינוֹת חמים בּטבע. ז יתי בּהם בּטיוּל כּוּלוֹ, בּעצם, אוּלי לֹא בּדיוּק, ותיכף ֵ הנ ֶ נ קרא ליארד. ִ מצאים בּנהר שנ ִ אפרט. המעיינוֹת החמים נ זוֹ שמוּרת טבע המוֹשכת אליה בּעלי חיים רבים. בּדרך ראינוּ גענוּ חנינוּ ִ ה ֶ דובּים, איילי קוֹרא ואפילוּ עדר ביזונים. כּשׁ י החיים ֵ י שבּעל ֵ גרש עפר גדוֹל, המוּקף גדר חשמלית, כּד ִ בּמ ם בּעל ִ י אדם. א ֵ ידרסוּ אוֹ יסכּנוּ בּנ ִ המגיעים לשמוּרה לֹא י ה לֹא זרם ממש חזק, אבל מספּיק ֶ הגדר (ז ֵ תחשמל מ ִ חיים מ ה לֹא מסכּן את חייו, אבל הוּא יחוּש ֶ י להבריח אוֹתוֹ), ז ֵ כּד תקרב לגדר. ִ תחוּשה מאוֹד לֹא נעימה, ויבין שלֹא כּדאי לו לה משכנוּ על ִ בּרגע שעברנוּ בּשער של הגדר החשמלית, ה י החיים והיער. ֵ ין בּעל ֵ ינוּ לב ֵ מסלוּל עץ, ללֹא הפרדה בּינ י אדם, ֵ שרוֹן העץ עוֹברים בּנ ִ י החיים מבינים שעל ג ֵ בּעל תקרב אליו. האמת שאני ממש ִ ינם אמוּרים לה ֵ ולכן הם א יי הפּלפּל שלנוּ (שעשׂוּי לעזוֹר ואף ֵ דאגתי, כּי שכחנוּ את ספּר תקרבים יתר על המידה). הלכנוּ בּקבוּצה, ִ להבריח דובּים המ ם ִ ה תמיד עוֹזר, ואבּא שלי ניסה להרגיע אוֹתי ואמר לי, שא ֶ ז ין הפרדה ֵ המקוֹם פּתוּח לאנשים כּבר כּל כּך הרבּה שנים, וא ה אוֹמר שעד עכשיו אף בּן אדם לֹא ֶ שרוֹן העץ ליער, ז ִ בּין ג בּעל חיים. ִ פגע מ ִ נ ם ִ כּשצעדנוּ לכיווּן המעיין, פּתאוֹם ראינוּ אייל קוֹרא ענק ע סתכּל לעברנוּ. ִ קרניים גדוֹלוֹת, שחצה את שביל העץ וה ה היה ֶ יתנוּ, ז ִ מטר מא 15 להערכתי הוּא היה בּמרחק של ממש מלחיץ. נצמדנו כּוּלם וצעדנוּ בּאיטיוּת לאחוֹר. האייל צעוֹד ִ משיך בּדרכּוֹ, ואנחנוּ החלטנוּ להמשיך ל ִ הקוֹרא ה בּאוֹמץ לעבר המעיין. ם שבו מתחממים בּבטן כּדוּר ִ ה מדהים, המי ֶ המעיין הז תוֹך הקרקע הם ממש רוֹתחים, אבל ִ הם עוֹלים מ ֶ הארץ, וּכשׁ שלג שנמס בּפסגוֹת ִ ם המגיעים מ ִ תקררים בּאמצעוּת מי ִ הם מ ם צלוּלים ִ שפּכים גם הם למעיין. כּך קיבּלנוּ מי ִ הרים, ונ ֶ ה יכן עמדנוּ), וזוֹ ֵ בטמפרטורה גבוֹהה אוֹ פּוֹשרת (תלוּי ה שארנוּ שם ִ הייתה חוויה מדהימה, בּמיוּחד כּאשר קר בּחוּץ. נ את הבּטן ֹ שם. וּבכל ז ִ כּמה שעוֹת, ולא רצינוּ לצאת מ י ֵ פנ ִ רקרה וחזרנוּ לאכוֹל ארוּחת ערב בקרוואן. רגע ל ִ ק ם שאלתם את ִ החשיך החלטנוּ לחזוֹר שוּב למעיין. א ֶ שׁ ה לֹא היה בּדיוּק היוֹם הכי טוֹב ֶ עצמכם למה כּתבתי שז ה בּאמת היה חצי יוֹם ֶ בּטיוּל, אז הנה התשובה. עד כּאן ז מוּשלם, הכי טוֹב בּטיוּל לדעתי, אבל בּהמשך... חזרנוּ לכיוון השער של הגדר החשמלית. אני החזקתי את השער י שאימא שלי ואחי הקטן יעברוּ. ידעתי ֵ בּידית הפּלסטיק, כּד ה הזרת שלי ֶ בּלי ששמתי לב קצ ִ הגדר מחשמלת, אך מ ֶ שׁ נגע בּכבל החשמלי, וחטפתי מכּת חשמל חזקה בּכל הגוּף, הכּול בּסדר ֶ לחצתי. אפילוּ שהוריי אמרוּ שׁ ִ וּממש רעדתי ונ גענוּ שוּב למעיין ִ ה ֶ בהלתי. כּשׁ ִ ין ממש סכּנה, אני מאוֹד נ ֵ וא שכּיחוּ כּל ִ ם החמים והנעימים ה ִ כנסתי בּזהירות, והמי ִ נ חשש מראשי. אחרי שהתחשמלתי ניסיתי להטעין את הטלפון הסלולרי באמצעות האצבע, אך זה לא ממש עבד... כּעת אנחנוּ ממשיכים בּמסע שלנוּ דרוֹמה לתוֹך ארצוֹת את כהפתעה עד ֹ שם אל הלֹא נוֹדע. נשאיר ז ִ הבּרית, וּמ לחודש הבא. ת ידיי ֹ ו ּ כפ ּ רם ב ֹ חשמל זו

מים צלולים בטמפרטורה מושלמת במעיין החם דובת גריזלי וגור פוסעים בכביש בהיינס, בדרך לארוחת צוהריים ניתן לצפות בבלוג שלנו, בסריקת הברקוד 15 | ילדי טבע הדברים

עינב ברזני כתב וצילם: על גאות ושפל כּדוּר הארץ, אנחנוּ אוֹמרים ִ אלף קילומטרים מ 384 מצא בּמרחק של ִ הירח נ ֶ כּשאוֹמרים לנו שׁ הוּא משפּיע על ֶ י יחסית לכוֹכבים הוּא ממש קרוֹב. אבל כּשאוֹמרים לנוּ שׁ ֵ הוּ? הר ֶ לעצמנוּ – ז ה הוּא מצליח ֶ מרחק כּז ִ יך מ ֵ שמע אחרת... א ִ ה כּבר נ ֶ כּדוּר הארץ והחיים שעליו בּכל רגע נתוּן – ז הוּא מאיר את כּדוּר הארץ בּלילה (אם כי לֹא בדיוק), אבל יש דברים ֶ ינוּ? אז נכוֹן שׁ ֵ להשפּיע על בּשעוֹת ֶ ה להאמין. שמעתם פּעם את המוּשג – גאות ושפל? כּשׁ ֶ ה שממש קשׁ ֶ הוּא עוֹשׂ ֶ שׁ החוֹף. אז ֵ תרחק מ ִ מנוּ, וּבשעוֹת אחרוֹת פּשוּט מ ִ תקרב לחוֹף וּמכסה חלקים מ ִ מסוימות הים מ ה? בּאמצעוּת כּוֹח ֶ ה את ז ֶ יך הוּא עוֹשׂ ֵ ה ידיו" של הירח, אבל א ֶ כּן, הגאות והשפל הם "מעשׂ תקרב לקרקע בּמהירוּת ִ המשיכה שלוֹ. כּן, כּמוֹ שלכדוּר הארץ יש כּוֹח משיכה שגוֹרם לנוּ לה ה של ֶ ז ִ מטוֹס...), כּך גם לירח יש. אומנם הוּא הרבּה פּחות חזק מ ִ ם אנחנוּ קוֹפצים מ ִ (בּמיוּחד א י כּדוּר ֵ י הים שעל פּנ ֵ פנ ִ ה שגוֹרם ל ֶ את משפּיע עלינוּ. כן, הוּא ז ֹ כּדוּר הארץ, אבל הוּא בּכל ז הארץ לעלות ולרדת, והוא גם משפיע על לוייתנים, כלבי ים, דייגים ואפילוּ על גולשי גלים. גם ה שגוֹרם לכדוּר ֶ יתנוּ יש כּוֹח משיכה אדיר, והוּא ז ִ מיליוֹן קילומטרים מא 150 לשמש המרוּחקת סתוֹבב סביבה. ִ הארץ לה תב, טייל, ומהנדס ּ ינב ברזני: צלם, כ ֵ ע רי ּ ו ּ ה על סיפ ֶ אווירונאוטיקה וחלל, המרצ ה חוגי ילדים ֶ מסע סביב העולם, ומנח עלי חיים ּ ת טבע, ב ֹ פעו ֹ ת, תו ֹ א קיימו ֵׂ ש ֹ נו ּ ב ר הארץ. ּ דו ּ ת ושמירה על כ ֹ שו ּ שבע היב ּ ב ילדי טבע הדברים | 16

י שלישים ֵ האוֹקיינוֹסים והימים הגדוֹלים, המכסים כּשנ יהם, לכן ֵ שטח הפּנים של כּדוּר הארץ, מחוּבּרים בּינ ִ מ קבּוֹע להם גוֹבה אחיד. ִ קל היה ל מצא ִ י הים יוּגדר אפס. כּך כּל מה שנ ֵ קבּע כּי גוֹבה פּנ ִ נ י הים" ֵ פנ ִ תחת ל ִ ה גוֹבה שלילי אוֹ "מ ֶ הי ִ ה י ֶ תחת לגוֹבה ז ִ מ קבּע כּמקוֹם הנמוּך בּיוֹתר ִ (כּמוֹ למשל ים המלח שלנוּ נ מצאים ִ י ים המלח נ ֵ י הים, כּי פּנ ֵ פנ ִ בּעוֹלם בּיחס ל י הים). ֵ תחת לגוֹבה פּנ ִ מטרים מ 430 בּגוֹבה של י הים. בּכל יוֹם ֵ ה מעל פּנ ֶ הי ִ כּל מה שמעל האפס, י י הים, בּשל תוֹפעת ֵ תחוֹללים שינוּיים בּגוֹבה פּנ ִ מ קראת גאוּת ושפל. ִ טבע הנ תרחשים בּשל השפּעת כּוֹח הכּבידה ִ ה מ ֶ שינוּיים אל (אוֹ כּוֹח המשיכה) של הירח על כּדוּר הארץ. אש שאלה: מהוּ כּוֹח הכּבידה? ֹ אני מניח שעלתה לכם בּר קרא גם כּוֹח ִ יך יכוֹל כּוֹח הכבידה (שנ ֵ כּיצד הוּא פּוֹעל? א המשיכה) של כּדוּר הארץ להשפּיע על הירח, אוֹ כּוֹח המרחק ֶ הכּבידה של הירח להשפּיע על כּדוּר הארץ, כּשׁ אלף קילומטרים? ואתם יוֹדעים מה? 384 יהם הוּא ֵ שבּינ 17 | ילדי טבע הדברים מטרים 10 העמוד הכחול מציין את הפרש גובה המים של בין גאות לשפל בעיירה הומר שבאלסקה, שם ביקרנו האוקיינוסים מושפעים מכוח הכבידה של הירח והשמש

מצאת בּמרחק של ִ יך יכוֹל כּוֹח המשיכה של השמש, שנ ֵ א כּדוּר הארץ, להשפּיע על כּדוּר הארץ? ִ מיליוֹן ק"מ מ 150 מסת הכוכבים והמרחק ביניהם הם האחראים למשיכה י כּוֹח ֵ ביניהם שכּדוּר הארץ כּאילוּ כּבוּל לשמש על יד סתוֹבב סביבה כּל הזמן, ִ המשיכה שלה, ולכן הוּא מ ם תיקחוּ ִ כּאילוּ היה קשוּר אליה בּחבל (ממש כּמוֹ שא קשרוּ אוֹתוֹ בּחבל, ואז תסוֹבבוּ אוֹתוֹ סביבכם ִ כּדוּר ות סתוֹבב כּאילוּ יש לכם כּוֹח משיכה עליו). והירח ִ – הוּא י אלף 384 סתוֹבב סביב כּדוּר הארץ בּמרחק של ִ – הוא מ ה ֶ ינוּ בּחבל, והחבל הז ֵ קילוֹמטרים, כּאילוּ הוּא קשוּר אל סתוֹבב סביב כּדוּר הארץ, ִ הוּא כּוֹח המשיכה. וכך, הירח מ ם הירח שלוֹ סביב השמש... ִ סתוֹבב ע ִ שמ ניין, כּמוֹ שלכדוּר הארץ יש ִ י לסבּך את הע ֵ אבל כּאילוּ כּד כּוֹח משיכה שמוֹשך אליו את הירח, גם לירח יש כּוֹח משיכה שמשפּיע על כּדוּר הארץ, אבל השפּעה פּחוֹת 49- חזקה. כי כדור הארץ כבד מהירח, וגדול ממנו (כ ירחים יכולים להיכנס לתוך כדור הארץ) והשמש כבדה וגדולה מכדור הארץ (בתוך השמש יכולים להיכנס יותר יך רוֹאים את ההשפּעה של ֵ ממיליון כדורי ארץ). אז א כּוֹח המשיכה של הירח והשמש על כּדוּר הארץ? בּגאוּת ושפל, למשל. כּמוֹ שכּדוּר הארץ מוֹשך אליו את הירח, פחות ּ וח הרּבה ֹ בּכ ּ הירח מוֹשך אליו את כּדוּר הארץ, אבל תרחשת ִ ותר. בּכל רגע, הגאות מ ֹ כי הּוא קטן וקל י ּ חזק פרדים בּכדוּר הארץ: אזוֹר אחד הוּא הצד ִ בּשני אזוֹרים נ הקרוֹב בּיוֹתר של כּדוּר הארץ לירח, והאזוֹר האחר הוּא הירח. ֵ ה המרוּחק בּיוֹתר מ ֶ ידוֹ הנגדי של כּדוּר הארץ, ז ִ צ י כּדוּר הארץ חש את כּוֹח ֵ בּעצם בּכל רגע, כּל מקוֹם על פּנ המשיכה של הירח בּעוצמה שוֹנה. הנקוּדה הקרוֹבה בּיוֹתר י כּדוּר הארץ תחוּש את כּוֹח הכּבידה החזק ֵ לירח על פּנ בּיוֹתר, והרחוֹקה בּיוֹתר, תחוּש את הכּוֹח החלש בּיוֹתר. ה, שם ֶ י הנקוּדוֹת האל ֵ מצא בּין שת ִ מרכּז כּדוּר הארץ נ יהן. ֵ הוּא הממוּצע בּין שת ֶ פּוֹעל כּוֹח שׁ ראל ְ שׂ ִ י י ֵ גאות ושפל בּחוֹפ צפוֹת בּגאוּת ִ ם אפשר לצאת לחוֹף הים בּתל אביב ול ִ הא גאוּת ושפל, אבל ִ ושפל? כּן. גם הים התיכוֹן מוּשפּע מ י האוֹקיינוֹסים ֵ י גוֹבה כּמוֹ בּאוֹקיינוֹס. בּחוֹפ ֵ לֹא בּהבדל הגדוֹלים ההפרשים בּין הגאות לשפל עשׂוּיים להגיע פרץ פאנדיי, ִ קרא מ ִ לעשרה מטרים, ויש מקוֹם בּקנדה, שנ מטרים! 16- שם ההבדל בּין הגאוֹת לשפל מגיע ל ירוֹפּה, ההפרשים ֵ בּים התיכוֹן הכּלוּא בּין אפריקה וא תרחשת התוֹפעה? ִ מגיעים לחצי מטר בּלבד. וּמתי מ תרחש ִ מדוּבּר בּתוֹפעה מחזוֹרית; מחזוֹר הגאות והשפל מ ילדי טבע הדברים | 18 אוניית המשא אבר-גרין תקועה בתעלת סואץ - הירח "העלה" את פני המים ועזר לחלץ אותה

יא הגאות ִ פּעמיים בּיוֹם. הזמן שבּין שׂ יא השפל הוּא כשש שעוֹת, ואם רוֹצים ִ לשׂ יק, הזמן שבּין גאות אחת לבאה אחריה ֵ לדי דקוֹת, שילוּב סיבוּב כּדוּר 24- שעוֹת ו 12- הוּא כ הארץ סביב עצמוֹ וּמסלוּל של הירח סביב כּדוּר זמוּן ִ הארץ. תנוּעת הירח היא הגוֹרם הקוֹבע את ת כּוֹח המשיכה ִ הגאות, אך גוֹבה הגאות מוּשפּע גם מ ה ֶ שתנ ִ של השמש. הפרש הגוֹבה בּין הגאות לשפל מ יוֹם, כּאשר 14 בּאוֹפן מחזוֹרי לאוֹרך החוֹדש. בּערך בּכל מיוֹני, ִ מצאים בּאוֹתוֹ ציר ד ִ הירח, כּדוּר הארץ והשמש נ כּוֹחוֹת הכּבידה שלוֹ ושל השמש פּוֹעלים יחד, דבר היוֹצר תרחשת בּמוֹלד הירח ִ גאות גבוֹהה בּמיוּחד. תוֹפעה זוֹ מ ברי). ִ ברי) אוֹ בּירח מלא (אמצע חוֹדש ע ִ (תחילת חוֹדש ע את, כּאשר הירח חצי מלא, השפּעת השמש ֹ לעוּמת ז והירח מבטלוֹת זוֹ את זוֹ, אז ההפרשים בּין הגאות והשפל הם הקטנים בּיוֹתר. שמע מועט, אך ִ ם אומנם נ ִ הפרש של חצי מטר בּגוֹבה המי י שלוֹש שנים וחצי, ֵ פנ ִ לעיתים הוא עשׂוּי לחוֹלל ניסים. ל 400 תקעה אונייה ענקית (שאורכה ִ , נ 2019 בּחוֹדש מרס אלף טונות) בּתעלת סואץ, וגרמה 220 מטרים וּמשקלה תקעוּ ללֹא ִ אוניוֹת נ 450- פקק מטוֹרף בּתעלה. יוֹתר מ ִ ל זרח ִ ירוֹפּה אוֹ דרוֹמה לכיוון מ ֵ יכוֹלת לעבוֹר צפוֹנה לא אסיה. תעלת סואץ היא תעלה מלאכוּתית (שנחפרה י הבּריטים) שנוֹעדה ֵ שנה על יד 150 י ֵ פנ ִ ם ל ִ צרי ִ בּמ זרח אסיה ִ מ ִ לקצר את הדרך לאוניוֹת שרוֹצוֹת להגיע מ היא נחפרה היוּ צריכוֹת לעקוֹף את ֶ ירוֹפּה, שעד שׁ ֵ לא 160- ירוֹפּה. אורכּה של התעלה כ ֵ כּל אפריקה בּדרך לא מטרים, ועומקה 500- ל 250 קילומטרים, רוחבּה נע בּין ט ִ אלף כּלי שי 20- די שנה עוֹברים בּה כ ִ מטרים. מ 20 עד מיליוֹן טונות. בּמרס 400 שקלו ִ טען שמ ִ המעבירים מ קראת אבר-גרין, בּגדת ִ פּגע חרטוֹם של אונייה שנ 2019 היא ממש ֶ תקעוּ בּגדה השנייה, כּך שׁ ִ יה נ ֵ התעלה, וירכת 19 | ילדי טבע הדברים שימו לב להבדלי גובה המים הירח קשור לכדור הארץ באמצעות כוח המשיכה של כדור הארץ, ומסתובב סביבו

ספינוֹת גוֹררוֹת ועשׂרוֹת דחפורים 14 . חסמה את התעלה ילוֹת בּניסיוֹן לחלץ את האונייה התקוּעה – ֵ עבדוּ ימים ול צליחוּ. ִ ולֹא ה היא גרמה ֶ תקעה, וּלאחר שׁ ִ רק שישה ימים לאחר שנ להפסדים שהוערכו במיליארדי דוֹלרים (בּשל עיכּוּב של ט לספּק את הסחוֹרה ליעדה), כּדוּר הארץ ִ מאוֹת כּלי שי ם המרבי בּתעלה ִ י המי ֵ עבר בּין הירח והשמש, וגוֹבה פּנ תקעה. ִ עלה בּכחצי מטר יוֹתר מאשר בּיוֹם שבּוֹ האונייה נ צטרפוּ למאמצי הגרירה, משכוּ ִ השמש והירח כּאילוּ ה מעלה את האונייה וחילצוּ את הפּקק העצוּם בּתעלה. לצלם גאות ושפל י לצפוֹת במחזוֹר גאוֹת ושפל וּלצלם אותו, בּלי לשבת ֵ כּד יעזר בּטבלאוֹת שבּהן ניתן ֵ על החוֹף וּלחכּוֹת, צריך לה ם, בּשעוֹת שוֹנוֹת ִ פלס המי ִ ה אוֹ ירד מ ֶ ראוֹת בּכמה יעל ִ ל יא בּגוֹבה הגאות ִ בּיממה. בּכל יממה נקבּל פּעמיים שׂ הגאות והשפל מּושּפעים ֶ ש ׁ יא שפל. כיוון ִ וּפעמיים שׂ ביחס לכדּור הארץ שּכל הזמן ּ מיקּומי הירח והשמש ִ מ ראה שינוּי בּגבהים בּכל יוֹם ואף ִ שתנים, בּטבלאוֹת נ ִ מ בּחודשים שוֹנים בּשנה. מצאת ִ לאחרוֹנה בּיקרתי בּעיירה הומר שבאלסקה, הנ על חצי האי קינאי, בחופיו של האוֹקיינוֹס השקט, ם בּין הגאות לשפל מגיע עד ִ שם ההפרש בּגוֹבה המי רה מטרים. ָ עשׂ געתי לצלם את החוֹף ִ נעזרתי בּטבלאוֹת גאות ושפל, וה בּזמן שפל. הבנתי שעליי לחפּשׂ נקוּדוֹת קבועות וטוֹבוֹת ראוֹת למשל את רוֹחב רצוּעת ִ להשוואה, שם אפשר ל ם בּיחס לשוֹבר גלים, עמוּדים אוֹ סלעים ִ החוֹף, וגוֹבה המי היוּ חשׂוּפים בּשפל. ִ ם בּזמן גאות וי ִ גדוֹלים שיכוסו בּמי וית של הצילוּם, ִ אף ניסיתי לסמן את מקום הצילוּם והזו כּן. ִ י לחזוֹר על צילוּם לשם השוואה שש שעוֹת לאחר מ ֵ כּד ה כּלל לֹא פּשוּט. למשל, ֶ אבל מהר מאוֹד הבנתי שז קרים לֹא תיארתי ִ המ ֵ כּאשר צילמתי את השפל, בּחלק מ ם ימלאוּ את אזוֹר החוֹף. עמדתי רחוֹק ִ לעצמי כּמה מי ילדי טבע הדברים | 20 רוכבים על סוסים בזמן השפל, במקום שבגאות מלא במים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=