טבע הדברים - גיליון 327 - ינואר 2023

ש"ח 42 מחיר באילת | ש"ח 49 מחיר החוברת 2023 ינואר | 327 גיליון המלחמה להצלת חיות הבר באפריקה כריסמס של סנטה > פרספקטיבה אינטימית על החג הכי בומבסטי שיש ריאיון אחד בחודש > מוזיאון המדוזות בקייב, אוקראינה ברלין שבין המלחמות > טורפים בעולם הצמחים > הפארק הלאומי אברדר > שבקניה והסובב האדם לחקר החברה

להבי ן את העולם ולטי י ל עם מי שמבי ן צילומים: משה אגמי סדרת טיולי עומק בדגש טבע הפלגה מיוחדת לאנטארקטיקה עם טיסה הלוך וחזור מעל מייצרי דרייק . בביצוע: 29.1.2023- חזרה ב 22.1.2023- ימים. יערה ומשה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. יציאה ב 8 הטיול מלא! "פוטוטבע". הפלגת טבע באיי סיישל – גן העדן האבוד . בביצוע: "החברה הגאוגרפית". 14.3.2023- חזרה ב 7.3.2023- ימים. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה ב 8 יציאה מובטחת! הפלגת טבע באיי סיישל – גן העדן האבוד . בביצוע: "החברה 21.3.2023- חזרה ב 14.3.2023- ימים. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה ב 8 הגאוגרפית". יפן - ארץ השמשהעולה . בביצוע: "עולם אחר". 23.4.2023 חזרה 9.4.2023- ימים. בהדרכת אסנת אגמי. יציאה ב 13 הפלגת טבע באיי סיישל – גן העדן האבוד . בביצוע: "החברה 17.4.2023- חזרה ב 10.4.2023- ימים. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה ב 8 הגאוגרפית". מסעשייט לשמורות הטבעשל יפן באיים הונשו והוקאידו . אסנת ומשה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. בביצוע: 2.6.2023- חזרה ב 18.5.2023- יום. יציאה ב 16 יציאה מובטחת! "החברה הגאוגרפית". מסעשייט בין פלאי יפן: מאוטארו שבאי הוקאידו ועד לקובה באי הונשו . אסנת ומשה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. בביצוע: 15.6.2023- חזרה ב 1.6.2023- יום. יציאה ב 15 יציאה מובטחת! "החברה הגאוגרפית". מסעשייט מיפן ואייה הדרומיים לטאיוואן ולפיליפינים . משה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. בביצוע: "החברה 28.6.2023- חזרה ב 14.6.2023- יום. יציאה ב 15 יציאה מובטחת! הגאוגרפית". טיול שייט לאיי סבלבארד (שפיצברגן) יום. שני מועדים: 11 .30.7.2023- חזרה ב 20.7.2023- יציאה בספינה ב ב. .20.7.2023- חזרה ב 10.7.2023- יציאה בספינה ב א. יציאה מובטחת! בביצוע "החברה הגאוגרפית". אני אהיה הבוטנאי-אקולוג בצוות ההדרכה של הספינה. הפלגה מיוחדת לאיי ג'ורג'יה הדרומית .28.10.2023- חזרה ב 14.10.2023- ימים. יערה ומשה אגמי בצוות ההדרכה של הספינה. יציאה ב 14 יציאה מובטחת! בביצוע: "פוטוטבע". מסעשייט מאיי סיישל לקבוצת איי אלדברה (הגלפאגוסשל האוקיינוס ההודי) .27.2.2024- חזרה ב 13.2.2024 - יום. בהדרכת יערה ומשה אגמי. יציאה ב 15 ."Silhouette Cruises בביצוע: " מוזמנים ומוזמנות ליצור עימנו קשר agami@tauex.tau.ac.il דוא"ל 054-6397247 משה: טלפון ,)Moshe Agami (להיכנסלערוץ יוטיוב ולרשום: בערוץהיוטיובשלי תוכלו לצפות בהרצאות ובסרטונים שלי (מומלץ ישירות בטלוויזיה) שבהם אני מתעד לצפייה בסרטונים חלק משיאי טיוליי ברחבי העולם - אפשר גם לסרוק את הברקוד משמאל לצפייה בהרצאות אפשר גם לסרוק את הברקוד מימין :2023- הטיולים המתוכננים ל בהדרכתם של משה ו יערה אגמי הנוסעים לסיישל בגפם המעוניינים בבניית מסלול טיול מותאם אישית באיי , כולל המלצה על איים מיוחדים ששווים ביקור ומסלולי הליכה בדרגות קושי הגרניט שונות וכן חיבור למדריכים מקומיים שילוו אתכם במהלך הטיול, 054-943-4674 או בטלפון yaaragami@gmail.com ניתן לפנות ליערה במייל להרצאה  על סבלבארד חלק שני להרצאה  על איי אלדברה להרצאה  על סבלבארד חלק ראשון להרצאה  על איי סיישל חלק ראשון להרצאה  על איי סיישל חלק שני

10 24 36 46 58 78 מדורים 3................................ צער בעלי חיים | תנו לחיות לחיות | אימוץ 4................................................................................... | טבע בשטח 8.............................................................................. | אמנים בצמרת 70................................................. יצחק בן עוזר | אתר ספא מעוצב 76...................................................... ד"ר רחלי עינב | טבע הספרים 86.................................................. אלדד הלוי | איש עסקים מזדמן 88................................................................. יורם ירון | טבע דו - גלגלי 94............................. ד"ר רחלי עינב | יש מה לאכול בארץ הזאת 96......................................................... ד"ר מוטי רוזן | טבע המילים 97........................................................................................| פוטופיניש 78 94 58 70 גור שימפנזים שניצל מידי סוחרי חיות. בשער: באדיבות אופיר דרורי צילום: הפארקהלאומי אברדרשבקניה כתב: נדב לוי קמ״ר, נמצאת משני צידי קו המשווה, מקו 583,000- קניה, ששטחה כ מעלות דרום. פארק האברדר הוא חלק מוגן באזור 4- מעלות צפון ל 4 רוחב מ' מעל פני הים. שטחו 4,000- ההררי של האברדר, והואמגיע עד לרוםשל כ קמ״ר. 13,000- הכולל כ ברלין שבין המלחמות כתב: יצחק בן עוזר בסיום מלחמת העולם השנייה חולקה ברלין לארבעה אזורים (סובייטי, אמריקאי, בריטי וצרפתי), כאשר היא מוקפת מכל צדדיה בשטח שנתון לשליטתה של גרמניה המזרחית שהייתה תחת השפעה רוסית. אחרי שנים של הפרדה התאחדו שתי הגרמניות, וברלין שבה להיות בירתה של גרמניה המאוחדת. התהליך הזה קרה בעשור האחרון של המאה הקודמת, ומאז ברלין עברה מתיחת פנים שאין דומה לה. כריסמסשל סנטה פרספקטיבהאינטימיתעל החג הכי בומבסטי שיש כתבו: ד״ר ראמז עיד, מרוואן בים ונירשילה. צילם: רוני סופר חג המולד מציין את הולדת ישוע, והוא מקובל כמעט בכל זרמי הנצרות. מרוואן בים, רועה רוחני אוונגליסט, תושב שפרעם, וד"ר ראמז עיד, אנתרופולוג קתולי תושב עילבון, שיתפו אותנו בצדדים היותר אישיים, מוצנעים ומשפחתיים של החג. חיותהבר באפריקה בסכנתהכחדה למלחמה בסחר בחיותהבר Eagle כתב: אופיר דרורי, מייסד ויו"ר עמותת אחרי הצבא יצאתי לאפריקה כדי לחיות בקרב השבטים ששמרו על אורח חייהם המסורתי, ולהכיר אותם. יום אחד פגשתי סוחרים שניסו למכור לי גור של שימפנזה. המפגשהזהשינה אתחיי והביא להקמת העמותה הגדולה ביותר באפריקה למלחמה בסוחרים בחיות בר. טורפים בעולםהצמחים כתב: ד״ר דני יואל לא העלו בדעתם אנשי המדע שקיימים צמחים 19- עד מחצית המאה ה המסוגלים להיזון מבעלי חיים. אבל אז הגיע צ›ארלס דרווין, אבי תורת ספר שכותרתו ״צמחים אוכלי חרקים״, שבו 1875- האבולוציה, ופרסם ב הציג תיאור מקיף של התופעה המופלאה הזאת של צמחים טורפים. ריאיון אחד בחודשעםעמרי גלפרין מוזיאון המדוזותבקייב, אוקראינה Jellyfish Museum כתב: עמרי גלפרין. צילומים: אורית גלפרין ובאדיבות גם בימים של מלחמה קשה מוזיאון המדוזות בעיר קייב שבאוקראינה ממשיך לפעול. במהלך התקופההמורכבתהמוזיאון נאלץ לחדשפעמייםאת האוסף הייחודי שלו, וללקט מדוזות מכל רחבי תבל. נראה שמנהל המוזיאון, אולכסנדר יאנובסקי, לא יוותר כל כך מהר על אחד החלומות הגדולים שלו ושל אשתו יאנה. 327 גיליון מספר | 2023 ינואר תוכן העניינים 1 | טבע הדברים 10 36 24 46

כאילו לא די לנו במה שקורה אצלנו, במדינה שמנוהלת בשם כוחות השמיים, נראה שמישהו מתכוון לדבר לעולם "ברחל בתי הקטנה". "תקשיבו, אתם הפוליטיקאים שבוחרים להגן על בעלי הממון שמתפרנסים מזיהום העולם, ערכתם ועידות וכינוסים, החלטתם על סמך תחשיבים שייקח למשבר שנה כדי לשנות לכם את החיים על ידי תוספת של מעלה וחצי. אבל עדיין לא הבנתם 30 האקלים שאת כל התחשיבים האלה עורכים אנשים שמרוויחים כסף מהזמן שחולף? בהתחלה שלחתי אליכם את גרטה תונברג, הילדה משוודיה; היא הצליחה לעורר את העולם בעיקר מפני שהיא ילדה תמימה. אבל בתוך ארבע שנים הוצאתם לה את האוויר מהריאות. וכשהיא הבינה שהיא בסך הכול אפיזודה חולפת בעולם, היא החליטה לא להגיע לוועידת האקלים במצרים. אחר כך עצרנו לכם את העולם; לא עוד טיסות, לא עוד אירועים המוניים, תישארו קצת בבית... (קראתם לזה קורונה...). ואז בא פוטין, והחליט להפוך סדרי עולם, והוא עוד יהפוך את העולם כולו כדי להוכיח לכם שהוא לא ילד, ושאוקראינה לא תעשה לו בית ספר, אחרי שהוא סיים את לימודיו בבית הספר של הק.ג.ב... , הסכימו המדינות החברות להגביל את 2021 בוועידת האקלים של האו"ם, שנערכה בגלזגו בסוף אחוז 40( מעלות. החליטו, אז מה? בא פוטין, סגר את ברזי הגז 1.5- ההתחממות הגלובלית ל מהתצרוכת של אירופה), וגרם במלחמת האגו שלו לערעור שוקי המזון והאנרגיה העולמיים. בשעה שכלכלות גדולות נוקטות אסטרטגיות אגרסיביות כדי להחליף דלקי מאובנים מרוסיה, והן נאלצות לנקוט צעדים קצרי טווח העלולים ליצור תלות ארוכת טווח בדלקי מאובנים - ברור שהתוצאה תגרום להרחקת המגמה המוצהרת (בדיבורים, כמובן) להגביל את ההתחממות, כי הנפט חזר לחגוג... הביטו לשם, לנסיכויות המפרץ, ותראו איך הם עושים שמח מהמונדיאל בכספי הנפט ששוטף את העולם. אני שואל אתכם; מה עוד צריך לעשות כדי לעורר אתכם? אתם יודעים מה? תראו... ואז התחילה בסין מעלות 50- מיליון ביום ; ירדו הטמפרטורות בארצות הברית ל 30 - הקורונה מחדש, והפעם ברצינות מיליון בני אדם קפאו (בבעלי הממון זה כמובן לא מצליח לפגוע...), כולם נסגרו 250- מתחת לאפס, ו בבתים ונעצרו החיים; אירופה קפאה, בוטלו עשרות אלפי טיסות, ואפילו אלינו הגיעו הגשמים וירדו כמויות של גשם משוגעות בזמן קצרים. וראיתם מה קרה בפטרה? אם לא ראיתם - צפו ביוטיוב... אבל אל דאגה, כל עוד העולם מנוהל על ידי פוליטיקאים, והפוליטיקאים מונעים מאינטרסים כספיים, שלהם ושל שותפיהם, והעולם של מחר לא כל כך מעניין אותם, כי רובם בלאו הכי בגיל השלישי - שום דבר לא ישתנה בעולם, וקרוב לוודאי שגם לא אצלנו. אז נכון, במקום לרוקן את הכינרת - אנחנו ממלאים אותה, ובעוד שבועיים נפתח את הסכרים ונזרים מים לירדן, והכול טוב ויפה, אבל עד שמנהיגי העולם לא ייקחו את העניינים לידיים (ונראה שהם לא...) הלך על העולם... אודי רןעורך ראשי: ד"ר רחלי עינבע' עורך: יצחק בן עוזר כתב בכיר: רוני סופרעורך צילום: פרופ' משה אגמי, פרופ' אבישי ייעוץ אקדמי: שמידע, ד"ר חיים מויאל, ד"ר רמי קליין, זהר לפיד, נדב לוי, דוד בן עוזיאל, לב בוגוסלבסקי הניקה רןהערכת מאמרים: סטודיו זאב אלדרעיצוב ועריכה גרפית: עדי לפידעיבוד ועריכת תמונות: רונית רהב, אלה עומרעריכה לשונית והגהות: לב בוגוסלבסקי, ישראל פריידין, צלמי מערכת: משה אגמי, רוני סופר, רובי רייקמנס, רונה רן, יונתן רן, אן וסרמן, שיר רן, איציק מרום יונתן רן מחשוב: נועם דניאלי מנהלת פרסום: יונתן רן אינטרנט: רונה רן מנהלת שירות לקוחות: שפירא הרצות ולוחות: רבגוןדפוס וכריכייה: עיטוף בן נוןדיוור ישיר: ברהפצה: טבע הדברים - החברה לחקר הוצאה לאור: האדם והסובב בע"מ 1 שלוחה 09-9567776 טלפון: 09-9567737 פקס: 16:00-8:0 , א-הימים: החוברת יוצאת לאור בתחילת החודש, ומגיעה למנויים במחצית השנייה של החודש 4610301 ' הרצליה ב 302 ת"דכתובת למכתבים: menuim@tevahadvarim.co.il :דואר אלקטרוני www.tevahadvarim.co.il :אתר אינטרנט של כל אחד מהמאמרים pdf ניתן להזמין בתמורה לעלות סריקה של עשרה ש"ח למאמר ש"ח לחודש 39 : מחיר מנוי לחודש 29 : מנוי דיגיטלי מחלקת שירות לקוחות 1 שלוחה 09-9567776 : טלפון 16:00-8:00 , ימים: א-ה מוקד מנויי החברה להגנת הטבע: 3 שלוחה 03-6388688 : טלפון אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום) ללא אישור המערכת. כל הזכויות שמורות © טבת תשפ"ג 2023 ינואר תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד אודי רן | דבר העורך

3 | טבע הדברים פינת אימוץ בעלי חיים זכרו! מאחורי כל זוג עיניים יש נשמה אגודת צער בעלי חיים בישראל - פתוחה לאימוצים, מרפאה וטרינרית, ימים בשבוע. 7 התנדבויות, חילוץ וקליטה של בעלי החיים כל בעלי החיים מחוסנים ומסורסים/מעוקרות ונושאי שבב אלקטרוני. *4553 :' תל אביב. טל 159 הרצל ,14:00-08:00 :' , ו 20:00-08:00 :' שעות פעילות: א'-ה www.spca.co.il אתר: 14:00-11:00 : שבת נילס חתול מעורב בן ארבעה חודשים, עדין, חברותי, אוהב מגע וחכם, מחפש בית חם ואוהב לכל החיים. לאה חתולה מעורבת, בת שישה חודשים, חברותית מאוד, עדינה ורגישה, מחפשת בית חם ואוהב לכל החיים. סטפן כלב מעורב בן שמונה חודשים, רגוע, חברותי, קשוב, חכם, אוהב לשחק ומתאים לילדים, מחפש בית חם ואוהב לכל החיים. דרוש אילוף וחינוך לצרכים. את המתוקים שבתמונות נטשו באגודת צער בעלי חיים בישראל. עצוב להם בכלוב. הם החברים הכי טובים שלנו ומגיע להם בית חם ואהבה גדולה לכל חיים. אנו קוראים לציבור אוהבי הכלבים והחתולים פתחו את ליבכם ובואו לאמץ חבר לחיים. לאגודת צער בעלי חיים בישראל - תל אביב, ניסיון של עשרות שנים במסירת כלבים לאימוץ, ובעקבות הידע הרב שנצבר במקום נבנה תהליך מוסדר של אימוץ אחראי - אימוץ שמתחיל בהחלטה מודעת ולא נובע מהתלהבות רגעית או כדי לספק את רצון הילדים, התחייבות רצינית הכוללת ידע של המאמצים על בעל החיים וכוונה אמיתית לגדל אותו לאורך כל חייו. מחכים לכם. חיותמחמד Wsava וארגון הגג העולמי - הווטרינרי WHO אהבה בימי קורונה: על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי אינן בקבוצת סיכון ואינן מהוות סיכון. בעלי חיים לא נדבקים ואינם מדבקים, ולכן אין מניעה להיות בסביבתם בית המחסה שלנו בכניסה לכפר רות והמרפאות ברמת גן ואשקלון פתוחים כרגיל. בהתאם להנחיות גם בעת בידוד. אנשים, אנו מבקשים ממי שמגיע למרפאות לטיפול בכלב/החתול להגיע לבד ולא עם 10- החדשות, בהן חל איסור על התקהלות של עד כל המשפחה, על מנת שלא לצור עומס במרפאה ואז אלו יאלצו להמתין בחוץ. בהתאם להנחיות החדשות, מתנדבים שמעוניינים להגיע להתנדב בכלבייה - יש לתאם זאת מראש על מנת שלא לצור עומס בכלבייה ואז תאלצו להמתין בחוץ. בבית המחסה שלנו בכניסה לכפר תנו לחיות לחיות כפר רות - ובואו לאמץ! :waze שנים. שימו ב- 8 רות ישנם כלבים שמחכים בבידוד כבר 3 * שלוחה 3703 : טלפוןלפרטים ושעות פעילות: דנון כמה שזה מייאש להיות החתולון הכי חמוד שיש ולחכות כל כך הרבה זמן שמישהו יבחין בך... דנון המהממון שלנו, חתולון בן שנה וקצת שהגיע כגור קטן והזמן חלף, גדל בחתולייה והאף הוורוד שלו עדיין מחכה לנשיקה ממאמצים שיאהבו אותו בלי הפסקה. נינג'ה הוא פשוט הכי מתוק שיש, והוא יגרום לכם כל הזמן לחייך. נינג'ה המתוק, ג'ינג'ולון שובב ומצחיק, שאוהב לשחק ובלי סוף להתפנק, מחכה לבית חם שבו האהבה תפרח כל הזמן. נינג'ה בן ארבעה חודשים. ריקו ריקו ננטש פעמיים, והיום הוא כבר בן עשר. ריקו הוא כלב קטן שנלחץ בקלות ויכול לנשוך. זו הסיבה לכך שננטש פעמיים. כשהוא מכיר ורגוע ובטוח, הוא ממרח של אהבה. ריקו זקוק לבית שקט ורגוע, ולמאמצים עם ניסיון שיוציאו אותו מכאן מהר, והפעם לתמיד! ריקו לוקח חלק בפרויקט אומנה לחיים - אימוץ ללא עלות עבור הכלבים המבוגרים שלנו, כולל טיפולים רפואיים במידת הצורך ושני שקי מזון גדולים. דוריטוס רואים את החיוך הקטן והמתוק הזה? האם העובדה שהמושלמת הזאת קורצת ועל שלוש רגליים מתפנקת תגרום לכם לרוץ ולאמץ אותה? דוריטוס הבובה, פינוקית סופר חברותית, מקסימה וכובשת, מחכה למאמצים שיזכו באהובה מהסרטים. דוריטוס בת ארבעה חודשים. צילומים: צער בעלי חיים צילומים: תנו לחיות לחית סאלי כלבה מעורבת בת שנה וחודשיים, חברותית, קשובה ועדינה, מחפשת בית חם ואוהב לכל החיים. דרוש אילוף וחינוך לצרכים. רחל חתולה מעורבת בת שישה חודשים, חברותית מאוד, עדינה ורגישה, מחפשת בית חם ואוהב לכל החיים. קו העיניים הירוקות, הגדולות והמהפנטות האלה, איך אפשר שלא להתאהב בהן? קו היפהפייה שלנו היא חתולונת עדינה ומדהימה על שלוש רגליים. היא כל כך טובה ומתוקה, עד שאין חתול בחתולייה שלא אוהב אותה. אבל לבני האדם קצת יותר קשה לקבל את האחר, ולכן קו עדיין מחכה. קו בת חמש.

טבע בשטח שנה, 80- המחשבים פרצו לעולם לפני כ ומעורבותם בחיינו הולכת ומעמיקה ללא הרף. מעשור לעשור נעשים המחשבים קטנים ומהירים יותר, אולם המבנה הבסיסי שלהם לא השתנה: מעבד וזיכרון. למבנה הדואלי הזה חסרונות רבים, ובהם המשאבים המוקדשים לתקשורת ביניהם – המעבד מבצע חישובים ושולח אותם לאחסון בזיכרון, והזיכרון מעביר למעבד מידע על פי צורך. תקשורת זו מצריכה משאבים יקרי ערך של זמן ואנרגיה, בעיה הבולטת במיוחד במכשירי קצה כגון טלפון נייד. פרופ' שחר קוטינסקי מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע"ש ויטרבי מציע ומציג זיכרון המבצע חישובים אלטרנטיבהמבטיחה: . מדובר בהתקן חומרה טהור, כלומר בעצמו צ'יפ שהתוכנה כבר מוטמעת בתוכו ואינה Nature חיצונית. במחקר שהתפרסם במדגים פרופ' קוטינסקי את Electronics יעילותה של הטכנולוגיה האמורה ברשתות נוירונים. לפיתוח שותפים ד"ר וויי וואנג וד"ר לואי דאניאל, שהיו חברים בקבוצת המחקר Tower של פרופ' קוטינסקי, וחוקרים מחברת .Semiconductor "אנחנו נוהגים להתייחס למחשב כאל מוח", אומר פרופ' קוטינסקי, "אבל במוח האמיתי שלנו אין הפרדה בין זיכרון למעבד או בין אזורי חשיבה לאזורי אחסון. החומרה שפיתחנו היא חומרה נוירומורפית – היא שואבת השראה מהמוח, וכמו במוח, גם בה אין הפרדה בין זיכרון לעיבוד. המבנה שלה עשוי נוירונים וסינפסות הבנויים באמצעות רכיבים חשמליים. כך אנו מבטלים את צוואר הבקבוק שיוצר הצורך בתקשורת בין שני חלקי המחשב המסורתי". גם בעולם המחשוב הקלאסי, הדואלי, נרשמו בעשורים האחרונים הצלחות כבירות. התקשורת דיווחה בהתלהבות על כך שתוכנת "כחול עמוק" ניצחה את השחמטאי גברה על AlphaGo גארי קספרוב, ולימים אלוף ה"גו" לי סדול. עם זאת, מזכיר פרופ' עובדת על AlphaGo קוטינסקי, "תוכנת מחשבים מסלול מחדש חומרה Tower Semiconductor פרופ' שחר קוטינסקי מהטכניון פיתח עם עמיתיו בהבנויה בהשראת המוח ומממשת אלגוריתמים של בינה מלאכותית . קרדיט צילום: ניצן זוהר, דוברות הטכניון probe station מערך ממריסטורים בבדיקה תחת טבע הדברים | 4

מעבדים, ובכל משחק היא צורכת 1,500 דולר. שחקן 'גו' אנושי 3,000 חשמל שעלותו יכול להסתפק באותו זמן בכריך ממוצע, אבל לא פחות חשוב - השחקן האנושי מסוגל גם לדבר, לנהוג ולבצע משימות רבות אחרות שאינה יכולה לבצע. לכן ברור כיום AlphaGo שההישגים במחשוב הקלאסי מוגבלים מאוד, ובשביל קפיצת דרך דרושה קפיצת פרדיגמה".  במאמר קודם הדגים פרופ' קוטינסקי את יעילותו של רכיב זיכרון מסחרי של חברת כאבן בניין בחישובי Semiconductor Tower בינה מלאכותית. כעת הוא פיתח שבב מרובה יכולות המבוסס על רכיבי זיכרון אלו. שבב זה מאחסן את המידע ומעבד אותו באותה יחידה, בדומה למוח האנושי. גדולתו של הצ'יפ ביכולתו ללמוד מדוגמאות, והמשימה במחקר הנוכחי הייתה קריאת כתב יד. הצ'יפ, ש"התאמן" על מאגר דוגמאות עצום, סיפק דיוק גבוה בזיהוי כתב יד, זאת תוך צריכת אנרגיה מועטה בלבד - בניגוד למערכות תוכנה קיימות העוסקות בזיהוי כתב יד. רשתות נוירונים מלאכותיות דומות קונספטואלית למוחנו: הן מקבלות דוגמאות מעגל מודפס המשמש לבדיקת מעגלי הממריסטורים. קרדיט צילום: ניצן זוהר, דוברות הטכניון 5 | טבע הדברים

טבע בשטח הפיכת תאי חיידק לרשתות נוירונים המבצעות משימות מורכבות - להישג זה, Nature שהתפרסם בכתב העת , אחראים פרופ’ ראמז Communications דניאל מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית .MIT בטכניון ועמיתיו בטכניון וב- הצליחו לתכנת MIT חוקרי הטכניון וכרשתות נוירונים תאי חיידק כך שיתפקדו המתגים, במקרה זה, הם שאפשר לאמן. הקרויות DNA גנים שקוּבּעו על יחידות פלסמידים. באמצעות אלגוריתמים גנטיים ייעודיים שפיתחו החוקרים הם יצרו, בסופו של דבר, חיידקים שהם מחשבים חכמים. “גם תאים חיים הם יחידות חישוב, ובמובנים הרבים אלה יחידות חישוב יעילות הרבה יותר”, מסביר פרופ’ דניאל. “חיידקים, שהתפתחו במיליארדי שנות אבולוציה, מבצעים פעולות מורכבות מאוד, כגון חלוקת תאים, צריכת חומרי תזונה וסילוק פסולת. בניגוד למחשבים אלקטרוניים, שבנויים ,)1 ,0( ממתגים דיגיטליים פשוטים בלבד בתא החי פועלים גם רכיבים אנלוגיים, וכן לולאות משוב, המייצרות בקרה מתמדת על החישובים השונים. כל זה מאפשר לתא לבצע משימות מסובכות תוך צריכה של אנרגיה מועטה מאוד”. בעבודה הנוכחית בנו החוקרים מעגלים גנטיים בהשראת רשתות עצביות. הגנים במעגלים אלה מפעילים ומכבים זה את זה על סמך גירוי חיצוני. התוצאה: חיידק מתוכנת מציגים: MIT פרופ’ ראמז דניאל מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון ופרופ’ רון ויס מפעילויות חישוביות מורכבות בתאים חיים של הנושא הנחקר - כתב יד, במקרה זה - ומסיקות מכך בעצמן על ההבדלים בין האותיות וכיצד לזהות נכון אותיות. כאשר רשת הנוירונים מוטמעת בחומרה, תהליך הלמידה מחזק את הקישוריות בין רכיבים בצ'יפ, זאת בדומה לחיזוק הקשרים בין הסינפסות במוחנו במהלך למידה. לצ'יפ החדש שימושים פוטנציאליים רבים מספור. לדוגמה, אפשר לשלבו בחיישני מצלמה של טלפונים ומכשירים אחרים, מה שיחסוך את הצורך בהמרה בין אותות אנלוגיים ודיגיטליים ויאפשר אנליזה של התמונה עצמה ללא צורך לתרגם אותה לפורמט דיגיטלי. "חברות מסחריות נמצאות במרוץ מתמיד לשיפור המוצרים שלהן", אומר פרופ' קוטינסקי. "הן אינן יכולות לחזור שוב ושוב ללוח השרטוט ולתכנן מוצרים חדשים לגמרי, כי ההשקעה עצומה והסיכון ברור. כאן נכנס היתרון שיש לנו באקדמיה – ביכולתנו לפתח תפיסות טכנולוגיות חדשות שישפרו באופן משמעותי מוצרים הקיימים בשוק". את המחקר, בהנחיית פרופ' קוטינסקי, הובילו ד"ר וויי וואנג, שעשה את הפוסט-דוקטורט בהנחיית פרופ' קוטינסקי ועומד כיום בראש קבוצת מחקר משלו בשנז'ן, סין; וד"ר לואי דאניאל, שהשלים את הדוקטורט בהנחיית פרופ' קוטינסקי וכיום עובד בחברת מובילאיי. פרופ’ שחר קוטינסקי. צילום: ניצן זוהר, דוברות הטכניון ד”ר וויי וואנג. צילום: ניצן זוהר, דוברות הטכניון ד”ר לואי דאניאל צילום: ניצן זוהר, דוברות הטכניון ד"ר וואנג פיתח את הקונספט התיאורטי של הצ'יפ וערך את הניסויים, וד"ר דאניאל עיצב את הצ'יפ והוביל את השלבים שהביאו לייצורו. המחקר נתמך על ידי האיחוד האירופי  .FETOPEN ו- ERC במסגרת תוכניות כיצד להפוך תאי חיידק לרשתות נוירונים? טבע הדברים | 6

רשת נוירונים שאפשר לאמנה על ידי המשמש . היישומים משתרעים על אלגוריתמים גנטיים תחומים שונים, ובהם רפואה, אלקטרוניקה חדשה וזיהוי חומרים מסוכנים. יחד עם פרופ’ דניאל ערכו את המחקר פרופ’ וחוקרי הטכניון ד”ר מונא MIT רון וייס מחביב וד”ר לונה ריזיק מהפקולטה להנדסת ביו-רפואית וד”ר לואי דניאל מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים ע”ש ויטרבי. לדברי פרופ’ דניאל, “שילובם של חוקרים מעולמות האלקטרוניקה והביולוגיה הסינתטית אפשר את השגת התוצאות המוצגות במאמר .”Nature Communications במחקריו של פרופ’ דניאל בעשור האחרון מתמקדים בהפיכת חיידקים ליחידות חישוב. לדבריו, יצירתם של מחשבים חכמים על גבי תאים חיים טומנת בחובה פוטנציאל עצום, ובקבוצת המחקר של פרופ’ דניאל כבר בוחנים יישומים אפשריים, כגון זיהוי חומרים רעילים וטיפול בסרטן ובמחלות מעי על ידי נגיפים מהונדסים. המחקר נתמך על ידי קרן משפחת נויבאור, ), האיחוד ISF הקרן הלאומית למדע ( ), המרכז 2020 Horizon האירופי (תוכנית הבינתחומי למדעי החיים וההנדסה ע"ש לורי  .DARPA לוקיי וסוכנות איור קונספטואלי: פעילויות חישוביות מורכבות בתאי חיידק. קרדיט: דוברות הטכניון פרופ’ ראמז דניאל . צילום: דוברות הטכניון ד”ר מונא חביב . צילום: דוברות הטכניון ד”ר לונה ריזיק . צילום: דוברות הטכניון ד”ר לואי דניאל . צילום: דוברות הטכניון 7 | טבע הדברים

טבע הדברים | 8 אמנ ים בצמרת , ישראל) רושם מיניאטורות דיו עדינות על נייר 1952- דוד אמיר (נולד ב זה שנים רבות. הוא החל את דרכו בעבודות מופשטות, גדושות צבע ואינטנסיביות בהבעתן. אטאט השתנה גודלם של הציורים וגודש הצבע פינה את מקומו לדיו השחור. אחת מנקודות המפנה בדרכו האמנותית קשורה לאירוע משפחתי טרגי, שאמיר תיאר אותו בסדרת רישומים נרטיביים. מאז, עבודותיו חגות סביבו ומדגישות אותו בסדרות אין סופיות של קווקווים עדינים ונקודות זעירות, שצפיפותם ומקומם על הנייר משתנים. האמנות המיניאטורית של אמיר משלבת מבעים ספונטניים עם תכנון קפדני. הוא נמנע משימוש בדימויים מוכרים, ורק לעיתים אפשר לזהות בעבודות חלקי דיוקן מסתוריים או רמזים לצמחייה מוכרת. הקומפוזיציות משתנות מרישום לרישום: לעיתים הכתמים מפוזרים על דוד אמיר עבודות חדשות תערוכת יחיד בגלריית תיאטרון ירושלים אוצרת התערוכה: ד"ר בת שבע אידה 12:00 בשעה 6.1.2023 , פתיחה חגיגית: יום שישי פני הדף ללא נושא מרכזי אחד, ולעיתים הנקודות הדקיקות מבליטות דימוי מסוים. על אף המונוכרומטיות של העבודות, צפיפות הקווים יוצרת מגוון עשיר של כתמים, והרישומים נדמים “צבעוניים“ בדרכם. נעמי בריקמן ירושלים 20 רח' מרכוסגלריית התיאטרון - 12:00 : בשעה 6.1.2023 , יום שישי פתיחה חגיגית: 28.02.2023 נעילה: כניסה חופשית. שעות הביקור בתערוכה: 21:00-16:00 : ימים א-ה 14:00-10:00 : יום שישי 21:30 מוצ“ש עד

9 | טבע הדברים

טבע הדברים | 10 בתמונת הרקע: לפוינט לנאנה מעפילים רגלית על שיפועים חדים של קרחונים שכבר אין בהם שלג, מעבר לקו הרום של סביוני הענק שמגיעים כמו 4,850- מטרים מעל פני הים, מגיעים תחילה לבקתות ברום כ 4,650- עד כ בטרם מעפילים לפסגה שבעבר הייתה Shimptons Hut ו- Austrian Hut ה- מטרים ומאז ההפשרה הגלובלית של שלגים בהרים גבוהים 5,050- ברום כ .Chris Murphy מטרים בלבד. צילם: 4,895- בעולם, גובהה הנוכחי הינו כ בתמונה: נדב לוי

הפארק הלאומי אברדר שבקניה נדב לוי :כתב 11 | טבע הדברים

מאמר זה הוא המשך לכתבה מהגיליון הקודם, על המלכה אליזבת השנייה, שצעדה וטיפסה ללודג’ “הצייד” שברכס האברדר כנסיכה, וירדה ממנו יום אחר כך כמלכה. הגיעו לאפריקה הרפתקנים רבים, 19- במחצית השנייה של המאה ה RoyalGeographical בעיקרמטעם“החברההגיאוגרפיתהמלכותית” ( מ' מעל פני הים), באמצע פסגת 4,985( הר קניה: משמאל, פוינט לנאנה .1 מ') ומימין פסגת באטיאן שהיה אחיו הבכור של לנאנה שהיו 5,100( גליון Franco Pecchio שטענו ששיתף פעולה עם הבריטים. צילם: מורדות אזורים הרריים בקו המשווה משובצים תחילה ביערות גשם .2 הרריים, המתחילים בחגורת עצי הפודוקרפוס (עצים מחטניים קדומים), ובכל מיני צמחים אנדמיים לכל הר או רכס באזור קו המשווה באפריקה. Leonora (Ellie) Enking צילום: באחו האפרו-אלפיני שמתחיל ברכס האברדר בולטים סביונים כרוביים, .3 שעמודי התפרחתשלהם מתנשאים לגובה של כשני מ' וחצי. מעליהם עם מעט תחומי חפיפה, מתגלים סביוני ענק מאריכי ימים, שגובהם כשמונה Ray מ'. זהו צמח בצורת עץ היוצר מעין יער משלו מעל לקו היער. צילום: in Manila ), הלקטים-ציידים-דייגים שחיים בימת טורקנה, Almolo בני האלמולו ( .5-4 1,000- אגם סודה בצפון קניה, הגיעו לאזור מאתיופיה כנראה לפני כ שנה. הם עוסקים גם בציד תנינים ודיג, ונותרו מהם כמה מאות בני אדם EU Civil Protection and Hu המדברים בשפת הסמבורו. צילומים: בטיולי הקמפינג שלנו לאגם טורקנה בצפון-קניה התמקמנו תמיד בעיירה .6 ) בקרבת האגם ובדרכנו ומסביבנו כפרים גדולים Loyangalani לויאנגלני ( ) המשתמשים Turkana (מאנייאטות) של תרבות הרועים של הטורקנה ( בעיקר בעזים, גמלים וחמורים, אך באזור מעט מדי גשמים כדי להשתמש למחייתם בעדרי בקר. לא הרחק מהעיירה ביקרנו תדיר באחד או שני כפרי Donatella Venturi : אלמולו. צילום בצוותא עם “מכון הגיאוגרפים הבריטים”, שנוסדו בלונדון ,)Society . הם מימנו את המשלחות של דיוויד ליווינגסטון שגילה למערב 1830- מ את מפלי ויקטוריה, העיתונאי האמריקאי הנרי מורטון סטנלי ואחרים, שהקדישו מאמצים אדירים בניסיונות למפות את יבשת אפריקה. החברה הגיאוגרפית של לונדון החלה כמועדון סועדים, והתפתחה במהרה למכון שמטרתו “קידום מדע הגיאוגרפיה”. בהמשך הטמיעו לתוכם את האגודה האפריקאית הוותיקה יותר שייסד ג’וזף באנקס . במשך הזמן עלה בידם להוכיח את קיומן של שתי זרועות 1788- כבר ב טבע הדברים | 12 2 1

הבקע האפריקאי, המזרחית והמערבית, שבישראל מוכר כשקע הסוריאפריקאי המתחיל בהרי הטאורוס שבטורקיה, עובר בים סוף ומסתיים במוזמביק. ) ההונגרי סרק את טנזניה וקניה Teleki הגיאוגרף קאונט סמואל טלקי ( , טיפס על הקילימנג’רו והר קניה, השני בגובהו באפריקה, 1887- החל מ והגיע עד אגם רודולף (כיום אגם טורקנה) שבצפון קניה. מחקרים הראו מ’ מעל פני הים, 7,000- שהר קניה היה בעבר הר געש שהיתמר לגובה כ והיה יכול להיות ההר הגבוה ביותר ביבשת. האגדה מספרת שהגיאולוג את המפות 1891- ) קיבל במשרדו ב Suess( האוסטרי אדוארד סוויס שהכינו המגלים הגיאוגרפים, והבין שמדובר בבקע-שקע (שאורכו ק”מ), מבלי שכף רגלו תדרוך ביבשת. הוא היה הראשון שהציע 6,000- כ שהעמקים וההרים החוצים את מזרח אפריקה ומערבה הם תולדה של 13 תנועות טקטוניות. באזורים טופוגרפיים ייחודיים אלה נכללות מדינות, והם נצפו מהחלל. רכס האברדר שבקניה התפרסם לאחר שטלקי החל במסעו דרך ארץ הקיקויו שבקניה, ולא חדל להתפעל ממספרם הרב של העצים המתחדשים בה. הוא לא הבין שכריתת היערות החלה בטרם הגיעו 13 | טבע הדברים 4 3 5 6

מ’ על הר 4,300- האירופאים הראשונים לקניה. טלקי העפיל לרום של כ מ’) 5,985- הקילימנג’רו בטנזניה (הגבוה באפריקה, כ סיורינו בהר קניה החלו תמיד במורדות ההר בחגורת עצי הפודוקרפווס ), שהתפרסמו בכך שגזעיהם מסתובבים עם כיוון השעון Podocarpus( בחלק הצפוני של הר קניה, וכנגד כיוון השעון בחלק הדרומי של ההר. מ’, התחלנו בעבר לבצע את הטרק 4,200- בכמה אזורים בהר, ברום כ 4,850 לפנות בוקר, כדי להגיע תחילה לרום 2:00 לפסגת ההר בשעה מ’, אל “הבקתה האוסטרית” שממנה רואים את הזריחה. לאחריה, ”, הפסגה השלישית Point Lenana מ’, ל-” 5,050- העפלנו אז לרום כ מ’ 4,985- בגובהה בהר, שאליה אפשר לטפס ללא חבלים (כיום גובהה כ בלבד, בשל הפשרה מוגברת של שלגים שנגרמת כתוצאה מההתחממות הגלובלית). ההר שוכן במרכז קניה, בצמוד ומדרום לקו המשווה, וכ- ק”מ צפונית-מזרחית לבירה ניירובי. 140 קמ”ר, נמצאת משני צידי קו המשווה, מקו 583,000- קניה, ששטחה כ מעלות דרום. פארק האברדר הוא חלק מוגן 4- מעלות צפון ל 4 רוחב מ’ מעל פני 4,000-2,000- באזור ההררי של האברדר, שמגיע לרום כ קמ”ר, והוא נראה כרצועה צרה המשתרעת 13,000- הים. שטחו הכולל כ ) שיושבת על קו המשווה Nanyuki מדרום הבירה ניירובי ועד לנניוקי ( ) הייתה מלכתחילה עיירת מרכז Nyeri בצפון הגזרה. העיירה ניירי ( תושבים. אורכו של פארק האברדר 30,000- אדמיניסטרטיבי והיו בה כ ק”מ מצפון 100- ק”מ. שטח הפארק מתחיל כ 50- ק”מ ורוחבו כ 190- כ , במטרה להגן על בעלי 1950 לניירובי, והוא הוכרז כאזור מוגן במאי קמ”ר בלבד, והוא 767- החיים שבו. שטחו המוכרז כפארק לאומי הוא כ מכיל מגוון רחב של נופים, נהרות, נחלים ופלגי מים וכמה מפלים, והוא צופה על עמק הריפט, בעיקר על הימות נקורו ונאייבשה, שגובה פני מ’ מעל פני הים. הנופים העיקריים הם 1890- וכ 1,700- המים בהן כ אזורים עשבוניים משובצים עמקים וכתמי יערות גשם הרריים, בתוכם חגורת הבמבוק ויערות גשם אמיתיים המאפיינים את קו המשווה וקרבתו. בכיוון מזרח נמצאים הרי קניה, ובינם לניירובי ידועות גבעות מצ’אקוס ). במערב ניירי מזדקר רכס האברדר הצופה על עמק הריפט Machakos( של הזרוע המזרחית של הבקע האפריקאי, שמתפצל לשתי זרועות שונות באתיופיה. האזורים הגבוהים של הרכס מתנשאים מעל הסביבה אחו אפרואלפיני אופייני בפארק הלאומי רכס האברדר ובו סביוני ענק .1 Nina Ra הנמנים על מין אנדמי אחר מזה שבהר קניה. צילום: ) שעל קו המשווה התפרסמה כנקודת עצירה Nanuki העיירה נניוקי ( .2 נהדרת בטיול, לקניות בחנויות ובשווקים שבה. היא התפרסמה גם כמקום מצוין להסביר בו על קו המשווה - בטרם נשרף בית המלון הסמוך ניתן לראות את המים בכיורים מסתובבים עם כיוון השעון (בצידו הצפוני) ונגד Regina Hart כיוון השעון (בצידו הדרומי). צילום: אזורים מיוערים בפארק הלאומי רכס האברדר שבוראו לצורכי חקלאות החל .3 . חלקות החקלאות הנטושות מתכסות במהירות בצומח המקורי, 1841- מ ומאז יש דרכי עפר רבות לטובת התיירות האקולגית ופעילות שמירת הטבע. Nina Ra צילום: מ”מ. בטרם 1000- כמות המשקעים השנתית ברמת קינאנגופ, מגיעה לכ .4 גידרו החקלאים את השטח נצפו בו חיות בר, ביניהן פילי סוואנה (נאמדו שם Gary Leavens ). צילום: 2005- ב 1,700- עד כ טבע הדברים | 14 2 1

מצידה המזרחי של הזרוע המזרחית של הבקע האפריקאי העובר בקניה ובו שמונה אגמים, רובם ימות סודה (שאין להן נחל המנקז מים היורדים מהאזורים ההרריים שמעליהם). בעלי החיים הבולטים באזור הם חזירי יער ענקיים, מין שהתגלה באזורים הגבוהים של קניה על ידי הקולונל הבריטי ריצ’רד מיינרצהגן, צפר ידועשהיה גםקצין המודיעין של הגנרלאלנבי בעתשלטון הבריטים 18- בארץ ישראל. באחד מביקוריי האחרונים בלודג’ “התיבה” צפיתי ב מהם בקרחת היער ובבריכת המים, בסיוע זרקור קבוע המוצב שם עבור התיירים, בדומה לתאורה הקבועה על חזית לודג’ “צמרות העצים”. למען האמת, ביקרנו במרוצת השנים לעיתים קרובות יותר בלודג’ “התיבה” מאשר ב”צמרות העצים”, לאחר שמצאנו אותו אטרקטיבי יותר, כיוון שמבקרים בו עשרות פילים. מספר הפילים באברדר פוחת משום שהביקוש לשנהב גדל והציד הבלתי חוקי בעקבותיו. באברדר שכיחים פילים חסרי חטים בכל ימות השנה, כאילו הם “הפנימו גנטית” את הביקוש הגואה לחטיהם וחדלו “לייצרם”. כמו כן, אפשר לראות שם קרנפים צרי-שפה, עשרות תאואים, עשרות אנטילופות סבך כמו ,)Suni( הבוש-בק, שיש המכנים אותו קודו משורטט, אנטילופת סוני ), נמרים אחדים, צבועים מנומרים ואריות, Duikers( ואף דויקרים כשלושה מיני נמיות, גחנים (גנטות) וחזירי יבלות. בין העופות מצוי שם בעיקר עגור הכתר המקנן בשולי ביצת בריכת המים של לודג’ “התיבה”. על פי הערכה, בקניה ובטנזניה חיים כשני מיליון פלמינגו משני מינים, ובעיקר הפלמינגו הזוטר, וכמובן ברווזי 15 | טבע הדברים 3 4

בנוסף לשני מעונות הציד הבולטים, ניתן להתאחסן באברדר גם בשמונה אתרי קמפינג, כולל אתר קמפינג ציבורי שממוקם באזורים העשבוניים האפרו-אלפיניים שמעבר לקו היער. בפארק יש שני שדות ) וניירי, Mweiga תעופה קטנים למטוסים קטנים, בעיירות מייגה ( שתיהן במחוז ניירי, ודרכם מביאים ללודג’ים אספקה טרייה בעיקר מניירובי (וניירי). ברכס כולו מצויים שני אגמים גדולים, שהגדול ביניהם הוא אגם נאקנק מ’, וחיים בו 185- קמ”ר ועומקו מגיע לכ 640- ) ששטחו כ Naknek( חמישה מיני דגי סלמון פסיפי (יפני) ושני מיני טרוטה (הדומה לסלמון), הידועים בעיקר בחצי הכדור הצפוני. הם כנראה הוחדרו לאזור לצורכי ) שברכס האברדר, Moorlands סרוולים נצפים באזורים העשבוניים ( .2-1 מעל קו היער שבו. אפשר לראותם בסיורים רכובים יומיים וליליים, בחברת צילום .Heather Dowd :1 פקחים עם ציוד אופטי מתאים וזרקור. צילום Brendan Herbert :2 אריות (ולביאות) מעטים ברכס האברדר הושבו לטבע, וניתן לצלמם .3 מ', באזורים העשבוניים 2,200- ברחבות ההתכנסות של הלודג'ים, ברום כ הגבוהים יותר, ובקרבת המפלים המאפיינים את הרכס המוגן. הצילום ffbeb43_o_8014997478260 באדיבות: לעיתים מזומנות אנחנו מצליחים לצלם סרוולים באזורים מוגנים של .6-4 שטחים עשבוניים ובערוצים ביערות כמו באברדר או בשמורת המסאי- Charles מרה שבקניה או בפארק שמורת הסרנגטי שבטנזניה. צילומים: בהתאמה. ,Barilleaux, Chris Parker, Ettore Balocchi ברכס האברדר ניתן לראות קרנפים צרי-שפה, לעיתים במשך הלילה, וגם .7 Julia Livesey כמה מהם בעת ובעונה אחת. צילום: נמרים מצולמים לרוב במזרח אפריקה ודרומה, וניתן לגלותם ביתר קלות .8 באזורים מוגנים נרחבים ידועים. צלמים רבים הצליחו להנציחם גם ביציאה לציד או בעת ששהינו בחדרי האוכל בלודג'ים "צמרות העצים" ו"התיבה". Henry Hutter צילום: אנטילופת היער הגדולה ביותר באפריקה נקראת בונגו, ועדריה משוטטים .9 במורדות הר קניה ולא באברדר, שם הייתה סמל מוכר בלודג' "התיבה" כשעדיין חיה במקום. למיטב ידיעתי, ניסיונות להשיב את אנטילופות היער לטבע במורדות הר קניה נכשלו, מפני שהן נטרפו על ידי נמרים. צילום: .Regina Hart יאוריות, פרנקולינים וכמה מיני ביצניות, כמו ביצנית לבנת-בטן ) ודורסים Augur Buzzard ושחורת-כנף מהחופמאים, עקב אעגור ( אחרים, כמו ניצים גדולים (אפורים) ועיטם קולני, ושפע ציפורי שיר כמו צופיתיים למיניהם. טבע הדברים | 16 5 3 2 1 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=