טבע הדברים - גיליון 326 - דצמבר 2022

בין אור וחושך בסמטאות צפת העתיקה ש"ח 42 מחיר באילת | ש"ח 49 מחיר החוברת והסובב האדם לחקר החברה 2022 דצמבר | 326 גיליון העוול שנעשה לצבוע > המפוספס בישראל מה שסיפורים יכולים לעשות הנסיכה אליזבט ולודג' > 'צמרות העצים' שלכת בחרמון > סתיו במיטבו הורים למען האקלים - > ישראל עופות בסכנת הכחדה > קריטית בעולם תרבות ואמנות בברלין > ריאיון אחד בחודש > כוורות היי-טק - יצילו את הדבורים?

להבי ן את העולם ולטי י ל עם מי שמבי ן צילומים: משה אגמי סדרת טיולי עומק בדגש טבע הפלגת טבע באיי סיישל – גן העדן האבוד . בביצוע: "החברה 2512.2022- חזרה ב 17.12.2022- ימים. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה ב 8 הגאוגרפית". הפלגה מיוחדת לאנטארקטיקה עם טיסה הלוך וחזור מעל מייצרי דרייק .29.1.2023- חזרה ב 22.1.2023- ימים. יערה ומשה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. יציאה ב 8 נותר חדר אחרון! בביצוע: "פוטוטבע". הפלגת טבע באיי סיישל – גן העדן האבוד . בביצוע: "החברה הגאוגרפית". 14.3.2023- חזרה ב 7.3.2023- ימים. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה ב 8 מסעשייט מאיי סיישל לקבוצת איי אלדברה (הגלפאגוסשל האוקיינוס ההודי) . נצא בשייט מאיי 26.3.2023- חזרה ב 16.3.2023- יום. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה מסיישל ב 11 סיישל, כולל ביקור בקבוצות איי אלמוגים נידחים שבדרך, לקבוצת איי אלדברה. נשוב בטיסה מקומית ."Silhouette Cruises ק"מ. בביצוע חברת: " 1150- משם לאיי סיישל המרוחקים כ יפן - ארץ השמשהעולה . בביצוע: "עולם אחר". 20.4.2023 חזרה 8.4.2023- ימים. בהדרכת אסנת אגמי. יציאה ב 13 הפלגת טבע באיי סיישל – גן העדן האבוד . בביצוע: "החברה 17.4.2023- חזרה ב 10.4.2023- ימים. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה ב 8 הגאוגרפית". מסעשייט לשמורות הטבעשל יפן באיים הונשו והוקאידו . אסנת ומשה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. בביצוע: 2.6.2023- חזרה ב 18.5.2023- יום. יציאה ב 16 "החברה הגאוגרפית". מסעשייט בין פלאי יפן: מאוטארו שבאי הוקאידו ועד לקובה באי הונשו . אסנת ומשה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. בביצוע: 15.6.2023- חזרה ב 1.6.2023- יום. יציאה ב 15 "החברה הגאוגרפית". מסעשייט מיפן ואייה הדרומיים לטאיוואן ולפיליפינים . משה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. בביצוע: 28.6.2023- חזרה ב 14.6.2023- יום. יציאה ב 15 "החברה הגאוגרפית". טיול שייט לאיי סבלבארד (שפיצברגן) יום. שני מועדים: 11 .30.7.2023- חזרה ב 20.7.2023- יציאה בספינה ב ב. .20.7.2023- חזרה ב 10.7.2023- יציאה בספינה ב א. בביצוע "החברה הגאוגרפית". אני אהיה הבוטנאי-אקולוג בצוות ההדרכה של הספינה. הפלגה מיוחדת לאיי ג'ורג'יה הדרומית .28.10.2023- חזרה ב 14.10.2023- ימים. יערה ומשה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. יציאה ב 14 בביצוע: "פוטוטבע". מסעשייט מאיי סיישל לקבוצת איי אלדברה (הגלפאגוסשל האוקיינוס ההודי) .27.2.2024- חזרה ב 13.2.2024 - יום. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה ב 15 ."Silhouette Cruises בביצוע: " מוזמנים ומוזמנות ליצור עימנו קשר agami@tauex.tau.ac.il דוא"ל 054-6397247 משה: טלפון ,)Moshe Agami (להיכנסלערוץ יוטיוב ולרשום: בערוץהיוטיובשלי תוכלו לצפות בהרצאות ובסרטונים שלי (מומלץ ישירות בטלוויזיה) שבהם אני מתעד לצפייה בסרטונים חלק משיאי טיוליי ברחבי העולם - אפשר גם לסרוק את הברקוד משמאל לצפייה בהרצאות אפשר גם לסרוק את הברקוד מימין :2023-2022- הטיולים המתוכננים ל בהדרכתם של משה ו יערה אגמי הנוסעים לסיישל בגפם המעוניינים בבניית מסלול טיול מותאם אישית באיי , כולל המלצה על איים מיוחדים ששווים ביקור ומסלולי הליכה בדרגות קושי הגרניט שונות וכן חיבור למדריכים מקומיים שילוו אתכם במהלך הטיול, 054-943-4674 או בטלפון yaaragami@gmail.com ניתן לפנות ליערה במייל להרצאה  על סבלבארד חלק שני להרצאה  על איי אלדברה להרצאה  על סבלבארד חלק ראשון להרצאה  על איי סיישל חלק ראשון להרצאה  על איי סיישל חלק שני

10 20 30 36 40 48 56 מדורים 3................................ צער בעלי חיים | תנו לחיות לחיות | אימוץ 4................................................................................... | טבע בשטח 8.............................................................................. | אמנים בצמרת 88................................................................. יורם ירון | טבע דו - גלגלי 94............................. ד"ר רחלי עינב | יש מה לאכול בארץ הזאת 96......................................................... ד"ר מוטי רוזן | טבע המילים 97........................................................................................| פוטופיניש 68 80 48 56 רוני סופר צילום: בסמטאות צפת העתיקה. בשער: 68 80 העוולשנעשה לצבועהמפוספס בישראל כתב וצילם: עזראחדד הצבוע המפוספס, טורף ממשפחת הצבועיים, הוא הגדול בטורפי ישראל. הוא דמוי כלב בגודל בינוני, עם גב משופע שלאורכו רעמה שיכולה להזדקר. הוא מצוי בכל אזורי הארץ, וסובל מיחסי ציבור רעים בגלל אמונות תפלות. הנסיכהאליזבת ולודג’ “צמרותהעצים” כתב: נדב לוי עם בעלה הנסיך 25- הגיעה הנסיכה אליזבת בת ה 1952 בפברואר 5- ב ), השוכן על רכס האברדר Treetops פיליפ ללודג’ “צמרות העצים” ( ק”מ 10,000- שבקניה. כדי להגיע לשם, טסו בני הזוג מרחק של יותר מ בינואר באותה השנה. 31- מבריטניה לקניה ב התערוכהעל משבר האקלים הורים למען האקלים - ישראל כתבה: ד”ר יעל לבי-פינברג אישה ניצבת בשדה תירס יבש במקסיקו. היא מיישירה מבט אל המצלמה, כמעט בתחנונים, פניה מביעות חוסר אונים, אולי תהייה. נראה כי הצמחים שמאחוריה מתו, וכבר אין להם תקנה. אוצרי התערוכה “המשבר האקלימי-אקולוגי - זה הזמן לפעול”, בחרו בתמונה זו כדי להמחיש חלק מהשלכות משבר האקלים. הפוליטיקאיםמתעלמיםמהטבע והאקלים - אנחנו יכולים לשנותאת זה כתבה: איריסהאן, מנכ"ליתהחברה להגנתהטבע שהתקיימה בשארם א-שייח׳, הקהילה המדעית, 27- בוועידת האקלים ה למעט מעטים מאוד, הייתה מאוחדת ואיתנה בדעתה בדבר קיומו של משבר האקלים, והיותו תוצר של מעשי האדם. שלכתבחרמון -סתיו במיטבו כתב וצילם: אור בן-דור החרמון, ההר השני בגובהו בלוונט, מציג נופים יוצאי דופן המשתנים מעונה לעונה. אך גולת הכותרת בסתיו היא העצים המשירים את עליהם בשלכת צבעונית ומרהיבה שאין כמוה בארץ. בין אור וחושך בסמטאותצפתהעתיקה כתבו: שירלי גלסנר, נירשילה ורוני סופר/ צילם: רוני סופר בין מציאות לדמיון, לאורם של הנרות בסמטאות העיר העתיקה, מורגשת עדיין נוכחותם של גדולי הדור והמקובלים בינות לצללים המרצדים על מפתני הבתים או משקופי החלונות, כמו סוג של תיאטרון צלליות מקומי. עופותבסכנתהכחדהקריטיתבעולם כתב: ד"ר חייםמויאל מיני עופות בעולם הוגדרו בסכנת הכחדה קריטית (שני אחוזים 224 . הגורם העיקרי לכך 2020 בשנת IUCN מכלל מיני העופות) על ידי הוא בראש וראשונה פגיעה בתנאי מקומות החיות שלהם שבעבר היו משוללי סכנות כמעט. תרבות ואמנותבברלין כתב וצילם: יצחק בן עוזר ברלין הייתה אחד ממרכזי התרבות הבולטים באירופה בתקופהשבין שתי , כעשור לאחר שאוחדו שני חלקיה והפכה 21- מלחמות העולם. במאה ה לעיר מאוחדת ולבירתה של גרמניה המאוחדת, ברלין חוזרת למעמדה. ריאיון אחד בחודשעםעמרי גלפרין - כוורותהיי-טק האם ניתן לצמצם את הידלדלות אוכלוסיית דבורי הדבש? לדבורת הדבש חשיבות רבה בשרשרת גידול המזון המסופק לנו. מה יהיה על הדבורה בעתיד, בזמן שאוכלוסייתה מצטמצמת בגלל סיבות הישראלית בדרכה לעשות מעשה גלובלי BEEWISE מגוונות? חברת ולהכניס את ההיי-טק ממש אל תוככי הכוורת. 326 גיליון מספר | 2022 דצמברתוכן העניינים 1 | טבע הדברים 10 30 20 40

למען האמת - אני חרד. חרד לכיוון שאליו המדינה שלנו מובלת. על מה שקורה בפוליטיקה כבר דיברו בכל מקום, כך שאין לי מה לחדש. על מה שקורה בכבישים דיברו גם, ומאחר שכאן אין סוף לדיבורים, כי בכל רגע מתרחש אירוע מפחיד חדש - אני חרד שאם אני אומר משהו רע מישהו יעיף אותי עם האופנוע מהכביש... אז בשבת החלטתי ללכת למקום שאליו הישראלים יוצאים כדי לשאוף אוויר, לרחוץ מעליהם את מה שנחת עלינו במהלך החודש האחרון, ולראות אם גם מרחב המפלט האחרון נגזל מאיתנו. לקחתי את הנכדות התאומות בנות השמונה ואת לונה הכלבה, ויצאנו לחוף הים (במקום שהוא לא חוף ים מוכרז), לחוף שאליו מגיעים כל אלה שרוצים להתרחק מהעולם המוסדר, ושבו לא נחטוף דוח אם נשחרר את הכלבה לנפשה. והאמת? ראיתי אנשים שוכבים בניחותא על הגב, ראיתי כאלה שמטיילים עם צחוק על הפנים, ראיתי המוני כלבים שלמדו כבר שבחוף הזה אסור לריב; לשחק - כן, אבל לא לריב... ולהפתעתי, למרות העובדה שחתך האנשים היה כמעט במדויק כמו חתך שאר הישראלים, שמחוץ לחוף מוכנים להרוג זה את זה (כן, מכל הסוגים, מכל העדות, ואפילו מכל העמים המאכלסים את המדינה שלנו, ולא תאמינו - גם דתיים שכנראה צעדו בתחום השבת, כי כידוע תלוי באזור חוט תוחם), אלה הלכו זה מול זה, גברים מול נשים, ערבים מול יהודים, מזרחים מול אשכנזים, ואפילו שני גברים צעדו יד ביד, שנה. חזרתי לתקופה שבה אנשים יכלו לנסוע 60- וכולם בירכו זה את זה בחיוכים... הרגשתי צעיר ב לכל מקום בלי סכין, גז פלפל או אקדחים, ולא בגלל מחבלים... אז יקרה בארץ מה שיקרה, אך אני מקווה שכל מה שיקרה לא יביא אותנו למצב אל חזור, למצב שבו נצטרך לבנות מערכת חגים חדשה, שתבוסס על הניסים שיקרו לנו בשנים הבאות... אודי רןעורך ראשי: ד"ר רחלי עינבע' עורך: יצחק בן עוזר כתב בכיר: רוני סופרעורך צילום: פרופ' משה אגמי, פרופ' אבישי ייעוץ אקדמי: שמידע, ד"ר חיים מויאל, ד"ר רמי קליין, זהר לפיד, נדב לוי, דוד בן עוזיאל, לב בוגוסלבסקי הניקה רןהערכת מאמרים: סטודיו זאב אלדרעיצוב ועריכה גרפית: עדי לפידעיבוד ועריכת תמונות: רונית רהב, אלה עומרעריכה לשונית והגהות: לב בוגוסלבסקי, ישראל פריידין, צלמי מערכת: משה אגמי, רוני סופר, רובי רייקמנס, רונה רן, יונתן רן, אן וסרמן, שיר רן, איציק מרום יונתן רן מחשוב: נועם דניאלי מנהלת פרסום: יונתן רן אינטרנט: רונה רן מנהלת שירות לקוחות: שפירא הרצות ולוחות: רבגוןדפוס וכריכייה: עיטוף בן נוןדיוור ישיר: ברהפצה: טבע הדברים - החברה לחקר הוצאה לאור: האדם והסובב בע"מ 1 שלוחה 09-9567776 טלפון: 09-9567737 פקס: 16:00-8:0 , א-הימים: החוברת יוצאת לאור בתחילת החודש, ומגיעה למנויים במחצית השנייה של החודש 4610301 ' הרצליה ב 302 ת"דכתובת למכתבים: menuim@tevahadvarim.co.il :דואר אלקטרוני www.tevahadvarim.co.il :אתר אינטרנט של כל אחד מהמאמרים pdf ניתן להזמין בתמורה לעלות סריקה של עשרה ש"ח למאמר ש"ח לחודש 39 : מחיר מנוי לחודש 29 : מנוי דיגיטלי מחלקת שירות לקוחות 1 שלוחה 09-9567776 : טלפון 16:00-8:00 , ימים: א-ה מוקד מנויי החברה להגנת הטבע: 3 שלוחה 03-6388688 : טלפון אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום) ללא אישור המערכת. כל הזכויות שמורות © כסלו תשפ"ג 2022 דצמבר תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד 2018 , באפריל 9 | 70- יום העצמאות ה | על כל אלה - נעמי שמר | קולולם עם שלומי שבת קוד: QR לצפייה בסרטון סירקו את ה- קוד: QR לצפייה בסרטון סירקו את ה- 2018 בפברואר 14 | חיפה | ) יום אחד - מתיתיהו (מתיסיהו | קולולם אודי רן | דבר העורך

3 | טבע הדברים פינת אימוץ בעלי חיים זכרו! מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה אגודת צער בעלי חיים בישראל - פתוחה לאימוצים, מרפאה וטרינרית, ימים בשבוע. 7 התנדבויות, חילוץ וקליטה של בעלי החיים כל בעלי החיים מחוסנים ומסורסים/מעוקרות ונושאי שבב אלקטרוני. *4553 :' תל אביב. טל 159 הרצל ,14:00-08:00 :' , ו 20:00-08:00 :' שעות פעילות: א'-ה www.spca.co.il אתר: 14:00-11:00 : שבת טום כלב זכר מסוג האסקי סיבירי, בן ארבע שנים ושבעה חודשים, חברותי, אנרגטי מאוד, סקרן, יודע פקודות בסיסיות, מחונך לצרכים, מסתדר חלקית עם כלבים, ומתאים לילדים גדולים. מחפש בעלים עם ידע בגזע ואוהבי טיולים. אלביס חתול זכר מעורב, בן חמישה חודשים, חברותי, עדין, רגוע ותקשורתי מאוד. מחפש בית חם ואוהב לכל החיים. סימבה כלב זכר מעורב, בן שנתיים, חברותי, קשוב, רגוע, ואוהב לשחק. מחונך לצרכים בבסיס, ולכן דרוש רק חיזוק של הנושא. מתאים לילדים, מחפש בית חם ואוהב לכל החיים. סטפאן כלב זכר מעורב, בן שמונה חודשים, רגוע, חברותי, קשוב, חכם, אוהב לשחק ומתאים לילדים. דרוש אילוף וחינוך לצרכים. מחפש בית חם ואוהב לכל החיים. את המתוקים שבתמונות נטשו באגודת צער בעלי חיים בישראל. עצוב להם בכלוב. הם החברים הכי טובים שלנו ומגיע להם בית חם ואהבה גדולה לכל חיים. אנו קוראים לציבור אוהבי הכלבים והחתולים פתחו את ליבכם ובואו לאמץ חבר לחיים. לאגודת צער בעלי חיים בישראל - תל אביב, ניסיון של עשרות שנים במסירת כלבים לאימוץ, ובעקבות הידע הרב שנצבר במקום נבנה תהליך מוסדר של אימוץ אחראי - אימוץ שמתחיל בהחלטה מודעת ולא נובע מהתלהבות רגעית או כדי לספק את רצון הילדים, התחייבות רצינית הכוללת ידע של המאמצים על בעל החיים וכוונה אמיתית לגדל אותו לאורך כל חייו. מחכים לכם. חיותמחמד Wsava וארגון הגג העולמי - הווטרינרי WHO אהבה בימי קורונה: על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי אינן בקבוצת סיכון ואינן מהוות סיכון. בעלי חיים לא נדבקים ואינם מדבקים, ולכן אין מניעה להיות בסביבתם בית המחסה שלנו בכניסה לכפר רות והמרפאות ברמת גן ואשקלון פתוחים כרגיל. בהתאם להנחיות גם בעת בידוד. אנשים, אנו מבקשים ממי שמגיע למרפאות לטיפול בכלב/החתל להגיע לבד ולא עם 10- החדשות, בהן חל איסור על התקהלות של עד כל המשפחה, על מנת שלא לצור עומס במרפאה ואז אלו יאלצו להמתין בחוץ. בהתאם להנחיות החדשות, מתנדבים שמעוניינים להגיע להתנדב בכלבייה - יש לתאם זאת מראש על מנת שלא לצור עומס בכלבייה ואז תאלצו להמתין בחוץ. בבית המחסה שלנו בכניסה לכפר טלפון: תנו לחיות לחיות כפר רות- ובואו לאמץ! לפרטים ושעות פעילות: :waze שנים. שימו ב- 8 רות ישנם כלבים שמחכים בבידוד כבר 3 * שלוחה 3703 ויני מי שמכיר רוטוויילרים יודע שפשוט אי אפשר שלא להתאהב בהם לתמיד. ויני שלנו, מחכה שיגיע האחד שיאהב אותו לתמיד. הוא הגיע אלינו לפני שבע שנים, כשהיה גור קטן. הוא שופע אהבה אבל לא סומך במפגש הראשון, לכן כשתעברו ליד הכלוב שלו הוא ינבח המון. ויני מחכה למאמצים עם ניסיון ואהבה, אז פנו לו מקום בלב ובואו לאמץ אותו. יודלה יודלה - אין דברים כמוהו! ולא ברור מה השלמות הזאת עדיין עושה בכלבייה. יודלה המתוק שלנו, כלב שכולו אהבה, שכל היום רק רוצה להתפנק ולשחק, הוא ילד נצחי שיעשה לכם שמח בלב. אף על פי שהוא מחכה יותר מדיי זמן, הוא לא מוותר על שמחת החיים שלו, ובאמת שזה בזבוז של אהוב בכלוב. הוא הגיע אלינו לפני שש שנים ממחסום צבאי, והגיע הזמן שתעשו לו מקום בלב. יודלה בן שבע. עוזי עוזי שלנו, מחכה שבע שנים לאהבה. כלב של אהבה שסובל מאוד בלעדיה בכלבייה. הוא מתפנק בלי סוף, והוא מאולף ומעלף. עוזי אומנם לחוץ ממפגש עם אנשים חדשים, אבל אין לתאר את האהבה שהוא מעניק לאנשים שהוא מכיר. הוא לוקח חלק בפרויקט #אומנה לחיים - אימוץ ללא עלות עבור הכלבים המבוגרים שלנו, כולל טיפולים רפואיים במידת הצורך ושני שקי מזון מתנת ביופט. עוזי בן תשע. אמה אמה - היא הגיעה בגיל חודשיים ומאז עברה שנה. האם החורף אמה תזכה סוף סוף לבית חם מלא אהבה? יש לה כרס קטנה שדורשת נשיקות, אף ורוד ועיניים ירוקות מהפנטות. היא מצחיקה ושובבה, והיא אוהבת לשחק ולהתפנק בלי הפסקה. מה צריך יותר מזה כדי לזכות באהבה גדולה? אמה המהממת שלנו, היא חתלתולונת שתהפוך את החיים לוורודים, מצחיקים ומלאים אהבה. צילומים: רבקה מזרחי צילומים: תנו לחיות לחית בריג'ט חתולה נקבה מעורבת, בת חמישה חודשים, עדינה, חברותית, רגועה ותקשורתית. מחפשת בית חם ואוהב לכל החיים. ברי ברי שלנו החתיך הגיע אלינו בגיל שלוש, . הוא כמו כולם, 11 והיום הוא כבר בן ינבח בלי סוף כשתעברו ליד הסורגים שלו. הוא כמו כולם, יפתח את הלב. הוא לא מתאים לבית עם ילדים, אלא זקוק למאמצים. ברי לוקח חלק בפרויקט #אומנהלחיים - אימוץ ללא עלות עבור הכלבים המבוגרים שלנו, כולל טיפולים רפואיים במידת הצורך ושני שקי מזון מתנת ביופט. הוא לא צריך בית עם חצר, הוא יסתפק גם בדירה קטנה.

טבע בשטח חוקרים בטכניון פיתחו טכנולוגיה חדשנית לגידול רקמות להשתלה באמצעות הדפסה בתמיסה. את המחקר שהתפרסם בכתב העת הובילו פרופ' שולמית Advanced Science לבנברג והדוקטורנט מג'ד משעור מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית עם פרופ' חבצלת ביאנקו-פלד והדוקטורנט נוי חן מהפקולטה להנדסה כימית ע"ש וולפסון והתוכנית הביןיחידתית לננו-מדעים וננו-טכנולוגיה. הדפסת רקמות היא גישה חדשנית ליצירת רקמות להשתלה. בגישה זו, הקרויה גם ביוהדפסה, מוטמעים תאים חיים בדיו ביולוגית ומודפסים שכבה על גבי שכבה. הרקמה המודפסת עוברת גידול במשך ימים ושבועות, עד שהיא מוכנה להשתלה. לדברי פרופ' לבנברג, "קבוצות מחקר רבות ברחבי העולם עובדות על הדפסת רקמות, אולם רובן מתמקדות בשלב ההדפסה ובתוצר הראשוני - הרקמה המודפסת. כיום שלב גידול ברור לנו שלא פחות חשוב הוא כלומר התקופה שבין ההדפסה לבין הרקמה, ההשתלה באיבר היעד. זוהי תקופה מורכבת שבה התאים המודפסים מתחלקים, מפרישים חומר בין-תאי ההכרחי לקיום הרקמה, קושרים ביניהם קשרים חיוניים ויוצרים את הרקמה. אחת הבעיות היא שבתהליך מורכב זה נוטות הרקמות להתעוות ולהתכווץ באופן לא מבוקר". חוקרי הטכניון התמקדו, אם כן, בבלימת ההתכווצות הלא אחידה של הרקמה המודפסת בשבועות שלאחר ההדפסה. הפתרון נמצא בשינוי התווך שבו מודפסת print- הרקמה וגדלה. הקונספט החדש, , מבוסס על תווך מקורי שפיתחו and-grow החוקרים - מיקרוג'ל חדשני המשמש כחומר תמיכה בתהליך. ואכן, התווך החדש משמר חוקרים בטכניון פיתחו טכנולוגיה חדשה לגידול רקמות מודפסות להשתלה החידוש הטכנולוגי בולם את התכווצותן הטיפוסית של רקמות מודפסות בתקופה הקודמת להשתלה (למעלה) ובלעדיו. אפשר לראות שהתהליך החדשני שומר בקירוב על גודלה המקורי של הרקמה ומונע את CarGrow תוצאות גידול הרקמה המודפסת בתווך התכווצותה הדרסטית. קרדיט צילום: דוברות הטכניון κ-Carrageenan טבע הדברים | 4 0 hr CarGrow Medium 48 hr 120 hr

את גודלה של הרקמה לאחר ההדפסה ומונע ממנה להתכווץ ולאבד צורה. תהליך ייצור אמין ומבוקר של רקמה זה מאפשר מאחר פונקציונלית בגודל ובצורה הרצויים. שהחומר האמור שקוף, הוא מאפשר מעקב אחר התפתחות הרקמה באמצעות דימות. חוקרי הטכניון מקווים כי השיטה החדשה תוביל לפיתוח טכנולוגיות חדשות ליצירת שתלי רקמה, לפיתוח תרופות חדשות וכן לשיטות חדשות בייצור בשר מתורבת. הוא קרגינן CarGrow המרכיב העיקרי של , חומר המיוצר מאצות )κ-Carrageenan( אדומות וכבר מאושר כתוסף מזון על ידי .FDA הלפני כשנה פרסמה פרופ' לבנברג פריצת דרך בתחום Advanced Materials בהביו-הדפסה. באותו מחקר היא הצליחה ליצור רקמת "מתלה" מודפסת על בסיס קולגן ותאים חיים המכילה כלי דם ראשי וכלי דם קטנים שמזינים את הרקמה ומאפשרים חיבור לעורק לאחר ההשתלה. הדבר אפשר הזרמת דם מיידית לתוך הרקמה המהונדסת, מייד לאחר ההשתלה, מה שמאיץ ומשפר את קליטת הרקמה בגוף. מטעם ERC המחקר נתמך על ידי מענק האיחוד האירופי. צבאים בדקה: 54 תיעוד מיוחד מעמק הצבאים שבלב ירושלים פרופ' שולמית לבנברג. צילום: רויטל טובול פרופ' חבצלת ביאנקו-פלד. צילום: דוברות הטכניון נוי חן. צילום: דוברות הטכניון מג'ד משעור. צילום: דוברות הטכניון במהירות הצבי: בימים אלו, כשהחורף מגיע והטמפרטורות בירושלים צונחות, פארק עמק הצבאים, אתר טבע עירוני השייך לעיריית ירושלים ומנוהל על ידי החברה להגנת הטבע, הופך למסלול ריצה לצבאים, כמו גם לבני האדם. הצבי הארץ-ישראלי, מין בסכנת הכחדה עולמית, שורד בישראל במהלך החורף הודות ליכולתו להתמודד עם הטמפרטורות הנמוכות על ידי שינוי תזונתי והתנהגותי. לדברי אמנדה לינד, מנהלת הפארק מטעם החברה להגנת הטבע, בעונה זו, הצבאים משנים את תזונתם מעשב יבש לעלי שלכת וציפות של שקדים, בעלי ערך תזונתי גבוה וכנראה גם מאוד טעימים. בנוסף, הצבאים אוכלים זיתים העתירים שמן שמספק אנרגיה רבה. "בשעות הערב הצבאים יוצאים לריצה מחממת לפני צניחת הטמפרטורות. הריצות נפוצות, וניתן לראות אותן ממרפסת התצפית שבטיילת גולומב, גם כשהפארק סגור", היא אומרת. 80- אפרת יגור, מנהלת העדר בעמק, המונה כ צבאים, תיעדה ריצת חימום שהצבאים ערכו. כפי שניתן לראות, לריצה מצטרפים כמעט כל הצבאים בעדר, והיא יכולה להימשך דקות ארוכות. ענבל שמש, מנהלת התוכן בפארק: צבאים שעוברים מול המצלמה 54 "ספרנו בתוך פחות מדקה. הקהל מוזמן לבוא ליהנות  5 | טבע הדברים

טבע בשטח מהצבאים ומהטבע העירוני בכלל. הכניסה חינם, ובסופי שבוע תוכלו לפגוש את צוות ההדרכה המוכשר שלנו בשטח שישמח לספר על ההכנות של הצבאים ושאר הטבע לחורף". מצבו של הצבי הארץ-ישראלי אינו משמח, צבאים 5,000- ועל פי הערכות נותרו כ בלבד ממין זה בטבע. הסכנה העיקרית לחיי הצבאים בטבע היא בנייה והרס בתי גידול טבעיים וסלילת כבישים, שקוטעים את אזורי המחיה שלהם ומבודדים אותם מבני מינם. לכן, החברה להגנת הטבע וגופים נוספים נלחמים כדי להציל כל שטח פתוח ומסדרון אקולוגי שעוד נותר, ובמקביל הם מנסים לטייב את התכנון כך שהפיתוח יכלול מעברים אקולוגיים משמעותיים. "העבודה עוד רבה וגם שטחים המוגדרים כשטחים פתוחים, בפועל חסומים על ידי גדרות, תשתיות ועוד. סכנות נוספות נשקפות לצבאים מציידים לא חוקיים, שצדים אותם בעיקר לצורך סחר בבשרם ועורם, וריבוי קיצוני של כלבים משוטטים ותנים, שטורפים את הצבאים ועופריהם", מוסיף עמיר בלבן, מנהל תחום טבע עירוני בחברה להגנת הטבע. עמק הצבאים, שנמצא בליבה של ירושלים, 250 הוקם בשטח פתוח המתפרש על פני דונם, בין השכונות קטמונים, גבעת מרדכי והולילנד, אחרי מאבק ציבורי חסר תקדים נגד הקמת שכונה במקום. הפארק פתוח לציבור צבי שותה מים בעמק הצבאים. צילום: לירון שפירא, החברה להגנת הטבע טבעות על הקרניים. רמבו, צבי מעמק הצבאים בירושלים. צילום: עמיר בלבן, החברה להגנת הטבע 16 בכל ימות השבוע ללא תשלום, הוא מונגש לאנשים עם מוגבלויות, וניתן לראות בו באופן חופשי צבאים, ציפורים, צבים, עופות  מים, זוחלים ובעלי חיים נוספים. לצפייה בסרטון סירקו את הקוד צילום: אפרת יגור, החברה להגנת הטבע טבע הדברים | 6

7 | טבע הדברים teleteva@spni.org.il 03-6388688 לפרטים והרשמה: בשיתוף עם התכנית 09:30-08:30 התכנסות תערוכות: F16 – נווט צילומי אל"מ )מיל'( שמוליק אנג'ל שהשתחרר ומתמקד בצילום ציפורים בתעופה. תערוכת הישגים וחידושים של מרכזי הצפרות וקרן הדוכיפת. 10:20-09:30 מושב פתיחה: : פרופ' יוסי לשם, ד"ר יואב פרלמןמנחים START-UP NATURE סרטון פתיח קטע מוסיקלי - הדס אלימלך, מוסיקאית וצפרית - שיר בנושא ציפורים ברכות: - י( הרצוג'כבוד נשיא המדינה מר יצחק )בוז ברכה מוקלטת נשיא אוניברסיטת תל אביב פרופ' אריאל פורת, פרידה מאלוף )מיל‘( דורון אלמוג יו״ר הסוכנות ר קרן הדוכיפת"לשעבר יוהיהודית, תא"ל )מיל'( ד"ר עלא אבו רוכון - יו"ר נכנס של קרן הדוכיפת סמנכ"ל שימור סביבה וטבע,דן אלון, החברה להגנת הטבע טקס הענקת מלגות על שם: – איש שריון שנפל במלחמת רב“ט איל הפטר 1973 יום הכיפורים, – טייס מסוקי קרב שנפל רס“ן גידי זכאי 1990 בעת מילוי תפקידו, דצמבר, – סגן מפקד סיירת הצנחנים סרן ערן שמיר 1997 שנפל בקרב עם מחבלים בלבנון, מאי – איש הצנחנים רס“ל מוטי בחרי 1984 שנפל בלבנון בשנת שתרם לנושא הצפרות ללא הכרזת הצפר "המתמיד" תרומת משפחת כפיר – קופפרשמיד, רקע אקדמאי, לזכר עמיהוד נאור – יו"ר – נטע אחיטוב מושב בוקר 10:50-10:20 שנות צפרות בישראל – 50 פרופ' יוסי לשם – לעוף עם ציפורים ואנשים 11:20-10:50 שלושה עשורי ממשק אקטיבי של מינים אוהד הצופה – מצליחים להיטיב בסכנת הכחדה: האם אנו או למנוע את הכחדתם? 11:50-11:20 קצת שקט בבקשה!יעל לנרד – השפעות זיהום רעש על ציפורים 12:20-11:50 מבט להתחלה:ד"ר יוסף כיאט ועמיר בלבן – חילוף נוצות בדינוזאור מזוזואי 14:00-12:20 הפסקת צהריים – יו"ר – עו"ד נועה יאיון מושב אחר צהריים * הענקת משקפת לצפר צעיר מצטיין )בחסות חברת סברובסקי( 14:30-14:00 חזון צפרות ושמירת טבע בישראלד"ר יואב פרלמן – 14:50-14:30 אל"מ )מיל'( שמוליק אנג'ל – מנווט "נץ" לצלם ציפורים בתנועה 15:20- 14:50 שמירת טבע מבוססת קהילהנועם וייס – במרכז הצפרות אילת 15:50-15:20 תמותה, תחלואה, ותנועה ד"ר נילי אנגליסטר - באוכלוסיית הנשרים בישראל 16:10-15:50 התצפית המדהימה שהפכה לפרשת אמיר בן דב – ריגול והטוויץ' עם הסוויץ' - סיפורי הציפורים הכי מדהימים ששמעתם 16:40-16:10 "ראיתי ציפור רבת יופי, נטע קומורניק – הציפור ראתה אותי" - המפגש עם ציפורי הבר דרך התבוננות וציור 17:00- 16:40 יציג את סרטו החדש - עמיר בלבן "האוניברסיטה של הציפורים" 17:00 פיזור אולם סמולרש, אוניברסיטת תל אביב 2022 דצמבר 26 חנוכה, ב' בטבת תשפ"ג, חוגגים את יום העיון לצפרות 43 השנתי העיט ניצי דואה מעל מצוקי מדבר יהודה, אחד מהזוגות האחרונים שנותרו כמקננים בישראל )צילום: הדורם שיריחי( החברה להגנת הטבע מרכז הצפרות הישראלי

טבע הדברים | 8 אמנ ים בצמרת צפים ללא מאמץ, הגלים מערסלים בעדינות, העיניים פקוחות לרווחה, האיברים רפויים והנשימה האיטית מתואמת עם קצב הלב הרגוע. הכול מסביב כמעט נעצר, ואנחנו מתכנסים אט אט לתוך עצמנו, וחוץ מהד פעימות הלב אנחנו לא שומעים דבר. כמו מתוך שינה שואפים את האוויר באיטיות דרך הפה, והוא זורם לו במורד הגרון, ממלא את הריאות והנה, בעוד שנייה יתחיל המסע. קצב הלב יורד ושלווה מתפשטת באיברים. אנחנו נכנסים לעולם חדש, לא מוכר, אחר, צבעוני, מוזר, מפתיע, מסקרן, לא ידוע. בעין רגישה ובסקרנות אין קץ לוקח אותנו יצחק פטרבורג בסדרת צילומים ייחודית ומוקפדת למחוזות קסומים ולא ידועים, לעולם המרתק שמתחת למים. . עד אז 61 סיפר יצחק: “צללתי צלילה ראשונה בגיל מילאתי תפקידים בכירים כמנכ”ל קופת חולים כללית, מנכ”ל סלקום ומנהל המו”פ הייחודי של חברת טבע. יצאתי ל’חופשה אחרי צבא’ הראשונה 61 לראשונה בגיל והיחידה שלי. במהלכה נחשפתי ליופיים של האלמוגים בשנורקלינג במזרח אסיה. אף על פי שאני לא משוגע על הים (מאמינים?) חשבתי שיהיה נחמד לצלול, ומאז צלילות מסביב 350 בשלוש השנים הבאות צללתי כמעט לעולם, עד שחזרתי לתפקידים בכירים כיו”ר חברת טבע, ובהמשך כיועץ בכיר לחברה סינית מובילה. הצלילה הוסיפה לי ממדים חדשים לחיים. אני אוהב "הקסם שבמעמקים" תערוכת יחיד לאמן יצחק (איציק) פטרבורג ז"ל אוצרות התערוכה: שייקה איתן ומיכלי אדלר ייעוץ אמנותי: ד"ר גליה דוכין אריאלי עולם שלישי וטיולים, ופתאום יש בנוסף עולם כל כך יפה, של גינות אלמוגים, דגים מכל הגדלים והצבעים, מנטות, תמנונים, נחשים וצבי ים. למדתי שאני מעדיף ללא ספק את הכרישים שבים על אילו שבעולם העסקי. בדרך גיליתי את עצמי האחר - תחרותי אבל לא בכל מחיר; יודע לעצור ולהעריך יופי ולא רק לכבוש; עובד בצוות וחושב על האחר; מבלה יותר זמן עם עצמי, הרבה שעות לבד; יודע לזקק מה חשוב בחיים ומה פחות; וכל הזמן מצלם ומתעד - ממש מהצלילה הראשונה. וכל הנשמה בפנים. צלילות אחרי הצלילה 501- לאחר עשר שנים ו הראשונה, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למסע המרתק." 17.12.21- האמן יצחק (איציק) פטרבורג ז"ל נפטר ב הגלריה לאמנות עכשווית ושבטית בתל אביב Tribal Art & Israeli Art Gallery תל אביב 13 רח’ מרכז בעלי מלאכה 12:00 : בשעה 9.12.2022 , יום שישי פתיחה חגיגית: 07.01.2023 נעילה: שעות הביקור בתערוכה: 19:00 ועד 11:00- ימי שלישי עד חמישי מ 14:00 עד 10:00- ובימי שישי ושבת מ 055-923-0022 טלפון הגלריה:

9 | טבע הדברים

טבע הדברים | 10 גור צבוע בן חמישה חודשים לערך, במערב הנגב. מי שחוקר לעומק את עניין הצבוע המפוספס מגלה את העוינות של בני אדם כלפיו, ואת העוול הנוראי שגרם האדם לצבועים. יש מעט מדיי מאמרים פופולריים על הצבועים, ופחות מדיי ספרים, סרטי וידיאו וצעצועים רכים של צבועים קטנים, חמודים ונעימים, לילדים.

עזרא חדדכתב וצילם: העוול שנעשה לצבוע המפוספס בישראל ,1978 המפגש הראשון שלי עם זוג צבועים היה כשהייתי נער, בשנת בנוף ילדותי בשמורת טבע נחל דולב, מזרחית לבית שמש. אני זוכר את ההתרגשות הגדולה שאחזה בי. אז לא הכרתי צבועים, והמפגש היה קרוב. זה היה בחורף, והם היו עם שיער ארוך ורעמה מזדקרת מההתרגשות של המפגש. הרגשתי אז את הקסם שיש בחיה הזאת. אני זוכר שסיפרתי על כך למוחמד (מוסה), חבר ילדות בדואי שהתגורר באותן שנים באזור בית שמש, ושאיתו ערכתי מסעות בגבעות שסביב . מוסה אמר לי “יש לך מזל שלא 70- בית שמש בשנים של סוף שנות ה נפגשת איתם בלילה“, בעקבות דברים ששמע בילדותו מזקני הבדואים על ה“דבע“ - השם הערבי לצבוע. לפי האמונה הבדואית, מפגש בלילה עם צבוע יכול להפוך את האדם לשבוי שלו, על ידי כך שהוא יתיז עליו תרסיס שיגרום לאדם ללכת אחריו למערה שלו, כמו שבוי. כאשר האדם מצוי תחת השפעת אדי הריח שהותזו עליו מבלוטת הריח האנאליות של הצבוע, הוא אינו מסוגל יותר לחשוב ולהחליט על מעשיו, והוא הולך בעקבות הצבוע כאילו משועבד. במערה ממתינים כמה צבועים, אשר יחדיו יתקפו אותו עד מוות (שזה כמובן קשקוש...). במשך השנים היו לי מפגשים רבים עם צבועים; עקבתי אחר עשרות מאורות עם גורי צבועים, ולמדתי המון על אודותיהם. פעמים רבות נתקלתי במיתוסים, באמונות תפלות מוזרות, בפולחנים, ובסיפורים על הכוחות המיסטיים של הצבועים במהלך אינטראקציות ספציפיות אשר מתרחשות לעיתים בין בני האדם לצבועים. הבעיה היא שהאמונות האלה לא מתו, והן עדיין קיימות, משחר ההיסטוריה ועד עצם היום הזה. מי שחוקר לעומק את העניין מגלה את העוינות של בני האדם כלפי הצבוע, ואת העוול הנוראי שגרם וגורם האדם לצבועים. נֵה פְלִשְׁתִּים, שְׁלֹשָׁה ֲ ח ַּ בתנ“ך, בספר שמואל, כתוב: “וַיֵּצֵא הַמַּשְׁחִית מִמ רָאשִׁים. רֹאשׁ אֶחָד יִפְנֶה אֶל דֶּרֶךְ עָפְרָה אֶל אֶרֶץ שׁוּעָל, רֹאשׁ אֶחָד יִפְנֶה דֶּרֶךְ בֵּית חֹרוֹן וְרֹאשׁ אֶחָד יִפְנֶה דֶּרֶךְ הַגְּבוּל הַנִּשְׁקָף עַל גֵּיא הַצְּבֹעִים הַמִּדְבָּרָה“ (שמואל א’ י“ג, י“ז-י“ח). “גיא הצבועים“ הוא “הר , טורף ממשפחת הצבועיים, הוא הצבועיים), טורף ממשפחת Hyaena hyaena( הצבוע המפוספס הגדול בטורפי ישראל. הוא דמוי כלב בגודל בינוני, עם גב משופע שלאורכו רעמה שיכולה להזדקר. הצבוע המפוספס, המצוי בכל אזורי הארץ, סובל מיחסי ציבור רעים. פחד נקשר בשמם של הצבועים המפוספסים בגלל אמונות תפלות. אבל יש לציין שהצבועים המפוספסים הם בעלי חיים מיוחדים, עדינים, נאים ומרתקים, פרוותם נקייה וריחם נעים. כמו כן, יש להם ערך רב במערכת האקולוגית: הם נחשבים ל“סניטרים של הטבע“ (יחד עם הנשר, לדוגמה), משום שהם ניזונים מפגרי חיות בר דרוסות בכבישים, ומכאלו שנקטלו על ידי טורפים אחרים כמו זאבים. צבועים“ שבמשנה, הנמצא בנחל פרת. בערבית נקרא המקום ואדי אבו א-צבעה, ושם המקום מראה כי הצבועים היו נפוצים בסביבה. אחד מיובליו נקרא בפי הערבים ואדי אבו־דבע (אבי הצבועים) או ואדי שק א־דבע (מאורת הצבוע). כאמור, דַבְּע בערבית הוא צבוע. בין החוקרים והמפרשים את המילה “צבוע“ בתנ“ך יש מחלוקות; לָתִי לִי, הַעַיִט סָבִיב עָלֶיהָ; לְכוּ, אִסְפוּ כָּל-חַיַּת הַשָּׂדֶה – ֲ ַח“הַעַיִט צָבוּעַ נ הֵתָיוּ לְאָכְלָה’’ (ירמיה י“ב, ט). יש המפרשים את העיט ככינוי לעופות דורסים הניזונים מפגרים כמו הצבוע. בספר נחמיה י“א, ל“ד מוזכר יישוב במערב נחלת בנימין באזור לוד ושמו צְבֹעִים: “חָדִיד צְבֹעִים, נְבַלָּט“. דברים טובים שאמרו פנחס כהן, שנה היו אנשים, כמו 80 כבר לפני על הצבוע. פנחס כהן, שהיה מחנך ומורה לטבע וידיעת הארץ, הקים את המכון הביולוגי “בית פנחס“, שכלל פינת חי קטנה. מפינת חי זו צמח גן החיות של חיפה ,שכהן היה למנהלו הראשון. פנחס כהן, שגידל צבוע מגיל חודש ועד שנתיים ולמד את אורחות חייו בגן החיות, כותב : “בין כל החיות הידועות, אין כצבוע 1939 בכתבה על הצבוע בשנת שכה הרבה להלהיב את דמיון האדם לסיפורי בדים. כל התכונות הרעות והנתעבות חברו יחדיו כדי ליצור מפלצת בלהות אשר בשם צבוע יכנוה: רוצח ושואף לדם, ערום וגונב דעת, חופר בקברים ומגלה מתים, יינטל “בדרך כלל הוא נקי מזה מאור עיניו ואוזניו תוחרשנה“. עוד הוא כותב: מאוד, וכמנהג החתולים ינקה עצמו בלשונו המקורטפת, ולא נכון הוא הדבר כי הצבוע מלוכלך וריח רע נודף ממנו“. מהמשטרה הבריטית, ,F.W. Bird סמל כמעט באותה תקופה כתב , “זר 21 ’ , בעלון מועדון “חוקרי הטבע של ירושלים“ מס 1946 בשנת אשר יקרא את חוקי הציד של ארץ ישראל עשוי לקבל את הרושם כי נכנס לגן העדן של חובבי ספורט הציד, אך לא יעבור זמן רב בטרם תתגלה לו האמת. לציידי חיות הבר של אפריקה והודו, העתיד לא נראה זוהר במיוחד, אך לאחר מחקר זה גיליתי כי הצבוע, המתואר לעיתים כה קרובות כבעל חיים מטונף ופחדן, יכול דווקא לספק ספורט מהנה“. 11 | טבע הדברים

רוטברג מכפר יחזקאל, נטרף על ידי צבוע בשעת לילה. הנער היה בלילה. כאשר 11- כנראה סהרורי, והוא קם ממיטתו ויצא מהבית ב נודע דבר היעדרו הזעיקו את אנשי הכפר ויצאו לחפשו, וכעבור שעה מצאו אותו מבותר לבתרים בגורן. אנשי הכפרים מזועזעים מהמקרה האיום". דיווח כי ילד נטרף על ידי צבוע. וכך "על המשמר" גם העיתון נכתב אז: "כפר יחזקאל - אסון מחריד קרה פה לילד חגי רוטברג. זמן קצר לפני חצות, נעלם מביתו. לאחר זמן מצאו את גופתו מוטלת ליד פרדס וראשו נפרד מהגוף. על יד הגופה עקבות צבוע.“ פורסמה "הארץ" וגם בעיתון "דבר", פרסום דומה היה גם בעיתון ובידיעה נכתב: "חגי "ילד נהרג על ידי צבוע בכפר יחזקאל". הכותרת: ונטרף. צבוע או תן רוטברג, בן שמונה, נתקף באמצע הלילה על ידי הילד קם ממיטתו ויצא החוצה, מבלי שאימו הרגישה בדבר; יש להניח, שודר בסדרת בת של “ארץ נהדרת“ - “הפרלמנט“ - פרק 2014 בשנת שהתייחס לצבוע. הפרק צולם בספארי רמת גן, מול כלוב הצבוע הספארי המפוספס. אני משוכנע ששם לא חשבו על כך שזה יגרום נזק, ושהם לקחו את העניין הזה בקטע הומוריסטי, אבל היה צריך להכיר קצת את ההיסטוריה של הצבועים כדי להבין שאין כאן מקום להומור. אין ספק כי ג’ורג’ (שאותו מגלם אסי כהן) מ“הפרלמנט“ הוא דמות קומית נפלאה. אני בטוח שהוא אפילו לא היה מודע לנזק הגדול שבאמירות שלו, שנבעו מחוסר ידע. לאחרונה יש בישראל מספר רב של תצפיות בצבועים, ואנשים מפרסמים בכל מיני מדיות תגובות: “החיה הכי מגעילה בטבע“, “חיה מסריחה“ ועוד, וזה כנראה בהשפעת התוכנית. העוול הנוראי שנעשה לצבוע המפוספס בישראל התחזק מאוד כנראה מאז אגדת כפר יחזקאל של המאה הקודמת ממחיש איך אגדות 40- סיפור כפר יחזקאל משנות ה וסיפורים כנגד הצבוע יכולים להיות הרסניים במשך דורות. הסיפור התרחש בכפר יחזקאל באוגוסט. הילד חגי רוטברג יצא מביתו בשעה , ובני משפחתו המודאגים יצאו לחפש אחריו יחד עם תושבי 23:00 הכפר. גופתו של הילד בן השמונה נמצאה מוטלת ליד פרדס, מאות מטרים מביתו, כשראשה ערוף. אנשי הכפר העריכו אז כי היה זה צבוע שתקף את הילד, והמקרה דווח בארבעה עיתונים של התקופה. אף אחד באותו זמן לא ראה מה התרחש שם באמת, ולא הייתה שום מקרה פלילי עדות למעורבות של צבוע. הסימנים בשטח העידו על שבוצע על ידי אדם - שכן רק אדם יכול לערוף ראש. אלא שהדרך הקלה ביותר של אנשי הכפר לפתור את התעלומה הייתה להטיל את האשמה על צבוע, וכך באמת נעשה. את הדברים הבאים: 1943 באוגוסט 29- פרסם ב "המשקיף" העיתון "נער בכפר יחזקאל נטרף על ידי צבוע. נער בן שמונה, בנה של האלמנה טבע הדברים | 12 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=